Referendum_cartReferenda staan weer in de aandacht. Vandaag wordt in Zwitserland via een referendum gestemd over premies en bonussen in het bedrijfsleven. In Nederland nadert een petitie van Burgerforum het aantal van 40.000 handtekeningen om over een referendum in de Tweede Kamer “te praten”.

 

Is een referendum een vooruitgang?
Een referendum heeft het voordeel dat alle “kiesgerechtigden” een stem mogen uitbrengen. Daarna wordt gekeken wie de meerderheid heeft: JA of NEE. Dan hangt af of en wat er gebeurt afhankelijk van de spelregels. Voor de uitvoering kan bvb een bepaald percentage geëist meerderheid vereist zijn.

Een zogenaamd “raadgevend” referendum stelt niets voor. Want daarmee raak je het voordeel dat “het volk” beslist weer kwijt aan de ritselpolitiek.
Kijk maar naar het bekende referendum waarin het Nederlandse volk overtuigend (61+ % ) stemde tegen de EU-grondwet, en die grondwet werd door de politici gewoon ingevoerd bij het Verraad van Lissabon.

De waardeloosheid van een slechts raadgevend referendum wordt ook goed beschreven in een artikel van Michael vd Galien in DDS.

De lopende petitie van het Burgerforum is op dat punt te zwak. Er moet gevraagd (geëist) worden om een BINDEND referendum!

Maar zelfs dan zijn de principiële libertarische bezwaren tegen een referendum niet weg, Immers zelfs als er een overgrote meerderheid voor het invoeren van een wet is, dan nog wordt de minderheid gedwongen om te gehoorzamen. Hun vrijheid wordt dan toch ook beperkt!
Het zou alleen positief zijn als de uitslag dwang-wetten afschaft.

Bovendien zal door deze petitie, en de volgende discussies, ook weer aandacht van meer mensen getrokken worden naar de nu groeiende EU-macht (en verkleining van de Vrijheid)

Het burgerforum en de petitie vragen:
——————————————————————————————-
Burgerforum:

Overdracht nieuwe bevoegdheden aan EU mag niet zonder referendum!

In 2005 stemde ruim 61% van de Nederlandse bevolking tegen de Europese Grondwet. Toch is de macht van de EU sindsdien sterk toegenomen. Ook de eurocrisis leidt weer tot ingrijpende machtsoverdracht van Nederland aan de EU, onder meer op het gebied van begroting en budget.

Op nationaal niveau blijft steeds minder politieke zeggenschap over. De democratie raakt steeds verder uitgehold.
Dit kan niet zonder uitdrukkelijke instemming van de bevolking.
In de krachtigste bewoordingen roepen wij Parlement en Regering op om gehoor te geven aan onze wens,

 1. dat de sluipende overdracht van bevoegdheden aan de EU stopt.
 2. dat indien toch nieuwe bevoegdheden worden overgedragen, een referendum wordt gehouden waarin de Nederlandse bevolking zich over die bevoegdheidsoverdracht kan uitspreken

 U kunt stemmen op: https://www.burgerforum-eu.nl/

————————————————————————————————-

De petitie heeft al 34.350 handtekeningen van de benodigde 40.000. Als u nog niet getekend hebt, help dan de ontbrekende dikke 5000 nog snel te halen.

In Zwitserland wordt vandaag in een referendum gestemd over bonussen en vertrekpremies. Daarbij worden vaak idiote uitkeringen gedaan met bedragen die letterlijk de pan uit rijzen.

Maar toch is stemmen voor een verbod op uitkeringen boven een bepaald bedrag niet libertarisch. Immers een werkgever en werknemer moeten geheel vrij zijn om met elkaar af te spreken wat ze zelf willen.
Uiteraard bedoel ik dan binnen het NAP principe. Een overheid kan dus nooit dergelijke afspraken maken want die betalen altijd met gestolen geld.

9 REACTIES

 1. Als een referendum uitwijst dat de bevolking tegen is, maar de politiek ja zegt. Dan graven ze hun eigen graf.

  Stel dat er een referendum komt over uittreding van de EU, de bevolking zegt uittreden, maar de PvdA/VVD geeft meer bevoegdheid aan de EU.

  Dan gaan de oppositiepartijen daar de kiezer dus mooi aan herinneren vlak voor de verkiezingen.

  Dennis S [5] reageerde op deze reactie.

 2. Een zogenaamd “raadgevend” referendum stelt niets voor. Want daarmee raak je het voordeel dat “het volk” beslist weer kwijt aan de ritselpolitiek.

  Toch heeft dit nog wel een keerzijde. Het in de wind slaan van een raadgevend referendum voedt de ontevredenheid en wantrouwen bij de bevolking over de politiek.

  Maar zelfs dan zijn de principiële libertarische bezwaren tegen een referendum niet weg, Immers zelfs als er een overgrote meerderheid voor het invoeren van een wet is, dan nog wordt de minderheid gedwongen om te gehoorzamen. Hun vrijheid wordt dan toch ook beperkt!

  De minderheid legitimeert de stemming nochtans. Ik heb een fundamenteler principieel bezwaar. Dat is dat degenen die niet stemmen ook stelselmatig worden opgedragen mee te betalen / mee te doen bij maatregelen.

  In onze huidige ‘democratie’ gaat het daarbij trouwens al om een groep mensen die rond de 30 zetels (zoiets geloof ik) in de 2e kamer zou krijgen.

  – nog 1 laatste punt wil ik graag noemen, waar het artikel het niet over heeft. Dat betreft de vraagstelling bij een referendum, die met opzet onduidelijk of (over)gesimplificeerd geformuleerd kan worden. Dit beperkt de invloed die je als kiezer kunt uitoefenen.

 3. Down met die criminelen daar in Brussel en in Nederland en ook met de EUSSR met zijn EMS, want zij hebben de volkeren met hun smerige praktijken in de val laten lopen door de mensen niet goed voor te lichten. Allemaal de verantwoordelijken de bak in laten draaien en ze op water en brood zetten en al hun bezittingen afpakken dat onderkruipsel.

 4. Was het maar dat Nederland een democratie was van de 51%. Want de werkelijkheid is dat de vermogendste 1% meer in de melk te brokkelen heeft dan de overige 99%. Waar het voornamelijk aan schort is de openbare informatievoorziening. Er is welliswaar persvrijheid, maar de kranten en de tv, waarop het leeuwendeel van de bevolking zijn politieke perceptie baseert, wordt volledig gedomineerd door de ultrarijken, de multinationals, de internationale bankiers en Washingtons geopolitieke belangen.

  Zonder democratische massamedia is stemrecht en burgerinspraak een wassen neus.

 5. Voor de cijfertjes:
  – gemiddelde opkomstpercentage laatste verkiezingen 75%
  – bij een meerderheid (50%) dus een mandaat van slechts 37,5% van de bevolking.

  Ik heb eens gevraagd wat de minimale opkomst moet zijn waarmee een verkiezing nog “geldig” is. antwoord: “er is geen wettelijk minimum vastgesteld”.

  Dennis S [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Tieneus [7]: Het is nog erger. De huidige regering heeft – ondanks de ruime meerderheid van 79 zetels – een mandaat van slechts 29%: (2504948 [VVD-stemmen] + 2340750 [PvdA-stemmen]) / 16700000 [geregistreerde inwoners september 2012] = 29%.

  De crux zit hem er natuurlijk in dat men altijd spreekt van “kiesgerechtigden” en dat men iedereen die om de een of andere reden niet kiesgerechtigd is, voor het gemak vergeet. Maar aangezien niet-kiesgerechtigden net zo hard slachtoffer zijn van een regering waar zij niet op konden stemmen, horen deze in feite wel degelijk in deze berekening thuis.

Comments are closed.