Democratie_2wolf1SchaapMeestal, wanneer ik verkondig dat ik belastingen niet meer dan een gelegaliseerde vorm van diefstal vind, krijg ik te horen dat wij in een democratie leven en dat wij dat samen zo hebben afgesproken. In een vertaling van een ander stukje heb ik al duidelijk gemaakt dat er nergens sprake is geweest van een akkoord van mijn kant, in dit artikel wil ik duidelijk maken dat onze besluiten vaak ook helemaal niet democratisch genomen worden. [Tekst plaatje: “Democratie,Twee wolven en een schaap stemmen over hun maaltijd]

 

We moeten eerst even de definitie van democratie duidelijk hebben.
Ik heb geleerd dat democratie betekent dat het volk de besluiten neemt. Met een volksvertegenwoordiging is daar sowieso al geen sprake van en indien deze nou morgen met de hele club bedenken dat ze het volk nog meer willen pesten dan heeft het volk voor zover ik weet geen enkel bij wet toegestaan middel om het vertrek van deze zogenaamde volksvertegenwoordigers af te dwingen. Een volksvertegenwoordiging zoals wij die in Nederland hebben hoeft dus niet te betekenen dat deze ook de dingen doen waarvoor het volk ze koos.

Integendeel, het komt met regelmaat voor dat ze voor de verkiezingen iets in hun partijprogramma hebben staan en dan vervolgens precies het tegenovergestelde doen. Daarnaast betekent een stem op een partij niet automatisch dat iemand daadwerkelijk akkoord is met alle punten van die partij. Ten eerste leest een groot deel van de Nederlanders de partijprogramma’s niet eens en ten tweede is het vrijwel onvermijdelijk dat je met de partij waar je het meeste mee overeenkomt op bepaalde vlakken het toch niet eens bent. Men weet dus niet altijd wat de standpunten zijn van de persoon waarop ze stemmen en om die reden kun je moeilijk zeggen dat het volk er zelf voor heeft gekozen.

Ten tweede kunnen ze gestemd hebben met het idee “dit is het minst slechte denk ik” en ook in dat geval is er naar mijn inziens geen sprake van een besluit dat het volk graag zou willen. Want er zijn ook nog alternatieven die bij geen enkele politieke partij als oplossing of standpunt in het partijprogramma staan. Dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen dat je een democratie hebt omdat het volk mag stemmen, maar ze alleen uit de SP en de PvdA kunnen kiezen.

In Nederland heeft men om de een of andere reden de vreemde gewoonte om na de verkiezingen een paar partijen die samen net ietsepietsie meer zetels dan de anderen hebben onderling te laten overleggen of ze niet samen kunnen werken.
Maar ho eens even? We hebben toch net gestemd op mensen die bepaalde standpunten hebben?
Ja dat klopt. Maar ehm, waarom laten we de gekozen mensen dan niet gewoon stemmen en kijken wanneer er een meerderheid is voor iets en wanneer niet? Tsja. Waarom doen we dat niet?

Er is toch geen sprake van een democratie wanneer een minderheid van de mensen voor iets gestemd heeft en een meerderheid tegen en het toch wordt uitgevoerd?
Dat is wat er nu gebeurt, PvdA die wil X graag hebben maar zij hebben in hun eentje geen meerderheid en VVD wil Y graag hebben maar zij hebben in hun eentje geen meerderheid. Voor de rest wil ook niemand X of Y. PvdA en VVD gaan dus onderling afspreken om allebei voor X en Y te stemmen. Wel paradoxaal dat beide partijen dan beweren de democratie belangrijk te vinden want macht is blijkbaar veel belangrijker dan democratie voor hen.

Naast al deze zaken ben ik zelf ook van mening dat ook indien er ergens een meerderheid voor is, het niet automatisch zo zou moeten zijn dat dit ook moet gebeuren. 51 mensen hebben niet het recht om ook te bepalen voor 49 andere mensen, vind ik.

Maar dat terzijde. Het gaat er nu even puur om of die personen die beweren dat er sprake is van een democratie in Nederland gelijk hebben. Ik betwijfel dat ten zeerste. Ik denk eigenlijk van niet.
Wat denken jullie?

Ingezonden door Floris Janssens

5 REACTIES

 1. Formeel genomen zijn we volgens onze grondwet natuurlijk een op theocratische gronden gevestigde monarchie, iedere wet wordt getekend door “Wij, Willem Alexander, bij de gratie Gods….”. Daar is niets democratisch aan.

  In de praktijk wordt onze politieke speelruimte voor een groot gedeelte door buitenlandse mogendheden bepaald middels met name de EU. Die niet uitblinkt in democratisch vermogen.

  Het feit dat de landelijke partijen deel nemen aan de verkiezingen voor de gemeente raden maakt dat een groot deel der gemeenteraadsleden niet volledig voor de belangen van de gemeente kan opkomen omdat de enige manier om binnen de politiek carriere te maken is de gemeente raad te ontstijgen en dus de provinciale / landelijke partij organisatie te behagen. Dit betekent maar al te vaak het verloochenen van de belangen van de inwoners van de betreffende gemeente.

  Het feit dat de eerste kamer getrapt wordt gekozen betekent dat het strategische kiezen zoals de Amerikanen vaak doen (senaat en huis van afgevaardigden zijn vaak in verschillende handen om de macht van de politiek te beperken), hier minder gemakkelijk wordt gemaakt. Daarnaast is de eerste kamer vaak een speelbal, in plaats van wetten goed te toetsen tegen de grondwet regeren partij belangen maar al te vaak. Dit betekent dat we het recht hebben opgegeven wetten voor de rechter te toetsen tegen de grondwet en dit vervangen is door bejaarde ja knikkers. (soms doen ze wel hun taak echter)

  Tsja, en na al deze beperkingen komt de vraag of de democratie functioneert? In de tweede kamer. Wat denk je zelf?

 2. Bovendien blijkt:
  –de NL democratie niet werkt,
  –als er al de wil van het volk wordt gevraagd, doet de politiek toch het tegengestelde

  Aan te bevelen boek van Beckman & Karsten:
  De Democratie Voorbij
  Bol.com € 10,95

 3. Zouden we niet beter personen uit het volk kunnen kiezen die voor zo’n baan solliciteren van gemeente of t.k. Of wordt dat ook een rommeltje. Buiten de partijen om natuurlijk.

 4. De besluiten worden genomen door onze vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigen het merendeel van de bevolking. Waardoor het kleinere deel automatisch onderdrukt wordt, in geval van belastingen en kosten bijvoorbeeld de kleine ondernemers. Wel veel belasting betalen maar:
  -geen uitkering bij ziekte
  -geen uitkering bij arbeidsongeschiktheid
  -geen uitkering als je failliet gaat (ja, als je huis ook op is)
  -minder privacy dan een misdadiger, faillissementen worden gepubliceerd
  -geen mogelijkheid te verzekeren tegen bovenstaande problemen, alleen via woekerpolissen die niet thuis geven als er iets gebeurt
  -geen pensioen
  Puur omdat de meerderheid werknemer is en dit niet begrijpt.

  Pendragon [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Pieter [4]: Pieter, en dan vinden die malloten op het binnenhof het zorgwekkend en vreemd dat er zo weinig mensen ondernemer willen worden. Immers er heerst hier toch een geweldig ondernemersklimaat. Er is bijna geen regelgeving, wetten voor ondernemen zijn er nauwelijks, vergunningen hoef je bijna nergens voor aan te vragen, als je een keer een dag te laat met de btw aangifte bent wordt helemaal niet moeilijk over gedaan. Het leuke van ondernemen is ook nog eens dat je de WW uitkering van een ex werknemer mag betalen. Naar mijn mening is het nog een godswonder dat er zoveel ondernemers zijn….

  Wees lief voor je dierbaren…
  Pendragon

Comments are closed.