In het speciaal uitgegeven pamflet in april dit jaar door zijn partij D’66 stelt Wouter Koolmees dat een terugkeer naar de gulden een dure en riskante operatie is. Zoals zo vaak grossiert D’66 en hun partijleden in pseudo-economische retoriek. Ik zal deze voor iedereen stuk voor stuk pareren met de werkelijke economische feiten.
Wouter-Koolmees

Hier zijn de aannames van Wouter Koolmees in het pamflet en mijn antwoorden hierop:

Aanname Koolmees

Volgens het Kamerlid zou Nederland op de korte termijn forse verliezen moeten nemen als de euro wordt afgeschaft, vanwege de investeringen van Nederlandse banken en pensioenfondsen in het buitenland. Ook zou de handel binnen de Eurozone terugvallen.

Economische realiteit

De euro hoeft niet te worden afgeschaft, maar kan gewoon verder fungeren als een reservemunt binnen de EU. De lidstaten kunnen terugkeren naar hun eigen munt, maar de EU-handel kan gewoon voortgang vinden via deze reservemunt; we hebben dit tevens gehad tussen 1979 en 1992, toen de ECU (European Currency Unit) van kracht was, maar vanwege de rigide bandbreedtes van het EMS (Europees Monetair Stelsel) toentertijd is de ECU uiteindelijk ter ziele gegaan. De investeringen in de aangesloten lidstaten blijven normaal gehandhaafd in de reservemunt en de handel kan gewoon doorgaan. De lidstaten zijn dan wel gedwongen om hun eigen munten in waarde aan te laten passen binnen deze vernieuwde ECU. Voorbeelden van deze aanpassing c.q. devaluatie zijn Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland en Slovenie.

Aanname Koolmees

Koolmees daarentegen refereert aan onderzoeken waaruit blijkt dat de verliezen voor Nederland bij terugkeer naar de gulden alleen maar oplopen, zelfs als Nederlandse leningen en garanties aan noodlijdende landen niet worden terugbetaald.

Economische realiteit

Helaas benoemt Koolmees niet de onderzoeken waar hij aan refereert, maar een terugkeer naar de gulden betekent geen grotere verliezen dan we nu al hebben. Simpelweg, omdat het ESM-mechanisme kan worden afgeschaft. Dat scheelt sowieso €40 miljard en wat er nog meer in het verschiet ligt in de (nabije) toekomst. Er is geen enkele garantie met de euro dat we deze leningen ooit nog terugbetaald krijgen, daar de uitstaande leningen aan landen zijn gegeven die economisch failliet zijn. We hebben vorig jaar kunnen zien dat er een afstempeling had plaatsgevonden van de schulden aan Griekenland. De andere landen zullen ongetwijfeld volgen. Dat geld zijn we daarom kwijt, hoezeer D’66 en Koolmees denken dat we ooit nog worden terugbetaald. Dat is een geloof in sprookjes net als Jan Kees ´we gaan er lekker aan verdienen´ de Jager ooit had .

 Aanname Koolmees

Volgens Koolmees is de ‘eurocrisis’ in Europa niet te wijten aan de euro, maar aan de financiële crisis die ontstond in 2008. Andere factoren zijn het zwakke bankwezen in Europa, sterk gestegen overheidsschulden en begrotingstekorten en een gebrek aan groei en concurrentie in de Europese economieën. Uiteindelijk wil D66 daarom meer macht neerleggen bij Brussel, om het financieel-eonomisch beleid te versterken en de kracht van Europa als economisch blok te vergroten.

Economische realiteit

De eurocrisis is geen gevolg van de financiële crisis, maar vormt een vast onderdeel daarvan, in feite is de eurocrisis veel erger dan de financiële wereldcrisis, omdat deze munt nooit de acceptatie heeft gekend die andere valuta zoals de dollar, yen, yuan etc. wel hebben. De grote zwakte en het hiaat van de euromunt zijn er omdat de valuta een geopolitieke achtergrond ontbeert en niet kan stoelen op een eenduidig financieel-economisch systeem. De eurozone heeft namelijk niet één economisch stelsel. maar vijf verschillende, welke allemaal zijn gefundeerd op een eigen cultureel-historische basis. Dat te ontkennen is ronduit naïef en getuigt niet van een gedegen inzicht.

De bankproblematiek en begrotingstekorten hebben hun oorzaak in de verschillende opvattingen van de collectivistische overheden die Europa rijk is. De eurozone heeft deze opvattingen niet alleen geaccepteerd, maar ronduit gestimuleerd met het kunstmatige rentebeleid van de ECB en nooit ingegrepen wanneer landen de oorspronkelijke regels tot toetreding aan hun laars hadden gelapt, waaronder Duitsland en Frankrijk. Het bankwezen stond onder toezicht van de lokale centrale banken, maar die hebben hierin totaal gefaald. Om deze taak over te laten nemen door een nog grotere centrale bank (ECB) is vragen om nog grotere problemen, omdat het falen dan vele malen wordt verergerd (de VS met hun Federal Reserve, SEC en CFTC lijden aan hetzelfde euvel). Het is eenvoudigweg ontzettend kortzichtig om deze entiteit heel veel macht te geven en de financiële soevereiniteit over te dragen aan zo’n instituut. De kracht van Europa ligt juist in de diversiteit en de individuele eigenschappen van de landen zelf. In plaats van nog meer macht over te dragen aan Brussel zouden we juist meer macht moeten terughalen uit Brussel. Dat zou getuigen van een echt liberaal en politiek soeverein beleid.

Aanname Koolmees

Koolmees betreurt het dat dit niet al is gebeurd bij de oprichting van de euro: “D66 had harder moeten vasthouden aan de ideeën over Europese integratie. En we hadden er meer bovenop moeten zitten toen landen als Frankrijk en Duitsland zich niet aan de begrotingsafspraken hielden.”

Overigens bestaat volgens Koolmees ook met de huidige extra maatregelen, zoals de invoering van een zogenaamde ‘supercommissaris’ om de begrotingen in de gaten te houden, het risico nog steeds dat de afgesproken regels worden geschonden. “Maar dat zou het vertrouwen in de markten enorm schenden.”

Economische realiteit

Hierin heeft Koolmees wel een valide punt, maar hij is opnieuw bijzonder naïef om te denken dat de gevestigde belangen in Duitsland en Frankrijk zullen luisteren naar een relatief klein land als Nederland. We weten allemaal dat de EU een uitvloeisel is van het Frans-Duitse pact dat na de Tweede Wereldoorlog werd gesloten via diverse verdragen. Alle andere lidstaten moeten zich gewoon houden aan deze realiteit. Iets anders beweren zou een ontkenning van de werkelijkheid betekenen. De voorgestelde ´supercommissaris´ hebben we al en hij heet Olli Rehn, maar zoals gewoonlijk botst hij ook op tegen de belangen van de twee voornoemde landen. Als voorbeeld, Frankrijk heeft twee jaar gekregen om zijn begroting op orde te brengen, Nederland daarentegen maar een jaar. Dat geeft te denken en zo’n supercommissaris zal hier niet tegen in druisen als hij zijn baan wil behouden. Dus alweer wishful thinking.

Aanname Koolmees

D66 wil dat Nederland de begroting zo snel mogelijk op orde krijgt. Hoewel er economen zijn die zeggen dat hierdoor de tegenstelling in concurrentievermogen tussen de noordelijke en zuidelijke eurolanden alleen maar toeneemt, bestrijdt Koolmees dit.

“Dat zou waar zijn als de eurolanden alleen binnen de Europese Unie handel met elkaar dreven. Maar als je kijkt naar een land als Duitsland, gaat een groot deel van de export juist naar China. Daarom klopt deze theorie niet.”

Economische realiteit

Natuurlijk moet Nederland zorgen dat de begroting op orde komt, daar zijn vele oplossingen voor, echter dat is een nationaal probleem en geen Europese. De tegenstelling in concurrentievermogen kan alleen worden opgeheven als de minder concurrerende landen terug kunnen keren naar de eigen munt, zodat zij eenmalig kunnen devalueren om hun economieen weer op orde te brengen. Nu vanwege de rigide euro en met een bandbreedte van nul is dat onmogelijk en zullen deze landen langzaam maar zeker verder de afgrond in glijden. Uiteraard is dat zeker niet in het belang van Nederland, want dan drogen onze exporten naar de hogeschuldlanden voor decennia op met als consequentie een drastische afname in onze welvaart.

Op dit moment is ca. 50% van de jeugd werkloos in deze landen, men zegt weleens dat de jeugd de toekomst heeft, maar niet deze jeugd in de eurozone. Het is als het ware een levende hel voor hen geworden, allemaal mede dankzij de misleiding van mensen als Koolmees en partijen als D’66.

Als conclusie kan men evenwel stellen dat een behoud van de huidige eurozone een desastreuze uitwerking zal hebben op alle economieën van de aangesloten lidstaten. Ook die van Nederland. Derhalve is de gedachte van de PVV om de huidige eurozone-opzet te verlaten en een eigen munt in te voeren de enige realistische gezien de omstandigheden.

Albert Spits is in het dagelijkse leven pensioenfondsconsultant, alsmede vermogensadviseur. Hij is expert op het gebied van de Oostenrijkse School voor Economie en langjarige economische cycli.

11 REACTIES

 1. Ik denk dat onze politici er als de dood voor zijn om Nederland weer zelfstandig te laten opereren in de wereld. Want dan moeten ze zelf weer nadenken en als ondernemers beslissingen nemen. Onze politici zijn niet van het ondernemerskaliber dus dompelen ze zich liever onder in het logge bureaucratische Europa dan zijn ze verzekerd van hun baantjes. Nederland moet terug naar autonomie en door echte mannetjesputters (ook vrouwen) worden geleid richting een land vol bedrijvigheid en 70% minder ambtenaren. Dan pas zal ik overwegen uit Ecuador terug te keren.

  Andre [2] reageerde op deze reactie.

 2. Nederland wordt geleid door minimaal 4 lagen ambtenaren. Stedelijk, Provinciaal, Landelijk en Europees. Er dienen ten minste twee lagen te verdwijnen. En daarin zie ik de EU en Provincies als zeer reële opties. Beiden voegen niets toe, kosten belachelijk veel geld en zijn er louter om baantjes veilig te stellen. De ambtenarij noem ik ook wel: de PPS (Parasitaire Parallelle Samenleving). De PPS leeft bij de gratie belastingen, die op vuile wijze van de hardwerkende burgers, onder dwang, wordt afgenomen. Een moderne vorm van slavernij.

 3. We vroegen Wouter Koolmees om commentaar:

  “Beste Wouter Koolmees,
  Op de Vrijspreker staat vandaag een artikel over uw opmerkingen over de EU.
  Zie: http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/05/120908/

  Daaruit blijkt een en ander niet te kloppen. Wij verzoeken u om dit eens te bekijken en we verzoeken u graag eventuele onjuistheden recht te zetten. Wij beloven die ook te publiceren.

  Wij streven ernaar om de harde feiten op tafel te krijgen en hopen dat u dat ook wilt,
  Reeds onze dank, Hub Jongen.

  Raymond [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [4]:

  Beste Hub, waarom blijf je toch steeds inhoudelijk op die onzin ingaan ?

  Je weet toch waar Europa werkenlijk om gaat , en die crisis komt ze verdomde goed uit , dit is hun gedroomde moment.

  En die D666 is opgericht door Jezuieten en gerund door Jezuieten , en laat het daar maar gewoon bij.

 5. Oh ja , ik heb begrepen dat de volgende ” to big to fail ” , zich spoedig zal aandienen .

  De Deutche Bank !

  Die schijnen zo zwaar onder water te staan , dat een redding onmogelijk zal zijn , terwijl de vaderlandse media zo vol lof zijn over onze oosterburen.

  Raymond [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Raymond [6]:

  Ik vond ergens dit…lees maar mee :Deutsche Bank op instorten’

  Op 14 mei vertelde ‘V’ dat één van de grootse Europese banken, de Deutsche Bank, op de rand van instorten staat omdat de derivatenschulden van de bank hoger zijn dan de waarde van de totale wereldeconomie. De Deutsche Bank zou $ 72 biljoen derivaten op zijn balansen hebben staan, terwijl de wereldeconomie slechts $ 66 biljoen bedraagt.

  Uitgekomen voorspellingen

  In januari van dit jaar voorspelde ‘V’ dat Japan een valutaoorlog zou beginnen die uiteindelijk de gevreesde lont in het kruitvat zal zijn die de wereldwijde financiële instorting in gang zal zetten. Ook voorspelde hij maanden geleden dat de Dow Jones index (Wall Street) tot boven de 15.000 punten zou stijgen en goud en zilver enorm onder druk zouden worden gezet om daarmee de dollar als ‘laatste veilige haven’ naar voren te schuiven.

  Alles bleek uit te komen. De Japanse Centrale Bank draaide op onvoorstelbare wijze de geldkranen open en de Dow Jones klom een dikke 2000 punten. Ook de dollar werd opnieuw sterker, terwijl goud en zilver juist zware klappen kregen. Er is dan ook een enorme kapitaalvlucht uit Japan en Europa naar de Amerikaanse dollar op gang gekomen. De komende, door V voorspelde instorting van de Deutsche Bank zou daarom inderdaad meer dan een loos gerucht kunnen zijn. (2)

  Raymond [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Raymond [7]: Multinationals kopen eigen aandelen

  Tijdens zijn laatste interview afgelopen vrijdag schetste V een ronduit beangstigend toekomstbeeld. Allereerst wees hij erop dat ook de Amerikaanse Federal Reserve de pensioenfondsen heeft bevolen om staatsschulden op te kopen. Dit is het teken dat de totale instorting van de obligatie-, aandelen- en vastgoedmarkten eraan zit te komen. Tot die tijd verwacht hij dat de beursen nóg verder zullen stijgen en het geld in de grootste zeepbel van allemaal zal stromen: de Amerikaanse dollar.

  De Dow Jones breekt record na record, maar dat komt volgens V omdat de grote bedrijven en multinationals massaal hun eigen aandelen kopen en weer verkopen. Nog een bewijs: er wordt niets geïnvesteerd, er worden geen nieuwe mensen aangenomen, er komen geen nieuwe fabrieken en filialen bij. Daarnaast is het illegale insider-trading door bankmanagers in één maand tijd met 400% gestegen.

  Goud- en zilver gemanipuleerd

  De papieren goud-(COMEX) en zilvermarkt wordt totaal gemanipuleerd en is volledig losgekoppeld van de werkelijke waarde van het edelmetaal. Beste aanwijzing is volgens V de 1 ounce zilver bevattende munt die Canada de afgelopen week uitbracht. Waarde: 100 Canadese dollars, een veelvoud van de huidige koers. Er werden 250.000 munten uitgegeven, waarvan 97% in één dag werd verkocht.

  De financiële baksterelite zal proberen de officiële goud- en zilverkoers nog verder te drukken, zodat zoveel mogelijk mensen goud en zilver van de hand zullen doen. De edelmetalen worden ondertussen door de elite zelf opgekocht, zodat ze, zodra de koersen zullen exploderen, bijna alles in hun bezit zullen hebben.

 8. Uitstekend artikel! Alleen wat te lief voor Koolmees, die ik eerder kwaadaardig acht dan dom of naïef. Als aanhanger van een partij die ooit opgericht is om referenda in te voeren maar nu zeer anti-referendum is zou hij beter moeten weten.

  Niet uit te sluiten valt dat hij echt meent wat hij schrijft/zegt, maar dat plaatst hem op zijn best in de categorie ‘nuttige idioten’, die niet minder schadelijk zijn dan hun kwaadaardige puppeteers. Het verhaal dat zijn partij verkondigt is zo inherent tegenstrijdig en weinig koersvast dat, mocht hij dat inderdaad niet doorhebben, hem minimaal intellectuele luiheid verweten kan worden.

  Maar ik vermoed dat hij gewoon kwaadaardig is, net als Sophietje in ’t Veld. Verblind door hun EU-droom, waarvan het doel alle middelen heiligt. Gewezen op de tegenstrijdigheid van wat ze zegt (zoals in De Balie, waar Farage aangaf dat ze de Grieken gevangen houdt in de gevangenis van de Euro) zegt ze doodleuk dat dat niet zo is. De Grieken moeten gewoon doen wat ze gezegd wordt (buigen voor Brussel – RH) en dan komt het vanzelf goed.

  Nee, D’66 en naïef is voor mij een allang gepasseerd station.

 9. Ik heb dit ook al 2 jaar geleden aangegeven ,allemaal gelijktijdig terug naar de eigen munt en de euro houden voor grensoverschrijdende betalingen , zodat landen hun eigen economie weer zelf kunnen sturen ,en dit alles onder streng toezicht van de ecb
  Landen mogen ook geen geld meer lenen op de kapitaalmarkten maar alleen nog bij de ecb ,zo houd je speculanten en raitingbureaus buiten de deur ,en landen mogen allen geld wisselen via de ecb, en als het beter gaat kunnen onderlinge schulden worden verekend ,want die worden zeg voor een jaar bevroren .
  Heb dit toen al aan diverse politieke partijen gemaild maar nooit een serieuse reactie gehad , en gemaild met de prof A .boot en deze gaf aan ook niet te weten hoe dit zou uitpakken ,maar mijn stelling is we hadden veel ellende ermee kunnen voorkomen.

 10. Men geeft af op de PVV , word zwaar gebasht in de kamer maar sociaal en doortastend komt wel in het woordenboek voor bij Geert Wilders en zijn club mensen.
  D66 daarin tegen met Wouter Koolmees en zijn voorman mannetje Pechtold loopt vrolijk vrank en vrij van alles te roep toeteren over een geweldige EU die door ondemocratisch niet gekozen lieden geleid word.
  Door een stelletje Eurofielen in Brussel een Europarlement te benoemen met giga salaris en onkostenvergoeding waarbij deze D66 aanhangers graag bij willen horen om zo snel mogelijk fortuin te vergaren lijkt het wel dat deze mensen geen kwaad kunnen doen .
  Het gevaar sluipt in hun misleiding en vocabulaire hoogstandjes waar de lachers op de hand zijn van de Nar in het binnenhof.
  Een VVD of PVDA en D66 zijn in mijn ogen een mix van een kruitvat vol met misleiding om het electoraat uit te kleden tot op het bot met een smile van oor tot oor.

Comments are closed.