slaveZaterdag 13 april reisden 120 libertariers af naar Nieuwegein om te leren hoe zij hun vermogen kunnen beschermen tegen waardevermindering en overheidsconfiscatie. Vier sprekers van hoog nivo hielden de zaal bij tijd en wijle muisstil of veroorzaakten juist levendige discussie en gelach. Een bijeenkomst om niet snel te vergeten. Hier een verslag van een  bezoeker.

Spreker Toine Manders trapte af met een tweeluik:

toinemandersmet zijn LP-pet op deed hij uit de doeken waarom de overheid geen genereuse weldoener is maar inhalige rover om vervolgens met zijn HJC-pet de oplossingen aan te dragen. Belastingen zijn gelegaliseerde roof en de argumentatie die hij voor deze stelling aandroeg staat als een huis. Er is sprake van roof indien iemand jou onder dreiging van geweld geld afneemt, zonder dat je die persoon schadevergoeding verschuldigd bent of iets van hem hebt gekocht. Anders dan een privé- of rechtspersoon kan een overheid enkel met het argument “omdat ik het zeg” grootschalig geld afnemen van anderen. Vervolgens werden enkele veelgehoorde drogredenen die pleiten voor de overheid vakkundig gefileerd. Belastingontduiking ziet hij als een moreel recht, je verzet je immers ook tegen een inbreker. Belastingontwijking is zelfs een morele plicht, omdat het nalaten ervan betekend dat je de inbreker geen strobreed in de weg legt en daarmee feitelijk zijn werk legitimeert. Al met al een genot om naar te luisteren als het in werkelijkheid niet zo treurig was.

In het tweede deel lichte Manders enkele juridische constructies toe waarmee ondernemers en vermogenden belasting kunnen ontwijken. Inkomens die aan enkele voorwaarden voldoen worden door de overheid belast. Door voor iedere voorwaarde een alternatief te kiezen kunnen inkomensstromen buiten de Nederlandse belastingwetgeving worden gehouden. Hetzelfde geldt voor het vermogensbeheer, schenkingen en nalatenschappen. Hoewel HJC moreel geen bezwaar ziet in ontduiking houdt zij zich bezig met enkel ontwijking van belastingen. Het verschil tussen beide is “de dikte van een gevangenismuur”. HJC zoekt wel de grensen op want “aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen!”.

 

Frank Karsten ging vervolgens tekeer tegen de democratie.

frank-karstenMet enkele aansprekende voorbeelden gaf hij aan waarom deze manier van besluitvorming vooral in grote organisaties en bedrijven niet leidt tot solidariteit, welvaart en vrijheid maar juist tot onvrede, polarisatie en verspilling. Hoewel weinig Nederlanders zullen pleiten voor meer macht voor de EU, militair ingrijpen of steun aan instortende economieen gebeurt het toch. Een manco dat toe te schrijven is aan onze democratische bestuursvorm. Het probleem van democratie wordt vaak uitgelegd als een groep van 100 mensen die samen uit eten gaan en de kosten delen. Als de groep maar groot genoeg is met winig sociale controle / binding voelt niemand de prikkel om een bescheiden bestelling te plaatsen. Immers: een toetje dat 10 euro duurder is zal voor jou zelf leiden tot een rekening die maar 10 eurocent hoger is. Andersom bespaar je slechts 10 eurocent als je toch besluit af te zien van een dergelijk luxe toetje. Na afloop pakt de uiteindelijke gezamelijke rekening veel hoger uit dan wanneer ieder voor zich had betaald.

Dit effect zie je terug in democratieen: politici zijn geneigd hogere uitgaven te doen om specifieke bevolkingsgroepen te bevoordelen. Dit leidt tot hogere kosten, maar dit probleem speelt pas op in de toekomst; de politicus komt er mee weg. We zijn op een punt aanbeland dat de gevolgen van decennia lang schulden maken, geld bijdrukken en belastingverhoging niet meer kunnen worden ontkent. Karsten pleit voor kleinere regio’s die zelf hun bestuursvorm mogen bepalen. Inwoners kunnen overstappen naar een andere regio; deze concurrentie bezorgt de lokale besturen een belangrijke prikkel om naar de wensen van de inwoners te luisteren.

 

Na de pauze werd het woord gegeven aan twee enthousiastelingen van het digitale Bitcoin betaalsysteem.

bitcoinZij waren duidelijk minder bedreven in het geven van een overtuigende presentatie; zij gaven dit vooraf al aan en dit bleek ook uit de reacties uit de zaal. Het beeld dat na de presentatie is blijven hangen is dat van een piramidespel dat welliswaar een verbluffende achterliggende techniek kent, maar even vluchtig en ontastbaar is als een bankrekening bij de ING. Helaas, want Bitcoin kan in mijn opinie een aardige aanvulling zijn op het huidige geldsysteem. De kritiek van hard-geld aanhangers op Bitcoin is overigens terecht: er wordt nog steeds gehandeld in ontastbare en ongedekte bits en bytes. Bovendien is het handelssysteem kwetsbaar omdat ze afhankelijk is van de beschikbaarheid van electriciteit en internet.

De voordelen kwamen helaas minder uit de verf. Zo zijn Bitcoins een bijzonder praktisch middel is
om aankopen te doen, het lijkt sterk op het huidige telebankieren. Bitcointransacties worden niet gecontroleerd door een overheid en zijn daardoor belastingvrij. De hoeveelheid Bitcoins kan niet door een centraal orgaan kan worden gemanipuleerd. Grote pré van de Bitcoin is bovendien dat er al vier jaar concrete transacties mee worden gedaan. Ik moet de eerste middenstander nog tegenkomen die mijn edelmetalen munten of baartjes accepteert. De groeistuipen, zeker na de “Cypruspers”, heeft een onnatuurlijke vraagpiek gecreeerd, waardoor de waarde van een bitcoin dramatisch steeg, om vervolgens weer in te storten tot het nivo van enkele maanden ervoor. Ik heb het Bitcoinconcept daarom nog niet afgeschreven.

 

De anoniem aangekondigde mysteryspeaker Henry Sturman

henrygaf een welcome aanvulling op het bitcoinverhaal door een ratingssysteem te introduceren voor diverse bitcoinvarianten. Hiermee kunnen deze varianten met elkaar concurreren en komt de beste vanzelf bovendrijven. Denk aan Bitcoins die wel of juist niet gedekt zijn door goud, euro’s, dollars, PC-rekenarbeid ed. Hij presenteerde de website www.dcash.org.

 

Klapstuk en hoogtepunt van de middag was uiteraard het verhaal van Willem Middelkoop,

willem mvoormalig fotograaf, journalist, goudshopexploitant en nu boekverkoper en beleggingsgoeroe. Hij wordt in de libertarisch wereld aanbeden vanwege zijn sterk onderbouwde pleidooi voor edelmetaal en beleggingsadviezen. En bovendien verstaat hij de kunst dergelijke gortdroge onderwerpen met humor over te brengen. Veertig sheets had de goede man die middag voor ons in petto: grafieken, quotes, citaten uit rapporten en af en toe een foto van een obligatieGod of een instortende goudmijn. We kregen inzicht in enkele zeer relevante ontwikkelingen waarvoor je op een ander seminar rustig 500 euro voor zou betalen. Dat Middelkoop zijn waardevolle adviezen voor een spreekwoordelijk flesje wijn verteld is iets waar alle 120 aanwezigen hem dankbaar voor mogen zijn.

Uit de inleiding begreep ik dat de inhoud daarom vertrouwelijk is, daarom wat algemene indrukken. Bekend advies van hem is het opdelen van je vermogen in cash, edelmetaal en aandelen in grondstof gerelateerde bedrijven (hard assets). Door de vastgoedbubbel is vastgoed al een tijdje uit zijn portefeuille verdwenen (zoals ik hier nog had genoemd). Goud en zilver gaan nog aardig in “waarde” stijgen (indien uitgedrukt in euro’s of dollars). Uitgedrukt in maatpakken blijft de waarde van edelmetaal echter stabiel. En we weten nu dat er arbo-proof zilverbaren van 25 kilo zijn, altijd prettig om te weten dat je niet letterlijk gebukt hoeft te gaan onder je eigen vermogen. Verder zijn we tot de conclusie gekomen dat er in Nederland twee banken zijn met een gezonde solvabiliteit: de voedselbank en de spermabank. Bij de geldbanken had de geldschieter allang de stekker eruit getrokken, als het tenminste normale ondernemingen waren geweest. Mochten we meer willen weten dan raadde hij ons aan om een reisverlag van Marco Polo uit de 13e eeuw te gaan lezen of een rapport over de Renminbi uit de 21e eeuw.

 

Ik wil hierbij de organisatoren van het Libertarisch Centrum hartelijk bedanken voor deze inspirerende en belangrijke bijeenkomst. Ze was letterlijk goud waard!

 

Prepperoni

 

 

2 REACTIES

 1. Willem raadt een rapport over de renminbi uit de 21ste eeuw te lezen?

  We weten wel dat de Chinese Volksbonk over veel goud beschikt, maar we weten niet of zij zoals de Europese Centrale Bank periodisch tot het markeren van dit goud aan marktprijs,
  (niet aan de gefixte prijs van 42,2 dollar – oorspronlelijk bij het afsluiten van de op 15 augustus 1973 door VSA president Nixon formeel afgebroken overeenkomst van Bretton Woods van 1944, 35 dollar)
  overgaat.

  Wat is de renminbi?
  http://bphouse.com/honest_money/2013/03/01/14-march-2013-taiwan-economic-summit-what-is-renminbi-3/

  De Chinese Volksbank kan ons misschien helpen hoe precies, hoe onder een regime van Vrijgoud.
  waarbij goud losgekoppeld wordt van zijn rol als betaalmiddel en enkel nog gebruikt als waardeopslag,
  de vrijvlottende goudreserven (geld, money) van de centrake bankster precies de waarde van de munt (munt, currency) bepalen.

 2. Ik kon er helaas niet bij zijn omdat ik nog een zaterdagbaantje heb, maar zou wel graag de belangrijkste punten willen weten die niet in de evaluaties naarvoren komen.
  Wat zijn de (belangrijkste) conclusies die de sprekers na hun uitleg en betoog gaven?
  Gaf Tione Manders nog een (paar) goeie concrete tip(s) over belastingontwijking?
  Hoe komen we tot een democratie zoals Frank Kasteren beschrijft?
  Wat voor tips/conclusies/visies gaven ‘de twee Bitcoin enthousiastelingen’?
  Willem Middelkoop zal vast wel hebben aangekaart dat iedereen goud moet gaan kopen. Hoe heeft hij dit onderbouwd nu de goudprijs al 2 jaar aan de dollarkoers blijft hangen en nu op het laagste punt staat?
  Dit zou ik nog graag willen weten, omdat ik een potentiele goud of bitcoin koper ben en sinds kort een vermogen heb dat ik er de 1,2% heffing over moet betalen. Ik ben wel een student, maar studeer hier niet voor.

  Met vriendelijke groet,

Comments are closed.