,En wie is hier schuldig aan de Bankencrisis, aan de Staatsschuldencrisis en aan de Eurocrisis? .Walk_entechuldigung

Natuurlijk, wij de Kleine Spaarders!. Wij hebben boven onze mogelijkheden geleefd.

SORRY!

5 REACTIES

 1. De spaarder had geen problemen !!!! Dat waren de Banken en Regeringen. En de regeringen willen nu de burgers er voor op laten draaien, laakbaar gedrag. (netjes gezegd)

 2. De Eurocrisis en de astronomische staatsschulden zijn het gevolg van de wereldwijde economische crisis. Een van de vervelende inherente eigenschappen van het kapitalisme is de business cycle, de neiging om na een aantal jaren van groei dramatisch te kenteren.

  Voor het bestaan van kapitalisme (voordat de kapitalistische productiewijze dominant werd) waren economische crises uitsluitend het gevolg van oorlogen of natuurrampen. Het gekke bij het kapitalisme is dat de productie verstoord kan raken zonder gebrek aan grondstoffen, machines of arbeidskracht.

  Dit gebeurt altijd wanneer de gemiddelde winstvoet beneden een zekere drempel valt. De oorzaak van een dalende winstvoet kan verschillend zijn. Het kan komen doordat de koopkracht van de afzetmarkt daalt, maar paradoxaal genoeg ook doordat de gemiddelde productiviteit per arbeidsuur teveel stijgt.

  arvr [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Parparal [2]:
  Helaas, crisis wordt veroorzaakt door een overheid die denkt in te grijpen in de vrije markt. De verstoringen blijken keer op keer desastreus.

  En als je er nuchter over nadenkt… Wie is de l#l? Zeker niet de rijken! Maar de gewone en gemiddelde Nederlander die in de recessie de eindjes niet meer rond krijgt.

  En die niet snapt dat de overheid het probleem is, maar kiest voor meer overheid om het op te lossen.

  Pasparal [4] reageerde op deze reactie.

 4. @arvr [3]: Afgezien van de rol van de overheid moet men inzien dat het kapitalisme de aard heeft om periodiek in recessie te geraken. In de 19e eeuw, toen er nog vrijwel geen regulering bestond, waren economische crises schering en inslag.

  Het neoklassieke dogma, dat onbeteugeld privaat kapitalisme alleen maar goed is voor de maatschappij, heeft geen enkele wetenschappelijke basis.

  Aristoteles [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Pasparal [4]: Zelfs als laissez-faire kapitalisme de neiging zou hebben om elke zoveel jaar een recessie te veroorzaaken is het nettoresultaat voor iedereen beter dan socialisme, dat alle vooruitgang tegenhoudt.

Comments are closed.