Ratio-57-74x120Bijna iedereen vindt dat we voorzichtig moeten omspringen met onze energievoorraad en de minerale grondstoffen. Maar weinigen zijn bereid deze vraagstelling nuchter te bekijken. Als je een rationele afweging maakt moeten er een tweetal zaken helder zijn. De energievoorraad bestaande uit fossiele brandstoffen moge dan eindig lijken maar het duurt nog een aantal generaties voordat olie, gas, steen- en bruinkool opraken. Daarnaast is er sprake van een enorme technologische en wetenschappelijke vooruitgang. Deze twee feiten gecombineerd zouden korte metten moeten maken met de huidige verdwazing van energiebesparing.

Energiebesparing is net zo’n heilig huisje als natuurbescherming. Er is geen natuur in Nederland, hooguit cultuurland met natuurwaardes, maar dat is een feit dat men niet wenst toe te geven. Met een enorme welvaartsverspilling ten gevolge.

Eenieder springt in de politiek correcte houding als het gaat om zaken als natuur bescherming en energie besparing. Zonder dat men zich afvraagt of dit wel terecht is. Taboes bestaan nog. Het getuigt van grote hubris om te stellen dat de mensen na ons geen betere oplossingen voor het energievraagstuk hebben dan het verbranden van koolwaterstoffen. We zijn wat dat betreft net zo vreemd bezig als mensen uit het vuursteen tijdperk die zich zorgen zouden maken over de eindigheid van het vuursteen. Na vuursteen kwam brons, en na brons het ijzertijdperk. Ieder tijdperk kwam ten einde doordat men iets beters uitvond, niet doordat tin, koper, ijzer of vuursteen opraakte. Zo zal het zo goed als zeker ook gaan met het olie tijdperk.

Het thans door wetgeving en belastingmaatregelen afdwingen van energiebesparing kost veel welvaart. Je kan iets maar 1 keer uitgeven. De olie zal voor volgende generaties waarschijnlijk net zo nuttig zijn als vuursteen voor ons. Het heeft naar verwachting straks nauwelijks nog enige waarde.

Iedere hybride auto, iedere windmolen, is een vorm van verspilling. Door kunstmatige hoge energiekosten verspillen we veel moeite, tijd en geld om zuinige producten te maken en te kopen. Dit kost allemaal geld dat we beter hadden kunnen gebruiken voor andere zaken. Zonder de politiek afgedwongen hoge energie kosten zouden we onze huizen niet isoleren maar bijvoorbeeld vaker met vakantie gaan. We zouden geen Prius aanschaffen maar wellicht meer geld besteden aan gezondheidszorg. Of gewoon minder gaan werken en meer genieten van onze schaarse vrije tijd.

Door overheid afgedwongen energie besparing is een kostbare verdwazing die veel welvaart doet verdampen. Helaas staan de onheilsprofeten nog steeds op hun voetstuk en zijn er maar weinigen die wijzen op de prijs van wat ik als een nodeloze inspanning en massa hysterie zie.

39 REACTIES

 1. Deze lezing is zeer de moeite waard:

  http://www.youtube.com/watch?v=S-nsU_DaIZE

  De aarde wordt groener! Dit is te meten met satellieten. En met de uitstervende diersoorten valt het reuze mee. Ook dat is te meten. Interessant is ook de bewering dat we in de toekomst zelfs met een groeiende bevolking minder grond voor voedsel zullen gebruiken.

 2. @Ratio [27]: Er zijn er veel meer die zeggen, onderbouwd met argumenten, dat die schalie-revolutie een wassen neus is met een zeer korte levensduur. Mensen staren zich blind op gigantische voorraadcijfers, maar vragen zich niet af hoeveel van die brandstof economisch winbaar is. Voor zowel schalie als teerzanden is EROEI (zie bv wikipedia) het beslissende begrip. Energy Return On Energy Investment. Hoeveel energie moet je in het winningsproces stoppen om energie terug te krijgen. Die is voor schalie en teerzanden extreem hoog, itt bv conventionele olie van de jaren vijftig, hetgeen tot hoge kosten leidt. Slechts een fractie van de genoemde ‘reserves’ is economisch en technisch winbaar. Mocht je je al willen vastklampen aan een toekomst met fossiele brandstoffen, kijk dan vooral eens naar methaan hydraten. De japanners zijn onlangs begonnen met de eerste experimentele ontginning.

  Maar vertel eens wat libertariers toch hebben met gecentraliseerde energiewinning? Waarom wel een computer in huis, maar geen zonnepaneel op het dak? Je kunt tegenwoordig al renteloze leningen krijgen van nederlandse gemeentes ter financiering van een zonnepaneel op je dak, met een financieringslast die voordelig is vergeleken met de maandelijkse afschrijvingen van het energiebedrijf. Elke watt die je van je dak kunt afschrapen hoef je niet in het Midden-Oosten te kopen of in Rusland. Ik zeg doen! ))

 3. Voor het milieu zou het van invloed zijn als de Greenstream-Compatible Lightbulb (GCL) zou worden geïntroduceerd. Dat is een hele mond vol voor een gloeilamp, die op groene stroom kan werken, vandaar dat woord compatible. En hij past in de bestaande soorten fittingen.

  Technisch is al gebleken dat deze GCL-lamp op een veel goedkopere manier op de markt te brengen is dan de thans in zwang zijnde led- en spaarlampen, wat ook geldt voor de misschien toekomstig verkrijgbare GCL’s van 75, 100 watt of meer. Mits de politieke wil er is. De markt kan dit helaas door duidelijk te voorziene omstandigheden niet alleen af. Slechts een handjevol mensen uit het grootkapitaal zorgt voor een obstakel tegen de GCL via politieke lobbies, dus de GCL biedt tegelijk ook een kans aan de diverse milieubewegingen om dat grootkapitaal zijn plaats te wijzen, en twee vliegen in één klap te slaan, te weten een groene, en een rode.

  De GCL-lamp is naar verwachting winstgevend, iets waar men in groene kringen al lang vergeefs naar op zoek was. Maar de GCL biedt hierin uitkomst. Deze lamp is in staat zichzelf met winst te verkopen vanwege onder andere de sfeervolle, warme gloed en aantrekkelijke prijs in combinatie met zijn indrukwekkende aanspraak op groene stroom, wat de opwekking van groene stroom tegelijk ook stimuleert. Beter dan de led- of spaarlamp dat nu doen. De GCL lijkt dus de volgende logische stap in het groenwordingsproces. Als de cirkel ronder wordt, hoe vaak betekent dat niet ook duurzaamheid?

  De milieubewuste consument doet dus het echte werk omdat deze lamp in staat is zichzelf met winst te verkopen. De geringe politieke inspanning die vooraf nodig is bestaat uit niet meer dan het eenmalig aanpassen van wat wetgeving. Dat zal ongetwijfeld veel politici als muziek in de oren klinken. Die hebben het misschien al druk met iets anders, maar met zekerheid hebben ze het druk met die zaken die niet goed gaan en die eigenlijk de juiste aandacht hadden horen te verdienen.

  De GCL, volkomen identiek te noemen aan klassieke verlichting, geeft relatief veel warmte af vergeleken met het geproduceerde licht, en helpt zo op deze manier mee, om met behulp van veel groene stroom, huishoudens deels in hun warmtebehoefte te voorzien, via de electrische weg, waardoor minder vaak aardgas verstookt hoeft te worden. De GCL helpt zo wellicht aardbevingen in Groningen te beperken, en onnodige CO2 uitstoot te voorkomen waar dat kan.

  De milieu-effecten die door de mens zijn veroorzaakt, zijn een Europa-wijd verschijnsel. De winters zijn nog niet zo lang geleden opeens een stuk strenger geworden in Nederland. En ook nog niet zo lang geleden werden de laatste hooggewatteerde klassieke lampen verkocht. De huidige GCL’s met hun beperkte wattages van 40 of 60 watt kunnen dit gemis niet opvangen. Er is dringend overheidsingrijpen vereist via regelgeving. Stel dat er een samenhang zou zijn tussen strengere winters en minder gebruik van klassieke lampen, hoe zou dit misschien kunnen komen? Wij met z’n allen tezamen, honderden miljoenen Europeanen, produceerden heel wat warmte met de klassieke lampen, per hoofd van de bevolking. Met de stijgende bevolking, werden ook de winters dus wat zachter. Totdat de klassieke verlichting werd uitgefaseerd, en de voorraad klassieke verlichting opraakte. 2013 zou zelfs de geschiedenis ingaan als het Jaar Zonder Lente, met maandenlang vrijwel onophoudelijke gure ijswinden, sneeuw en hagel. Waar eerder nog, dankzij de geleidelijke tendens naar aangenamere winters, allerlei uitheemse diersoorten uit het zuiden hier een plekje vonden, worden die nu weer naar het zuiden gejaagd door het plotseling extreem veranderende klimaat door toedoen van de mens. In een ecologisch systeem komt dit als een gevoelige klap aan. Wie kent nu nog de Veluwse boskaaiman, of de boomkrab? Jonge zeehondjes worden oud en sterven zelfs aan het einde van hun leven! Het is maar de vraag of de huidige biodiversiteit nog lang zo zal blijven, niet alleen in de jungles van de Veluwe maar ook elders. Zal de groene papegaai of de rivierkreeftschildpad nog lang gebroederlijk samen leven naast de meeuw of het konijn, of zullen ze het zonder elkaars aanwezigheid moeten stellen? Wat voor potentiële ingrediënten voor allerhande groene middelen zien we ons eventueel ontgaan? Dit is een vraagstuk dat over de grenzen reikt maar waar de GCL dus een antwoord op kan bieden.

  Men zou misschien zeggen, meer gas stoken geeft toch ook net zoveel warmte als waar je vraag naar hebt? Dat is wel zo, maar die warmte wordt anders verdeeld. Een wolk CO2 houdend verbrandingsproduct (olie, aardgas, etc) stijgt gauw naar grote hoogte, zeker als de koude zorgt voor zo’n groot temperatuurverschil met binnenshuis. Dat werkt dan als een vicieuze cirkel. Vanaf die grotere hoogte is er weliswaar warmtestraling van het gas, maar dat vindt van een grotere afstand tot het aardoppervlak plaats en is daardoor minder warmte-effectief. Klassieke verlichting was een warmtebron die op een constante manier dichter bij het aardoppervlak aanwezig is (bijvoorbeeld aan een plafond bevestigd). Ook het licht wordt naast de warmte die er al was, uiteindelijk in warmte omgezet als het maar vaak genoeg kaatst en botst, en dat alles komt op een horizontalere manier (dicht bij het aardoppervlak) de omgeving (het milieu) in. Dat hierdoor wordt opgewarmd.
  Het is wel laat, maar misschien nog niet té laat! De GCL zorgt voor een groen milieu, en dat is waar iedereen recht op heeft!

  Vrijdag [34] reageerde op deze reactie.

 4. zonder bomen valt iedere, hoe geweldig intelligent je jezelf ook vind, dood neer.
  En als we al dikke schijt hebben aan het regenwoud dan kan die zuurstof zelfs daar niet vandaan komen. Ach sommige mensen moeten eerst alles kwijt raken voor ze begrijpen wat werkelijk ook maar iets van waarde heeft.
  Dat gezeik over geld hier steeds, Hoezoe?@! Jullie weten net als ik dat het een grote oplichterij is dus waarom zeiken over waar dat nep papier aan wordt besteedt??!

  Ratio [38] reageerde op deze reactie.

 5. @Aristoteles [14]: U heeft zichbaar last van het COLECTIEVE GEHEUGENVERLIES waarvan ik nu net zelf begin te genezen.

  Google even op radiation leaks en probeer je eens te verdiepen in alle grove ongevallen met radio actieve stoffen en nog erger het gewoon dumpen van die stoffen.

  Ik was dus even vergeten dat ik al eens op de hoogte was van alle kernbommen die ook nog her en der op de zeebodem liggen maar van de grote problemen met militaire kern reactoren op Groenland en Antartica was voor mij totaal nieuw.

  Ik hoor u al roepen dat u het over de nieuwe generatie heeft maar alles wat de mens de laatste 200 jaar heeft gemaakt is niet van de kwaliteit dat het eeuwen mee kan.

  Als de Pyramides door een moderne aannemer waren gebouwd dan zaten er na een week als scheuren in en zouden de standen van zon en maan op totaal de verkeerde plaatsen waarneembaar zijn.

  Wat dat te maken heeft met kernenergie.Heel simpel het blijft altijd een spel van beschikbare gelden en de ambitie een andere voor te zijn.We hebben als moderne mens nog niet echt laten zien dat we verstandig kunnen en of misschien beter gezegd willen bouwen.

  En wat maakt een kerncentrale nu zo gevaarlijk.Ik zou zeggen in een cyberwar is die moderne centrale misschien we gevaarlijker als de eerste generatie centrales.Het virus beperkt zich immers niet alleen tot SIEMENS systemen.

  Maar zolang we geen echte oplossing voor de reststoffen van kernenergie hebben mogen we er gewoon weg niet meer mee werken.We zadelen komende generaties op met een probleem wat als maar groter wordt.

  Weet u toevallig wat de hoeveelheid wereldwijd gedumpte radioactieve stoffen is .

  Stel dat 10% van die gedumpte vaten nu na zoveel jaar serieus begint te lekken.In de diepzee rond de zuid/noord pool schijnen ook enorme hoeveelheden te zijn gedumpd en dat heb ik het nog niet eens over stoffen die direct aan de oppevlakte zonder verpakking zijn gedumpt.

  Kern-energie s geen oplossing zoek het in natuurlijke processen.Van gloeiworm en vuurvlieg van sider aal tot processen gebaseerd op hooibroei.

 6. @Sjors [35]: er zijn in de meeste landen meer bomen en bossen dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden, maar dat krijgt geen aandacht.

Comments are closed.