eur vs zimbabwe2Edin Mujagic
heeft tijdens de afgelopen meeting bij de LP een mooie schets gegeven van de problemen met de euro. Zijn analyse begint bij de historisch gegroeide verschillen in monetaire politiek tussen noord en zuid Europa. Zuid Europa had graag bovenmatige loonstijgingen, boven de productiviteits stijging uit, en compenseerde dit door periodiek te devalueren. Noord Europa streefde een stabieler monetair beleid na. Geringe loonstijgingen, beperktere omvang van de staatsschuld.

We hebben nu 10 jaar ervaring met de euro. Het is intussen duidelijk dat de zuid Europeanen niet het noord Europese model zijn gaan aanhangen. Het in marmer gebeitelde stabiliteitspact is in praktijk tandeloos gebleken en dus dood verklaard. Veel landen hebben in de gaten dat ze to big to fail zijn. Slechts tegenover Cyprus durfden de ambtenaren der EU te brullen. De normen zijn steeds aangepast en het mandaat der zogenaamd onafhankelijke ECB is wel erg ver opgerekt.

Als de Grieken niet naar de politici en ambtenaren in Athene luisterden, de Italianen de regering in Rome als amusante franje beschouwden, zullen ze dan wel naar ambtenaren en politici uit Brussel luisteren?

Als de PIIGS (muv die ene I van Ierland) hun mores niet wijzigen dan zal het noorden zich aan het zuiden moeten aanpassen. Ziet u dat gebeuren? Dat de Duitsers hun valuta boterzacht gaan maken en het Zuid Europese model gaan omarmen? Ook zeer onwaarschijnlijk.

En aldus is een onoplosbare spagaat ontstaan. Edin wist dit mooi te verwoorden. Namelijk dat de Fransen eerder de Duitse taal als voertaal invoeren dan dat ze hun monetaire politiek zullen aanpassen aan de stringentere normen hunner oosterburen. Als ik daar aan toe mag voegen dat de Duitsers eerder bier, worst en sekt verbieden en massaal cafe au lait gaan drinken dan dat ze hun monetaire politiek gaan wijzigen. Of dat de Engelsen nuchter door het leven gaan en het pond opgeven. Niemand wenst zich aan te passen waardoor de euro op tegenstrijdige monetaire uitgangspunten blijft gegrondvest. En er geen sprake zal zijn van stabiliteit.

En aldus blijft het pappen en nathouden met die euro, een valuta die als enige valuta in de geschiedenis der mensheid een permanent noodfonds nodig heeft om te overleven. Permanent noodfonds, een taalkundig gedrocht aangevende dat de noodsituatie door onoplosbare monetaire tegenstrijdigheden tussen de deelnemende landen binnen de euro tot norm is verheven.

euro vs zimbabwe

1 REACTIE

  1. De EP is gekaapt.
    Artikel 3
    De nationale parlementen kunnen de voorzitter van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie een met redenen omkleed advies toezenden betreffende de overeenstemming van een ontwerp van een wetgevingshandeling met het subsidiariteitsbeginsel, volgens de procedure van het protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.

Comments are closed.