12 en een halve kilo baarDe afgelopen week heb ik een drietal bijeenkomsten bezocht om mijn vermogen veilig te stellen. En het voor zover thans nog mogelijk is enig rendement te laten geven. Ik wil bij deze mijn ervaringen delen. Wat wordt er op deze sessies soms verzwegen? Wat is de aanname? Wat wordt vaak niet behandeld?

De niet uitgesproken aanname van de vermogensadviseurs was steeds dat er nog volwaardig eigendom is welke niet is uitgehold. Dit lijkt me een foute aanname. Je bent volgens mij eigenaar of geen eigenaar. Op het moment dat ik rente moet betalen over mijn eigendom lijkt het me zo dat ik geen volledige eigendom heb. Rente betaal je immers over een schuld, het bezit van iemand anders. Als de andere persoon de hoogte van de rente mag bepalen heb ik al helemaal geen eigendom meer.

Hoe zit het nu met eigendom in Nederland? Als ik vermogen heb boven een bepaalde drempelwaarde dan wordt dit belast met een fictieve rendementsheffing. Met andere woorden, ik moet rente betalen. Alleen heet het geen rente maar heet het belasting omdat deze rente aan de staat wordt betaald op grond van een wet. Deze belasting kan buiten mijn instemming om verhoogd of verlaagd worden, daar heb ik niets over te zeggen. Ik kan het ook niet weigeren. Ik moet betalen of ik wil of niet. Betaal ik niet dan eindig ik in een kooitje. Het tarief komt thans netto op 1,2 procent per jaar uit over mijn de fiscus bekende vermogen. Maar het kan zo naar 12 procent worden verhoogd of worden verlaagd naar 1 procent.

Kortom, door het fictieve rendement ben ik in de praktijk geen eigenaar meer maar slechts een houder geworden. Dat geldt voor al mijn vermogen waarvan de staat weet dat ik het heb. Als het in de vorm van een eigen woning zonder hypotheek is dan mag ik daar via andere wegen rente / belasting over betalen, dus ook dat biedt geen soelaas. Heb ik zilver of goud boven een drempelwaarde, of spaargelden, idem als ik het opgeef.

Gold_coins1De stelling dat er geen volledig eigendom meer is in Nederland kan dus zeker verdedigd worden. Als dat het geval is, dan lullen al die vermogens adviseurs uit hun nek. En moeten ze me vertellen dat de enige manier om je vermogen te beschermen fiscale privacy is. Je vermogen moet onzichtbaar zijn. Want op het moment dat de fiscus weet dat je vermogen hebt verandert je eigendom in houderschap. En heb je dus eigenlijk geen vermogen meer.

Maar waarom vertellen ze dat niet? Wel, fiscale privacy en het resulterende verzwijgen van je vermogen omdat je volledig eigenaar wenst te blijven van hetgeen je met hard werken hebt verdient, betekent in de praktijk maar al te vaak belasting ontduiking. Een feit waar een gevangenis straf van 6 jaar op staat als er sprake is van valselijk opgemaakte geschriften.

Ter vergelijking, een corrupte ambtenaar wordt slechts bestraft met een gevangenis straf van 2 jaar. (4 jaar als het een minister is)

Dit alles is natuurlijk ook een contradictio in teminis, een grondslag voor het bestaansrecht van de staat is juist het realiseren van een rechtstaat en het beschermen van eigendom. De geldhonger van de overheid heeft er intussen in geresulteerd dat de overheid juist de vijand lijkt te zijn van prive eigendom omdat dit niet als zodanig wordt behandeld. Het is juist de overheid die middels vele wetten de eigenaar tot niets meer dan een rente plichtige houder degradeert.

Gezien het strafrechtelijke klimaat zal ik geen tips kunnen geven om volwaardig eigenaar te blijven van uw zuurverdiende penningen, die weg zal u zelf moeten uitvinden. De vraag in hoeverre het bank geheim in diverse landen blijft bestaan onder de druk van de FATF is nog maar de vraag. U zult voor u zelf moeten uitmaken of u het risico van vervolging wenst te lopen en grote na- en strafheffingen. Belastingambtenaren voldoen helaas niet aan het stereotype van de ambtenaar, ze zijn redelijk effectief en vasthoudend. In een eventuele rechtszitting geldt soms omkering van de bewijslast en moet u maar aantonen dat u onschuldig bent.

Wellicht is het beter alles gewoon op te maken. Betrek in uw afweging of u nog wil sparen ook een verwachting over de toekomstige belastingheffing en de waarde van de euro. De staat merkt dat verdere verhoging van inkomsten belasting en accijns lastig is. Daarnaast is het leenvermogen van de overheid beperkt door de normen uit Brussel. Wat over blijft om de staat te financieren is de geldpers, en heffingen op vermogen. Beide zijn een direct gevaar voor het geval uw vermogen bekend is bij de staat en u het in euro’s aanhoudt. Nu kunt u nog van uw geld profiteren, straks veel minder.

Ik wil u niet oproepen tot fraude. Het is thans lastig maar nog steeds mogelijk geld naar het buitenland te brengen. Dit kan in de toekomst wellicht onmogelijk worden. De eerste geldbolletjes slikkers zijn al aangehouden. Sinds 2006 snuffelt er een geldhond op Schiphol. Ook dat is een factor ter overweging om uw geld gewoon nu op te maken. Want straks loopt u grotere risico’s als u het dan naar het buitenland wenst te brengen.

Al met al ben ik bang dat de staat na eerst door de sociale lasten en wetgeving 40 jaar geleden veel werkgelegenheid ons land uitgewerkt te hebben, het thans de beurt is aan het vermogen. Indien de uitholling van de euro doorgaat en de heffingspercentages op het fictieve rendement stijgen, zal het vermogen ofwel net als onze fabrieken naar het buitenland gaan, of anderszins verdampen.

12 REACTIES

 1. tragisch. alleen door vermogen op te bouwen kan worden geinvesteerd in productiviteitsverhogende kapitaalgoederen.

  dit wordt nu dus uitgehold. dalende productiviteit (tov andere landen) icm met veel te hoge loonkosten = recipe for disaster.

 2. Sinds de bail in situatie van Cyprus kan het spaargeld wat u op de bank heeft staan niet meer aangemerkt worden als eigen vermogen.

  U heeft dit vermogen namelijk uitgeleend aan de bank zo blijkt en wat je uitleent is geen eigen vermogen meer.

  Roi [10] reageerde op deze reactie.

 3. De enige manier om nog invloed op het gebruik van je ‘vermogen’ te hebben is door het NU te herverdelen, bv bij een doel dat je wenst te steunen, zoals mogelijk de verdeling van kennis, http://www.uqd-edu.eu, maar er is meer keuze, en als je veel ‘bezit’ kun je aan velen geven, en dat voelt goed, beter dan kijken naar een getal in een computer, zeker in de wetenschap dat zij die ontvangen daar dankbaar voor zijn, mogelijk nog vele generaties lang nadat je-zelf vertrokken bent van deze aardkloot, in je huidige verpakking, dus, geef, geef veel, en BE HAPPY!

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 4. “Onze TOEKOMST”

  Uitstekende analyse en waarschuwingslicht!
  Het is goed voor iedereen die de individuele vrijheid lief heeft, om eens na te denken wat er echt aan de hand is.

  Punt 1.
  Het gaat hier niet alleen om je spaarcenten/eigendom, maar om je totale ondergeschiktheid aan het collectief!

  Dit is zo belangrijk dat we daar afzonderlijk over zouden kunnen discussiëren en nadenken. Alleen met volledig begrip kunnen we de aanvallers op onze individualiteit weerstaan.

  Ik probeer hierover een afzonderlijk artikel te maken.(Tijd!!!)

  Maar een goed begin voor discussie is als u al vast eens leest:

  http: //www.zerohedge.com/news/2013-04-18/guest-post-goal-destroy-all-constitutional-culture

  Punt 2.
  Ratio geeft duidelijk bewijzen dat een individu geen ” eigendom ” meer heeft. Vooral niet op zijn materiële zaken. Maar het gaat verder, je hebt bijna geen recht meer op je eigen lichaam!

  Hoe heeft het volk het zover laten komen? Verblind door opvoeding, onderwijs, media en overheid!

  Op korte termijn speelt dan de vraag hoe we zoveel mogelijk van ons eigendom kunnen blijven genieten sq er mee doen wat we zelf willen.

  Ratio heeft duidelijk aangetoond dat dat bijzonder weinig is en dat we zelfs door honden besnuffeld worden of we geld bij ons hebben.
  Ook heeft Ratio aangetoond hoe moeilijk het is ontsnappingsmethodes te vinden, en zelfs hoe gevaarlijk het is om deze te publiceren.

  En dat intrigeert!
  Libertariërs zijn niet de domste mensen. In tegendeel.
  Daarom deze vraag:
  Hoe kunnen we elkaar beter helpen?
  Hoe kunnen we de mogelijkheden om ons eigendom te redden aan elkaar doorgeven? Zonder daarbij zelf weer gevaar te lopen?

  Als ik het wist, zou ik ze nu publiceren!!
  Wie heeft ideeën op dit gebied? Het is ook je eigenbelang om meer ideeën te krijgen en uit te wisselen.

  Scrutinizer [12] reageerde op deze reactie.

 5. Niet teveel belang hechten aan aardse materiële zaken. We gaan het meeste kwijtraken, goedschiks of kwaadschiks.
  Vertrouw niet op goud of zilver. Zoek verder!

 6. @Hugo Z. [2]:
  “U heeft dit vermogen namelijk uitgeleend aan de bank zo blijkt en wat je uitleent is geen eigen vermogen meer.”

  Dus als mijn banksaldo kennelijk is uitgeleend aan de bank en hierdoor geen eigen vermogen meer is, dan hoef ik het ook niet meer op te geven aan de belasting.Da’s mooi.. lol

  Hoe zit het dan met de DNB… die heeft ons goud grotendeels uitgeleend! Zeg dus maar dag met je handje, Klaasje Knot.

 7. “Gezien het strafrechtelijke klimaat zal ik geen tips kunnen geven om volwaardig eigenaar te blijven van uw zuurverdiende penningen, die weg zal u zelf moeten uitvinden.”

  Is dat zo?
  Stel een auteur -van een roman, een verslag of een scriptie, dan wel gewoon een columnist- beschrijft een bankoverval of een verkrachting (inclusief hoe het slachtoffer onder schot wordt gehouden, gepenetreerd etc.), dan is dit gewoon beschrijven en nog niet adviseren of aanzetten tot.

  M.i. geldt dit eveneens omtrent belastingontduiking.
  Je kan gewoon gedetailleerd beschrijven hoe “heel asociale, onpatriotische egoisten op schandelijke wijze” stap voor stap te werk gaan. Daarmee geef je geen advies of roep je nergens toe op. Dat sommige “asociale, egoistische, onpatriotische” lezers vervolgens die kennis misbruiken om er zich “heimelijk en schandelijk, egoistischerwijze mee te onttrekken aan hun morele burgerplicht als tegenover de alom geprezen en bejubelde staat en onze majesteit bij de gratie gods” had u natuurlijk niet beoogd en valt u niet persoonlijk aan te rekenen, toch?

  Neen, beste Ratio, als eenider die een moord beschrijft strafrechtelijk in de problemen zou komen, dan zouden er geen misdaadromans meer geschreven worden.
  Het enige wat u niet mag, is u vestigen als consultant en dan tegen betaling clienten uitleggen hoe de wet te overtreden, maar als u door het onderwerp gefascineerd bent en u beschrijft hoe sommige “asociale onpatriotische egoisten” te werk gaan, dan kan men u m.i. niets maken.

  Ik ben benieuwd of we dadelijk een hoop “technische beschrijvingen” (liefst zeer gedetailleerde) mogen tegemoetzien 🙂

 8. @Hub Jongen [6]: “Wie heeft ideeën op dit gebied? Het is ook je eigenbelang om meer ideeën te krijgen en uit te wisselen.”

  Ik zal proberen een aanzet te geven.
  De meeste mensen hebben een focus op “witwassen”.
  Dit is raar als men bedenkt dat op geld waarvan de staat weet dat u het heeft belasting wordt geheven.
  Wat men nu dus zou moeten willen, is juist “zwartwassen”.

  Stel iemand is gewoon een braaf (voormalig) loonslaafje en heeft (met tegenzin) steeds over al zijn inkomsten belasting betaald, niet uit ideologie maar omdat hij i.t.t. een zelfstandige nou eenmaal niet in staat was om zwart te werken.

  Dan is het voor hem al vervelend genoeg dat hij over al zijn inkomen al zoveel belasting heeft betaald en als hij desondanks erin slaagde om wat te sparen dan is het erg sneu voor hem dat daar jaarlijks 1,2% vermogensbelasting over betaald wordt en wellicht weldra nog eens een eenmalige solidariteitsheffing van 10%, of zo. Elk jaar eenmalig wel te verstaan.

  Om dat te vermijden zou hij dus zijn “helaas witte” geld proberen zwart te hebben. Louter in het buitenland zetten, volstaat niet want als hij dat opgeeft, zoals hij geacht wordt te doen, dan kan hij alsnog belast worden, dus daar schiet hij eigenlijk niets mee op.

  Ooit vernam ik van een bekende dat hij op vakantie in Spanje met een Duitse ondernemer bevriend was geraakt die graag een hoop wilde witwassen. Toen hebben ze een combinatie uitgewerkt.

  Kees wilde zijn geld in Andorra parkeren (buiten de EU) en Heinz wou zijn zwart geld uit Zwitserland repatrieren.
  Ze spraken volgende deal af: Kees betaalde een reeks kleinere bedragen (ik meen 4.000 per maand) in Duitsland. Dit valt ruim onder wat banken melden als zijnde verdacht. Misschien is het wel de huur voor 2e verblijf (villa) die iemand het hele jaar huurt?
  Gewoon open en bloot elke maand zo’n relatief onschuldig bedrag naar Duitsland overmaken.
  Tegelijkertijd ontving Kees elke maand hetzelfde bedrag op zijn geheime bankrekening in Andorra, afkomstig van Heinz geheime Zwitserse rekening.

  – Kees schreef dus over naar iemand in Duitsland, die geen controles krijgt van de Nederlandse fiscus en terwijl zijn geld uit NL verdwijnt, neemt zijn saldo in Andorra toe.
  – Heinz kreeg in Duitsland geld van een niet ingezetene uit het onverdachte Nederland op zijn rekening bijgeschreven en bovendien steeds bedragen ver onder de meldingsplicht en de Commerzbank ging niet proactief bij de fiscus klikken en vreest ook zelf niet ooit beticht te worden van hulp bij witwassen omdat er wat kleine bedragen op Heinz rekening werden overgemaakt vanuit NL: “zal wel iemand geweest zijn die Heinz villa in Marbella huurt, zeker?”.
  Maar ondertussen slinkt het saldo van Heinz in Zwitserland en groeit het in Duitsland.

  Dus zonder dat er een haan naar kraaide, kon Heinz zijn centen uit Zwitserland toucheren en kon Kees zijn witte centen juist aan het oog van de fiscus onttrekken en daarmee toekomstige vermogensbelasting en “eenmalige solidariteitsheffingen” ontduiken.

  Zoals gezegd: ik ken mensen die dit gedaan hebben, maar dat gaat dan wel mondjesmaat over een langere periode. De methode lijkt me niet geschikt om in 1 klap een veel groter fortuin te doen verdwijnen of juist verschijnen.

  Misschien dat anderen wel een idee hebben hoe zoiets zou kunnen.
  Dat zou me zeker interesseren – louter academisch uiteraard.
  Net zoals nagenoeg iedereen wel gefascineerd is door een Hannibal Lector, doch zonder zelf seriemoordenaar te zijn, ben ik ook -louter academisch- gefascineerd door de werkwijzen van “asociale, onpatriotische egoistische belastingontduikers”.
  Machtig interessant vind ik dat nou eenmaal…

Comments are closed.