bijMoet er wetgeving komen om de bij te redden? Het aantal bijen neemt af en de oorzaak zouden de neonicotinoïde bestrijdingsmiddelen zijn. De EU overweegt wetgeving in te voeren die het gebruik van een aantal neonicotinoïde bestrijdingsmiddelen verbiedt.

Redt de overheid ons hier van gewetenloze multinationals en boeren? Of moet hier geen wetgeving komen? We hebben hier al eerder een discussie over gehad op Vrijspreker.

Stel nu dat het doemscenario klopt en de neonicotinoïden dodelijk zijn voor de bij. Is er dan regelgeving nodig? Volgens mij niet. En wel om het volgende feit. De boeren die neonicotinoïde bestrijdingsmiddelen gebruiken zullen hun landbouwgrond voor een aantal jaren verpesten en hun oogsten zien mislukken. Als de neonicotinoïde bestrijdingsmiddelen inderdaad zo dodelijk zijn dan is dit een probleem dat de boeren prima zelf kunnen en zullen oplossen. De boer heeft geen eurocraat nodig om hem te vertellen hoe hij moet boeren. Ik weet op dit moment niet of de neonicotinoïden schadelijk zijn of niet en de boeren zijn waarschijnlijk in dubio.bij

De EU zou haar hand in eigen boezem moeten steken en concluderen dat het gemeenschappelijke landbouwbeleid waarschijnlijk meer schade heeft aangericht dan de neonicotinoïden.

NB: volgens mij is dit een vrij eenvoudige zaak, degene die schade lijdt is meteen de dader. Het ligt anders als de dader baat heeft en er verderop in het verhaal slachtoffers zijn. Maar dan is er nog altijd de rechtbank. Als er eenmaal jurisprudentie ontstaat die stelt dat neonicotinoïde bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn dan is het gemakkelijk de boeren die dat gebruiken juridisch uit te kleden.

16 REACTIES

 1. Als de schade beperkt zou blijven tot het land van de boer, dan is het inderdaad een simpele zaak. Maar bijen trekken zich niks aan van de grenzen van het kadaster. De bij die als gevolg van het gif het loodje legt kan dus ook niet meer naar het land van de buren. De schade is dus niet alleen voor de boer die neonicotine insecticiden gebruikt, maar voor iedereen.

  Als we zouden wachten tot de rechtbank een uitspraak heeft gedaan, dan is het kwaad al geschied. Bovendien is het maar de vraag of het binnen het huidige systeem lukt om een boer te vervolgen voor schade als gevolg van het gebruik van een door de EU toegestaan bestrijdingsmiddel. Als de fabrikant en de EU beweren dat een middel veilig is, dan hoeft de boer daar niet aan te twijfelen. Binnen het huidige systeem is een verbod dan ook gerechtvaardigd. In een vrije samenleving zonder overheid ligt dat natuurlijk anders, maar daar is hier geen sprake van.

 2. “Stel nu dat het doemscenario klopt en de neonicotinoïden dodelijk zijn voor de bij. Is er dan regelgeving nodig? Volgens mij niet.”

  Of de bewering klopt weet ik niet, feit is wel dat bijenvolken uitsterven zodra er in de omgeving bespoten wordt.

  Bovendien is er een ander probleem. Op het moment dat de bijenvolken uitsterven is het al te laat. De imker zit dan in zak en as, zou eventueel een schadevergoeding kunnen krijgen, maar dan kan hij nog steeds geen nieuwe bijenvolken kopen.

  Bovendien blijft het gif niet op het land van de boer, maar waait het ook naar het terrein ernaast. En daar ontstaat het probleem, want het gif is een jaar later nog niet weg. Het gebied is voor jaren verontreinigd. Niet voor mensen, maar wel voor bijen.

  En dat probleem is niet met geld op te lossen.

 3. Het probleem is dat de werkzamestof vreselijk persistent is. En het lang duurt voordat het is afgebroken. Dit kan maanden duren.
  Deze werkzamestof wordt nu bijna in alle akkerbouw tuinbouw teelten gebruikt.
  Neem de pootaardappelteelt waar de stof bij het planten in de grond wordt gespoten. Het middel kan dan door de plant gedurende het zeizoen worden opgenomen (ook onkruidjes en naateelt zo als een stikstofvangewas) In deze situatie is er dus gedurende een lange periode geen gezond bloemetje meer over.
  De pootaardappelteelt is wel belangrijk voor nederland.
  Maar ons grondwater en de bijtjes zijn ook belangrijki.
  In de fruiteelt worden de bijtjes gebuikt om de bestuiving de verbeteren.

 4. Op zich is het niet zo vreemd dat neonicotinoïden slecht is voor bijen is als je jezelf realiseert dat het als insecticide gebuikt wordt.

  Het is intussen wel bewezen dat een overmatige toepassing van insecticides niet zo slim is, des te meer omdat voor veel insecten geldt dat de natuurlijke vijand ofwel ook insect is, ofwel ook gevoelig is voor het insecticide. Dit geldt overigens voor alle insecticiden.

  Het is gewoon sullig om iets te gaan verbieden omdat we nu weten dat een specifiek middel schadelijk is, terwijl het feit dat we dat van andere middelen nog niet weten niet wil zeggen dat er geen bijwerkingen zijn.

  Ik geef je op een briefje dat die er wel zijn, en misschien wel erger dan de neonicotinoïden. Dan wordt een overheid met een verbodsreflex dus een gevalletje van de regen in de drop.

  Ik vindt het libertarische argument om de gebruiker van het insecticide aansprakelijk te stellen niet eens zo vreemd, maar just logisch. Veel problemen met insecticiden ontstaan niet zozeer door de insecticiden zelf, maar door de manier waarop het gebruikt wordt en de dosering. En dat is een keus die de individuele boer/producent maakt.

  Beter zou zijn een aantal gewassen te ontwikkelen die wat minder gevoelig zijn voor plagen. Een veelbelovende manier om dit te doen is met genetische manipulatie, een techniek waar iedereen volledig voor is. Of niet?

  Primitieveling [6] reageerde op deze reactie.

 5. WAAR DE EU ZICH VEEL BETER DRUK OM KAN MAKEN

  In seventy-seven days, the Army team assembled the prefabricated reactor. Just nine hours after fuel elements containing forty-three pounds of enriched Uranium-235 were inserted into the reactor, electricity was produced. It was soon discovered that additional shielding would be necessary. This shielding was accomplished by adding a layer of two inch thick lead bricks to the primary shield tank. Except for downtime for routine maintenance and repairs, the reactor operated for thirty-three months, until July 9, 1963, when it was deactivated pending a decision to remove it. This decision stemmed from plans to discontinue year-round operations at Camp Century to reduce costs. In addition, the tunnel support structure sheltering the reactor was suffering from reoccurring damage due to compacting snow. A conventional diesel powered plant would have consumed over one million gallons of fuel over the same period. While the power plant was designed to provide 1560 kilowatts of power, Camp Century’s power needs peaked at 500 kilowatts, and gradually declined from there. During the reactors operational life, a total of 47,078 gallons of radioactive liquid waste was discharged into the icecap. The PM-2A was removed in the summer of 1964 by the 46th Engineers based at Fort Polk, Louisiana. No military service was willing to accept the plant at another location so the PM-2A’s components were put into storage. The reactor vessel was subjected to destructive testing in order to study neutron embrittlement of carbon steel. Phillips Petroleum Company conducted the testing for the US Atomic Energy Commission in 1966. After extreme testing, it was found to be much more durable than expected. Failure of the vessel finally occurred at minus twenty degrees Fahrenheit and 4,475 pounds per square inch pressure after hydrochloric acid was added to a machined defect.

  The inability of the Army to resite the Camp Century power plant foreshadowed the end of the Army’s Nuclear Power Program.

  Het feit dat men zo krot na het in bedrijf hebben de installaties weer heeft gedomteerd is op zich al een verdachte situatie aangezien we er vanuit moeten gaan dat alle onderdelen inmiddels hoog radioactief waren en het feit dat geen enkele basis de installaties wilde hebben kan wat mij betreft ook enkel maar uitgelegd worden als angst voortgekomen uit alle tekortkomingen en gebreken die de installaties hadden tijdens hun gebruik.

  Als men al zoveel galoons radio-actief materiaal heeft laten wegspoelen in de ijskap dan zal dit door verdamping of smelting dus weer in ons milieu voor dreiging zorgen.

  Wat ik me afvraag hoeveel mensne er destijds op die basis camp century en camp suton radio actief besmet zijn en hoeveel van die lui hebben zelf of hun kinderen last gehad van die besmettingen.

  Voor wie meer info heeft gaarne reacties

 6. @arvr [4]: Nog beter zou het zijn als de mens terugkeerde naar de natuur.

  Uit sectie op gevonden skeletten is duidelijk zichtbaar welk skelet van een jager/verzamelaar is en welk skelet van een akkerbouwer. Het skelet van de jager/verzamelaar is veel sterker gebleken, gezien het gebrek aan slijtage er aan.

  In de duizenden jaren die we inmiddels landbouw bedrijven is men niet in staat gebleken om er iets aan te doen.

  Het ontwikkelen van nieuwe gewassen is dan ook helemaal niet nodig. Terugkeren naar de basis zou een veel wenselijker oplossing zijn.

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Primitieveling [6]: Terugkeren naar de natuur vereist een sterven van 99 procent van de bevolking. De enige manier waardoor de landbouwers — die inderdaad door eenzijdig dieet een kop kleiner waren dan de jager / verzamelaars — konden winnen was doordat ze met veel hogere concentraties mensen op het land konden leven. Iedere jager verzamelaar moest in en gevecht x landbouwers aankunnen. Dat lukte niet. Daarnaast is het zo dat een moeder die op een plaats leeft en niet hoeft rond te trekken met een baby op de arm sneller kinderen krijgen kan en zo verder zorgt voor een grotere bevolking.

  Het dieet van de landbouwers is intussen een stuk gevarieerder dus teruggang naar jager verzamelaar hoeft niet. Je kan ook een dieet volgen waardoor je de voedingsstoffen binnen krijgt die jager / verzamelaars gebruikten. (zoek op paleo dieet) Dan gebruik je voedingsstoffen die de mens miljoenen jaren lang at. Dat is iets waar je als je het wenst morgen mee kan beginnen (ik vind het wel belangrijk te wijzen op het feit dat je enorm met voedsel en dieet moet oppassen en houd me zelf niet aan het paleo dieet)

  Primitieveling [10] reageerde op deze reactie.

 8. De EU heeft boter op het hoofd. Door alle dubieuze lobby’s in Brussel zijn al zoveel schadelijke stoffen juist gelegaliseerd terwijl veel onschuldige natuurlijke stoffen en methoden langzaam aan banden worden gelegd.

  Er wordt veel te gemakkelijk gedacht dat gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig is en efficiënter dan biologische vormen van landbouw. Veel factoren worden buiten beschouwing gelaten. Zo wordt de investering in zulke middelen in feite gedekt door subsidies. Er gaat veel meer subsidie naar de conventionele landbouw dan naar biologische landbouw. Die laatste is arbeidsintensiever maar dat nadeel wordt versterkt door het belastingsysteem. Daarbovenop komen nog de kosten die gemaakt (moeten) worden om producten volgens overheidsnormen biologisch te mogen noemen.
  Hoewel je tegenwoordig al gauw wordt uitgemaakt voor geitenwollensok als je blijkt geeft van een voorkeur voor natuurlijke leefmethoden, zou het me niet verbazen als men over 50 of 100 jaar de generatie van nu voor gek verklaard wegens het eten van zelfvergiftigt voedsel.

 9. Ik geloof niet dat Ratio de functie van de Bijen helemaal heeft begrepen, gelukig zijn de reageerders beter op de hoogte.

 10. @Ratio [7]:

  Ik weet ook wel dat het vrijwel onmogelijk is om massaal terug te keren naar de natuur. Als Nederland volledig uit natuur zou bestaan kan het (naar ik eens heb gehoord) nog maximaal 50.000 mensen voeden en dan moeten er niet teveel dieren zijn die ook nog mee eten.

  Het paleo dieet ben ik mee bekend, ware het niet dat ik bij sommige zaken wel mijn twijfels heb. Ik denk dat het een uitstekend dieet is, maar alleen als het voedsel volledig uit de natuur wordt gehaald.

  arvr [12] reageerde op deze reactie.

 11. HET PROBLEEM MET RADIOACTIEVE LKKEN IS DUS VEEL GROTER

  CLEVELAND – An exclusive 5 On Your Side investigation has uncovered a possible link between a nuclear plant and cancer after an Ohio man died from multiple cancerous tumors throughout his body.

  Charlie Swinney died one year ago from cancer that ravaged his body for more than a decade, but the Navy veteran may have left behind an important clue into what caused his death.

  Our exclusive investigation uncovered multiple letters that Swinney sent to the U.S. Veterans Administration describing a nuclear plant that was built at a base he served at in Antarctica.

  The McMurdo Nuclear plant was built in Antarctica in the early 1960s and provided power to the base until it was shut down in 1972. Swinney and an estimated 15,000 other veterans served at McMurdo Station as part of a support team throughout the plant’s operation.

  The Navy’s final operating report found the plant had 438 malfunctions over its history, including leaking water surrounding the reactor and hairline cracks in the reactor liner as early as 1964.

  The plant was finally shut down in 1972 and later dismantled when “possible stress corrosion cracking” in the piping system was discovered.

  Though the Navy’s report found no evidence of excessive radiation exposure, veterans like Charlie Swinney have emerged across the country with similar concerns after being diagnosed with cancerous tumors.

  “Charlie had over 200 tumors in his body,” said Swinney’s wife Elaine. “He kept saying, this isn’t right. Why is there so many of us in this close group getting sick like this.”

  Our investigation spoke with veterans from California to Florida and Wisconsin to North Carolina.

  Navy veteran Jim Landy of Pensacola is fighting stomach, liver and brain cancer.

  Read more: http://www.newsnet5.com/dpp/news/local_news/investigations/nuclear-plant-leak-suspected-of-causing-cancer#ixzz2NmqTP1Av

 12. @Primitieveling [10]:
  Het hele insecticide probleem is een oplosbaar probleem. Een van de oplossingen is genetische manipulatie.

  Helaas zijn er legio “Natuurgroepen” die daar fervent tegen zijn, en elke poging frustreren.

  Als je een grove indeling maakt in twee groepen mensen, zij die om de natuur geven en zij die dat niet doen kom je tot de angstaanjagende conclusie dat de groep die er geen bal om geeft het verschil niet gaat maken, en de groep die dat wel doet de oplossing blokkeert.

  Het is niet anders dan het global warming/C02 gebeuren. Natuur/milieu/leefomgeving (geef het een naam) is de grote verliezer.

  Andries Wijma [13] reageerde op deze reactie.

 13. @arvr [14]: Genetische geknoei van Monsanto is toch zeker niet de oplossing.

  U vergeet al dan niet opzettelijk dat deze gewassen afhankelijk worden gemaakt van bepaalde voedingstoffen en elementen waar ze zelf het monopoly op hebben.

  Maar het wordt me ook steeds duidelijker dat ook op dit forum mensen een mening lijken te verspreiden in opdracht van.

  Ik mag aannemen dat u beter op de hoogte bent als mij en een echte zelfdenker kijk toch eerst naar de bewijzen voor het gedag van een groep die men de hoogte in wil prijzen.

  Genetisch geknoei leidt er in feite alleen maar toe dat we juist een groter gevaar gaan lopen.Men moet het zien als een soort computer software die men aan het gewas mee geeft.

  Heb je eenmaal de code gekraakt kun je dus de hele oogst om zeep helpen.Dat zou food-hackers een enorme kans geven om een land zonder voorraden te zetten of juist met als doel de wereld handelsprijs van gewassen omhoog te drijven.

  Zeg nu niet dat ik iets raars vertel want een beetje beurshandelaar maakt het niet uit of hij zijn winst haalt uit wapenverkoop,slavenarbeid van dure kledingmerken of via het saboteren van een gewas.

  Kortom we denken dat we voldoende van de natuur snappen om er aan te willen sleutelen maar we hebben nog niet eens 1% kennis van alle complexe verbintenissen in de natuur en zijn ketens van eten en gegeten worden

Comments are closed.