blakbordDat de staatseducatie bepaalde zaken onderbelicht laat en op andere punten regelrecht lijkt te indoctrineren moge geen geheim zijn. Voor degenen die twijfelen ga ik kort in op de economie die ik heb mogen leren en daarna op recente ontwikkelingen alwaar in de VS de global warming intussen op het curriculum gezet is.

Allereerst de economie. Het was Keynes voor en na. Er werd de BNP leugen verteld zonder in te gaan op de mogelijke dilemma’s. En daarnaast dat het goed is dat monetaire politiek een milde inflatie nastreeft. Geen woord over de Oostenrijkse school. Voor degenen die onder de staats indoctrinatie zuchten en zich afvragen wat ik de BNP leugen noem de volgende toelichting:

Tot het bruto nationaal product behoren ook de overheidsbestedingen. Dus niet de overdrachtsuitgaven. Maar verder al wat de overheid aanschaft en aan lonen betaald. Een bezuiniging op ambtenaren salarissen is zeer nuttig en goed voor de schatkist en de economie. Maar zal het BNP verlagen. Een verhoging van de ambtenaren salarissen daarentegen zal de economie volgens de definitie van het huidige BNP doen groeien. Hier zit ook deels het pijnpunt van Rutte. Bezuinigen op overheidsbestedingen lijkt een negatieve spiraal mbt de omvang van het BNP in te zetten. Het is maar de vraag of al die ambtenaren wat toevoegen. Veel ambtenaren zorgen juist voor extra bedrijfslasten in de vorm van controles en op te stellen rapportages. Nog meer controle ambtenaren kan het bedrijfsleven niet aan maar lijkt in eerste instantie een zegen voor het BNP omdat de salarissen van deze ambtenaren worden meegeteld met onze “nationale productiviteit”. De gevolgen van deze foute definitie zijn dus groot.

Een andere BNP gerelateerde leugen waar ik keer op keer op wijs is dat een stabiel duurzaam tekort van 3 procent van het BNP volgens het stabiliteitspact in praktijk een tekort van 6 procent inhoud. Je moet je tekort relateren aan je inkomsten en als de overheid de helft van de economie uitmaakt is een tekort van 3 procent van het BNP gelijk aan het meer uitgeven van 6 procent dan er binnen komt in het huishoudboekje van de overheid. In landen als Griekenland of Spanje die tekorten hadden van 8 of 10 procent van het BNP geeft de staat in werkelijkheid dus 16 tot 20 procent meer uit dan er binnen komt. Dit om de ernst van de situatie aan te tonen en de gevolgen van een foute definitie naar voren te brengen.

Ook een leugen die bijna iedereen gelooft, die van de milde inflatie. De milde inflatie is echter juist  een gestage uitholling van prive vermogens en hevelt een deel van de toegenomen welvaart door productiviteit stijgingen over naar de staat. , deflatie is een natuurlijk fenomeen geweest in delen van de negentiende eeuw en dat was juist ook een eeuw met veel vooruitgang.

Over enkele tientallen jaren weet men in de VS niet beter of er is man made climate change. Het is opgenomen in de “Next Generation Science Standards”. Ik haal aan van pagina 66 van de standards onder “disciplinary core idea’s”: ESS3.D: Global Climate Change  Human activities, such as the release of greenhouse gases from burning fossil fuels, are major factors in the current rise in Earth’s mean surface temperature (global warming).

Zo gaat dat dus. Dan kan je wel gaan bloggen en wijzen op de leugens en inconsistenties, maar het zaadje is al gelegd op een tijdstip dat men zijn mening vormt. Voor de formaliteit wordt er hier en daar wat tegengesparteld.

10 REACTIES

 1. Gewoon onzin. Mijn docent aardrijkskunde gaf in 1988 al aan te twijfelen aan het broeikasverhaal. Ik denk, dat de meeste vrijsprekers al decennia geen school meer van binnen hebben gezien en in hun eigen versie zijn gaan geloven.

  Seneca [7] reageerde op deze reactie.

 2. Centraal bepaalde inhoud, weet niet of dat de oplossing is voor onderwijs..

  Ook kids van 12 worden op het hart gedrukt dat 9/11 is gedaan door baardmannetjes..

  Wat belangrijk is voor ouders: leer kids dat niet alles wat op school wordt verteld onomstotelijk is.. Helaas zullen kids wel op een “toets moment ” het gevraagde moeten invullen, hoe waar of onwaar ook..

  Persoonlijk zie ik het huidige onderwijs als een scheidingsmechanisme.. de inhoud van een diploma zegt niet veel..

  Het onderwijssysteem is alleen maar een afgeleide van de manier waarop de meeste mensen naar het leven kijken:
  Resultaatgericht, ieder voor zich, veel angst, veel controle…

  trailer van race to nowhere:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Uem73imvn9Y#!

 3. Is het niet zo dat inflatie het uitgeven van geld stimuleert, terwijl deflatie juist sparen stimuleert en uitgeven ontmoedigt?

  Ik ben geen econoom maar ik denk dat ik het liever allebei niet heb.

 4. @Seneca [7]: 🙂 Goeie, Seneca. JE weet dat “aannemen, veronderstellen” in het Engels “assume” is. Dat betekent “Assume, it makes an ASS of U and ME“.

 5. Waarom je kinderen naar een openbare school sturen? In Nederland is thuisonderwijs gelukkig nog toegestaan. Zelfs allerlei linke sofistische scholen zijn te prefereren boven standaard openbaar onderwijs, omdat ze minder sturend zijn in hun leermethodes.

  Natuurlijk is het moeilijk om te leven op 1 inkomen, maar dat is met passen en meten echt wel mogelijk. Dan maar wat minder op vakantie, in belang van de (kritisch denkende) kinderen.

Comments are closed.