pimpDitmaal is het PowNed dat met een leuk artikel komt, al is het daar niet uniek in; andere media berichtten hier ook al over. Minister Ivo Opstelten vindt het een slecht idee om een pooierverbod in te voeren. Dat is immers helemaal niet nodig om ze het leven zuur te maken, zo is in het artikel te vinden.

Er zijn bepaalde beroepen in Nederland verboden, zoals drugsmiddenstander voor de meeste soorten drugs, andere worden door de staat bijkans onmogelijk gemaakt en gedijen in het zwarte circuit. Goede voorbeelden hiervan zijn werksters, klusjesmannen en schilders. Velen kunnen het zich nauwelijks permitteren dat legaal te doen, maar als ze het illegaal doen worden ze opgejaagd. Opmerkelijk is dat juist het beroep van souteneur verboden zou moeten worden. Het is juist de overheid die prostituées het leven zo goed als onmogelijk maakt. Er worden razzia’s gehouden in buurten met ramen waarbij volstrekt willekeurig mensen worden opgepakt, iets dat ze in woonwagenkampen of drugsbuurten niet zouden durven. Ramen worden zoveel mogelijk gesloten en ook van woonboten worden de vergunningen zoveel mogelijk ingetrokken. De tijd dat elke prostituée zich moet registreren in een systeem waarvan iedereen weet dat het vroeg of laat op straat komt te liggen ligt vlak voor of vlak achter ons op het moment van dit schrijven. Prostituées worden als mijnwerkers ondergronds gedwongen en dan wordt de gang naar de politie bij afpersing of dwang natuurlijk wel erg moeilijk. Bovendien worden ze door de hermandad als derderangsburgers beschouwd en niet bepaald serieus genomen.

Er rest de prostituée dan maar twee oplossingen: alles zelf regelen of gebruik maken van een pooier. De staat, die zijn bestaan onder andere rechtvaardigt doordat het een neutrale instelling is die opkomt voor arme weerloze mensen, hangt deze mensen hier één voor één een molensteen om de nek! De pooier komt beter op voor de belangen van een prostituée dan de overheid, zoveel is duidelijk. Tenslotte wil een pooier ook niets liever dat zijn werknemers ongestoord hun gang kunnen gaan, er moet immers brood op de plank komen. De overheid lijkt hier geen concurrentie te dulden. Arme weerloze vrouwen te hulp schieten zullen ze en als die er geen behoefte aan hebben dan moet dat maar onder dwang. Het is werkelijk te absurd voor woorden.

De overheid is zelf de pooier van ons allemaal, als we tenminste het beeld van de gewetenloze vrouwenmepper tot voorbeeld nemen. We worden allen gedwongen hun diensten af te nemen, concurrentie wordt onmogelijk gemaakt en als we geen beschermingsgeld betalen worden we ontvoerd en opgesloten. Een pooier kan onmogelijk erger zijn…

2 REACTIES

  1. Zo is het Paul. “Walk between the raindrops baby!”
    En ga nu werken biatch!!1! Lex-Max-Trix heeft geld nodig voor het feestje morgen.

Comments are closed.