David Friedman, zoon van Milton, is een echte langjarige anarchokapitalist.

WIKIPEDIA:

David Director Friedman (12 februari 1945)[1] is een van de belangrijkste theoretici van het moderne anarcho-kapitalisme, wat zowel als een radicale variant van het libertarisme als een uiterst individualistische stroming binnen het (Amerikaanse) anarchisme gekarakteriseerd kan worden.

Friedmans anarchisme onderscheidt zich van andere anarcho-kapitalisten zoals Murray Rothbard door een nadruk op voornamelijk utilitaristische argumenten. Een bekende uitspraak van Friedman is dat economische vrijheid een voorwaarde is voor politieke vrijheid. Zijn bekendste werk is The Machinery of Freedom: A Guide to Radical Capitalism.

Andere bekende anarcho-kapitalistische academici zijn Hans-Hermann Hoppe, Walter Block, Jan Narveson, Anthony de Jasay en Gerard Radnitzky.
————————–
John Howard:
Here is a 39-minute video in which David Friedman (son of Milton Friedman) explains the principles in his book, The Machinery of Freedom — how law creation and adjudication could be privatized without any need for a government monopoly to provide a legal system:”

 “Exploring Liberty: The Machinery of Freedom”
http://www.youtube.com/watch?v=2YfgKOnYx5A

David Friedman’s ideas overlap those of Hans-Hermann Hoppe (www.hanshoppe.com) but not perfectly.
David Friedman’s site is www.daviddfriedman.com.

13 REACTIES

 1. Karl Marx zag in dat elk waar twee totaal verschillende waardes heeft: een gebruikswaarde en een ruilwaarde. (Hij was niet de eerste, Aristoletes had 2300 jaar eerder dezelfde observatie gemaakt.) Marx zei dat je gebruikswaarde iets subjectiefs is dat je niet kunt kwantifiseren. Om ruilwaarde te hebben moet een product gebruikswaarde hebben. Maar in een vrije markt (zonder monopolies) is het niet de gebruikswaarde die de hoogte van de ruilwaarde bepaalt.

  De economische school die na Marx is onstaan (de neo-klassieke stroming) gooide het hele concept van ruilwaarde vs. bruikwaarde overboord en ontwikkelde een hele theorie rond het idee van individuen met kwantificeerbare verlangens naar dingen, het zg. utilitarisme.

  Dat de marxiaanse economische school in staat is geweest de huidige economische crisis te voorspellen, terwijl de neo-klassieke economen niet eens in staat zijn er achteraf een verklaring voor te geven, spreekt boekdelen. Ik beveel dus iedereen aan kennis te nemen van de arbeidswaardeleer.

  http://www1.fee.uva.nl/pp/bin/popularpublication247fulltext.pdf

  Hash voor Cash Henkie [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Pasparal [2]:

  Als iemand over Marx wil lezen dan zou ik dit lezen: http://www.garynorth.com/freebooks/docs/212a_47e.htm

  “Marx’s most cogent explanation of the cause of overinvestment, i.e., malinvestment, is found in the sections of Capital. Dealing with the role of credit in the economy. He blamed the overproduction on the expansion of the credit system: “there has been a general overproduction, promoted by credit and the inflation of prices that goes with it.””

  “So long as the process of reproduction is in flow and the reflux assured, this credit lasts and extends, and its extension is based upon the extension of the process of reproduction itself. As soon as a stoppage takes place, in consequence of delayed returns, overstocked markets, fallen prices, there is a superfluity of industrial capital, but it is in a form in which it cannot perform its functions. It is a mass of commodity capital, but it is unsalable. It is a mass of fixed capital, but largely unemployed through the clogging of reproduction. Credit is contracted, 1) because this capital is unemployed, that is, stops in one of its phases of reproduction, not being able to complete its metamorphosis; 2) because confidence in the continuity of the process of reproduction has been shaken; 3) because the demand for this commercial credit decreases. . . . Hence, if this expansion is disturbed, or even the normal exertion of the process of reproduction infringed, credit also becomes scarce; it is more difficult to get commodities on credit. It is particularly the demand for cash payment and the caution observed toward sales on credit which are characteristic of that phase of the industrial cycle, which follows a crash.”

  Verdacht dicht bij de Austrian Theory van de business cycle.

  Parparal [4] reageerde op deze reactie.
  arvr [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Hash voor Cash Henkie [3]: Die Gary North zegt dat het marxisme zoveel fanatieke aanhangers heeft omdat het een religie is. Dit heeft misschien een kleine kern van waarheid. Vroeger was ik ook huiverig voor het communisme en keek ik neer op marxisten. Maar toen ik me een paar jaar geleden in het marxisme begon te verdiepen, ontdekte ik dat van mijn vooroordelen niets klopte.

  Wat betreft het tweede; ik heb begrepen dat Marx in zijn theorie over geld dicht bij de monetaristen zit, maar met een paar belangrijke verschillen.

  arvr [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Hash voor Cash Henkie [3]:
  @Parparal [4]:
  Quote:
  “Verdacht dicht bij de Austrian Theory van de business cycle.”

  “Wat betreft het tweede; ik heb begrepen dat Marx in zijn theorie over geld dicht bij de monetaristen zit, maar met een paar belangrijke verschillen..”

  Niet echt. Marx zag als oorzaak het toenmalige bedrijfsleven. Waardoor door manipulatie, speculatie of gewoon verkeerde keuzes dingen behoorlijk fout gingen.

  Veel van de toenmalige economie was in handel van de adel, die er prat op gingen te kunnen teren van hun bezittingen en er trots op waren nooit te hoeven werken.

  Dat lieten ze aan andere mensen over. En diegene die het meeste rijkdom binnenharkten voor hun meesters mochten blijven. Het hoeft geen betoog dat de arbeider daar de dupe van was. Tel daarbij op dat deze adel een behoorlijke politieke invloed had en het beeld is compleet.

  Probeer het werk van Marx niet te lezen met onze maatschappij in het hoofd, maar met de toenmalige maatschappij in gedachten. Dan ga je ook herkennen dat die toenmalige maatschappij wel degelijk was zoals Marx hem omschreef, een klassenmaatschappij. Een rijke bovenklasse die niets te kort kwam en die daarbij ook nog vaak minachtend was over de arbeidersklasse, die feitelijk alles te kort kwamen. Marx heeft letterlijk de sloppenwijken gezien in de door kolendamp vergiftigde steden. Hij woonde op latere leeftijd zelfs in een van de meest vervuilde steden, Londen.

  Je kan op geen enkele manier stellen dat dat de tijd is waarin wij nu leven. Vergeleken met de problemen van het volk van toen zijn al onze problemen “Luxeproblemen”, hoe arm je ook bent.

  Libertariers (niet alleen de Oostenrijkse school) zien de oorzaak in het overheidsingrijpen die de marktsignalen verstoren en daardoor wrijving in de economie veroorzaken, die uiteindelijk zichzelf weer gaat corrigeren met een “crisis”. Feitelijk een correctie. Zelfs in de meest gereguleerde economie zijn de wetten van de vrije markt nog aanwezig.

  Ook is de libertarische gedachte zoals wij die nu kennen een honderdtal jaren jonger dan het Marxistische gedachtegoed. En niet geworteld in de maatschappij van pakweg 150 jaar geleden, maar gaat over onze huidige maatschappij.

  In ieder geval, Marxisme en Libertarisme? Het lijkt mij een behoorlijk verschil.

  Ook de aangedragen oplossing verschilt nogal. Marx stond een gewapende strijd voor met aan het einde een dictatuur. Libertariers zijn wat minder positief over geweld en staan juist een (overheids)vrije maatschappij voor.

  Quote:
  “dat het marxisme zoveel fanatieke aanhangers heeft omdat het een religie is.”

  Er is een vergelijking te maken met religie in die zin dat het Marxisme om een enkele persoon gaat, Marx in dit geval. Het Libertarisme kent dat niet en heeft een groot aantal denkers die het zeker niet altijd met elkaar eens zijn, en dat is een discussie die je ook nog wel eens tegenkomt op dit forum. En dat is ook best wel leuk!

  Als je het filmpje van David Friedman bekijkt valt het ook op dat hij niet predikt de absolute waarheid te spreken, maar het geheel meer als gedachten presenteert.

  Hoe makkelijk het ook is om “Das Kapital” als bijbel te gebruiken en te pas en te onpas met quotes te gaan gooien, het Libertarische gedachtegoed is wat opener en wat dynamischer.

  Misschien wat moeilijk te begrijpen in het begin, zeker als je zoals ik uit een linkse omgeving komt, maar bij nadere bestudering zeker een betere keus om de toekomst in te gaan.

  Pasparal [10] reageerde op deze reactie.

 5. Marx stond geen dicatuur aan het einde voor, maar het afschaffen van de overheid, omdat die niet meer nodig zou zijn. De manier waarop het volk zover gebracht zou moeten worden (via dictatuur van het proletariaat) verdient echter geen schoonheidsprijs. Stalin probeerde een heel eind te komen door tientallen miljoenen mensen uit de weg te ruimen die misschien niet in die ideale maatschappij thuis zouden horen, maar dan nog werkte dat niet. Misschien willen dat soort lui het veel te snel, en dan gaan ze uit ongeduld met de botte bijl aan de gang. Om zo machtig te zijn moet je met kop en schouders boven de rest uitsteken en dus volop van intimidatie en grootdoenerij gebruik maken, ook tegen ambitieuze partijgenoten die je eventueel naar de kroon zouden proberen te steken.

  Discussies over wat Marx precies voor had en of je daar eventueel een variant over zou kunnen introduceren, speelden ook binnen het communisme, ook zij zelf hadden er wat moeite mee om het te lezen zoals het er staat of zoals ze het willen lezen.

  Pasparal [7] reageerde op deze reactie.
  arvr [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Pteranodon [6]: Met “dictatuur van het proletariaat” bedoelden Marx en Engels geen “dictatuur” in de stijl van Stalin, Salazar of Suharto. Volgens Marx leven we thans in een dictatuur van de burgerij (de kapitaalklasse). Dictatuur van het proletariaat betekent dus feitelijk democratie.

  De Sovjetmaatschappij was geen communisme en ook geen dictatuur van het proletariaat. Het was een socialistische dictatuur van de “Communistische” Partij en van de hoge ambtenarij. Dit was zeker niet wat Marx en Engels voor ogen hadden.

  Stalin was een ongekend wrede tiran. Onder zijn 32 jarig schrikbewind zijn volgens (in 1990 gedeclassificeerde) KGB-documenten bijna 800.000 mensen ter dood veroordeeld. Vreselijk veel, maar zeker geen tientallen miljoenen.

  arvr [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Pteranodon [6]:
  Quote:
  “Marx stond geen dicatuur aan het einde voor, maar het afschaffen van de overheid, omdat die niet meer nodig zou zijn.”

  Je hebt volkomen gelijk, maar ik laat dat meestal maar weg. Zo goed als geen enkele communistische dictatuur is ook maar in de buurt gekomen van die fase.

  Ik hou het er zelf op dat de enorme machtsconcentratie die die dictatuur inhoud tegelijk het probleem is. Macht corrumpeert, absolute macht absoluut. Tel daar bij op dat het vanwege een kennisprobleem niet mogelijk is een economie succesvol centraal te leiden.

 8. @Pasparal [7]:
  Quote:
  “Stalin was een ongekend wrede tiran. Onder zijn 32 jarig schrikbewind zijn volgens (in 1990 gedeclassificeerde) KGB-documenten bijna 800.000 mensen ter dood veroordeeld. Vreselijk veel, maar zeker geen tientallen miljoenen.”

  Tel je ook nog even de mensen mee die als gevolg van zijn bewind zijn overleden?

  Anyhow, wat ik niet begrijp is dat in dit soort discussies het Stalin gebeuren verdedigd moet worden. Waarom? Kort door de bocht beschouwd was Stalin gewoon een opportunist die de kans gegrepen heeft om de absoluut heerser te worden. Eigenlijk meer een “Run of the mill” dictator dan een communist.

  Het gevolg was dat de ideologie de staat diende, niet omgekeerd. Het toont wel aan wat de gevaren zijn van machtsconcentraties, immers, als die er niet was had Stalin tot aan zijn dood onder een brug geslapen.

  Maar hé, niet getreurd, we gaan verder met Broeder Mao.

  Pasparal [11] reageerde op deze reactie.

 9. @arvr [5]: “Libertarisme” is een term die voor meerdere politieke paradigma’s wordt gebruikt. Recht-libertarisme wordt gekenmerkt door het dogma van de “vrije hand”; het geloof dat de kapitalistische productiewijze het allerbeste economische systeem is, en dat elke vorm van regulering schadelijk is voor de economie. Deze ideologie komt voort uit de economische school die marginalisme of neoklassieke economie heet.

  Onder links-libertariërs worden anarcho-socialisten, communisten en marxisten gerekend. Let op: met communisme wordt een maatschappij bedoeld zonder economische standen (werknemers, werkgevers, adel, nomenklatoera, etc.) Het Sovjetsysteem was geen communisme, maar om propagandistische redenen (door vóór- en tegenstanders) werd “communisme” in de spreektaal synoniem voor het door Lenin en Stalin ontwikkelde systeem (planeconomie, comissarisen).

  Marx wordt door velen vereerd als een soort profeet. Maar dat wordt Charles Darwin ook (in dit geval door dogmatische atheisten). Vaststaat is dat Marx een van de grootste denkers was van de 19e eeuw, als socioloog, als econoom en als filosoof. Marx’ theorie over het kapitalisme die voortborduurde op de werken van Smith en Ricardo (de arbeidswaardeleer) is nog steeds geldig en met de huidige crisis zelfs zeer actueel. Dat de economie in 150 jaar tijd heel veel is veranderd (heel veel regulering vandaag) doet niet af aan de arbeidswaardeleer. In de kern is de Westerse economie nog steeds kapitalistisch.

  Net als de neoklassieke stroming bestaat het marxisme uit zeer uiteenlopende vertakkingen. Marx voorspelde dat de ontwikkeling van het kapitalisme zou leiden tot steeds grotere concentratie van kapitaal en steeds diepere recessies. Uiteindelijk zou het systeem onhoudbaar worden en instorten. Dat met massale overheidsingrijpen het kapitalisme tot op heden overeindgehouden kon worden had Marx inderdaad niet voorzien. Wat ook meespeelt is dat de massale economische uitbuiting van de Derde Wereld bijgedragen heeft tot verzachting van de klassenstrijd in het Westen.

  arvr [12] reageerde op deze reactie.

 10. @arvr [9]: Voor zover we weten was de hongersnood in de Oekraine van 1931 niet opzettelijk veroorzaakt door het Kremlin. Daar zijn simpelweg geen harde bewijzen voor. Hetzelfde geldt voor de hongersnood onder Mao. Als je China en India met elkaar vergelijkt dan zie je dat dankzij het socialistische beleid ongeveer honderd miljoen (!) mensen van een voortijdige dood zijn gered.

  Anderzijds heeft het Witte Huis door doelbewust beleid sinds 1990 aan meer dan drie miljoen Irakezen het leven gekost (oversterfte als gevolg van oorlogen, sancties en bezetting).

  arvr [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Pasparal [10]:
  Quote:
  ” Maar dat wordt Charles Darwin ook (in dit geval door dogmatische atheïsten). “

  Evolutieleer is gewoon mainstream wetenschap. De enige tegenspraak komt van religieuze hoek. Daar zit het dogmatisme. Overigens, wat vond Marx destijds van religie? Hij was toch ook atheïst?

  Quote:
  “Marx voorspelde dat de ontwikkeling van het kapitalisme zou leiden tot steeds grotere concentratie van kapitaal en steeds diepere recessies. Uiteindelijk zou het systeem onhoudbaar worden en instorten. Dat met massale overheidsingrijpen het kapitalisme tot op heden overeindgehouden kon worden had Marx inderdaad niet voorzien.”

  Grappig. In mijn optiek is het het massale overheidsingrijpen wat de oorzaak van veel problemen is en is de Politieke Schijnwaarheid het enige wat overeind wordt gehouden.

  Quote:
  “Wat ook meespeelt is dat de massale economische uitbuiting van de Derde Wereld bijgedragen heeft tot verzachting van de klassenstrijd in het Westen.”

  Update: Het koloniale tijdperk is ondertussen voorbij. De derde wereldlanden hebben geen westerse landen meer nodig om er een puinhoop van te maken. Veel ex koloniën doen het intussen slechter dan in de koloniale tijd, en worden geleid door corruptie, geweld, feodalisme, dictatuur met hier en daar een communistisch labeltje.

  Het wordt steeds onverdedigbaarder om het kolonialisme de schuld van alles te geven, immers, het eigen handelen van die landen gaat steeds meer en meer wegen in de beoordeling.

  De derde wereld landen die (voor wat voor reden dan ook) hebben gekozen voor een vrijere markt doen het over het algemeen beter.

  Een vergelijking van de huidige maatschappij met de maatschappij van de tijd van Marx is een gotspe, en de klassieke tegenstelling die Marx zag is zo goed als verdwenen.

  Hoogstens kan je stellen dat wij nu twee klassen hebben, een besturende/politieke klasse en de rest. En de rest is zeker niet zo passief en machteloos als de arbeidersklasse uit de tijd van Marx, maar wel behoorlijk misleid en bedrogen waardoor er goedkeuring voor de politieke klasse ontstaan is.

  Dit probleem is echter prima op te lossen zonder een burgeroorlog.

  Quote:
  “Wat ook meespeelt is dat de massale economische uitbuiting van de Derde Wereld bijgedragen heeft tot verzachting van de klassenstrijd in het Westen.”

  De landen die het slecht doen zijn te marginaal om voor het westen van betekenis te zijn. De landen die het goed doen zijn onze handelspartners, en hebben op die manier een betekenis. Of ze echt een invloed hebben op de opbouw of meningsvorming van het westen is twijfelachtig.

  Als je jezelf wilt verdiepen in derde wereld problematiek is de volgende cursus best interessant:

  Marginal Revolution University

  Je komt een hoop dingen tegen die de MSM je niet heeft verteld.

 12. @Pasparal [11]:
  Quote:
  “Voor zover we weten was de hongersnood in de Oekraine van 1931 niet opzettelijk veroorzaakt door het Kremlin.”

  Laten we het even zo stellen: Als je met een leger alle oogst uit een gebied haalt omdat je als dictator nou eenmaal gesteld hebt dat de productie gehaald moet worden, en de mensen gaan daarna dood van de honger, dan is dat dus volgens jou niet de schuld van de dictator?

  Quote:
  “Als je China en India met elkaar vergelijkt dan zie je dat dankzij het socialistische beleid ongeveer honderd miljoen (!) mensen van een voortijdige dood zijn gered.”

  Dus jij stelt dat als een aantal mensen niet doodgaan, ondanks een repressief regime, dat dat dan de verdienste is van dat regime?

  Overigens, de vergelijking met India is vreemd, India heeft heel erg lang na WO2 een behoorlijk linkse regering gehad, wat tot enorme beperkingen heeft geleid met betrekking tot industrialisering en internationale handel. Als gevolg daarvan is India veel langer straatarm geweest dan strikt noodzakelijk.

  Ook China is in die tijd behoorlijk gesloten geweest. Je kan dus met een gerust hart stellen dat beide landen pas nationaal en internationaal succesvol zijn geworden na het openstellen van de grenzen en het bewegen richting een vrijere markt.

  Quote:
  “Anderzijds heeft het Witte Huis door doelbewust beleid sinds 1990 aan meer dan drie miljoen Irakezen het leven gekost (oversterfte als gevolg van oorlogen, sancties en bezetting).”

  Er is geen moreel equivalent voor oorlogen/moordpartijen. Het is beide af te keuren. Je kan nou eenmaal niet zeggen dat als land X 100.000 mensen vermoord land Y beter is als die er maar 50.000 vermoord.

  Er zijn namelijk nog steeds 150.000 mensen dood!

Comments are closed.