bevrijdingsdag_veteranenEen dag waarop veel”belangrijke” personen allerlei verklaringen doen.

Aan deze verklaringen is vaak niets mis. Het gaat vooral om formele verklaringen over de verhoudingen tussen “landen”.
Maar het zegt weinig over de VRIJHEID van ieder individu.

Het is wel duidelijk zo dat de vrijheid van Nederlandse burgers groter werd op het gebied van meningsuiting terwijl de angst opgepakt te worden verdween, vooral ook  voor de Joodse landgenoten.
Zeker een belangrijk feit om te vieren en feest te vieren.

Toch blijft er een vraag hoe is ieder individu daarmee opgeschoten? Bij een  vergelijking tussen bij voorbeeld het jaar 1943 en het jaar 1950, (in de bezettingstijd en na de oorlog) lijkt het wel duidelijk dat ieder individu  in 1950 meer vrijheid had en meer mogelijkheden om zichzelf te ontplooien.
Maar jaren daarna begon de eigen Nederlandse roverheid in wellust steeds meer regels en beperkingen te verzinnen en op te leggen. Nog extra versterkt door het verraden van de Nederlandse soevereiniteit aan de EU. De macht over Europa grijpen, wat Hitler niet lukte met geweld, lijkt door de EU bereikt te worden door vrijwillige overgave van Nederlandse en andere politici.

Ieder individu heeft enorm veel vrijheid verloren. Het is de vraag of in 1943 een individu in totaal meer of minder vrij was dan NU. Al is uiteraard de situatie moeilijk te vergelijken.

Duidelijk is wel de de persoonlijke vrijheid voor een individu nu op een heel laag peil staat

15 REACTIES

 1. Tja, Hub. De meeste mensen zijn liever slaaf dan vrij, ook al schreeuwen ze nog zo hard het tegendeel. Zolang Der Meister maar voor wat verzekeringen tegen vermeende gevaren zorgt, vinden de slaafjes het heerlijk.

  Voor mij is er vandaag niets bijzonders te vieren. De fascisten van toen zijn verdwenen, wat een goede zaak is. Maar daar zijn veel andere fascisten voor in de plaats gekomen. Hoewel de ideologie nu veel subtieler is dan toen.

  Allerlei fascistische wetgeving van toen (bijvoorbeeld kunstsubsidies) is ook nog steeds erg populair. Men noemt het zelfs “beschaving”. En kijk eens hoe de slaafjes in de afgelopen week in extase waren toen de nieuwe OpperMeester werd gekroond.

 2. Wij zijn nu veel vrijer dan de mensen die 70 jaar geleden leefden. Je moet vrijheid niet meten in de beperkingen die worden opgelegd, maar in de mogelijkheden die er zijn om individuele keuzes te maken. En die mogelijkheden zijn vele malen groter dan vroeger. De beperkingen die door overheden worden opgelegd zijn een reactie op die groei. Met de groei van de mogelijkheden groeit dus ook het aantal beperkingen. Maar als je alles optelt, zijn wij wat vrijheid betreft een stuk beter af dan vroeger. Natuurlijk valt er vanuit het libertarische perspectief nog veel te winnen, maar zo slecht als in het artikel wordt verondersteld hebben wij het niet.

  Naam * [4] reageerde op deze reactie.
  Overnight [5] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.
  arvr [13] reageerde op deze reactie.

 3. @Patrick [3]:

  Materieel hebben de mensen het momenteel, uiteraard, veel beter dan destijds.
  Ik denk dat goede graadmeter voor vrijheid is, als de bevolking iets heel anders wil dan de staat (denk EU referendum 2005). Of hoe een heersende klasse omgaat met, serieus te nemen, dissidenten (bijvoorbeeld Pim Fortuin).
  Zo lang je je aan de regels houdt heb je niets te vrezen, maar dat geldt net zo goed voor China of Wit Rusland.

 4. @Patrick [6]: we leven al lang in
  een cel, een figuurlijke cel; ik moet allerlei, en steeds meer regels
  volgen, doe ik dat niet dan verdwijn ik letterlijk in een cel.
  in mijn jeugd was er al niet teveel vrijheid voor het individu, maar
  de bestaande vrijheden worden de laatste jaren steeds verder in-
  geperkt en n.m.m. gebeurt dat in een steeds sneller tempo.
  ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de boven-ons-gestelden hoe langer hoe meer haast krijgen.

 5. Zolang we nog niet gechipped zijn en op afstand te “besturen”, is het einde nog niet in zicht. Kwestie van tijd, want het biedt o zoveel voordelen en is in belang van onze veiligheid. Of niet soms??? Wat we met soldaten al doen, kan ook met iedere burger.

 6. @Patrick [3]:
  Je moet VRIJHEID niet verwarren met WELVAART. Al is er een verband tussen, namelijk dat vrijheid zorgt voor welvaart.
  Door bvb nieuwe uitvindingen kan welvaart groeien terwijl vrijheid afneemt.
  Libertarisme heeft te maken met de manier waarop mensen met elkaar samenleven. En het libertarisme streeft naar een samenlevingsvorm waar (dreiging met) dwang of geweld door andere mensen voor iedereen ontbreekt.

  Patrick [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [9]:
  Toenemende welvaart zorgt ook voor meer vrijheid. We kunnen nu keuzes maken die 50 jaar geleden onmogelijk waren. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de vrijheid die we hebben gekregen met de komst van internet.

  Als je vrijheid alleen meet in de mate waarin dwang afwezig is, dan zul je waarschijnlijk nooit vrijheid kunnen ervaren. In iedere samenleving is er wel sprake van dwang. Ook zonder overheid blijven normen en sociale dwang gewoon bestaan. Het idee dat we zonder overheid helemaal vrij zijn is een illusie. Daarom kun je vrijheid beter meten in wat je wél kan in plaats van wat je niet kan (of mag).

  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Patrick [10]:
  Patrick,
  Ik zou niet weten waarom mensen die kunnen denken niet tot een samenleving kunnen komen waarin niemand geweld kan/mag gebruiken om geweld te initiëren tegen andere mensen..
  (En “dwang” is “dreigen met geweld”.

  Leuke opsomming van Quntus Backhuys op facebook:
  Vandaag vieren we onze vrijheid!

  We vieren dat productieve mensen 50-75% van hun inkomen mogen afstaan aan de overheid
  We vieren dat mensen de status van ‘illegaal’ kunnen krijgen en daarvoor ook gestraft kunnen worden
  We vieren dat onze overheid zonder problemen ruim 2000 telefoongesprekken per dag afluistert
  We vieren dat je voor je moestuin alleen door de overheid goedgekeurde zaden mag gebruiken
  We vieren dat je niet zelf mag bepalen welke stoffen je in je lichaam stopt
  We vieren dat je niet zelf mag bepalen of je je wel of niet verzekert tegen ziektekosten
  We vieren dat overal in het land camera’s hangen om je in de gaten te houden
  We vieren dat de overheid op grote schaal vals geld in omloop brengt
  We vieren dat de overheid ons van alles onder valse voorwendselen aansmeert
  We vieren dat alleen de NL overheid willekeurig om onze ID mag vragen
  We vieren de vrijheid van meningsuiting (met uitzondering als die mening over god, de koning of een ambtenaar gaat)
  We vieren de vrijheid om ons niet te mogen kleden zoals we willen
  We vieren vrijheid van onderwijs, waarbij de overheid alle randvoorwaarden bepaalt tot aan t aantal uren per jaar aan toe
  We vieren dat de overheid ons een pensioen garandeert dat inmiddels waardeloos is geworden
  We vieren dat de overheid zich via lobbyisten sterk laat beïnvloeden door grote bedrijven
  We vieren dat we niet in oorlog zijn (als je politietrainingen in Afghanistan niet meerekent)

  Maar bovenal vieren we dat we ons niet meer door de Duitsers de wet laten voorschrijven (afgezien via de EU natuurlijk)

  Ja vandaag vieren we dat we niet meer onderdrukt worden!

  LEVE de VRIJHEID!!! Geniet ervan!”

 9. De enigste bevrijding die er bestaat is de dood, letterlijk.

 10. @Patrick [3]:
  Quote:
  “Wij zijn nu veel vrijer dan de mensen die 70 jaar geleden leefden. Je moet vrijheid niet meten in de beperkingen die worden opgelegd, maar in de mogelijkheden die er zijn om individuele keuzes te maken. En die mogelijkheden zijn vele malen groter dan vroeger.”

  En de keuzes ook. Zeker, als je de toenmalige Nederlandse maatschappij vergelijkt met nu is de vrijheid groter. Maar als je nuchter kijkt, leven wij dan niet in een maatschappij die de neiging heeft die vrijheid meer en meer te beperken ten behoeve van het algemeen nut?

  “De beperkingen die door overheden worden opgelegd zijn een reactie op die groei. Met de groei van de mogelijkheden groeit dus ook het aantal beperkingen.”

  Dit is een zeer goed punt. Helaas, we leven in een tijd waarin wij (ja jij en ik) een monsteroverheid hebben geschapen die zichzelf als doel is gaan zien. En als waarlijk monster geen tegenspraak wenst. In elke redelijkheid, een overheid zou het volk moeten vertegenwoordigen. In de realiteit hebben zich dingen omgedraaid. Het volk is tot slaaf verworden van de overheid die ze zelf gekozen heeft.

  “Maar als je alles optelt, zijn wij wat vrijheid betreft een stuk beter af dan vroeger. Natuurlijk valt er vanuit het libertarische perspectief nog veel te winnen, maar zo slecht als in het artikel wordt verondersteld hebben wij het niet.”

  Of het zo slecht is als in het artikel? Ik betwijfel het. Lees het boek (of de readers digest versie) “Road to serfdom” van Friedrich Hayek.

  Dan zal je wellicht tot de conclusie komen dat het erger is dan Hub dingen stelt.

  Feitelijk appel: Het wordt tijd dat we stoppen te kiezen voor een overheid die keuzes voor ons maakt en dat wij (jij en ik) de verantwoordelijkheid nemen om onze eigen keuzes te maken.

 11. @Tayelrand [2]:
  “Wat mij ook dwars zit is dat niemand het lijkt te kunnen schelen dat bevrijdingsdag door anderen van bovenaf is opgelegd.

  Dat lijkt mij wat tegenstrijdig met het hele idee van vrijheid.”

  Helemaal gelijk. Het gaat er intussen niet meer om de gebeurtenissen en de offers van toen te herdenken, het gaat erom de boel zo te draaien dat de gebeurtenissen van toen jouw politieke standpunt te rechtvaardigen.

  Please, kunnen we gewoon de mensen herdenken die gestorven zijn in de strijd tegen het Nationaal Socialisme? Zij die hun leven hebben gegeven?

 12. Waar Patrick word aangevallen kan ik hem gelijk geven op bepaalde vlaken. en natuurlijk is vrijheid niet te meten met welvaart.

  alleen lijken sommige mensen hier te vergeten dat we in een kapitalistisch land leven. je leert, werkt, groeit, en verdient daarmee geld. daarvan leef je. En koop je ( mits je het kan) een leuke auto of tv.

  dan terugkomend op de Bevrijdingsdag.
  mijn persoonlijke mening is dat het een schande is dat mensen vinden dat Bevrijdingsdag word opgelegd. Je hoeft er niks mee te doen. het enige dat van de mensen word gevraagd is om dat kleine beetje respect te geven.

  Er zijn genoeg mensen gestorven waar zij voor geloofden.
  zij hebben hun leven gegeven om ervoor te zorgen dat iedereen een vrije mening kan hebben. en als dan vervolgens die mening zo ongelooflijke disrespectvol is dan vraag ik me af of zij hun leven alsnog hadden gegeven.

Comments are closed.