queen_obverse_bu_1Het is hier al heel vaak uitgelegd. De staat zal nooit voor zekerheid kunnen zorgen omdat de staat altijd onder haar contracten denkt uit te kunnen komen. Wat in het dagelijkse verkeer contractbreuk zou heten is als de overheid het doet te kwalificeren als nieuw beleid, accentverschuiving, intensivering, herprioritering of welke mooie woorden men al niet kan verzinnen. Het meest schrijnende is dat de sociale zekerheid, een heel belangrijk element in iemands leven, afhankelijk is van de luimen der staat. Hoe zou u zich voelen als uw AOW pensioen in de toekomst feitelijk verlaagd werd naar 5 euro per maand? Dat zou toch nooit gebeuren? Wel, wordt wakker medeburger, het gebeurt nu al.

Zie hieronder een voorbeeld. (Mensen die teksten visualiseren svp deze paragraaf verder overslaan). Iemand komt in een AWBZ inrichting, verpleeghuis. Zo’n instelling die het over inco’s heeft als ze het over volwassenen luiers heeft. Die maar al te vaak de grootste inco’s plaatst met als voordeel dat de oudjes niet zo snel beginnen door te lekken. Op een gegeven moment werkt dat niet langer en trekt de urine omhoog, richting de oksels. Gelukkig is de capillaire werking van de meeste kleding beperkt en komt de nattigheid niet al te ver boven navelniveau.

Na zes maanden gereduceerd tarief begint in zo’n inrichting de inkomensafhankelijke teller te lopen. En mag je soms wel 1500 euro betalen voor dit voorrecht. In een normale situatie zou er gezonde concurrentie zijn tussen de instellingen en zou de bewoner een inrichting uitkiezen waar men voldoende frequent een toiletgang kan uitvoeren. Die wat menselijker is en waar wat meer persoonlijke aandacht is. Helaas is die concurrentie maar zeer beperkt aanwezig.

De SVB heeft haar zaakjes op orde. En blinkt niet uit in medemenselijkheid, zie hieronder een deel van de brief die iemand mocht ontvangen:

dag AOW 1

De persoon in kwestie krijgt naast de inhouding nog een factuur van het CAK van 500 euro per maand omdat er nog een ander pensioen is dat geplukt kan worden….. Merk ook op dat de SVB bedragen mag inhouden zonder toestemming van de betrokkene. Als een wetgever een wet maakt is het AOW pensioen dus opeens niet meer ter eigen beschikking maar plukt de staat dat gewoon leeg. De SVB komt altijd tegemoet aan het verzoek van het CAK. Het lijkt me dat de SVB altijd moet luisteren naar degene van wie zogenaamd het pensioen in dit land is. Maar dat is dus niet zo. Je pensioen is kennelijk niet aan jou.

Gelukkig is er nog een greintje medemenselijkheid bij het SVB aanwezig. De betrokken persoon mag 5 euro van zijn pensioen houden! Iedere maand wederom!

dag AOW 2

De moraal van dit en enige voorgaande stukken van mij: er is geen eigendomsrecht in Nederland en de sociale zekerheid is niet meer dan een fictie. Voor de uitkeringen en pensioenen ben je overgeleverd aan de luimen der staat. De kwaliteit van de “diensten” die je krijgt is vaak zeer slecht. Door de hoge belastingtarieven kan je niet langer zelf de verzekeringen afsluiten die je wenst, zeker niet als je in loondienst bent. Dan ben je 100 procent afhankelijk van de door de staat getroffen en beloofde regelingen. Met al hun gebreken. Je bent minder afhankelijk als je een eigen vermogen kan opbouwen maar zoals gesteld ben je door de belastingheffingen niet langer eigenaar van je eigen spaarcenten en koopwoning maar slechts houder voor de duur dat je de rente (belasting) daarover kan betalen. En voor zolang de staat beslist dat de tarieven niet verhoogd worden.

Weiger je te bukken dan stopt de staat je in een kooitje, ben je braaf dan mag je aan het einde van je leven zitten te soppen in een inco en ben je alles kwijt wat je aan zekerheid dacht te hebben opgebouwd.

22 REACTIES

 1. Een ‘mooie’ schets van de realiteit van de ‘sociale’ staat. Toch even een kanttekening. De maximale – hoge – bijdrage is € 2.189,20 per maand. De hoge bijdrage gaat inderdaad na zes maanden in. Iedere verpleegde moet echter een minimaal bedrag aan zak- en kleedgeld overhouden. Dat minimum is € 292,94 voor alleenstaanden en € 455,63 voor gehuwden (cijfers per 1 januari 2013). Als de instelling teveel inhoudt, zoals in dit artikel lijkt te gebeuren, moet de betrokkene(n) zelf actie ondernemen. Voor het overige niets op aan te merken. Dit is de realiteit in Nederland en gezien het geldgebrek in de collectieve sector – beter gezegd het gebrek aan maat houden met scheppen van afhankelijkheid voor grote groepen in de samenleving – zal dit lot iedereen gaan treffen die nog wel iets overhoudt aan het einde van de maand (inkomen) dan wel aan het einde van een arbeidszaam leven (vermogen). Vergeet ook niet dat met ingang van dit jaar de eigen bijdrage wordt berekend met een rendement van 12% op het box 3 vermogen (4% fictief rendement in box 3 + een opslag van 8%-punten, speciaal voor de AWBZ).

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.
  Anneke Bakker [9] reageerde op deze reactie.

 2. @Paul [1]: Als de instelling teveel inhoudt, zoals in dit artikel lijkt te gebeuren . Is niet het geval: De persoon in kwestie krijgt naast de inhouding nog een factuur van het CAK van 500 euro per maand omdat er nog een ander pensioen is dat geplukt kan worden…. Dat andere pensioen is rond de duizend euro, dus men houdt een paar honderd euro zak en kleedgeld over.

 3. @Nick Vollebergh [2]: Eens, het is geen pensioen maar een gunst, de staat noemt het echter een pensioen, zie screenshot. De staat verleent geen rechten in de sociale zekerheid maar schept juist sociale onzekerheid omdat je de rechten die je denkt te hebben zo door nieuw beleid of uitvoeringsbesluiten kunnen worden aangepast of ingetrokken.

 4. de dubbele cynische bodem: ‘we’ moesten uit solidariteit aan de AOW en ‘sociale zekerheid’ meebetalen, net als de persoon in bovengenoemd voorbeeld. Tegen de tijd dat die en wij op diezelfde solidariteit rekenen, is die er niet meer.
  Omslagstelsel, verzekering of overheidsbeloftes blijken niet solidarieteits bestendig te zijn, dus als ze weer een oproep op die basis doen weet je wat je te wachten staat.

  Scrutinizer [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Overnight [6]: Inderdaad.
  Wat ik verwacht is een reeks maatregelen die elk afzonderlijk wel iets opleveren maar toch te weinig, zoals eerst de leeftijd verhogen tot 70 of misschien wel 75 jaar (geleidelijk over de volgende 30 jaar) en ten tweede het bedrag hetzij nominaal verlagen, hetzij niet ten volle indexeren (aan sowieso reeds gemanipuleerde inflatiecijfers maar dit geheel terzijde) waardoor iemand die nu zeg 40 is, pas over 30 a 35 jaar een AOW krijgt en dan hooguit nog ca. 500 euro per maand (in koopkracht van vandaag).
  Maar aangezien zelfs dat nog onbetaalbaar zal blijken, verwxht ik dat men het zal omvormen tot een soort bijstandsuitkering, die je dus pas krijgt i.g.v. onvoldoende eigen vermogen en al zal men gezien de aard van de uitkering (t.b.v. iemand die wegens leeftijd niet meer geacht wordt zelf nog te werken) de grensbedragen ietsje hoger houden dan bij een echte bijstandsuitkering, je kan er de donder op zeggen dat die norm belachelijk laag zal zijn.
  Zoiets van wie meer dan 50k eigen roerend vermogen heeft krijgt niets en een 1e woning die men zelf bewoont daarvoor geldt nog een vrijstelling tot 100k voor een alleenstaande of 150k voor een stel. Is je huis/flat meer waard, dan moet je die eerst maar opeten.
  M.a.w. ik verwacht dat met meer dan maximaal 200k per gezin, je gewoon niks krijgt.
  Daarom moet je je dus niet druk maken over bv. emigratie en “hier dan geen rechten opbouwen” of zo, want tenzij je op je 70e minder dan 200k bezit, krijg je sowieso niks.
  Nou goed, de precieze grensbedragen zouden wat hoger of wat lager kunnen uitvallen, maar “means testing” komt er m.i. sowieso en zelfs al ligt de grens wat hoger, ze zal heus niet op een miljoen liggen of zo.
  Ja, misschien initieel wel want zo’n maatregel invoeren ligt gevoelig dus moet men doen alsof dit maar heel weinig mensen betreft en zal men aanvankelijk doen alsof men alleen van “de rijken” de pensioenrechten wil aanpakken, maar na verloop van tijd zal die grens stapsgewijs verlaagd worden, net zoals een nieuwe belasting die wordt ingevoerd ook altijd heel laag is (10e penning) en dan stapsgewijs verhoogd wordt. Zo werkt de overheid altijd met het invoeren van inpopulaire maatregelen in kleine stapjes, met telkens een paar jaartjes tussen maar gezien ik nog een 30 tal jaar van mijn pensioen ben, zullen er al heel wat stapjes gezet zijn dus een initiele grens van wellicht 1 miljoen zal tegen die tijd al wel verlaagd zijn naar een luttele 2 ton.

  tja [17] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [18] reageerde op deze reactie.

 6. Lekker eenzijdig belicht: Om tot een dergelijke eigen bijdrage te komen zal een persoon in totaal ongeveer € 22500 p/j moeten ontvangen aan overige inkomsten. Dit is dus naast de AOW een kleine € 9500 op jaarbasis, een bedrag waar ook geen kost en inwoning meer voor betaald hoeft te worden (dat is deels de eigen bijdrage). De werkenden mogen blij zijn als ze ná woonlasten en boodschappen nog € 790 overhouden. (2e optie is dat deze persoon héél ruim in zijn spaarcenten zit)

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Jos [11]: ZUCHT….. Beste JOS. svp lezen voor u over eenzijdige berichtgeving begint. Zie artikel: De persoon in kwestie krijgt naast de inhouding nog een factuur van het CAK van 500 euro per maand omdat er nog een ander pensioen is dat geplukt kan worden…..
  Van die duizend euro per maand gaat dus ook nog eens 500 euro af. Van AOW blijft 5 euro over, van ander pensioen een euro of 500 tot 600 maar dan moet ook de zorgverzekering betaald worden.

 8. Makkelijk hoor, wijzen naar vadertje staat als grote veroorzaker van alle ellende. Alsof concurrentie de oplossing biedt. We hebben gezien wat dat heeft gedaan met de NS, telecom en energietarieven en dienstverlening. Er zijn gewoon teveel mensen die teveel zorg consumeren en die rekening moet ergens van betaald worden. Graag hoor ik de briljante oplossing waar we die ‘gestolen’ miljarden dan wel vandaan toveren….

  Ratio [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Jablonski [14]: Denk je nu echt dat de NS geprivatiseerd is? De enige aandeelhouder is de staat dus is het nog steeds een staatsbedrijf. En inderdaad geeft dat problemen. De energietarieven bestaan grotendeels uit opslagen voor het milieu, dus ook dat komt uit de koker van de staat. Ben het helemaal met me eens daar.

  De telecom is wel geprivatiseerd. In de jaren 80 hadden we allemaal een DDR type grijs telefoon met draaischijf en betaalden we 5 gulden per minuut als we naar een ander continent belden. Nu heeft iedereen een mobieltje, kost bellen naar het buitenland centen, en als dat teveel is kan je skypen.

  De briljante oplossing is wellicht toch soms minder overheid en meer markt? Maar dan wel echte marktwerking graag.

  Ratio [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Vilseledd [18]: Waarde Vilseledd, er is nog 5 jaar te gaan, voordat zijn gelijk bewezen wordt. In ieder geval is ‘vadertje stond’ hard op weg e.e.a. te realiseren.

 11. @Vilseledd [18]: Ik denk dat die man dat toen geod gezien heeft, al was ie met zijn timing wellicht wat onnauwkeurig maar als je een voorspeling zo ver in de toekomst doet, dan mag je ook wat meer marge nemen dan wanneer je iets voor volgend jaar voorspelt.
  M.a.w., afgezien van het feit dat we sowieso nog 5 jaar te gaan hebben, mag je hem m.i. ook loven als het 10 jaar later bewaarheid wordt.

  En zoniet: wel, ikzelf sprak over mijn eigen toekomst waarbij ik dus niet verwacht om over 25 jaar pensioen te krijgen (zoals het er tot voor kort uitzag) doch pas over 30 a 35 en dan nog minstens een flink uitgekleed pensioen (ALS ik er voor in aanmerking kom) of zelfs helemaal niets (indien het stelsel omgevormd wordt tot een soort bijstandsuitkering voor ouderen).
  Ik verwacht nl. niet dat men het stelsel helemaal afschaft (wegens electorale berekening) en de allerarmsten wel zal ontzien, maar de grote massa zal niets meer krijgen (tot ze na lang genoeg interen vanzelf arm geworden zijn).

Comments are closed.