Fascisme_nie wiederDe Europese Unie is gebaseerd op de nazi-plannen zoals gepubliceerd in Berlijn in 1942.”

Bat Ye’or heeft een uitzonderlijk snel verschenen boek geschreven, die de moderne “politieke trends en strategieën analyseert welke leiden tot grote veranderingen in de westerse beschaving, incl. Amerika, “Rodney Atkinson is een voormalig adviseur van ministers en een internationaal geprezen auteur van zes boeken over politieke economie en de crisis die door de Europese superstaat. Hij is de oprichter van de internationale cross partij website Freenations, zijn boeken zijn verkocht in meer dan 50 landen.” Een kort overzicht:

 

“De nazi’s en fascisten staan aan de wieg van de Europese Unie en hun invloed is vandaag de dag bijzonder groot.” Je weet pas echt iets over een politieke instelling door het soort mensen die het steunen. Door die wetenschap alleen al is de fascistische oorsprong van de Europese Unie moeilijk meer te ontkennen.  Ik noem hier de namen van de prominente nazi’s en fascisten uit de jaren 1930 en 1940, die prominente politieke leiders werden van Europese landen en van de Europese Unie zelf, waar ze geholpen hebben om de Europese staat op te richten, die ons vandaag de dag regeert.

Concept van de Europese Unie is uitgedacht door de Nazi’s. De huidige Europese Unie komt overeen met de plannen en het ontwerp voor een Europese Economische Gemeenschap,  zoals die destijds ontwikkeld is door leidende nationaalsocialisten onder voorzitterschap van Dr. Walter Funk, Naziminister voor economie en president van de Duitse Reichsbank.

In de zomer van 1942, toen de nazi-legers geheel Europa en een groot deel van de Sovjet Unie onder de voet hadden gelopen, kwam de Reichsbank met plannen voor een naoorlogse monetaire unie. De centrale Reichsbank, in samenwerking met het Ministerie van Economie, ontvouwde een plan voor een monetaire unie voor een groot deel van Europa, met de Reichsmark als dominerende valuta.

Het Duitse Nazi-plan voor de Europese economische en monetaire eenwording is beschreven in een boek dat in hetzelfde jaar in Berlijn werd gepubliceerd onder de titel “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft”. Het boek bevat essays, geschreven door belangrijke industriëlen, bankiers en economen van het Derde Rijk en is uitgegeven door de Berlijnse Industrie und Handelskammer in samenwerking met de Economische Hogeschool in Berlijn  (Wirtschafts-Hochschule).

“De Nazi-blauwdruk voor een verenigd Europa komt verbluffend veel overeen met de structuur van de Europese Unie, zoals wij die nu kennen.”  Dat is de conclusie van een artikel, verschenen in de International Currency Review, een specialistisch blad dat vrijwel alleen binnen de bankwereld wordt gelezen.

Aan het boek hebben onder andere meegewerkt de eerder genoemde Walter Funk, die een beschrijving gaf van het economische karakter van het nieuwe Europa;

Dr. Emil Woermann, professor aan de Universiteit van Halle, die het toekomstige landbouwbeleid beschreef;
Dr. Anton Reithinger, werkzaam bij IG Farben, hij gaf een exposé van het nieuwe industriële Europa; staatsecretaris Gustav Koenings, die een beschrijving van een Europees verkeersbeleid gaf;
en Dr. Bernhard Benning, directeur van de Reichs-Kreditanstalt A.G., hij werkte de economische politiek van de Nazi’s uit: het vraagstuk van de Europese wisselkoersen en het komen tot één Europese munt.

Verder bevat het boek essays over een verenigde arbeidsmarkt, een verenigde agrarische markt en algemene principes van Europese samenwerking. Opvallend is ook dat de auteurs Groot-Brittannië liever buiten het verenigde Europa wilden houden en ook plannen hadden voor een Europese Centrale Bank, die door Duitsland gedomineerd zou worden. Concurrentie moet worden tegengegaan, het is vrij baan voor de grote industrieën, die het voor het zeggen krijgen in de Nazi-visie op het Verenigde Europa.

Alle betalingen tussen de lidstaten zouden verlopen via deze Europese Bank, die ook garant zou staan voor grote exportkredieten. Ook zou deze bank bepaalde rechten hebben over het financieel beheer van de afzonderlijke centrale banken van de lidstaten Kortom, wilden ze van Europa een federale superstaat creëren waarin de souvereiniteit van de afzonderlijke lidstaten praktisch zou zijn afgeschaft.
Het Verdrag van Maastricht doet denken aan het Duitse denken van de vorige eeuw;  waar nationale belangen dienen voor te gaan voor de belangen van grotere, boven de staten agerende politieke eenheden.Er zijn sterke vermoedens dat men heeft geprobeerd het in 1942 uitgegeven boek van de aardbodem te doen laten verdwijnen. Van de massale uitgave tijdens de Nazi-periode zijn er nu nog slechts twee edities over en dan ook nog alleen in kopievorm:  één in het British Museum en één in de Staatsbibliotheek Berlin.

http://www.odvn.nl/nazi_fascisten.html

Epiloog: Een extra fragment uit het boek van de Duitse ex-neo-nazi Ingo Hasselbach de “Führer-Ex,” We citeren we hier uit een boek “Führer-Ex”, geschreven door Ingo Hasselbach, een voormalige Duitse Neo Nazi die nauw betrokken was bij de samenwerking tussen de Franse en de Duitse nazi’s in hun hulp aan Saddam Hoessein in de Golfoorlog en tussen de Duitse nazi’s en Kroatische fascisten die in Kroatië om Joegoslavië op te heffen in de jaren 1990. In de laatste poging hadden ze de indirecte steun van het Duitse leger en de Duitse regering (die natuurlijk de belangrijkste financiers van president Tudjman waren).

Deze vorm van samenwerking bewijst nog meer afdoende van wat op deze website al is blootgelegd – dat het “Duitse Europa”  zowel Tsjecho-Slowakije als Joegoslavië heeft verdeeld in precies dezelfde kleinburgerlijke nationalistische en religieus extreme staatjes,die in 1940 het nazisme en het fascisme schiep in die landen. Dat proces heeft hetzelfde resultaat – moord, etnische zuivering en de vervolging van de Serviërs, zigeuners en joden.  En een terecht laten staan, niet van de supporters van het fascisme en het nazisme, maar van hun tegenstanders, waarvan we getuige zijn in het proces tegen Milosevic in het “Hof” in Den Haag.  Wat betreft de betrokkenheid van de moderne Nazi bij de Golfoorlog, er zijn al lang bestaande Duitse banden met de Ottomaanse islam (Turkije die een Duitse bondgenoot was in de Eerste Wereldoorlog en Duitsland in het opzetten van een officieren opleiding school in Bagdad.)  Onnodig te zeggen dat dit het soort mensen is, die van nature aangetrokken worden tot de ondersteuning van Kroatië, Bosnië en het Albanese Kosovo, net als hun voorgangers in Duitsland, Oostenrijk en het Vaticaan in de jaren 1940 – en tegen wie de Serviërs en hun vaak verguisde leider Milosevic streden in 1990 tot op heden. Dat de waarden van de nazi’s en het fascistische Europa van de jaren 1940 nog goed vertegenwoordigd zijn in de Europese Unie van vandaag wordt nog duidelijker in de Balkan.

Ingezonden door Reiny

14 REACTIES

 1. Vergeet vooral niet Walter Hallstein, de 1e president van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap. Op 23 januari 1939 hield hij als jurist van Nazi partij een toespraak waarin hij de plannen al ontvouwde. Plannen, die hij later als ‘minister president van Europa’ (zo noemde hij zichzelf), van 1958 tot 1967 daadwerkelijk in gang heeft gezet.
  zie ook: http://www.relay-of-life.org/nazi-roots/hallstein/index.html en http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Hallstein

 2. reiny mooi geschreven ik heb hier niet aan gedacht dat ik die link er op zou zetten dat dit zo mooi verwoord is geworden bedankt man gr kievit

 3. Heb me ooit eens Hitlers boek Mein Kampf gelezen. Die schreef in zijn boek al over een ‘Verbond van Germaanse Volkeren’. Dat boek is geschreven in 1924 toen hij in de “cel” zat voor een staatsgreep.

  Kennelijk heeft men in 1942 een start gemaakt met de uitvoer van zijn plannen.

 4. vertaald met google dus niet door mij, maar wel handig

  Het probleem is niet-Cyprus, het is de euro
  Door Lars Seir Christenser Published on 3 april 2013

  Gerelateerde content
  Het echte probleem is niet-Cyprus, is de euro. Na een paar verontrustende weken, zou ik willen afronden, mijn opmerkingen over Cyprus en, hopelijk, wenden tot andere zaken gaan vooruit. Het is verbazingwekkend dat een bailout € 10000000000 kunnen houden in de wereld betoverd zo lang. Maar nogmaals, terwijl de hoeveelheid is niet onthutsend, sommige van de implicaties zijn mind-blowing.

  Dat een kleine economie kan worden vernietigd in een weekend is op zich heel eng. Maar Cyprus’s lot was eigenlijk bezegeld toen de trojka gebleken dat de eerste versie van het reddingsplan. Dat het uiteindelijke resultaat bleek nog erger geworden mag niemand na inspanningen uit het verleden van de eurozone bij het opslaan van haar project te verrassen.
  Er is geen coherente lijn, zonder duidelijke coördinatie van de verklaringen en de grootse plannen dragen de indruk te zijn krabbelde op een servet lang na bedtijd. De resultaten zijn daarom: slecht.

  Dus heb Cyprus doen vreselijke dingen dat maakte het verdient deze gruwelijke lot? Eigenlijk niet. Cyprus had respectabele aantallen zowel voor de groei, de overheidsschuld en financiën – zeker in vergelijking met veel andere landen in de regio.
  Cyprus een sterke financiële sector met succes gebouwd, als het eiland heeft weinig industrie of de landbouw om van te leven. Cyprus heeft een goed functionerende, Engels-sprekende medewerkers en heeft zich gebaseerd op de Britse wet. Dus al met al, geen slechte plek om zaken te doen. Het maakte de meeste van wat ze te bieden hadden.

  Het enige dat mis ging voor Cyprus was haar bankiers verwachten dat politici eurozone vertrouwd kon worden hun leningen terug te betalen. Zwaar investeren in het Grieks papier is niet ongebruikelijk voor een land dat zo nauw verbonden met Griekenland – en niet veel verschillend van wat andere banken doen met hun eigen nationale (in dit geval quasi-nationale) staatsschulden.

  Vanuit mijn eigen gesprekken in het verleden met hoge ambtenaren in de Cyprus banksector, het was heel duidelijk dat niet onbelangrijke politieke druk werd gelegd op tenminste die banken die in Griekenland aan de lokale obligaties te kopen. De risico’s van deze concentratie waren duidelijk onderschat, maar in principe, was er een afhankelijkheid van de eurozone naar elk land krijgen in ernstige problemen, zoals Griekenland te steunen. Als je nog weer een paar jaar, de meeste mensen werkelijk geloofde dit was een inherent onderdeel van de euro deal, anders zou er niet zijn geweest een dergelijke massale convergentie van de lange rente.

  Dus ik denk niet dat je kunt de Cypriotische banksector van schuld helemaal ontheffen, maar alle problemen kon alleen zijn ingebouwd in het systeem met de dynamiek eurozone op zijn plaats. Anders zou er minder buitenlandse investeerders geld hebben geplaatst in Cyprus, zou het risico dynamiek van een vrij zwevende drachme soevereine obligatiemarkt dergelijke vorderingen verboden hebben en zou hebben geleid tot een veel snellere mark-to-market based risicoverevening. Griekenland zelf waarschijnlijk niet zou hebben gehad op de standaardinstelling, maar zou in plaats daarvan hebben vertrouwd op competitieve devaluaties als het land altijd in het verleden deed.

  Nu, in plaats daarvan, de problemen groeide veel groter dan vrije kapitalistische markt zou ooit hebben toegestaan. Nu, daarom hebben we het kapitaal controles en beperkingen terugtrekking en de facto vermogensbelasting in de eurozone, wat betekent dat het concept van de euro nauwelijks kan worden gezegd dat er in hetzelfde formaat niet meer. Er zijn ten minste twee verschillende ‘euro’: de beperkte ene in Nicosia en de tot dusver onbeperkte men in de rest van de eurozone. Totaal andere dynamiek en, geloof ik, de start van meerdere versies van de euro in de toekomst. Vergelijkbare maatregelen zullen waarschijnlijk worden gebruikt in vergelijkbare situaties en reeds nu, zijn mensen bespreken waar de crisis volgende zal raken. Slovenië? Malta? Andere, veel groter probleem, landen?

  De Financial Times herinnerde ons de andere dag van Friedrich Hayek’s ijzingwekkende waarschuwing over kapitaalcontroles:
  “Niets zou in eerste instantie lijkt te beïnvloeden priveleven minder dan staatscontrole van de transacties in vreemde valuta, en de meeste mensen zullen zijn inleiding met volledige onverschilligheid beschouwen. Toch is de ervaring van de meeste Continental landen heeft nadenkende mensen geleerd om deze stap te beschouwen als de beslissende vooruitgang op de weg naar het totalitarisme en de onderdrukking van de individuele vrijheid. Het is, in feite, de volledige levering van het individu om de tirannie van de staat, de uiteindelijke afschaffing van alle vormen van ontsnapping -. Niet alleen voor de rijken, maar voor iedereen “(De weg naar de slavernij, 1944).

  Pas op voor de nieuwe instrumenten die zijn ingevoerd. Kapitaalcontroles een was. Wat leek veel op een breder vermogensbelasting was een andere.

  Ik ben ervan overtuigd dat we getuige geweest van een game changer in de afgelopen weken. Ik denk dat alles en nog wat kan en moet nu worden verwacht als de euro-crisis verergert en de euro stoomwals zich van het ene land bailout naar de volgende.

  Er zijn zeer weinig grenzen aan wat je kunt doen om mensen in de moderne interpretatie van de democratie. Een versie waarbij alleen meerderheidsregel nodig is, maar waar er niet langer een respect voor de persoonlijke negatieve rechten – zoals we die kennen uit de Amerikaanse Grondwet.

  De makkelijkste doelwit zullen altijd rijke mensen, of zelfs alleen werkende mensen en spaarders die hun hele leven het juiste ding deed. Zoals de opgeblazen verzorgingsstaten beginnen te bezwijken onder hun onverantwoordelijke beloften, hun afbrokkelende waardesystemen en hun onhoudbare demografische, zal het gemakkelijk zijn om meer dan 50 procent van de kiezers ervan te overtuigen dat beslag advertentie stelen van andermans geld is OK voor het grotere goed.

  Boston Consulting Group berekende dat 28 procent van alle private rijkdom is nodig om alleen bestaande schulden te voldoen – geen toekomstige verplichtingen, let wel – en het geld kan alleen komen van de ene plaats … Uw zakken. Let.

  Een heleboel dingen zijn fout gegaan in de afgelopen jaren, maar de zaden werden vele jaren geleden geplant. In de vorm van druk om meer mensen met het “recht” om hun eigenschappen te bezitten, zelfs als ze niet voldeden aan de traditionele hypotheek criteria – vandaar subprime. In de vorm van enorme “rechten” om niet alleen slechte, maar ook mensen uit de middenklasse in de verzorgingsstaten – vandaar ballonvaren tekorten en schulden. In de vorm van een euro, een groots, politiek project zonder praktische basis – vandaar crisis na crisis, met de dominostenen die zich uitstrekt tot ver in de verte.

  Zeker, veel financiële instellingen maakten gebruik van de handen ze werden behandeld. Ze zijn niet zonder schuld en verantwoordelijkheid voor de huidige puinhoop. Maar de echte problemen liggen niet bij mensen die proberen te profiteren van welke voorwaarden zij opereren onder.
  Het echte probleem ligt in het kader dat wordt gemaakt door politici, het voorkomen van vrije markten te maken met excessen in de manier waarop het kapitalisme altijd doet.

  Het oplossen van crises en het blootstellen van slechte business modellen maken deel uit van het kapitalisme, en het is niet altijd mooi – maar het is een verdomd zicht efficiënter en sneller dan proberen om wanhopig te redden wat er al ten dode opgeschreven. En het zal nooit toestaan ​​problemen te groeien tot de omvang die we nu geconfronteerd.

  Cyprus is een zeer goed voorbeeld van. Het probleem is niet-Cyprus. Het probleem is de euro.

 5. Het feit dat er overeenkomsten zijn tussen het Derde Rijk en de EU disqualificeert de EU niet per se. Hitler bouwde ook snelwegen en was vegetariër. Is iedereen die snelwegen aanlegt of vegetariër is dus net zo slecht als Hitler? Ideeën moeten niet beoordeeld worden op hun afkomst, maar op de logica die achter het idee zelf ligt.

  Ik ben uiteraard tegenstander van de EU, maar wilde deze drogreden even aantonen: door iets te vergelijken met Hitler toon je niet aan dat het slecht is.

  @Pteranodon [10]:
  Ik zou nationaal socialisme een substroming noemen van fascisme. Hitler was een nazi en volgens mij dus een fascist. Mussolini was een fascist, maar was echter geen nazi.

Comments are closed.