Belasting_You PayEn dan bedoelen we niet of dat moet vanwege de grote dreiging die de “inners” op je uitoefenen, maar of je dat “moreel” zou moeten doen. En op die vraag komt een steeds sterker “NEEN”.
Op het recente libertarisch seminar werd zelfs door Toine Manders, voorzitter LP, een pleidooi gehouden waarin hij bepleitte, dat in feite zowel belastingontwijking als -ontduiking een morele plicht is.
Als versterking van die stelling had de Vrijspreker een artikel van Carl Watner, oprichter van de Voluntaryists, dat we in het Engels plaatsten uit tijdgebrek voor een vertaling.

Dit artikel verscheen eerst in het originele Engels van Carl Watner:

http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/04/moet-je-die-belastingcenten-echt-betalen/#more-119978″

Maar nu krijgt u het artikel in het Nederlands!
Dank zij Floris Janssens die het vertaald heeft! ————————————————————————

Moet  je die belasting nu echt betalen?

Niet al te lang geleden had ik een kort gesprek met een vriend over de betekenis van het gebod omtrent stelen: “Gij zult niet stelen.” Zijn gedachte was “Als je het geld verschuldigd bent, dan is de overheid niet aan het stelen wanneer zij het belastinggeld komen innen.” Echter, hij erkende dat, indien jij de overheid het geld niet verschuldigd bent, er wel sprake is van diefstal wanneer de overheid met al zijn macht naar jou komt met een rekening. Dus, ben je het geld dat je aan belasting moet betalen echt verschuldigd?
Ben jij aan het stelen van de overheid wanneer je weigert te betalen? Of steelt de belastingdienst van jou aangezien je nooit akkoord bent gegaan met waarvoor zij beweren dat je ze geld verschuldigd bent? Het is of het één, of het ander. Welke van de twee is het?

Aan de ene kant, de overheid maakt bepaalde wetgeving waarmee men burgers verplicht tot door de overheid bepaalde bijdragen. Niemand is echt gevraagd om in te stemmen met deze wetgeving. Zelfs indien iemand gestemd heeft op een politicus die voor deze belastingen heeft gestemd, dan nog kun je moeilijk zeggen dat diegene akkoord is gegaan met dat wat deze politicus vervolgens oplegt. En wat indien iemand gestemd heeft op een andere politicus, die tegen deze belastingen heeft gestemd? Of indien iemand helemaal niet heeft gestemd? Blijkbaar interesseert het de overheid niet of je gestemd hebt of niet. De overheid verplicht jou, hoe dan ook, om deze belastingen te betalen.

De meeste mensen zeggen vrijwillig hun belasting te betalen en zij houden zich dus aan hun, voor zichzelf gestelde, verplichtingen. Ze betalen vrijwillig hun belasting om daarmee hun zelfrespect en reputatie bij buren, vrienden en landgenoten te behouden. Maar als mensen dus echt vrijwillig hun belastingen betalen, zoals de Belastingdienst blijft volhouden, waarom gebruikt de overheid dan dwang en dreigt het met sancties indien de belasting niet betaald wordt? Het feit dat de overheid dit soort middelen gebruikt ondersteunt mijn stelling dat belastingen geen verplichtingen zijn die men voor zichzelf stelt, maar opgelegde verplichtingen zijn.

Is er ook maar het kleinste stukje bewijs dat je de overheid geld verschuldigd bent? Heb je ooit een contract gesloten waarin je akkoord ging met het betalen van een bepaald bedrag in ruil voor overheidsdiensten? Is je belastingaangifte zo’n contract?
Het antwoord is nee, het is namelijk een document dat bij jou is afgedwongen op straffe van meineed en op straffe van niet indienen. Ook is de overheid niet afhankelijk van jouw belastingaangifte om te beweren dat jij ze geld verschuldigd bent.

Ooit gehoord over mensen die een celstraf of boete hebben gekregen omdat zij hun belastingaangifte niet hebben ingeleverd? Indien je belastingaangifte zo’n contract was, dan kan het niet zo zijn dat je de overheid geld verschuldigd bent wanneer je je belastingaangifte inlevert, maar dat je de overheid ook geld verschuldigd bent wanneer je je belastingaangifte niet inlevert. Dit is in feite bewijs dat de overheid gewoon geld van je eist, wat je ook doet. Daarom denk ik dat het juist is om te concluderen dat een belastingaangifte geen bewijs is voor geld dat je verschuldigd zou zijn aan de overheid. Er is geen enkel bewijs van goedkeuring of een akkoord van jouw kant. De overheid beschouwt jou onder zijn jurisdictie en beweert constant dat je hem geld verschuldigd bent.

De meeste voorstanders van belastingheffing rechtvaardigen hun mening dat “belasting geen diefstal is” door te verwijzen naar een of andere vorm van stilzwijgende toestemming die elke persoon oploopt door simpelweg te leven. Dit komt neer op dat als je in Nederland geboren bent, jouw aanwezigheid betekent dat je akkoord bent gegaan met het betalen van belasting. Maar waar wordt dat dan vermeld in je geboorteakte (die geleverd wordt door de overheid)? En zelfs als het erin vermeld werd, zou een baby met zoiets akkoord kunnen gaan wanneer die net geboren is? Nee: een baby heeft niet de mogelijkheid om een akkoord te gaan met zo’n contract, ten eerste kan hij onmogelijk toestemming geven en ten tweede is hij nog niet meerderjarig, dus de ouders van de baby zijn daar nog verantwoordelijk voor. Daarnaast, wat zou er gebeuren als ouders zouden weigeren akkoord te gaan met zo’n contract in naam van de baby? Zouden zij en de baby dan gedwongen worden om het land te verlaten?

Betekent het gebruik van door de overheid verleende diensten, zoals de scholen en de wegen, dat je akkoord gaat met de belasting? Nee. De overheid monopoliseert veel van de goederen en diensten waar mensen ook vrijwillig voor zouden betalen. De overheid zorgt ervoor dat men geen keuze heeft bij wie men deze goederen afneemt door het voorkomen van concurrentie. De overheid zou hoogstens een rekening mogen sturen voor de specifieke diensten en producten waarvan gebruik is gemaakt, niet een rekening om al zijn activiteiten te steunen. De overheid eist echter een betaling voor diensten ongeacht of er gebruik van wordt gemaakt door de persoon van wie ze die betaling eisen. Bijvoorbeeld volwassenen zonder kinderen, of volwassen met kinderen die naar een privéschool gaan, ook zij moeten meebetalen aan de overheidsscholen. Pacifisten worden gedwongen tot het betalen van belastingen om daarmee het leger en de politie te ondersteunen. Wat voor rechtvaardiging is er om iemand te dwingen akkoord te gaan met het betalen van een product of dienst waar hij nooit om heeft gevraagd, niet gebruikt en die hij bij voorkeur niet zou hebben? En hem dan in de gevangenis gooien als hij de rekening weigert te betalen?

Maar dit brengt de discussie weer een stapje terug. Heeft de staat het recht om de omstandigheden waarin wij leven te bepalen? Het is waar dat er kosten zijn verbonden aan het beschermen van iemands bezit en de meeste mensen erkennen dat zij of iemand anders moeten betalen om die bescherming te regelen of zichzelf daarin moeten voorzien. Maar ze zouden niet beperkt moeten worden om zichzelf te beschermen of het aangaan van contracten met andere (niet van de overheid dus) aanbieders van de diensten die zij geleverd wensen te krijgen, in dit geval dus bescherming. De belastingheffing van de overheid voorkomt dat zij dat kunnen doen.

Sommigen beweren dat de overheid een noodzaak is, net als voedsel, onderdak en kleding. En dat we om die reden verplicht zijn om ervoor te betalen, ondanks dat we niet gevraagd hebben om de diensten van de overheid. Maar dit is een valse analogie om twee redenen.

Ten eerste, de overheid is geen primaire levensbehoefte, ondanks dat sommige diensten die de overheid levert, vereisten zijn voor een welvarende beschaving. De vraag wordt dan: wat is de meest moreel verantwoorde en de meest praktische manier om deze diensten te leveren aan de mensen die deze graag willen?
Ten tweede, zelfs indien de overheid een noodzaak was, dan nog is er geen enkele reden om mensen te dwingen tot het afsluiten van diensten met die overheid of het kopen van producten bij die overheid. Niemand dwingt ons om voedsel, onderdak of kleding voor onszelf te kopen. Als een bezorgd bedrijf zich net zo zou gedragen als de overheid, dan zou het alle andere aanbieders verbieden en ons dwingen om enkel bij hem producten te kopen. Indien wij zouden weigeren om dat te doen, dan zouden zij ons in de gevangenis gooien en onze bezittingen stelen om via die weg ons alsnog te laten betalen.

Maar dat is niet hoe het in de “vrije” wereld werkt. Als ik niet slaag om voedsel, kleding of onderdak te kopen, dan kan ik sterven aan de honger, de kou of blootstelling aan extreme weersomstandigheden, maar niemand stopt mij in de gevangenis of neemt mij mijn bezittingen af.

Het zou duidelijk moeten zijn dat het betalen van belasting aan de overheid een activiteit is, waar je toe gedwongen wordt waarbij geweld en dwang geïntroduceerd worden in een anders vredige samenleving. De mensen die zeggen dat ze niet akkoord gaan met belasting begrijpen dat bepaalde goederen en diensten (voedsel, kleding, onderdak en bescherming) noodzakelijk zijn voor het overleven als mens, maar realiseren zich dat deze niet door de overheid geleverd hoeven te worden op onvrijwillige basis. Waar zij het niet mee eens zijn is de dwang die gebruikt wordt bij het heffen van de belastingen. Zij zijn het niet eens met de middelen die gebruikt worden, en zijn van mening dat het doel nooit de middelen heiligt.

Als er mensen zijn die denken dat sommige overheidsdiensten noodzakelijk zijn, dan zouden zij het geld om die overheidsactiviteiten te financieren op een manier waarbij geen dwang gebruikt wordt moeten verzamelen. Als die mensen vervolgens denken dat er niet genoeg geld verzameld is, laat ze dan geld uit hun eigen portemonnee halen om dit tekort te laten verdwijnen, of gewoon bezuinigen. Zij hebben niet het recht om andermans geld uit te geven aan zaken die zij noodzakelijk vinden.

Het uitgangspunt van belastingheffing is hoofdzakelijk het idee dat jij en je bezittingen toebehoren aan de staat. Jij bent een slaaf van de staat. Alles dat je van de overheid zelf mag houden en verzamelen is simpelweg te wijten aan zijn “vrijgevigheid”. Het is niet iets waar je recht op hebt.

Het libertarische idee is dat de staat een criminele organisatie is; en dat de staat al zijn bezittingen en rijkdom enkel verwerft door te stelen van iedereen. Om die reden is het niet indienen van je belastingaangifte wanneer de Belastingdienst je vraagt om dat te doen of liegen op je belastingaangifte slechts een manier de criminelen te slim af te zijn en je bezittingen te behouden. Er is toch niemand die bezwaar heeft tegen het verstoppen van je sieraden en contanten zodat een gewone dief ze niet kan vinden? Is dat ook maar enigzins verschillend van het behouden van je eigen vermogen zodat de overheid het niet kan afpakken?

Het antwoord is in beide gevallen hetzelfde. De gewone dief, noch de overheid heeft recht op jouw bezittingen. Ze hebben ook geen recht om bezwaar te maken als jij maatregelen treft om te voorkomen dat zij jouw bezittingen niet af kunnen nemen.

Wat de overheid belastingontduiking noemt, het niet betalen van je belasting of minder dan zij beweren dat ze van je dienen te ontvangen, is simpelweg de manier waarop iemand zegt “Nee!” of “Genoeg is genoeg!”. Dit soort acties zijn simpelweg een manier om jouw bezittingen te beschermen tegen overheidsdieven en om de hoeveelheid die de overheid van jou steelt te verminderen.

De zwartwerker en de belastingontduiker worden vaak gezien als valsspelers of criminelen, maar is dat terecht? Nee! De valsspelers en criminelen zijn zij die anderen misleiden en laten geloven zij geld verschuldigd zijn aan de overheid. Dit zijn de mensen die de rest proberen te bestelen van hun eerlijk verdiende bezittingen.
Zij die weigeren belasting te betalen zijn slechts mensen die proberen de criminele overheid te slim af te zijn en hun eigen bezittingen te behouden. Het is hun geld. Ze hebben het eerlijk verdiend. Zij hebben zeker het recht om te proberen uit de klauwen van zowel de gewone dief en de Belastingdienstmedewerker te blijven.

“De vraag is niet of diefstal fout is, maar wanneer er sprake is van diefstal; moord is duidelijk verboden maar er zijn grote verschillen tussen de meningen van mensen wanneer er bij doden sprake is van moord.
———————————
 Vertaling door Floris Janssens

18 REACTIES

 1. Heel goed dat dit vertaald is. Ik hoop dat velen dit artikel doorsturen naar hun hele bekenden-kring. Zodat hier eens goed over nagedacht kan worden.

  Om die reden heb ik de vrijheid genomen enkele type-foutjes uit de inleiding te verbeteren. Dit vind ik één van de belangrijkste artikelen op Vrijspreker van het laatste jaar, omdat hier ingebakken dogma’s en indoctrinatie aan de orde wordt gesteld.

 2. Als belastingontduiking een morele plicht is, dan is stelen van je werkgever dat ook!

  De enige reden dat een werkgever zich (een deel van) de arbeidsvruchten van zijn werknemers wettelijk kan toe-eigenen is dat hij de eigenaar is van de productiemiddelen.

  Andries Wijma [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Pasparal [3]:

  Is het werkelijk zo moeilijk voor u om het verschil tussen vrijwillig en onvrijwillig te begrijpen?
  Wanneer bent u voor het laatst gedwongen om voor iemand te werken?

  En een morele plicht om jezelf te beschermen tegen diefstal of zelf diefstal plegen zijn toch twee hele verschillende zaken?

  Parparal [9] reageerde op deze reactie.

 4. Zolang democratie massaal als beste of minst slechte systeem wordt geaccepteerd zal belastingheffing worden gesteund.
  Omgekeerd is het in vraag stellen van de moraliteit van belastingen één van de belangrijkste manieren om de democratie in vraag te stellen. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 5. Een tijdje geleden werd bekend dat Brussel trollen, om de EU-scepsis te beteugelen, over het internet laat uitzwermen.
  Zijn ze al gearriveerd?
  Zeker als het belastingthema’s betreft zullen ze zeer actief zijn.

 6. @Andries Wijma [4]: Loondienst is vanuit het oogpunt van de meeste werknemers niet iets vrijwilligs. De gemiddelde burger heeft niet voldoende vermogen om zelf een concurrerend bedrijf te starten, zelfs niet in partnerschap met andere modaalbezitters. Waarom? Omdat er niet voldoende afzetmarkt is voor producten die kleine en arbeidsintensieve bedrijven efficient kunnen produceren.

  Het merendeel van de bevolking is dus gedwongen zichzelf te verhuren aan een werkgever en dus onbetaalde arbeid te verrichten voor mensen die veel meer vermogen bezitten.

  Zoiets heet “uitbuiting” en is per definitie niet vrijwillig.

  MMAP [10] reageerde op deze reactie.
  Andries Wijma [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Parparal [9]: “verhuren voor onbetaalde arbeid”???

  Als uw vreemde woede over mensen die met hard werken en risico’s nemen, gezorgd hebben voor werkgelegenheid voor mensen die NIET die geestelijke vermogens, lef, inzet, actieve houding en 90-urige werkweken om een bedrijf groot te maken eens bedaard is, en uw wentelingen in de slachtofferrol omdat ook ú blijkbaar niet uit het ondernemende hout gesneden bent eens afgenomen is, kunt u eens naar de tegenstrijdigheden in uw zinnen kijken. Zie mijn citaatje.

  Vrijwillig een contract aangaan om voor een bepaald bedrag, bepaalde werkzaamheden uit te voeren is per definitie wél vrijwillig en beslist geen uitbuiting. Dat je er onder dwang meer dan 50% van in moet leveren aan een staat, die daarvan o.a. oorlog voert en mensen een uitkering geeft die te lui en te laks zijn om te werken: DAT is uitbuiting, slavernij zelfs.

  Uw herhaaldelijke verspreiding op deze website van uw haat tegen mensen met een succesvolle onderneming, waarvan heel veel mensen (werknemers én toeleveranciers) van mee profiteren, doet mij denken dat u al tientallen jaren geen bedrijf van binnen hebt gezien. Of dat u bij een van de zeldzame “jaren twintig” uitbuiters werkt en zelf de ballen en/of capaciteiten mist om voor een andere carrière te kiezen. Met zo’n houding als u hier te toon spreidt, zou u nog geen voet in mijn bedrijf mogen zetten. Ik zou weigeren om u in loondienst aan te nemen, of in uw bewoordingen: ik zou weigeren u uit te buiten. 🙂

  Ik ken mensen die na 38 jaar kankeren op hun baas eindelijk met pensioen mogen. En maar kankeren al die tijd. Dan zeg ik: “als jij al 38 jaar op jouw baas kankert, heb je 37 jaar geleden verzuimd je ballen te tonen en iets anders te gaan zoeken”. Maar ja, slachtoffertje spelen en anderen de schuld geven is zoveel gemakkelijker, nietwaar?

  Pasparal [12] reageerde op deze reactie.
  Charles [16] reageerde op deze reactie.

 8. @Parparal [9]:

  Ik begrijp uw redenatie wel. Zo was ik, voordat ik libertariër werd, voorstander van een basisinkomen. In de eerste plaats vanwege het bevrijdende aspect. Als de overheid zo’n grote invloed heeft en allerlei voorwaarden en beperkingen stelt aan hoe je in je onderhoud kunt voorzien, dan moet die overheid je recht op leven wel veiligstellen. Dat was in de eerste plaats mijn argument voor een basisinkomen.
  Door me te verdiepen in het libertarisme ging ik inzien dat zo’n soort van compensatiegeld voor dwang de benodigde dwang voor financiering in stand zou houden of uitbreiden. Die dwang ging ik pas zien toen bij mij voor het eerst de vanzelfsprekendheid van belastingheffing ging wankelen. Ik zag ook dat een basisinkomen niet strookte met mijn voorkeur om problemen in de kern op te lossen in plaats van gevolgen en symptomen te bestrijden.
  Binnen de welvaartsstaat kan ik in bepaalde opzet een basisinkomen nog steeds wel als verbetering zien, maar dat doet er niet meer toe omdat ik helemaal geen heil meer zie in de welvaartsstaat.

  Dat een theoretisch niet-directe dwang in de praktijk wel als directe dwang ervaren kan worden is zeker waar. Wereldwijde eerbieding van het NAP betekent niet dat er helemaal geen dwang meer zal bestaan, laat staan de ervaring van dwang.
  Een mens kan zich gedwongen voelen tot eten en drinken om te overleven. Is dat een reden om een ander mens te dwingen u te voeden en uw dorst te lessen?

  Uw remedie betekent de invoering van een nieuwe directe dwang: danwel het verbieden van privé-bezit danwel het verbieden van winst over vermogen.

  Er is ondermeer op de website al zovaak aangetoond dat grote bedrijven door overheidsregels op voorsprong worden gezet ten opzichte van kleine bedrijven, en dit ongeacht wie de regeringspartijen zijn. En zoals u zelf meermaals hebt aangegeven is belastingheffing over arbeid in verhouding tot andere belastingen nogal hoog. Afschaffing van alle belastingen is daarom uitermate gunstig voor arbeidsintensieve bedrijven.
  Het is de overheid met zijn belastingheffingen die nu de afzetmarkt voor de ‘kleinen’ sterk negatief beinvloed.

  Het ‘meerendeel van de bevolking’ heeft alle macht en ze kiezen zelf om die niet te gebruiken. Eigen schuld maar sneu voor individuen. Ik hoor veel mensen klagen over ‘big business’ terwijl ze er lustig zaken mee blijven doen. Bizar eigenlijk: ik kies bewust om voornamelijk biologisch in te kopen bij kleine ondernemingen, ondanks een minimuminkomen. Dan hoor ik mensen met een (aanzienlijk) hoger inkomen zeggen dat ze wel bij grote supermarkten en bedrijven moeten inkopen, én klagen ze over ‘big business’ terwijl zij zelf met hun keuzes op gebied van consumeren en politiek dit in stand houden.

  Libertariërs komen als het goed is op voor de vrijheden van alle mensen. Het opkomen voor vrijheden en kansen van een bepaalde groep mensen leidt onvermijdelijk tot dwang en geweld jegens een andere groep mensen.
  Daarom is het zo belangrijk om uit te gaan van een consequente richtlijn die op individueel niveau toegepast dient te worden: het NAP.

 9. @MMAP [10]: Alle respect voor de kleine ondernemer. Ik heb in mijn familie meerdere ondernemers (werkgevers) zitten en het zijn allemaal eerlijke en hardwerkende lieden. Alle lof voor de kleine werkgever die zijn personeel een eerlijk loon betaalt, al zijn wakkere uren toewijdt aan zijn bedrijf, en desondanks voortdurend in angst leeft bankroet te gaan.

  Maar dit doet niet af aan het principe dat winst, huur en rente inkomen is waarvoor de begunstigde zelf niet heeft gewerkt. (Toegegeven dat voor een meewerkende werkgever de grens tussen winst en vruchten van eigen arbeid niet heel scherp is.)

  Is het niet een beetje hypocriet te klagen over belastingen als je je verrijkt door de arbeid van mensen die veel minder bezitten? (Over dat oorlogvoeren ben ik het roerend met je eens!)

  Ik klaag niet de werkgevers aan, ik hekel het systeem dat alleen vrijheid geeft aan wie het kan betalen.

  Pteranodon [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Pasparal [12]:

  De uitvinding van het wiel hoeft maar 10 seconden inspanning te vergen. Maar kom er maar eens op, en hoeveel is zo’n vinding wel niet waard?! Heel veel, onbekend veel. Een astronomisch bedrag.

  Ik zou raar staan te kijken, als ik voor 10 seconden betaald zou krijgen tegen minimumloon voor de moeite die nodig was om het wiel uit te vinden. En al helemaal als ik er een hele economie van zie profiteren. En nog meer als ik zelf 2 linker handen zou hebben en niet eens aan de bak zou kunnen komen in een wielenfabriek, die zonder mij niet had bestaan.

  Je lof en respect zijn duideljk hoger voor zo op het oog zichtbaar geploeter, dan de zaken van een zeker abstractieniveau die voor een ander wél wat waard zijn, en die er in 2013 toch ook echt bij horen in een geavanceerde beschaving. Te denken valt aan een goed idee, een innovatie, een gat in de markt, informatie, verantwoordelijkheid waar een ander wat mee denkt te kunnen. Of een pennestreek van maar 2 seconden waarmee in een fabriek kan geïnvesteerd worden door een bank (via mensen die in de plus staan, ook arbeiders die in de plus staan). Winst en in de plus staan is OK, en dient voor de economie als geheel ook op te wegen tegen alles wat in de schulden zit en verlies draait, wil een economie veranderingen kunnen opvangen. Banken zorgen dus voor investeringen (werk) en voor hypotheken (onderdak). Zou wel mooi zijn als dat ook met bestaand geld zou gebeuren, niet met die valse gebakken lucht.

  Pasparal [15] reageerde op deze reactie.

 11. Je eigen ideale fabriek is in deze maatschappij gewoon mogelijk. Een groep arbeiders die in de plus staat mag gewoon het geld er voor bij elkaar lappen, en als een ander het kredietwaardig vindt kan die dat aanvullen met een lening, maar het kan ook zonder dat. De tussenkomst van een linkse regering, of een algemeen geldend Rode Khmer achtig waarderingssysteem naar alleen maar lichamelijk geploeter hoeft dus niet.

 12. @Pteranodon [13]: De uitvinding van het wiel heeft haar succes deels te danken aan het feit dat er in de prehistorie geen octrooirecht bestond!

  De belangrijkste uitvindingen zijn niet gedaan door kapitalisten, en zelfs niet door ingenieurs die bij kapitalisten in loondienst zitten. Van de Oudheid tot de moderne tijd zijn de belangrijkste technologische ontwikkelingen buiten de handelssfeer gedaan, ofwel door individuen of door de publieke sector.

  De winsthonger van rijke investeerderd is inderdaad nuttig om veelbelovende ideeën op de markt te brengen. Zo produceerden de universiteiten en onderzoekslaboratoria van de Sovjetunie een stroom hypergeavanceerde technologieën. Het probleem was alleen dat de meesten niet verder kwamen dan de tekentafel. Daarin heeft de planeconomie flink gefaald.

 13. @MMAP [10]:

  Te lui en te laks om te werken?
  http://chart.googleapis.com/chart?chxl=1:|2007|2008|2009|2010|2011|2012&chxr=0,0,5&chxt=y,x&chs=525×320&cht=lc&chco=3D7930&chds=0,5&chd=t:1.686,1.465,1.321,1.215,1.332,1.241,1.159,1.424,2.235,2.874,2.984,3.238,4.04,3.719,3.272,3.04,3.103,2.955,3.147,3.578,4.109,4.5,4.694&chg=0,-1,1,1&chls=2,4,0&chma=|5&chm=B,C5D4B5BB,0,0,0&chtt=Aantal+werklozen+per+vacature

 14. Belasting betalen om de infrastructuur te handhaven en de zorg, is mijn inziens niet slecht.
  Het vaak vier keer heffen van belasting op bepaalde producten is diefstal.
  Miljarden weggeven aan zuidelijke landen die geen of nauwelijks belasting betaalde en mij nu daarop afrekenen is diefstal.
  Mensen onder dwang laten meebetalen aan horden profiteurs is diefstal. Het meebetalen aan het onderhoud van het koningshuis is middeleeuws en diefstal, omdat ik het geen democratische vrije keuze vindt maar dwang.
  Het meebetalen onder dwang aan de ondemocratisch ontstane EU is diefstal, ik heb tegen de eu gestemd, maar moet mij laten welgevallen dat ik ongekozen leiders en andere burocraten in hun levensbehoefte moet voorzien ook dat is diefstal.
  Er is geen vrijheid van keuze, die worden voor je gamaakt en dat is ook onder dwang.

Comments are closed.