lopen kleinLibertarisme heeft door haar generieke karakter een grote doelgroep. Ze komt niet op voor enkel arbeiders, ondernemers of senioren, maar voor iedereen. Ook uit de petitieserie blijkt dat de roep om meer vrijheid klinkt uit alle hoeken van de samenleving. Dit biedt een fantastisch potentieel voor het libertarisme. Het aantal actieve libertariërs is echter miniem. Wat gaat er mis? Hoe krijgen we aansluiting met de rest van Nederland?

Potentiële medestanders

Libertarisme is een radicaal en uitgesproken gedachtengoed dat sterk leunt op rationeel redeneren. Het is daarom geen toeval dat onder haar aanhangers mannelijke ICT-ers oververtegenwoordigd zijn. Dit heeft ook een nadeel: spontane sympathie of interesse voor meer softere en alternatieve onderwerpen als religie en antroposofie is onder libertariërs traditioneel dun gezaaid. We lopen als groep het risico onze persoonlijke interesses en voorkeuren te verwarren met het libertarische gedachtengoed. Door persoonlijke meningen met dezelfde stelligheid naar buiten te brengen als libertarische feiten jaag je potentiele medestanders tegen je in het harnas. Dit is niet slim; toch gebeurt dit helaas nog te vaak, ook op Vrijspreker. Hoe voorkom je dit? Blijf trouw aan wie je zelf bent en wat je voelt, maar als je iemand wilt winnen voor de vrijheidsgedachte van het libertarisme kan het uitdragen van persoonlijke afkeer belemmerend werken. Stap dus over je eigen vooroordelen en angsten heen.

Kies je doelgroep

In beginsel heeft iedereen belang bij meer vrijheid, maar het libertarisme zal het snelst voedingsbodem vinden bij twee groepen:

~~Mensen die zelf ervaren / overtuigd zijn dat ze door overheidsbeleid achtergesteld worden.

Dit laaghangend fruit vind je bijvoorbeeld onder de ondernemers, de alternatieve zorgsector en de middeninkomens. Zoek naar verbinding door voor iedere doelgroep de voordelen van persoonlijke en economische vrijheid expliciet te benoemen. Vergeef hun collectivistische neigingen: de meeste mensen handelen pragmatisch en pikken net als hun buurman graag een graantje uit de subsidieruif mee. Ze volgen enkel Thatchers “I want my money back”. Maak hen duidelijk dat ze ondanks deze grijpstuiver onder de streep nettobetalers zijn en dat meer (economische) vrijheid hun positie verbetert.

~~Aanhangers van een vrijheidsfilosofie die gericht is op individuele geestelijke of economische ontplooiing.

Denk aan antroposofie, homeopathie, vredesbeweging, LETS-ruilkringen, diverse kleinere religies en humanisme. Net als het libertarisme zijn dit onderstromen met een kleine maar enthousiaste groep sympathisanten. Ongetwijfeld hebben zij oordelen over anderen, net zoals jij misschien oordelen hebt over hun. Aansluiting vind je alleen door het tonen van respect voor hun werk en idealen. Geef hen inzicht hoe algemene vrijheid aansluit op hun eigen levensfilosofie en dat libertarisme niet minder maar juist meer ruimte biedt voor dergelijke alternatieve denkwijzes.

 

Voorbeeld: christendom

Christenen vormen een pluriforme groep in Nederland die de laatste decennia liberaler en vrijzinniger is geworden. In het evangelie van Jezus staan veel voorbeelden waarin hij teweer ging tegen de toenmalige machthebbers. Er is niet veel fantasie voor nodig om in hem een voorvechter van vrijheid te zien. Christenen wegzetten als bekrompen dogmatici, zoals op Vrijspreker regelmatig gebeurt, is daarom onverstandig. Dat er onder de huidige libertariërs toevallig weinig gelovigen zijn, betekent niet dat beide stromingen elkaar uitsluiten.

Daarom: enthousiast over meer vrijheid? Draag het uit! Maak wel helder onderscheid tussen libertarische feiten en je persoonlijke mening. Respecteer de ander en toon hem of haar de voordelen van meer vrijheid.

lopen groot

Ingezonden door Prepperoni

34 REACTIES

 1. Simpel: leer luisteren.. Praat niet om je gelijk te halen ook al heb je het..maar probeer inzicht te bieden aan zei die daar voor open staan.. voor de andere..helaas daar duurt het nog even voor om tot andere inzichten te komen..

  Een “zorgstaat” heeft als doel verantwoordelijkheden wegnemen bij individuen, dat is zo diep geworteld en mensen vinden het blijkbaar fijn dat andere opdraaien voor hun acties..
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzorgingsstaat

  “To live in love towards our actions, and to let live in the understanding of the other person’s will, is the fundamental maxim of free men”

  Lezertje omtrent Wat is vrijheid: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_Driegeleding

 2. De meest snelle oplossing is Toine Manders met zijn Libertarische Partij in de tweede kamer te krijgen. Als hij eenmaal een gezicht heeft zal zijn partij snel groeien vermoed ik.

 3. Lol, heb toevallig eens overwogen om over christendom en libertarisme te schrijven; Jezus was idd de libertariër van zijn tijd.
  Hij wilde het monopolie op God weg halen uit de klauwen van de machtselite en geloof tot een persoonlijk beleving maken ipv een collectief evenement.
  Ook was hij bezig de tempel te reinigen van de geldwisselaars met hun woekerrente: omdat Romeins geld als onrein werd beschouwd moest je deze omruilen voor de tempelvaluta, en daar proviteerden ze van. Totdat Jezus ff langs kwam en het NAP vergat.
  Hij is uiteindelijk vermoord door degenen die het meeste proviteerden van deze geldwisselaars: de oversten van de tempel.
  Toch is het best lastig om christenen deze kijk op het verhaal te presenteren. Men is best argwanend tegenover alles wat niet van binnen hun leer en stroming vandaan komt, ookal staat die stroming vaak haaks op wat er weer in de bijbel staat.
  Overigens zijn enkele prominente libertariërs in de VS christen.
  De combinatie libertarisme en christendom kan prima samengaan, net als met andere levensbeschouwingen, maar maak dat die paar miljard gelovigen eens duidelijk

 4. Ron Paul is streng christelijk, een direct bewijs dat christendom en libertarisme elkaar niet uitsluiten.

  Wat betreft homeopathie, persoonlijk zou ik daar nooit voor betalen. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het beter werkt dan placebo (maar placebo heeft een gunstig effect, dus waarom niet…). De verdunningsreeksen zijn soms zes keer een miljoen. D.w.z. dat als je één liter koffie zou verdunnen, je 10^36 liter water nodig hebt. (1000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 L)
  Ter vergelijking, de totale hoeveelheid water in de oceanen is ‘slechts’ 10^21 liter (1000.000.000.000.000.000.000 L). De massa van de zon is 2 * 10^30 kg, de hoeveelheid water die je nodig hebt is een half miljoen keer zo zwaar als de zon.

  Het getal van avogadro is 6,02 * 10^23, d.w.z. dat als je een homeopatische oplossing maakt van één liter, de kans kleiner is dan één op biljoen (10^12) dat je daar überhaupt nog één molecuul van je originele stof in terug vindt.

  Anyway, natuurlijk moeten mensen die hier gebruik van maken dat doen als ze geloven dat het helpt. Als libertariër wil ik het natuurlijk niet verbieden. Homeopaten mogen echter niet op hun product zetten dat het een wetenschappelijke basis heeft.

  Prepperoni [14] reageerde op deze reactie.

 5. Libertariers kunnen wellicht leren van de religie.
  De kerk preekt niet alleen. Predikanten staan niet op elke straathoek het evangelie te verkondigen. Gelovigen vertellen ook niet tegen iedereen dat ze gelovig zijn.

  De kerken hebben vaak goede sociale programma’s. Vangen mensen op, organiseren vertier etc. Zeker in economisch slechte tijden gaan ze weer “zielen winnen” omdat ze kerleden gaan helpen met voedsel oid.

  Als je het libertarisme verder wilt helpen, dan zul je iets soortgelijks moeten doen. Waarom geen gratis voedsel verdelen? Of wellicht beter in lijn van het libertarisme: waarom geen “ons helpt ons” kringen beginnen?

  Kerken prediken naastenliefde, en ze doen het ook!

  Libertarisme preken zonder iets te doen is zinloos. Alleen voor idealisten. Libertariers zullen moeten demonstreren dat libertarisme werkt.

  Aristoteles [6] reageerde op deze reactie.

 6. @OBL-Rien [5]:
  Kerken steunen inderdaad goede doelen, zoals voedsel voor de armen, de kerk ontvangt haar financiering hiervoor op vrijwillige basis!

 7. Het probleem met religie is niet zozeer dat rationaliteit overboord wordt gegooid maar meer dat de jeugd vaak gedwongen wordt te participeren in de religie uit de directe omgeving. Libertarisme kent als kern non-argressie. Dat is niet gelimiteerd tot de overheid.

 8. GEWELDIG GOED. LATEN WE METEEN BEGINNEN:

  In het artikel en reacties staan al veel acties die kunnen gebeuren.
  Wat we missen voor al die acties is DE VOORTREKKER, het is noodzakelijk voor elke actie dat er iemand is die de actie trekt.

  Door daarmee te beginnen zullen we vlug merken wat werkt en wat niet.
  Ik stel voor dat activisten die een actie op touw willen zetten, dit aan ons opgeven: info@vrijspreker.nl

  -Stuur het idee. Met eventueel al de beginstappen die je in gedachte hebt.
  -Vanuit de Vrijspreker maken we dan publiciteit, oproepen, en trachten we te helpen; maar de voortrekker gaat het trekken: DOEN!

  Je kunt hier ook reageren op deze reactie.

  Philosoof G&R Eigenwijs [12] reageerde op deze reactie.

 9. @paroaral
  Heb geen bijbel bij de hand maar dat zal wel over tollenaars gaan?
  Die bekeerden zich toch van hun ‘zondige wegen’?
  Of bedoel je “geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is”. Dat was een antwoord op een strikvraag, meen ik mij te herrinderen.

 10. @Hub Jongen [10]:
  In feite is de politieke visie er eerder dan de maatschappelijke
  verworvenheid, onder de mensen.
  Het libertarisme heeft dus geen basis waar mensen zich mee kunnen vereenzelvigen en inleven.
  Dat, ligt naar mijn mening ten grondslag aan het vraagstuk.
  Van de schrijver.

  Hoe dit in te vullen:Daar moeten we het maar eens over hebben
  ik heb er wel ideeen over.

 11. @Johan [8]: Wel Johan, start dan een “ons helpt ons” kring.

  DOE IETS

  of blijf zitten in de intellectuele libertarische hoek en blijf vooral braaf werken en je hypotheek aflossen… financing the beast…

 12. @Aristoteles [4]: “… mogen echter niet op hun product zetten dat …”
  … en als ze het toch doen? Wie dwingt hen om dat etiket aan te passen? En welk libertarisch principe wordt daarmee geschonden?

  Met je laatste opmerking raak je exact de gevoelige plek die ik hierboven wilde verwoorden: ook een stroming waar je niks in ziet, moet de vrijheid hebben om zich te manifesteren.

  Niet het etiket, maar ratingsbureaus, consumenten- en patiëntengroepen helpen ons om het kaf van het koren te scheiden. Als zij consequent oordelen dat homeopathie idd kwakzalverij is, dan wordt het niet gekocht, wat er ook op het etiket staat vermeld. “Vrijheid voor iedereen, behalve voor homeopathie” is geen vrijheid.

  Inhoudelijk: we weten schokkend weinig over hoe het menselijk lichaam functioneert, dus ook over de werking van medicijnen. Het afserveren van homeopathie omdat het “onwetenschappelijk” is veronderstelt dat wetenschap alwetend is. Dat dit een erg optimistische stelling is staat aardig verwoord in het boek “een kleine geschiedenis van bijna alles” (van een wetenschapper).

  Bij genezing spelen niet alleen stofjes een rol, maar ook abstractere zaken als verwachtingen, aandacht en empathie van de arts. En wie weet helpt homeopathie daar ook bij, het wordt iig wel door enkele ziektekostenverzekeraars vergoed.

  Aristoteles [28] reageerde op deze reactie.

 13. @Parparal [9]:
  Hij maalde niet om aardse rijkdom, en dat doen libertariërs wel.
  Dat is van een andere orde dan voor of tegen belastingen zijn.

 14. @Johan [8]:
  Er wordt vanuit gegaan dat voorkomen beter is dan genezen. Met een gezondere economie hoeft armoede niet zo erg om zich heen te grijpen. De groep is dan kleiner, en het wordt dan daarmee ook des te verzekerbaarder. Volgens mij houdt u geen rekening met de potentiële rol van verzekeraars in een libertarische maatschappij.

  De gegevens van nu zijn, dat hoe communistischer die EU wordt, hoe meer de armoede en werkloosheid om zich heen grijpen. Dat is dus sowieso al een doodlopend spoor (met aan het einde of totale knechting of totale revolutie maar sowieso precies die anarchie en armoede die u juist niet wilt).

 15. Christendom en libertarisme zijn beide dingen die je niet over 1 kam kunt scheren, beide populaties zijn hiervoor tezeer “zoveel hoofden zoveel zinnen”. Christenen zijn hier schismatisch en mans genoeg om hun eigen verenigingen op te richten, als ze allerlei opmerkingen over hun godsdienst niet zouden kunnen verdragen, of zich liever niet zouden associëren met clubs die ronduit voorstander zijn van gedragingen die christenen niet bij hun godsdienst vinden passen. Als men zich zou inhouden naar christenen, dan is men zijn eigen vrijheid van meningsuiting tekort aan het doen. Dan krijg je zo’n Tea Party effect waarbij christenen zich welkom denken te voelen en dan ook hun stempel gaan drukken, dan wordt het heel veel geven en nemen, en flink veel polderen.

 16. Misschien mag ik als mannelijke ICT-er, die het libertarisme niet echt vijandig gezind is wat kritische opmerkingen maken en uitleggen waarom het libertarisme niet werkt en ook niet zal werken in zijn huidige vorm:
  – het is te amerikaans, het is voor cowboys. De Europeaan is gewoon te ‘sociaal’, collectivistisch, wil een vangnet
  – imago: libertariers komen over als hypermaterialistische, egoistische individualiste goudzoekers, die niets voor een ander over hebben. Werkt niet in huilebalklandje NL
  – als ideologie is het gewoon te kaal. Geen kerken, geen liederen, geen heiligen, geen martelaren, geen vlag of swastika of andere symbolen. Het gaat alleen maar over ‘vrijheid’, goud en overheid boehhh. Dat was het dan.
  – libertarisme is kleurenblind en ‘antiracistisch’, een soort esperanto-religie met voorspelbaar even weinig aanhangers. En dat in een door en door tribale wereld, ja dahaag.

  Het is niks en het wordt niks. Maar het is wel vermakelijk om te zien.

  Welgemeende raad: omarm alles wat sterk is/was aan Nederland, leer alle coupletten vh Wilhelmus uit het hoofd, ga weer naar een stram conservatieve kerk, ontwikkel een gezonde scepsis tegen derde wereld-immigratie, omarm de VOC-mentaliteit, wapper met iconen als Michiel de Ruyter en Peter Stuyvesant en ga vanuit deze RIJKERE achtergrond de overheid te lijf. Beschouw NL als de stamvader vd VS (is ook zo) en heb een overeenkomstige grote mond. Omarm de Gouden Eeuw als het mythische tijdperk dat als voorbeeld dient. Succes gegarandeerd.

  Prepperoni [19] reageerde op deze reactie.
  Pasparal [20] reageerde op deze reactie.

 17. @Vrijdag [18]: Je geeft enkele argumenten waarom het libertarisme in Nederland niet zou aanslaan. Ik herken veel in wat je schrijft. Je noemt het ontbreken van symboliek, traditie en instituten. Ik leg een paralel met kleuren: een rode (socialisme) of groene (duurzaamheid) vlag spreekt veel mensen tot de verbeelding. Libertarisme zou ik willen associëren met water: kleurloos, smaakloos, maar van vitaal belang.

  Je sluit af met een alternatieve strategie, om wel “succes” te hebben. Ik omarm het libertarisme niet om “succes” te hebben, maar omdat het in mijn huidige optiek de moreel juiste weg is. Als je een kleine groep bent zul je wat moeten schipperen in je communicatie, maar enkel omwille van “gegarandeerd succes” je ideologie aanpassen zou me te ver gaan.

 18. @Pasparal [20]: het lijkt ervooral op dat de nederlandse libertariers de ambitie hebben het gat op te vullen dat de PSP heeft achtergelaten. Op dit soort mensen de Gouden Eeuw te projecteren is natuurlijk een lachtertje, daarvoor zijn de schoudertjes te smal. Het is waarschijnlijk nog maar een kwestie van tijd voordat op de vrijspreker de eerste wiet aangeboden gaat worden, alsmede de nieuwste uitgave vd bescheurkalender.

  Seneca [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Michiel [21]:

  Universeel (vrijheid strevend) libertarisme.

  Onder deze kop, kunnen we dan de maatschappelijke
  uiteenzetting plaatsen.

  Zodat er inzicht wordt verkregen, over hoe en het waarom en
  op welke wijze de veranderingen zouden moeten plaatsvinden.
  En wat de beoogde verbeteringen en of veranderingen daardoor zullen zijn.

  Zo ontstaat er naar mijn mening een politiek bouwwerk waar
  mensen zich een oordeel over kunnen vormen, dat bijdraagt aan meer begrip t.o.v. wat wij willen.

  Hub Jongen [25] reageerde op deze reactie.

 20. @Vrijdag [22]: Typisch geval van ‘oud’ denken in collectivistische begrippen. Als er geen 2e kamerzetels gewonnen worden, is er geen massa ? Wie goed luistert en oplet, merkt dat er een stille aardverschuiving bezig is. Alleen gaat het hier niet om vlaggetjes, shirtjes, leden en abonnementen. Het is de omslag van denken, onafhankelijk en kritisch, vrijheidsminnend en internationaal. Een kruipbeweging in de maatschappij waarbij de (politieke) elite door haar optreden het bewustzijn van de bevolking – onbewust en ongewild – wakker schudt.

 21. @Philosoof G&R Eigenwijs [23]:

  “Zodat er inzicht wordt verkregen, over hoe en het waarom en
  op welke wijze de veranderingen zouden moeten plaatsvinden.”

  Het begrip is inderdaad essentieel. Om tot dat begrip door te dringen, is het nodig dat mensen eerst geïnteresseerd raken.
  En dan kennis krijgen.

  Zou jij (of welke lezer hier dan ook) eens willen/kunnen beginnen met één artikel (of serie artikelen) om dit eens te proberen?
  Zien hoe “men” op dat artikel reageert, en dan vandaar verder gaan?

  Het moet toch mogelijk zijn te communiceren waar de oplossing naar een betere, welvarendere samenleving zit?

  Philosoof G&R Eigenwijs [26] reageerde op deze reactie.

 22. @Hub Jongen [25]:

  Er moet een concept worden uitgewerkt dat voldoet aan het
  libertarisch verlangen.
  Om tot een algemeen standpunt te komen dat aanvaardbaar is.
  Lijkt het mij wenselijk om anderen er ook inspraak in te geven.
  Zodat het concept een breed gedragen karakter van wensen
  vertegenwoordigt.
  Het geen wel wat overleg vooraf, noodzakelijk maakt.

  Al de gene die er iets aan willen bijdragen worden bij deze
  verzocht hun in breng in telegramstijl te verwoorden.
  Dus in korte klare zinnen.
  (Het gevoelde verlangen in een paar woorden vangen.)

  Ik wil dan over een dag of tien proberen, de oogst binnen te halen.

  Mvrg.G&R.

 23. Libertariërs moeten leren accepteren dat de meeste mensen geen boodschap aan libertarisme hebben, omdat ze (terecht of onterecht) het idee hebben dat ze erop achteruit gaan. Geen normaal mens zal daarmee instemmen. (Nee, ook niet als je over het non-agressie principe begint…)

  Libertariërs moeten zich richten op vruchtbare grond;

  – Bèta-studenten bij hogescholen en universiteiten. Vooral van die clubjes die copyright-rechten willen bestrijden, zoals de PirateParty. Of bitcoin-fans. Etc., etc.
  – MKB’ers en ZZP’ers die keer op keer de klos zijn bij nieuw kabinetsbeleid.
  – Pensionado’s die hun geld verantwoord en veilig willen beleggen.

  Dat is de natuurlijke basis voor libertariërs.

  Er zijn nog andere groepen van ‘vrije jongens’ te noemen, maar die moet je juist proberen af te weren: drugs/cannabis-fanaten, krakers, links-anarchisten, e.d. Dit zijn personen die de maatschappij als losers typeert en moet je verre van je houden. Ze zorgen alleen maar voor weerzin bij groepen die wel sympathie voor je hebben.

  Vrijdag [30] reageerde op deze reactie.

 24. @Prepperoni [14]:
  Ja “A short history of nearly everything” van Bill Bryson, die heb ik ook in de kast inderdaad.

  Je hebt gelijk, ik heb ook niet gezegd dat ik het wil verbieden, wat ik zeg is dat ik mensen afraadt hun geld eraan uit te geven.
  Ik zeg ook niet dat het bewezen is dat het principe niet werkt, alleen dat het op basis van de wetenschappelijke kennis die ik heb zeer onwaarschijnlijk is, en dat van sommige middelen inderdaad bewezen is dat ze niet beter werken dan een placebo.
  Dat terwijl van de meeste conventionele medicijnen bewezen is dat ze in meer of mindere mate werken, en men snapt in veel gevallen de fysiologische principes die hier aan ten grondslag liggen. Ook daar weet men niet alles (een paar decennia geleden kon een arts in de cel komen als hij bèta-blockers voorschreef bij patiënten met hartfalen, terwijl deze nu een standaart onderdeel van de kuur zijn), maar theorie en praktijk blijken grotendeels met elkaar overeen te komen.

  Nee, de wetenschap is niet alwetend. We hebben niet bewezen dat dinosauriërs uitgestorven zijn. Daarvoor zou je namelijk elke steen in het universum om moeten keren. Misschien zijn er wel een paar exemplaren in leven gehouden door aliens. Is dat waarschijnlijk? Ik denk het niet.
  Ik weet wel dat je een bacteriële longontsteking kunt behandelen met antibiotica, en dat het mij onwaarschijnlijk lijkt dat je griep kunt genezen met een eendenleveroplossing die zo verdund is dat je om één molecuul terug te vinden 10^320 maal zoveel deeltjes in het universum nodig zou hebben.

  Wat het etiket betreft, liegen is verboden. Als je op je etiket zet dat je medicijn 80% van alle blinden weer kan laten zien terwijl dat niet zo is, ben je een fraudeur en dien je gestraft te worden.

  Aristoteles [29] reageerde op deze reactie.

 25. @Jimmy [27]: jimmy slaat natuurlijk de spijker op de kop. Het libertarisme van nu is een allegaartje van anarchistisch extreem-links, dat afkomt op dat krankzinnige van God en alle werkelijkheid losgezongen NAP principe, tot aan fel-rechts, dat op de vrijheid van meningsuiting afkomt om vervolgens uit te pakken tegen de joden die van de VS een nieuwe USSR proberen te maken (=100% overheid). Dat gaat natuurlijk nooit een coherente beweging worden. En nu na de recente zuiveringen die op de vrijspreker hebben plaatsgevonden, de facto een keuze is gemaakt voor de extreem-linkse anarchistisch vleugel, heeft de VS zich nog verder weg bewogen van waar het werkelijke electorale potentieel zich bevindt, nmlk op rechts. Zoals Syp Wynia en anderen recentelijk hebben bevestigd. Velen zijn teleurgesteld in de VVD, die veel te veel tegen de pvda aanschurkt. De enige werkelijke (bescheiden) electorale basis voor libertarisme ligt in de kleine vrije jongens, die hun eigen broek kunnen en willen ophouden. ZZP-ers, winkeliers e.d. Een libertarische maatschappij kun je in Europa of USA 21st eeuw van de ‘veel te velen’ echt vergeten. Dan lukt alleen op Antarctica. Maar goed, dat is passe, de vrijspreker heeft gekozen tegen testosteron, tegen rechts en voor de krakers. Succes ermee, zou ik zeggen.

Comments are closed.