Schuld_lastenHet bruto nationaal inkomen of bnp is een veelgebruikte maat voor de omvang van een economie. Dit is het bruto binnenlands product plus de door de inwoners van het eigen land in het buitenland verdiende primaire inkomens, minus de door buitenlanders in het betreffende land verdiende primaire inkomens. Samengevat betekent ‘binnenlands’ hier verdiend/geproduceerd binnen de landsgrenzen en ‘nationaal’ verdiend/geproduceerd door de staatsburgers van een land. Het bni per hoofd van de bevolking is een maat voor de welvaart van een land.

 

Klassieken waren van mening dat een overheid zo klein mogelijk diende te zijn. Het maken van schulden mocht alleen in extreme situaties, zoals oorlogsomstandigheden.
Deze visie werd later verruimd; de staat mocht geld lenen voor uitgaven die een aantoonbaar rendement opleverden waaruit de rente en aflossing van de schulden kon worden terugbetaald.
Voorbeelden van dergelijke uitgaven zijn investeringen in spoorlijnen, havens en elektriciteitsbedrijven. Tegenover de schulden moeten dus bezittingen staan. De zaak blijft dan alleen gezond, als het rendement op de bezittingen opweegt tegen de kosten van de schulden. Als dit evenwicht uitblijft, zullen de belastingen stijgen waardoor particulieren minder gaan investeren, mede omdat de rente kan stijgen aangezien de overheid meer zal gaan lenen.

De splitsing in een begroting voor gewone dienst én kapitaaldienst voor investeringen was een gevolg. Voor de gewone dienst moesten lopende uitgaven en lopende inkomsten van de staat in evenwicht zijn, en alleen voor de kapitaaluitgaven mocht geleend worden.
Grappig;  Pensioenfondsen beleggen hun geld in overheidsaandelen en ontvangen daarover rente. In het geld van pensioenfondsen zit een belastinglatentie waarover de Staat dus ook rente betaalt.

De staatsleningen die de overheid uitgeeft, worden door veel partijen gekocht. Dit zijn banken, verzekeraars, beleggingsfondsen, pensioenfondsen in binnen en buitenland.

Door dit geld te lenen krijg je uiteraard ook schuld aan deze partijen. Op het moment dat de overheid meer geld uitgeeft dan er binnenkomt zal er moeten worden bijgeleend en neemt de schuld toe. Als het tekort per jaar onder de 3% blijft neemt de schuld nog altijd met ongeveer 18 miljard per jaar toe.

Als we nu dus niets aan deze situatie doen wordt het probleem in de toekomst steeds groter en moet men het dan oplossen. De mensen die dat dan moeten doen, zijn nu de jeugd, vandaar dat men er over spreekt dat de jeugd met een grote schuld wordt opgezadeld.

En de Politiek, met totaal plm  250 leden, die gesubsidieerd wordt vanuit de staatskas, heeft gemakkelijk praten en lak aan de mening van de inwoners gekregen.

Ingezonden door Reiny

5 REACTIES

 1. De spijker op zijn kop, uitstekend artikel! Overheid, banken en centrale bank zijn drie handen op één buik, want de overheid heeft de banken nodig om haar staatsschuld (vooral oorlogen) te (her)financieren met ‘nieuw’ geld gecreëerd door banken die daar weer lekker aan verdienen. Deze wonderbaarlijke geldvermeerdering is een verkapte vorm van belasting (via inflatie) en de vraag is wat de bevolking hiervan zou vinden wanneer ze dit te weten zou komen. Natuurlijk is er een vierde hand op die buik, namelijk de intelligentsia van economen en andere academici die dit allemaal goed kunnen praten.

  De definitie van welvaart uit “toegepaste micro-economie” (Dietz et al):
  “Welvaart of nut is de mate waarin iemand zijn behoeften kan bevredigen voor zover hiervan gebruik wordt gemaakt van relatief schaarse en voor meerdere behoefte inzetbare middelen”

  Welvaart wordt gecreëerd door beter (zuiniger of efficiënter) om te gaan met schaarse middelen en niet door overheid die schaarse middelen te laten opslokken om daarmee (Keynesiaans) de vraag te stimuleren.

 2. Nochtans is het makkelijk de overheisefficiency op te voeren.
  Wat te denken van volgende grote ruil?

  Laten we onze bejaarden in de gevangenis zetten en de criminelen in een verpleeghuis!
  Op deze manier hebben de bejaarden toegang tot douches, hobby’s, en wandelingetjes.
  Ze krijgen dan ongelimiteerd gratis medicijnen, medische – en tandheelkundige behandelingen, rolstoelen enz.

  Bovendien krijgen ze geld in plaats van te moeten betalen.

  Ze worden constant via videocamera’s in de gaten gehouden dus ze kunnen direct geholpen worden als ze vallen of hulp nodig hebben.
  Hun beddengoed wordt twee maal per week verschoond en al hun kleding wordt gewassen en gestreken naar hen terug gebracht.
  Een surveillant checkt elke 20 minuten hoe het met ze gaat en brengt maaltijden en hapjes naar hun cel.
  Ze kunnen familiebezoek ontvangen in een vertrek dat speciaal hiervoor ontworpen is.
  Ze hebben toegang tot een bibliotheek, de sportzaal, ‘n geestelijke raadgever, het zwembad en mogen een opleiding volgen.
  Eenvoudige kleding, schoenen, slippers en hulp zijn gratis voorhanden ..
  Privékamers voor allen met een tuin waar ook oefeningen gedaan kunnen worden.

  Sinterklaas, Kerstviering af en toe eens een barbecue of theatervoorstelling, allemaal gratis!
  Elke bejaarde heeft de beschikking over ‘n computer, ‘n TV, ‘n radio en dagelijkse telefoongesprekken.

  Een bestuur met managers is aangesteld om klachten in behandeling te nemen en de surveillanten moeten zich aan een strenge code houden, hóe de bejaarden te behandelen.

  Terwijl aan de andere kant…

  De criminelen koud eten krijgen, alleen worden gelaten, achter gesloten deuren, zonder dat er naar ze wordt omgekeken.
  De lichten gaan om negen uur ’s avonds uit en douchen kan eens per week.

  Ze wonen in een kleine kamer, betalen hiervoor per maand
  en hebben geen enkele hoop er ooit nog uit te komen..

  Philosoof G&R Eigenwijs [5] reageerde op deze reactie.

 3. @reiny [3]: De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat dit een paste is van een geforwarde email die ik deze namiffag ontving en waarvan ik niet weet hoe lang hij al de ronde doet en hoe breed hij circuleert. Ofschoon de gedachte conceptueel reeds bij me was opgeborreld, ben ik dus allerminst de auteur van hoe het hierboven geformuleerd werd. Ere wie ere toekomt, al weet ik begot niet wie de oorspronkelijke auteur is.

 4. @Scrutinizer [2]:

  En het mooie aan deze ruil is, dat elke oudere het moment van
  toe treden zelf kan bepalen, door een keuze te maken.
  B.v. een waxine blikje naar de vergulde koets gooien, of iets dergelijks en als je verblijf dreigt te eindigen, is het slaan met de vuist op de tafel voldoende om een langer verblijf af te dwingen.
  Mogelijkheden te over, bedenk het maar!

Comments are closed.