Flugzeuge F-104 Starfighter, MFG 1Om de JSF problematiek te kunnen kaderen dient gekeken te worden naar voorgaande aanschaftrajecten. De Starfighter aanschaf deed de monarchie wankelen. En gaf eind jaren 50 al enkele belangrijke lessen voor toekomstige aanschaftrajecten aan. Indien de politiek en de luchtmacht staf deze lessen ter harte hadden genomen dan was de ellende thans veel beter te overzien. Door te weigeren voorgaande trajecten voldoende te bestuderen en daaruit te leren wordt veel overheidsgeld verspild.

Waar bij de JSF grote delen van het toestel nog steeds niet zijn uitgewerkt, en er nog heel veel onzeker was ten tijde van het principe besluit om als partner van de tweede categorie deel te nemen aan dit traject, was dit in veel mindere mate het geval bij de Starfighter. De Starfighter was een doorontwikkelde versie van de reeds bestaande F104, de F104G. Er waren wel enkele delen nog niet voldoende uitontwikkeld waarbij de verwachte functionaliteit wel beschreven was maar de minimum eisen niet voldoende vast lagen. Mede hierdoor kwamen de ECP’s om de hoek kijken. (Engineering Change Proposals). Vergelijk dit maar het meerwerk dat het gevolg is van te simpele stelposten in de bouwwereld. Voor de leverancier zijn dit vaak de krenten uit de pap en zorgt het voor de winst op het project. Was de NL overheid in staat dit het hoofd te bieden?

Flugzeuge F-104 Starfighter, MFG 1

De beheersing van de ECP’s is een succes geworden. Ondanks dat het een programma was waar naast Nederland ook Italië, België en de Bondsrepubliek Duitsland aan meededen wist men hier vaak onderling goede afstemming te bereiken. Het meerwerk wist men tot een minimum te beperken, de landen zaten bijna altijd op 1 lijn en lieten zich niet uitspelen. Alleen accepteerden de Duitsers de schietstoel oplossing niet en eisten ze niet geheel ten onrechte een aanpassing van de schietstoel.

Het is dus wel mogelijk om internationaal samen te werken aan complexe technologie zonder dat de kosten verdubbelen en de functionaliteit achter blijft. De aanschaf van de Starfighter is een casus die aantoont dat debacles als de JSF niet nodig zijn. Helaas heeft men niet geleerd van de gemaakte fouten.

In een volgende artikel ga ik nog in op de aanschaf van de F5 en de huidige situatie met de F16 en de JSF.

sf6

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Deze artikelen zijn gebaseerd op het “Rapport van de Commisie van Drie” aangaande de mogelijke betaling van steekpenningen door Lockheed.

Het doel van deze artikelen is het beschrijven en analyseren van complexe inkoopprocessen. Gaat het altijd spectaculair mis als de staat zich ermee bemoeit of is het soms toch mogelijk met name defensie redelijk te regelen (minarchistische invalshoek). Ik miste een analyse van het aanschaffen van deze militaire hardware terwijl dit juist interessante casuistiek is. Leren van ervaringen uit het verleden kan ons bij JSF nog veel geld doen besparen, maar zoals maar al te vaak laten de MSM hier zaken liggen die voor het begrip eigenlijk zeer nuttig kunnen zijn.

attributie eerste foto: Bundesarchiv B 145 Bild-F027434-0008 – Berretty – CC-BY-SA

attributie tweede foto: Jerry Gunner 

1 REACTIE

  1. Gezien de huidige technologie hebben we de JSF helemaal niet nodig. Ten eerste zijn er hele slimme raketten die ze zo uit de lucht knallen. Laser kanonnen die hele electrische circuits kunnen uitschakelen. 8.7 miljard EURO’s worden weer uitgegeven aan projecten die doemen te mislukken. We willen toch vrede op aard??? Waarom dan nog oorlogstuig bouwen?? Landen als Rusland en China, onze grootste tegenstanders, veel en veel rijker dan de rest van de wereld, groot leger, moderne technologie, daar wil je niet tegen vechten als je tenminste wilt dat de wereld gezond blijft. Maar ik denk dat het bij patserig gedoe blijft.. NL inclu.

Comments are closed.