Binnen een wandeling van twee minuten kan je veranderen van een onschuldig burger in een onbewuste blowverbodcrimineel. Iemand die de wet overtreedt en ‘aangepakt’ moet worden. De rechten van het individue worden namelijk steeds meer plaatsgebonden. Dankzij de overheid die – naast camera’s – steeds meer onvrije zones creeërt.

De continue uitholling van (grond-)wettelijke rechten en de steeds verder gaande beperking van gedragingen op publiek terrein door de staat doen onze resterende vrijheid almaar krimpen. Denk hier aan afzettingen i.v.m. ‘hoog bezoek’, noodmaatregelen, alcohol- en drugsvrije zones, samenscholingsverboden, preventief fouilleergebieden, demonstratieverboden en meer van dat fraais.

Het Engelse Spiked magazine publiceerde een artikel genaamd ‘The unfree streets of London’ met als subtitel: ‘A shocking new Google Map shows the bits of London where you can become a criminal without even realising it.’ De kaart toonde 435 zones die bijna de helft van de stad bedekten. Lopend van de ene naar de andere straat ben je opeens een misdadiger. De zones betreffen o.a. verboden voor honden, alcohol inbeslagname, geen folders uitdelen, samenscholingsverbod en beperkt protestgebied.

De straffen zijn niet misselijk. Bijvoorbeeld in een alcohol inbeslagname gebied kan een nuchter persoon gedwongen worden om ongeopende alcohol aan de politie te overhandigen. Weigering geeft een flinke boete en mogelijk arrestatie. De praktische invulling van uitoefening binnen de zones is uiterst subjectief. De politie kan een individue of een groep opdracht geven een bepaalde zone te verlaten. Dat gaat naar eigen inzicht van de politie. Die baseert zich hierop: iemand uit het publiek kan zich bedreigd, geintimideerd, verontwaardigd of onheus bejegend voelen door het gedrag van die persoon of groep.

Niet vrije zones hebben een lange historie. In de VS waren er tijdens de drooglegging alcoholvrije staten. De huidige invloed en variatie aan zones nu is alarmerend. Het is een stiekem en kwaadaardig proces. Een salamitactiek van dwang en een erosie van rechten. Daardoor kunnen bureaucraten het verdedigen als ‘een kleine en lokale zaak’. Maar het tegendeel is waar. Straat voor straat en gebouw na gebouw worden individuele rechten opgeheven en vervangen door privileges die uitgeoefend mogen worden als, wanneer, waar en voor wie het de staat belieft.

Onder het motto van de volksgezondheid zijn publieke gebouwen en de meeste zakelijke panden nu rookvrije gebieden – zelfs als de eigenaar bezwaar maakt. Milieumaatregelen en bestemmingsplannen beperken wat, waar en hoe mensen mogen bouwen en hoe ze hun bezit (?) gebruiken. Zelfs het oppakken van een steen in een Amerikaans National Parc kan een overtreding zijn. De reden ? Er is een zogenaamde morele verplichting om de wereld te laten zoals die. Voor de volgende generatie, begrijpt u ?

De ontworpen niet vrije zones hebben bepaalde karakteristieken. Zij zijn opgericht door politieke voorstanders die hun visie op de maatschappij middels geweld aan iedereen willen opleggen. Een groot deel van die ellende ligt bij ongekozen lokale besturen die via de politie een enorme willekeurige macht uitoefenen. Vooral bij het zogenaamde zero tolerance beleid. Dit beleid lost zelden iets op maar ze bevorderen en maken onbeperkte staatscontrole tot de werkelijkheid.

Het dwangbuizen van rechten begint meestal op publiek terrein. Dit is eigendom van de staat die zegt het te beheren voor het publiek. Iedere maatregel die tegen de vrijheid indruist, wordt dan ook ‘voor ons eigen bestwil’ ingevoerd en vervolgens niet meer teruggedraaid maar uitgebreid naar andere gebieden. Zo is het in Portland Oregon illegaal om te fluiten op straat. Of je moet stevig doorlopen en zo de geluidsvervuiling verdelen. Burgemeester Bloomberg van New York verbiedt donaties van voedsel aan daklozen ‘omdat de stad het suiker, vet- en vezelgehalte niet kan garanderen.’ Dan kan je inderdaad beter de mensen laten verhongeren.

De bureaucraten die uw rechten zo snel mogelijk onder de groene zoden willen hebben, linken rechten dus liever aan plaatsen dan aan mensen. Je bent rechtenloos zodra je op de verkeerde plek bent. Geef je mening, drink een biertje, verspreid folders, laat je hond uit of fluit te lang op een specifieke plek en je krijgt een flinke boete of je moet brommen. Hun volgende stap is controle achter uw voordeur. Voor uw eigen veiligheid en welzijn natuurlijk.

 

8 REACTIES

 1. Geen voedseldonaties voor de daklozen? Dat is niet eens socialistisch, dat is meer authoritaristisch fascisme!

 2. Zelden zo’n goed artikel gelezen als deze. Chapeau en werkelijk helemaal to the point! Zonder overdrijven, maar dit artikel zou een top topic moeten zijn op de voorpagina van iedere krant.

  Dit is een symptoom die heel dicht bij de bron staat. De bron, de ziekte zelf kan namelijk niet uitbreiden of excesteen zonder dergelijke gezwellen. De as van alle kwaad, de ziekte kennen we toch? Of is niet duidelijk dat de wereld geregeerd en gedicteerd wordt vanuit de Centrale banken c.s. die stukje bij beetje steeds meer invloed uitoefenen op onze dagelijkse wel en wee en onze vrijheden. Controle van A tot Geld….

 3. Helaas realiseren de mensen zich niet dat langzaam maar zeker wij van al onze rechten worden ontdaan. In bijna alle gevallen is het motief van de overheid “veiligheid”. Vandaar dat na 9/11 het proces in een stroomversnelling is gekomen. En de burgers? Die geloven het allemaal ook nog en werken braaf mee. “We hebben toch niets te verbergen”, is vaak het motief. Door dit glijdende proces zie je soms niet direct wat er gebeurt. Inmiddels is wel duidelijk wat de overheid van plan is. Naast onze privacy, worden wij dankzij politici, vakkundig financieel uitgekleed. Hopla weer 4 mrd extra bezuinigen.
  Het beschikbaar inkomen bij de burgers wordt steeds kleiner, dankzij een zorgvuldig beleid van de overheid (neem bv de huizenmarkt) en het consumentenvertrouwen blijft maar dalen. Sociale zekerheid snel afbreken.
  Om te janken. We dachten op 12 september een keuze te hebben, maar Rutte en Samson hebben ons bedrogen. Alleen als je denkt dat mensen nu massaal deze partijen afstraffen, die hebben het mis. Eigenlijk is het dus eigen schuld, dikke bult.
  In Nederland komt kennelijk niemand meer in verzet.
  Robin de Ruiter had dit allemaal al voorspeld. (zie 13 Satanische bloedlijnen)

 4. Zit er sterk over te denken om Nederland te verlaten voor een hutje op de heide. Maar ik weet alleen niet in welk land dat nog mogelijk is.

  Wordt dit gezeur zo spuugzat.

 5. Je kan je in elk geval met zoeken, beperken tot die landen waar heide groeit.

 6. Camera’s op straat zijn er om boeven te herkennen. Bij iemands paspoortfoto moet namelijk het gezicht zodanig zijn gefotografeerd dat het te herkennen is. Lijkt me toch wel een effectieve tool om misdadigers te kunnen opsporen. Maar in een context van een overheid die vrijheden afneemt, is het inderdaad erg creepy. Ik zou het een prettiger idee vinden als dit in handen van een overheid was die juist rechten en vrijheden beter garandeerde en uitbreidde.

  Afzettingen in verband met hoog bezoek en weet ik wat voor noodmaatregelen zijn er omdat de maatschappij niet meer zo zoetsappig is als vroeger. Vroeger (rond de vorige eeuwwisseling) werden er alsmaar koningen en andere staatshoofden door anarchistische bommengooiers om zeep geholpen terwijl ze zich in het publiek begaven. Dat een overheid hier van leert is dus begrijpelijk. Zijn het geen anarchisten, dan zijn het wel van die links extremisten die de boel verschtieren voor een ander.

  Ik vind ruimte voor eigen inzicht bij de politie juist een zegen. Zo voorkom je dat dat nerdy eerst regels dan mensen de overhand krijgt, en je met 1 biertje op zak als brave burger in een net pak ook over de kling wordt gejaagd omdat dat de letter van de wet is. Mensenkennis is ook noodzakelijk als je regels handhaaft waar mensen bij betrokken zijn.

  Roken is allemaal “prima” maar als een niet-roker alleen werk kan krijgen bij een werkgever waar men vindt dat er gerookt mag worden, dan is er een risico dat die niet-roker die astmatisch is, over zijn eigen grenzen heen gaat tegen z’n zin om brood op de plank te krijgen, waar dat onnodig is want met goede regels over roken, met het feit dat het gewoon schadelijk is, is iedereen er gezonder op. Roken doe je maar lekker daar waar een ander er geen last van heeft. Vroeger kwamen de eerste rokers in een totale niet-rook omgeving binnen, en mensen vonden het stinken. Alleen de verslaafden willen doen voorkomen alsof hun verslaving overal maar mag, die bekommeren zich allang niet meer om de grenzen van een ander, als ze hun shot maar krijgen. Een extreme variant hierop is de drugsverslaafde autodief en inbreker, die nog erger over een ander’s grenzen heen gaat. Libertariërs zouden juist respectvolle mensen zijn, zou ik verwachten. En dus die peuk neerleggen daar waar een ander’s neus begint, nietwaar? Anders benadeel je een ander. Ja je kunt de niet-rokers ook wel allemaal een pistool geven om hun lijf en goed te verdedigen tegen rokende libertariërs.

  Nationale parken en het oppakken van stenen: er zijn parken met meer dan een miljoen bezoekers per jaar. Als iedereen maar stenen mee zou nemen als souvenir, kuilen graaft overal en nergens om behoeftes te doen, dan wordt het een uitgewoonde boel in no time. Als het park een privaat eigendom zou zijn, hoeft dat niet te betekenen dat je daar zomaar opeens wel stenen zou mogen verplaatsen of mee naar huis. Dit soort regels is van geen enkele invloed op die keurige libertariërs die al respect hadden voor een ander’s goed. Libertariërs laten die stenen natuurljk al gewoon liggen nietwaar? Zoals het hoort. Als het park privaat eigendom zou zijn en het zou niet mogen, dan weet men ook eens hoe het is om als have-not in een ander’s land rond te lopen waar je werkelijk niets meer in te brengen hebt. Nog minder dan in een democratie.

  Dat met die “geluidsvervuiling” of een overheid die denkt dat die over de voeding van daklozen gaat, en de verantwoordelijkheid ervoor neemt waar de burger juist onverantwoordelijk wordt gemaakt, vind ik wel wat ver gaan. Daar zijn namelijk juist alternatieven. Iemand die fluitend over straat gaat, straalt iets gelukkigs uit. En is juist géén vervuiling. En inderdaad die zwerver die tenminste nog iets te eten krijgt is ook beter dan die regels die het juist verbieden. Maar dat met die parken, of roken, waarbij echt gedrag wordt verboden dat een ander benadeelt, ben ik het wel mee eens. Maar nogmaals: als die straten iemands private eigendom zou zijn, zou die eigenaar ook deze dingen allemaal te vertellen hebben, en net zo goed deze onzinnige regels kunnen invoeren, en ook dan is het persoonlijke willekeur. Als have-not daar rondlopend, of als miljonair die toevallig net niets over dát stukje aardkloot te vertellen heeft, heb je ook dan geen greintje meer rechten dan in de huidige situaties.

 7. Kijk voor de gein eens op Youtube, of zoek eens op plaatjes van een bepaald nationaal park. Je zult zien dat de meeste mensen hun foto’s of filmpjes op of bij de weg maken. Die schaarse weg die er in zo’n park is. Ik heb dat eens uitvoerig gecheckt omdat ik een indruk wilde krijgen van een park dat ik zelf wilde bezoeken. Opvallend is dat verreweg, en heel erg verreweg de meeste mensen, ook die cowboy-achtige en vrijgevochten Amerikanen, bermtoeristen blijken te zijn die zich nog geen 100m van hun auto vandaan blijken te wagen. Dat zal dus de zone zijn waar geen steen of geen plant of wat dan ook meer te vinden zal zijn, en die dus juist heel erg intens ontdaan zal zijn van al zijn natuurschoon. Je zult dan reikhalzend naar de verte moeten kijken wil je nog wat natuur zien waar dat in een park juist de bedoeling is dat je er meteen middenin zit.

Comments are closed.