A4_midden_delflandDe kosten om de A4 door te trekken tussen Delft en Schiedam bedragen 150 miljoen. Als de weg op het bestaande zandbed zou worden uitgevoerd, dat er sinds de jaren zeventig ligt. De kosten van de uiteindelijke weg die deels verdiept gaat worden aangelegd bedragen bijna 6 keer zoveel, 898 miljoen euro. Dit voor een wegvak van 7 kilometer. Waarom wordt het zo duur?

De belangrijkste schuldige zijn foute definities. Die we tijdens onze staatseducatie leren. Voorbeelden? De diverse volks en werknemers verzekeringen. Dat zijn in werkelijkheid geen verzekeringen maar gedwongen inkomstenoverdrachten. De definitie van het BNP, waar ook de staatsbestedingen worden meegeteld. Hierdoor lijkt bezuinigen opeens slecht voor de economie! En is meer besteden bijna altijd goed omdat het volgens de foute definitie voor economische groei zorgt. De drie procents norm voor de begrotingstekorten die drie procent van het BNP bedraagt en niet drie procent van de staatsbegroting. De drie procents norm is dus eigenlijk een 6 procents norm, je mag als overheid tot 6 procent meer uitgeven dan er binnen komt…..

A4_midden_delfland

In dit geval is de foute definitie die van natuur. We hebben nationale parken waar de waterstand nauwkeurig wordt bepaald en een zeedijk de natuur tegen de zee beschermt….. We hebben natuurgebieden in polders. We hebben natuurgebieden als heidevelden, wat eigenlijk een oude vorm van cultuurland is. We hebben nationale parken die ontstaan zijn na turfwinning. Waar we de trekgaten en de rietlanden en de hooilanden koesteren en continue ingrijpen om deze “natuur” te behouden.

Dat dit een inconsistentie in zich meedraagt wordt slechts door weinigen erkend. Om de trekgaten, de rietlanden en de hooilanden te behouden wordt bewust de natuurlijke ontwikkeling tegen gegaan. In een nationaal park nota bene! Veel natuurgebieden bestaan slechts bij de gratie van het gemaal en de ringdijk. In plaats van de conclusie te trekken dat dan maar het gemaal en de ringdijk moeten verdwijnen gaat men het resulterende landschap beschermen……En maar al te vaak de natuurlijke ontwikkeling tegen houden die zonder menselijk ingrijpen zou ontstaan……. Tegenwerken van de natuur in naam van diezelfde natuur dus.

Deze verdwazing kost ons veel geld. Bij de A4 in Midden Delfland wordt dit nog een keer aangetoond. Polders zijn opeens waardevolle natuur en rust gebieden. Hier is het mogelijk de kosten van een foute natuurdefinitie te kwantificeren. In de eerste plaats de maatschappelijke en milieu kosten van tientallen jaren onnodige files op de A13. In de tweede plaats het verschil in aanlegkosten van een gewone snelweg op maaiveld niveau of een verdiept aangelegde snelweg.

Die laatste gegevens weten we, er wordt 748 miljoen meer betaald dan de 150 miljoen nodig voor de aanleg op het maaiveld. Om een polderlandschap te beschermen. Waar gaat het aan op? Kijkt u eventueel naar de 8 minuten durende animatie over dit nieuwe stuk snelweg.

http://www.youtube.com/watch?v=-F53x5Rfg-Q

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

bronvermelding foto: beeldbank van Rijkswaterstaat

9 REACTIES

 1. Gelukkig hebben we de digitale snelweg nog alleen dit gaat wel meer dan 900 miljoen aan werkgelegenheid kosten. Niet erg, want als ik het zo allemaal lees stort die hoe dan ook in.

 2. Als je het filmpje vluchtig bekijkt lijkt het best allemaal mooi worden zo. Totdat je even google maps opent en kijkt waar het letterlijk om gaat, een paar kilometer snelweg die mist.

  Ik stel dan ook voor dat de weg wordt geflankeerd door een rij windmolens en een rij zonnepanelen. Zodat we een waarlijk monument hebben voor de toekomst en eraan worden herinnerd geen geld meer te offeren aan valse goden.

  In detail vallen een paar dingen op:

  1. De plek van de tunnel heeft nu al een volwassen houtwal aan beide zijden, dus is dat dan wel nodig?

  2. De weg loopt door een veengebied met een vrij hoge waterstand. Dat betekend dat de weg voorzien moet worden van een behoorlijke pompinstallatie om niet te eindigen als het Rotterdam-Den Haag kanaal. Dus is het wel zo ecologisch? (overigens een woord wat bijna in elke zin van het filmpje voorkomt… soms zelfs twee keer!)

  3. Hoeveel geld hebben we nu niet besteed aan het echte natuurbehoud? Voor dit bedrag hadden we wereldwijd een fors aantal uitstervende dier en plantensoorten kunnen redden, en een hoop echte natuurgebieden kunnen herstellen.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 3. @arvr [2]: Hoeveel geld hebben we nu niet besteed aan het echte natuurbehoud?

  Dat is inderdaad misschien nog wel het meest stotende, in naam van natuurbehoud wordt iets heel anders gedaan dat niets met natuurbehoud te maken heeft. Net zoals we in NL zogenaamd aan natuurbehoud doen in nationale parken. Maar daar maar al te vaak de natuurlijke ontwikkeling frustreren.

  Afwezigheid van menselijk ingrijpen is een belangrijke factor voor natuur, en zo ongeveer iedere bossage in dit land heeft intussen beheersplannen. Gewoon niets doen aan de natuur en de natuur de natuur laten is geen optie. In de ogen van de groene lobby. Er zijn veel meer baantjes en veel meer geld te verdelen als je natuurbeleidsplannen gaat opstellen, en nog veel meer als je natuur gaat scheppen die je vervolgens moet beheren…… Dat de vraag gesteld moet worden in hoeverre door de mens geschapen natuur nog natuur is, en dat de natuur zoals heide zal verdwijnen voor iets anders als we het niet langer beheersen, dat is iets dat de natuurmensen aan hun reet zal roesten. Natuurlijke processen dienen door de mens te worden bijgestuurd, de ultieme maakbare maatschappij dus…..

 4. Willen de voorstanders van natuur-zonder-menselijke-invloed me effe waarschuwen als zij de ‘macht’ in handen krijgen? Dan weet ik dat ik binnen de korste keren naar Amersfoort aan Zee moet verhuizen. Want dan loopt heel Holland uiteraard binnen de kortste keren onder (zee)water. Persoonlijk lijkt het mij, in dichtbevolkt Nederland, niet zo gek om menselijke invloed uit te oefenen op natuur. Want de andere kant van de medaille is: als ‘de mens’ in Nederland zich NIET bezighoudt met bescherming van natuur, is Midden-Delfland binnen de kortste keren volgebouwd met vinexwijken en snelwegen – en dat geldt ook voor de rest van de Randstad. Ik zou dat zonde én ongezond vinden. Ik fiets/wandel in mijn vrije tijd graag in bos, heide, polder.
  Of je aan een klein stukje natuur honderden miljoenen moet uitgeven, vind ik een zinvolle discussie, maar ga (wat mij beteft) niet beweren dat we in NL niet met onze handen aan natuur mogen komen.

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Pim [5]: Of je aan een klein stukje natuur honderden miljoenen moet uitgeven, vind ik een zinvolle discussie,

  Dit is precies het bewijs van indoctrinatie, dat polders natuur zijn. Midden Delfland is geen natuur, het is een weidelandschap onder de aanvliegroute van een vliegveld dat men tot natuurgebied en stilte gebied bevodert. Als dit beschermingswaardig natuurgebied gevonden wordt dan is mijn betoog zinloos geweest.

  Als men van mening is dat de strekking van mijn betoog is dat ik de dijken wil doorbreken is mijn betoog zinloos geweest. Ik betoog niet dat Amersfoort aan de zee moet gaan liggen.

  Ik betoog slechts dat de definitie van natuur die we van staatswege meekrijgen op school een foute is. Dat het inconsistent is hedendaags ingrijpen in landschap te verdoemen en tegelijkertijd ingrepen uit het verleden als heidevelden en zandverstuivingen als beschermingswaardig te zien. Dat de zelfbenoemde beschermers van de natuur maar al te vaak de natuurlijke ontwikkeling tegen gaan. Dat we als we natuur willen consistent moeten zijn en dus geen polders, heide, zandverstuivingen, trekgaten, legakkers en andere menselijke ingrepen moeten gaan beschermen als natuurgebied.

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Ratio [7]: precies. Noem het dan cultuurbeheer of landschapsbeheer of desnoods tuinieren. Maar stop met het voor de gek houden van de mensen.

  Of als we toch zo makkelijk omgaan met definities, keer het dan om. De mens is ook (onderdeel van de) natuur. Dus ook het effect van zijn handelen. Kortom, het maakt dan niet uit wat wij mensen doen. Alles is vanzelf “natuur”. Dat scheelt weer een enorme kostenpost op de begroting.

 7. Als ik aan Midden-Delfland denk, denk ik niet aan de natuur, maar aan een onbenut stukje polder Randstad.
  In het Noord-westen zie je de Delft en daarachter die beruchte stad waar ze over onze centen beslissen.
  Kijk je richting het zuiden, zie je de skyline van de maasstad(kuch) Rotterdam en iets meer richting het zuid-westen de skyline waar we onze centen verdienen.
  Een gevoel van leegte overheerst daarzo in Midden-delfland en ik krijg nou ook niet echt het gevoel in de vrije natuur te zijn….

  Als ik aan de natuur denk, denk ik aan de Veluwe enzo. en ja zelfs in Zuid-Holland weet ik plekken aan te wijzen die wel in de categorie natuurgebied vallen, maar Midden-Delfland…. Neen.

  Komt bij dat ik me kapot irriteer als ik vanaf Hoogvliet naar Den Haag moet met de auto en over dat armoedige stukje A20 en A13 heen tuft met een slakkegangetje, rijdend over de A13 en als ik dan richting het westen kijk vraag ik me af waarom dat stukje weg er nog niet ligt in die leegte.

  Wat zou het leven handig zijn als ik zo via de Beneluxtunnel en dan zo in een keer rechtdoor zo richting Den Haag in een keer kon rijden zonder die A20/A13 flessenhals.

  Er is nog iets wat ik me opeens weer herinner.
  Zo had ik vroeger en dan spreek ik over meer dan 25 jaar geleden een oude Bosatlas van Wolters-Noordhoff en die atlas moet dateren uit de 70’er jaren, misschien eind jaren 60.

  In die atlas zag je bij de regio Rijnmond de A4 Midden-Delfland al in stippellijnen getekend.
  Maar op diezelfde kaart bij het voormalige dorpje(nu deelgemeente van Rotterdam) Rozenburg ook al de Blankenburg tunnel ingetekend(van de Oranje tunnel(het alternatief) was nog geen sprake) en die ligt er nu ook nog steeds niet.

Comments are closed.