illegal“Nederland” wordt geregeerd door een regering die gevormd is door politici uit de VVD en de PvdA.. Samen dachten ze voldoende mensen in de Tweede Kamer te hebben om de wensen van hun achterbannen te kunnen vervullen. Die twee partijen zijn het op een aantal punten niet eens, en die regel ze met de “handje-klap-methode”: “Als jij meestemt met mijn punt, dan stem ik met jou mee voor jouw wens”. Niets principieel maar gewoon koehandel.

 

Samen maakten ze een “regeerakkoord” waarin de overeenstemmingen werden vastgelegd. En bij elk probleem tot nu toe is het gelukt een soort oplossing te vinden.

Nu doet zich een probleem voor met immigranten, waarvan een deel “illegaal” in Nederland verblijft. (maar kennelijk toch profiteert van allerlei uitkeringen of subsidies). Omdat ze profiteren van de sociale lasten en belastingen die door anderen betaald zijn, komt er wrevel.

Om van die “profiteurs”(???) gemakkelijker af te komen, wil de regering nu die mensen die zonder vergunningspapiertje in Nederland verblijven, tot”misdadigers” benoemen, die strafbaar zijn!

Dat is echter tegen de wens van het merendeel van PvdA-leden die daarom op een congres een motie hebben aangenomen:.

NOS:”De PvdA-leden hebben in Leeuwarden een motie aangenomen tegen de strafbaarstelling van illegaliteit.

De motie roept de PvdA-Kamerfractie op om ervoor te zorgen dat een wet voor de strafbaarstelling van illegaliteit niet wordt aangenomen in de Tweede Kamer.”
We zijn benieuwd hoe dit conflict wordt gelijmd en zien dan weer uit naar het volgende conflict.

De fout, en waar de oplossing gezocht zou moeten worden, zit in de basis van het hele sociaal systeem. In plaats van een overheids-dwang-systeem moet dat geprivatiseerd worden waarbij iedereen zichzelf kan verzekeren voor welke zaken hij/zij zelf wil.

Illegalen zijn dan geen probleem meer. De verzekering keert alleen uit aan de verzekerden. Doordat niet iedereen die hier binnenkomt “alles gratis” krijgt, haal je de aantrekkingskracht weg en zullen er veel en veel minder profiteurs naar Nederland gelokt worden.
En mensen die dan nog komen, zullen bijdragen in de economie waarvan dan weer iedereen profiteert.

Uiteraard zitten daar nog problemen aan vast, maar het is wel een eerlijker methode.

———————————-
P.S. Wij ontvingen over dit probleem ook nog twee inzendingen van Reiny die morgen op de Vrijspreker zullen verschijnen.

1 REACTIE

  1. Het probleem is dat degenen die hier binnen komen door de staat worden gefêteerd. Daardoor wil men allerlei controles op mensen die hier willen wonen. Neem de oorzaak weg en het probleem wordt grotendeels opgelost.

Comments are closed.