SwimmingPolarBearHet is 2020. De voormalige socialisten en liberalen hebben het morele failliet van hun leerstellingen aanvaard. Ze hebben besloten dat de maatschappij het beste af is met het NAP. Om dit te realiseren hebben ze zich verenigd onder de banier van de Libertarische Wereld Organisatie.

Al snel besloot de LWO mede onder invloed van de massaal toegestroomde ex collectivisten dat het uitwerken van het NAP in de praktijk neer zou komen op een overgangssituatie. Een overgangssituatie waarin de bescherming van de belangen van de diverse groepen in de samenleving centraal moest staan. Er zou juist tijdelijk meer steun en regelgeving nodig zijn voordat de mensen voldoende voorbereid waren op de hardere libertarische samenleving.

Om toch zichtbare vooruitgang te boeken heeft de libertarische wereldorganisatie per decreet besloten dat het NAP vanaf heden ook toepasbaar is voor dieren en planten. De invoering van het NAP dient in verschillende fases plaats te vinden. In eerste instantie zal de relatie van de mens richting flora en fauna gereguleerd worden. In fase 2 worden de interfauna, de inter flora en de fauna versus flora relaties onderwerp van het NAP.

We moeten vooral praktisch te werk gaan, zo stelt de president der LWO. Tijdelijk ingrijpen is helaas noodzakelijk. Gradualisme is onvermijdbaar. Om het onrecht van het schenden van het NAP tegen te gaan. Het is te vrezen dat voorlichting en publiekscampagnes niet voldoen. Daarom zal ook actief moeten worden ingezet op een bijsturings en handhavingstraject. Als uitgangspunt voor de eerste fase zullen vanuit het NAP de universeel geldige dieren en planten rechten worden opgesteld. Vanuit dit fundament kan dan middels nauwgezette regelgeving verder worden gewerkt aan een eerlijkere maatschappij. Waarin dieren en planten beschermd worden door de LWO. Verschillende supra nationale organisaties zullen deelaspecten van deze problematiek reguleren. Middels in nationale wetgeving te verwerken richtlijnen zullen de NGO’s congruentie van beleid in de diverse landen faciliteren en effectueren.

Een centrale rol in het afdwingen van de dierenrechten heeft het globaal opererende openbaar ministerie.  Gezien de communicatie problemen die zo eigen zijn aan de interactie met flora en fauna dienen de planten en de dieren vertegenwoordigd te worden door menselijke specialisten. Te denken valt aan regionale soortgebonden specialisten. Die hierdoor goed op de hoogte zijn van de lokale situatie en de betreffende jurisprudentie over hun diersoort. En voor deze soort namens de soort en haar individuen kunnen spreken en optreden.

De relaties met gedomesticeerde flora en fauna vergen als eerste de aandacht. Niet langer zal de mensheid hele velden tegelijk mogen oogsten. De rechten van bijvoorbeeld de haver en het tarwe dienen te worden gerespecteerd. Voor het algemeen belang mag natuurlijk wel een offer worden verwacht van de betreffende aren. Een afdracht van tot 52 procent van de zaden per halm lijkt een juiste uitdrukking van de solidariteit die verwacht mag worden van het betreffende soort. Met eventueel een pesticiden aftrek die tot een lagere afdracht zal leiden. Terwijl een crisisheffing tot een tijdelijke hogere afdracht mag voeren voor de halmen met de grootste zaden. Op deze manier kunnen ook de grote grassoorten genieten van een welverdiende oude dag dan wel het recht om in alle vrede en rust af te sterven en te vergaan op de plek waar men als zaadje begonnen is.

Eenzelfde richtsnoer zal voor bijvoorbeeld de kippen gaan gelden. Ongeveer de helft van de eieren mogen worden afgedragen en van de opgroeiende haantjes mag ongeveer de helft geslacht worden waar de andere helft een lang leven zal zijn toegedacht. Het principe van prooidier blijft bestaan maar dient te worden gereguleerd en rechtvaardige normen dienen te gaan gelden.

De ervaringen met de gedomesticeerde flora en fauna kunnen ons wijze lessen leren over de rechten van de schimmels, paddestoelen, bacillen en virussen. Gezien de speciale status van deze levensvormen wordt gedacht aan specifieke rechten en plichten. Voor de efficientie verdient het aanbeveling de regelgevende instantie meteen toezicht te laten houden op de uitvoering en de macht te geven sancties op te leggen. Gezien het globale karakter dient deze organisatie wereldwijd te opereren en boven de nationale wetgeving en rechtspraak uit te stijgen. Deze regels dienen in een codex animalus te worden vastgelegd.

In fase 2 kunnen we pas goed van start gaan. De relaties tussen prooidieren en roofdieren dient per diersoort te worden vastgelegd. Vanaf welke leeftijd is het toegestaan dat een prooidier bejaagd wordt? Pedo nutrienterende roofdieren dienen aan de schandpaal genageld te worden, ieder diersoort heeft recht op een zorgeloze jeugd waarin ze niet bejaagd worden. Het doden van de prooi dient volgens vooraf in goed overleg opgestelde wetenschappelijk verantwoorde protocollen plaats te vinden teneinde leed te minimaliseren. Gezien onze libertarische maatschappij hechten we geloof aan zelfregulatie maar als stok achter de deur dienen wel controlerende autoriteiten te bestaan. Middels camera toezicht kan door de menselijke specialist toezicht worden gehouden op de jachtvelden en kunnen de scherpe kantjes van de jacht afgehaald worden. De specialist als jacht opziener dan wel jacht meester.

De rechtvaardige maatschappij vergt offers van ons allen. Gelukkig is de Libertarische Wereld Organisatie bereid de handschoen op te pakken en de mensheid met een ijzeren hand de juiste richting op te sturen. Zonder eieren te breken geen ommelet. Op naar een nieuwe wereld orde. Leve de vrijheid!

14 REACTIES

 1. LOL.
  Het is me al vaker opgevallen dat er een flinke overeenkomst is tussen het NAP en Permacultuur. En waar het NAP de mensen kan behoeden tegen uitbuiting zo kan permacultuur de wereld om ons heen beschermen tegen uitputting.

 2. Als je het NAP als iets willekeurigs ziet, wat net zo uit de lucht kunt vallen als andere dingen, kun je het zo gek maken als je wilt.
  Bacterien kunnen beschermd worden tegen agressie van het immuunsysteem.
  Maar zo zou ik er dan ook niet naar willen kijken. UPB geeft een moooie logische onderbouwing voor het NAP.
  Net zoals het wetenschappelijk onjuist is om tegenovergestelde eigenschappen toe te kennen aan 2 bakstenen, zo is het ook onjuist om tegenovergestelde morele regels toe te kennen aan 2 mensen. Dus onderdanigheid voor 1 en heerserij voor een ander mens is net zo raar als zeggen dat zwaartekracht 1 baksteen omlaag laat vallen en de ander omhoog.
  Je kunt natuurlijk nog steeds verschillende regels toekennen tussen mensen en kippen en planten. Dit omdat deze duidelijk verschillend zijn.
  min of meer hetzelfde: dezelfde regels
  niet hetzelfde: verschillende regels
  Daarom gelden er voor kinderen ook andere regels -> duidelijke verschillen met een volwassene

 3. “LOL” schreef OBL-Rien. Wel, helemaal niks lol, want zonder liber-
  tarisch en NAP is dit zo ongeveer Agenda 21. Opgesteld in 1992
  op een VN vergadering in Rio de Janeiro. Daar hoor je dan 20 jaar
  zo goed als niets van, maar de plannen worden wel gesmeed en
  nu al heel voorzichtig, stukje bij beetje ten uitvoer gebracht.
  Een of andere aan de EU gelieerde denktank heeft zelfs al een
  uitwerking voor alle lidstaten gemaakt.
  Agenda 21 is een ramp, de Codex Alimentarius is een andere
  ramp, maar waar zij elkaar kruizen, zal de ellende niet meer te
  overzien zijn. Slecht weinigen die het zien of weten, maar de
  ellende komt langzamerhand wel op ons af.

  OBL-Rien [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Fred [3]:

  NAP volgens google:

  NAP: Nationale Auto Pas
  NAP: Normaal Amsterdams Peil

  die google toch weer.

  maar het moet natuurlijk Non Agressie Principe zijn.

 5. Misschien moet er toch iets beter naar de rechten van bakstenen worden gekeken. Daar krijgen we in de toekomst een heleboel gelazer mee. De ongelijkheid kan zomaar tot baksteenstormen leiden. Ik ben het wel met ze eens. Het kan niet zo zijn dat de ene lekker rustig op een rollaag in een soort bakstenenhangmat voor de elite van de Baksteen en Kei Partij ligt en de andere ergens onderaan met een slecht uitgekrabde voeg de druk van duizenden anderen bovenop hem (m/v) voelt.

 6. Ik vind dit een heel goed geschreven artikel. En steekt ook goed in elkaar. Dat wou ik gewoon even zeggen.

  Overigens, een Libertarische Wereld Orde is in tegenspraak met de kern van het libertarisme.

 7. Voor degenen die een WTF momentje hadden bij het lezen deze toelichting: binnen de LP is 9 maanden geleden discussie geweest hoe over te gaan naar een libertarische samenleving en het antwoord daar was “zo snel als mogelijk” ipv het genoemde gradualisme. Het is denk ik belangrijk dit vast te houden. Vandaar dat ik dit zo schrijf. En als waarschuwing geef dat ook libertarisme een begrip kan zijn dat wordt uitgehold.

  Vele NL-ers zien vrije markt denken nog op hun voetstuk staan, als de staat 50 procent van het nat inkomen besteed en de rest middels zeer gedetailleerde regelgeving controleert en meester is over het geld dan heeft onze maatschappij overwegend socialistische / marxistische / fascistische invloeden en nauwelijks vrije markt invloeden. Begrippen kunnen een heel andere uitleg krijgen.

  Door een mogelijke toestroom van nieuwe mensen die het NAP denken te begrijpen moeten we niet onze boodschap verdunnen. Dan staat de weg open naar een LWO en wat al niet meer. De politieke weg heeft risico’s en kan zomaar fout aflopen als we niet oppassen, zo ’n foute mogelijke ontwikkeling beschrijf ik

  Daarnaast moge het duidelijk zijn dat ik enige kanttekeningen plaats bij het toepassen van het NAP op dieren en planten.

  Andries Wijma [12] reageerde op deze reactie.
  arvr [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Ratio [11]:
  Quote:
  “..over te gaan naar een libertarische samenleving en het antwoord daar was “zo snel als mogelijk” ipv het genoemde gradualisme. ..”

  Tsja, wat mij betreft kan het ook niet snel genoeg gaan. Dat het gradueel gaat omdat het nou eenmaal tijd kost om mensen te overtuigen ( en zoals vaak aangegeven, het staatsgeloof is er behoorlijk hard ingeramd! ) blijft gewoon een feit.

  Het gradualisme als uitgangspunt nemen is gewoon een onzinnig idee. Feitelijk beargumenteer je dan dat je puur om het gradualisme zelf wacht met een verbetering, terwijl je die gewoon vandaag kan doorvoeren maar “want gradualisme” je het morgen doet.

  Bedrijven wachten immers ook niet onnodig met het op de markt brengen van productverbeteringen toch?

  Gradualisme als theorie of ideologie is complete onzin. Dat het in de praktijk zo zal gaan is logisch.

  Quote:
  “Door een mogelijke toestroom van nieuwe mensen die het NAP denken te begrijpen …”

  Volledig begrip begint met half begrip. Het is aan ons om (ja, ook jij en ik!) om het libertarisme uit te dragen.

  Het heeft een zin om water bij de wijn te gaan doen omdat enerzijds het libertarisme in beweging blijft van binnenuit en anderzijds de ideeën, ondanks dat ze soms wat vreemd overkomen (maar dat kan ook een voordeel zijn!) solide en goed uitgewerkt zijn.

Comments are closed.