.Welfare State collectivist

Hoe deze stelling bewezen wordt, is dagelijks te zien aan de ontwikkelingen in Nederland in de EU.

Pakweg 30 jaar geleden was Nederland nog een redelijk soeverein land waarin de burgers alleen maar overheerst werden door een eigen regering. Dit was vergeleken met de huidige toestand nog dragelijk. Al werd vooral via EG en EEG de druk van boven steeds groter en de persoonlijke vrijheid kleiner.

 

Vanaf 2002 werd de euro ingevoerd en dat was een hulpmiddel voor politici om de macht over de burgers versneld te vergroten. Ook al kwamen ze zelf daardoor meer onder druk van “Brussel” zodat, zeker de Nederlandse politici, meer een soort “provinciebestuurders” werden om de orders uit Brussel in te voeren. Overigens wel met mooie goedbetaalde baantjes.

Onder andere dank zij de noodtoestanden die door politici en bankers veroorzaakt zijn, konden ze steeds meer permanente noodmaatregelen invoeren. Met het gevolg dat “Nederlanders” nu NIETS meer zelfstandig mogen doen. Zelfs de NL-begroting moet eerst door Brussel worden goedgekeurd voordat de eigen volksvertegenwoordigers die mogen zien.

Het is nu een spannende tijd. Allerlei EU-maatregelen en plannen worden nog verder en strenger ingevoerd. O.a. de Banken-unie.
Maar ook is in bijna alle EU- landen, zelfs in Nederland, te merken dat meer burgers wakker worden.Het recente Burgermanifest heeft in korte tijd nu al bijna 50.000 handtekeningen verzameld. Dat betekent dat het parlement over de invoering van een referendum moet PRATEN. Dat kan wel alle kanten opgaan zodat het niets betekent. Maar het heeft in ieder geval weer aandacht gevestigd op de dictatuur van de EU.

In voorgaande artikelen heb ik al meermalen gesteld dat de huidige euro met Kerstmis niet meer zal bestaan. Een belangrijk punt voor iedereen is hoe de NL Overheid en de Onderheid daarop inspeelt en er goed gebruik van maakt.
De houdingen en uitspraken van zowel politici als veel burgers beloven nog niet veel goeds.Wat dat betreft ben ik een pessimist die graag ook op dit punt optimist zou worden. En dat hangt weer af van wat veel mensen gaan doen.

12 REACTIES

 1. Ik zat er vandaag nog aan te denken: veel na-oorlogs opgebouwde verworvenheden (vrijheden, rechten, normen, welvaart, etc.) zijn in de afgelopen 20 jaar weer afgebouwd/afgenomen. En we staan er bij en kijken er naar…

 2. “The difference between a minimal state and a welfare state is a matter of time” – Oscar

 3. ben nu 65 jaar alles wat we opgebouwd hebben wordt nu vlug afgebroken dank zij de eu en onze eurofielen in den haag.
  ze willen ons arm maken en vooral monddood.
  zie geschiedenis.
  weg met het hele zooitje en de euro gewoon weer EEG met beperkingen

 4. Iedereen die zijn ogen niet in zijn broekzak heeft en een beetje op de hoogte is van de geschiedenis ziet nu dezelfde drijfveren die, voorafgaande aan de eerste en tweede wereld oorlog, de brandende fakkel hoger deden oplaaien tot een onbedwingbare allesverwoestende inferno.

  In de beide genoemde oorlogen waren er een paar zeer duidelijke oorzaken aan te wijzen die zorgden voor de uitbraak van een oorlog;
  1 – Een oplopende inflatie tot megahoogtes
  2 – Een massale werkeloosheid
  3 – En groeiende ontevredenheid over de politiek en de elite
  4 – Een tekort aan voedsel en onderdak

  En nog een paar zaken zoals;
  A – de bemoeienis van de USA en de financiële bokkesprongen om de industriële poot in de USA wederom aan werk te helpen.
  B – De inmenging van diezelfde USA in de wereldpolitiek om de olie veilig te stelen die men nodig zou hebben bij een massale oorlog.

  Als je goed op hebt gelet in de afgelopen tijd, en nu ook je ogen goed open hebt, zie je dat aan vrijwel al deze voorwaarden al is voldaan en de onrust onder de bevolking groeiende is.

  Het is dan ook geen vraag meer of er een oorlag zal uitbreken, maar wanneer het zover zal zijn, gezien de houding van Noord Korea tegen de USA en Zuid Korea zal het begin in ieder geval niet lang op zich laten wachten.

  Terwijl echter in de Korea’s en de USA druk gekibbeld wordt is er in Europa niemand die op de zaken dicht bij huis let en zijn de muizen al bezig om op de tafel te klimmen en wachten tot de kat zijn eerste pootje buiten de deur zet.

  Een wereldwijde oorlog is onvermijdelijk en is, als je het zuiver bekijkt, eigenlijk de enige oplossing uit de huidige crisis.

  Het overschot aan kanonnenvoer heeft zijn kritische punt bijna bereikt en zal weldra tot een ontembaar volk leiden dat zich door niets of niemand meer laat stoppen, de zuidelijk gelegen landen zullen ons voorgaan en daar zal de bom onverwachts barsten (dat heeft dan weer alles te maken met het temperament dat daar hoger is als hier, terwijl wij ons door onze politici naar de slachtbank laten drijven maar dat terzijde).

  Ook is al steeds duidelijker dat ook Frankrijk de klappen niet meer kan opvangen en daar stort dan nu ook de volledige industriële productie in elkaar terwijl in Duitsland de politici al openlijk spreken over een mogelijk verlaten van de Euro door de Italianen scheppen zij daarmee een precedent om zo ook zelf de mogelijkheid aan te grijpen het zinkende schip tijdig te verlaten en nog voor het te laat is de oorlogsmachine weer op peil te brengen (de Duitse staalindustrie is immers naast die van India (Tata Steel) de enige die in Europa nog sterk staat)

  En wij ? wij stonden erbij en keken er naar.

  Onze politici zullen snel keuzes moeten maken, keuzes die er voor zorgen dat Nederland tijdig vrij is van alle infiltranten en vrij is van alle mogelijke ondermijnende machten want als ze dat niet doet is ons land overgeleverd aan de ratten en zal ons deel slechts armoede en verderf zijn.

  De nieuwe wereld orde komt er aan, maar zal niet kunnen plaatsvinden zonder een alles vernietigende oorlog om de zaken weer eens goed op de rails te zetten en het overschot aan hongerende monden af te doen nemen, dat dit een logische stap is zal niemand verwonderen.

  Weldenkend kan je ook op voorhand reeds voorspellen wie degenen zullen zijn die dit alles zullen overleven en er zonder kleerscheuren vanaf zullen komen, net zoals in de tweede wereldoorlog toen een groot deel van de joodse bevolking de rijkdom bezat om tijdig naar de USA en anders te emigreren zijn het ook deze keer de fortuinlijken die de oorlog zullen ontspringen en tijdig vertrekken naar veiliger oorden en “het volk” laten creperen.

  Als er iemand is die denkt dat daar nog iets aan te doen zal zijn moet ik zeggen dat hij of zij beter uit de droom kan ontwaken, het is niet meer te stoppen, laten we er dan voor zorgen dat het dan maar snel komt dan is het ook snel weer voorbij.

  Vive la Revolution, vive la Vie.

  ric ardo [7] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [10] reageerde op deze reactie.

 5. @Jan Snijder [6]:
  Vive camembert. 🙂

  Duidelijke taal, en ik denk dat het zo gaat zoals jij dat zegt. Voordat de oorlog uitbreekt in de gaten houden waar de rijken heengaan. Erg rijke mensen kopen op dit moment huizen “self-sufficient” (of laten bouwen) in zuid amerika.

  Als er (nucleaire) oorlog uitbreekt op het noordelijk halfrond dan ben je het veiligst op het zuidelijke halfrond, de windstromen lopen vanaf de evenaar naar het noorden of het zuiden.

  Alleen de vraag is:
  Zou ik wel willen leven na een allesvernietigende oorlog??

  Jan Snijder [8] reageerde op deze reactie.

 6. @ric ardo [7]:

  Een allesvernietihende (atomaire) oorlog zal het niet worden, wel een oorlog die uitgevochten wordt over de ruggen van de armen en onfortuinlijken.
  Gelukkig zal ik maar zeggen wat een atoom oorlog zou de wereld ook onleefbaar maken voor de survivors, en die zijn daar nou net wel slim genoeg voor.

  Helaas zal die oorlog vele slachtoffers kennen en wellicht tot gevolge hebben dat we in een soort van “Soylent Green” situatie tercht gaan komen waar de machthebbers straks gan bepalen dat we echt niet ouder mogen worden dan zeg maar een jaar of 40 omdat we daarna teveel gaan kosten en er wederom een kans is op een revolte, en dat willen ze echt niet.

  Die nieuwe “wereldorde” gaan we vast nog meemaken en inderdaad, of je dan in zo’n wereld nog zou willen leven ????

  Stoppen kunnen we het toch niet meer, laten we maar hopen dat het dan snel komt, dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn.

 7. @Jan Snijder [6]:

  Goed commentaar Jan. Ik denk dat het om te beginnen belangrijk is om hier meer over te discussiëren en bekend te maken.

  Om te beginnen moeten we niet aanvaarden:
  “En wij ? wij stonden erbij en keken er naar.”

  Inderdaad kunnen “wij” niet veel doen, maar “jij” en “ik” zijn ook nog niet helemaal weerloos? Meer mensen kunnen wakker gemaakt worden. Ik blijf schrijven totdat ik niet meer kan,en als het lukt (veel) meer mensen het inzicht te geven over de feiten die gebeuren, dan kunnen we misschien het ergste voorkomen.

  Mensen KUNNEN denken. Ze zouden alleen wakker moeten worden en gaan DURVEN DENKEN.
  Wie doen er mee?

  Jan Snijder [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Hub Jongen [10]:

  Ik las vandaag dat artikeltje in de duitse media en ik schrik nu wel erg van wat ik in dit topic heb neergezet, bliksems.

  Ooit is mij op een paranormale beurs verteld dat ik op de aura foto’s grote witte en blauwe plekken heb recht boven mijn hoofd (dat zou kunnen betekenen dat ik het zesde zintuig iets meer ontwikkeld zou hebben dan anderen, geloof het of niet) en dat de maker van die foto mij nog eens weer wilde spreken als ik geen medicatie meer zou gebruiken (ik gebruikte destijds een anti-depressiva) omdat hij meer zag in de zesde zintuig gebieden en mij wilde helpen met het ontwikkelen daarvan (mijn oma is met de helm op geboren en bevatte echt zintuigen waar ik misselijk van werd destijds). ik ben daar nooit op ingegaan omdat ik dat maar ongeloofwaardig vond, echter de laatste tijd…..

  Onmiddels gebruik ik andere, beter medicatie en gebeurt het me steeds vaker (of valt het me steeds vaker op) dat ik iets zeg of verwoord of voel waarvan later blijkt dat ik “spot on” op het juiste spoor zat.

  Hub, ik kan je wel zeggen dat ik nu dezelfde misselijkheid voel als toen mijn oma mij deed voelen destijds bij haar maffe, maar altijd “spot on” uitspraken en hoop dat ik er dit keer naast zit.

  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Jan Snijder [11]:
  Ik begrijp het Jan. Ik geloof ook dat *ALS* het zo doorgaat, dat er dan een heel nare toestand kan komen.
  En dan denk ik vaak:
  –Niemand WEET wat de toekomst wordt
  –Het HOEFT niet zo te gebeuren.
  En ik blijf vechten voor een betere maatschappij, een maatschappij met vrijheid voor allen.

  BTW,kom je ook naar het seminar 13 april?

Comments are closed.