GeneraalVrijspreker: Ooit was er een serie stripboeken waarin een generaal altijd probeerde de macht te grijpen

Opperdienaar: Heel herkenbaar dat stripverhaal, ik heb ze altijd met plezier gelezen. Het fort met de maarschalk, de sergeant, de mitrailleurschutter (die echter maar zeer zelden mag schieten) en de cipier, die de generaal telkens in de cel stopt en hem dan nutteloze cadeautjes geeft na de zoveelste mislukte poging van de generaal de macht te grijpen.

Vrijspreker: Vergeet motoragent Dreutel niet, altijd optimistisch om de generaal te betrappen op een wetsovertreding die hem de roodkoperen fluit van verdienste gaat opleveren.  Bij elke poging van de generaal om de macht te grijpen, verliest hij echter zijn motorfiets. 

Opperdienaar: Er zitten een aantal herkenbare elementen in. Zo is er ook een professor, die de plannen bedenkt voor de generaal om de macht te grijpen. Deze professor beweert dat als de generaal zijn machtslust zou opgeven, dat dit de economie in gevaar zou brengen omdat de verkoop van motorfietsen zou terugvallen. Tevens is de enige bestaansreden van het forst nog de cel waarin de generaal steeds opgesloten wordt. Duidelijk een Keynesiaanse inslag:vernietiging brengt welvaart. Je zou die professor zo Krugman kunnen noemen.

De macht is een doel op zichzelf, de generaal wil bovenop het fort staan dat zich midden in een grasveld bevindt, maar heeft niet bepaald de neiging om eigenaar van onderdanen te zijn.

Vrijspreker: Is er overeenkomst tussen U en de generaal?

Opperdienaar: We zijn beiden geïnteresseerd in macht, maar de generaal geeft daar naar mijn mening een te fysieke invulling aan. Hij wil bovenop het fort staan. Ik ben meer van: grijp de ‘mind’ in plaats van grijp de macht. Als je het brein van de onderdaan gegrepen hebt, dan is hij eigenlijk veel meer van jou dan dat je hem puur via angst overheerst. Als je hem via angst overheerst en je draait je om, dan rent hij er vandoor. Ik noem dat slaven met hoge onderhoudsgevoeligheid. Onderdanen wiens brein gegrepen is met een idee, rennen in een regen van kogels een zekere dood tegemoet voor hun heerser. Ze verdragen de grootste ellende en werken als paarden voor een idee dat de heersers in hun hoofd hebben geplant.

Vrijspreker: Maar hoe grijp je dat brein?

Opperdienaar: Er zitten enkele foutjes in het brein die zorgen dat het te misleiden is. Zo heeft het brein meerdere onderdelen. Het oudste gedeelte is de hersenstam, die regelt dingen als slapen en wakker worden, ademhalen, pupilgrootte en speekselklieren. Daarna heb je het limbisch systeem dat zich met agressie en angst, de evaluatie van beloning en straf, maar ook met lange termijn geheugen bezighoudt en tenslotte pas de neocortex het nieuwste gedeelte van de hersenen, uniek voor zoogdieren en de reden dat mensen zulke complexe dingen kunnen bedenken.

Het is echter zo dat de oudste gedeeltes die direct met de zintuigen en spieren verbonden zijn, het snelst zijn. Als je je vingers dreigt te branden aan een hete pan, is het niet voldoende als je helemaal moet beredeneren waarom je je hand terug moet trekken. De onderste hersendelen regelen dit snel en effectief. Hiertoe hebben ze een een knopje om de hogere lagen even uit te schakelen, ze hebben overlevingsprioriteit. Dit brengt ook een aantal problemen met zich mee. Je kunt er na veel beredeneren van overtuigd zijn geraakt dat je bij de feestdagen niet te gek veel moet eten, maar op het moment dat het lekkere eten voor je neus staat, dan wordt het hersengedeelte uitgeschakeld dat deze beslissing genomen heeft.

Dit heeft als voordeel voor een heerser, dat als je je op dat primitieve stuk van de hersenen richt en je dat onder je controle hebt, dat het hele rationele, verstandige stuk automatisch wordt uitgeschakeld en geneutraliseerd. Je hoeft niet moeilijk te doen door ingewikkelde theorien op die bovenste hersenlaag lost te laten. Je legt gewoon contact van reptiel tot reptiel. Je bewerkt de onderdaan met hebzucht en angst. De hebzucht bespeel je met het idee dat hij iets voor niets kan krijgen, dat je bij de rijken gaat stelen en het met hem gaat delen, de angst bespeel je met het idee dat als hij zijn lot niet in handen van de heerser legt, dat enge mannen met baarden uit verre landen zijn kinderen komen opeten. Je taak is om dit zo geloofwaardig mogelijk te laten overkomen. Als dat gelukt is, zullen de waarnemingen en de theorieën die de onderdaan over zijn omgeving heeft, zich vanzelf aanpassen aan zijn diepste emoties.

Het is helemaal ideaal als je ze zover krijgt dat ze hun kinderen door jouw mensen laten opleiden. Je kunt die kinderen dan zo programmeren dat als iemand op latere leeftijd een bepaald sleutelwoord noemt, zoals ‘vrije markt’ of ‘kapitalisme’ dat de onderdaan zijn angst en woede gelijk aanslaan, en hij niet meer na kan denken. Het werkt een beetje zoals je reageert op het ruiken van garnalen als je een keer goed ziek bent geweest van garnalen. Daar valt niet rationeel over heen te denken.

Libertariërs en anarchisten zitten moeilijk te doen met die bovenste laag en beginnen hun zinnen meestal met: “Bij het kapitalisme en de vrije markt geldt ….”, boem, gelijk op een landmijn getrapt, hersenschors uit, amygdala in vuur en vlam en die libertariër maar door lullen tegen het reptiel tegenover hem.

9 REACTIES

 1. Dit is erg herkenbaar. Doorgaans zeer intelligente gesprekspartners stapelen drogreden op drogreden, brengen ad hominems te berde, schaffen logica af, verdraaien de geschiedenis, verloochenen de menselijke aard, antwoorden niet op je vragen en bedienen zich met overgave van de stijlfiguur hyperbool, zodra je oppert dat de Staat wel wat kleiner mag.

  Naam * [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter D [1]:
  Klopt, wat je zegt. De hersenspoeling die “onderwijs” heet is erg effectief. Als angstwoorden als kapitalisme en vrije markt niet werken dan help “amerikaanse toestanden” wel. Het universele woord voor alles dat eng is voor de bange grijze poldermuisjes.

  Het werkt een beetje zoals je reageert op het ruiken van garnalen als je een keer goed ziek bent geweest van garnalen. Daar valt niet rationeel over heen te denken.

  Dit heet in NLP (Neuro-Linguistisch Programmeren) een “anker”. Leer er over en gebruik het zelf.

  Igor [3] reageerde op deze reactie.
  zeekomkommer [7] reageerde op deze reactie.

 3. @Naam * [2]:
  Op zich niet zo vreemd. er zijn nogal wat libertariers die amerika anno 2013 nog steeds wegzetten als het beloofde land, neem bv de gezondheidszorg die is in de US bijna 2x zo duur, dan vraag ik mij af is er geen sprake van “vrije markt” of werkt het op de een of andere manier niet voor gezondheidszorg?

  pcrs [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Igor [3]: Er zit idd een bepaalde traagheid in, dat mensen de VS nog steeds het land van het ongrbreidelde kapitalisme noemen. Het is niet aangepast aan de realiteit. Je kunt stellen dat China en Rusland misschien vrijer zijn dan de VS. De trend lijkt me daar iig naar minder privilege en in het westen naar meer privilege.
  http://925.nl/archief/2012/04/04/china-wil-monopoly-staatsbanken-doorbreken-en-minder-corruptie-i
  Ik denk dat de traagheid van onderdanen om hun labels te verhangen, de reden is dat labels zo vaak geOrwelliseeerd worden.
  Dat is niet iets dat alleen in de uitbuitingsbussines gebeurt. Zo heeft de term vaccin zo’n goede klank bij mensen dat er opeens vaccins verschijnen tegen alcoholisme en kaalheid.

 5. Uitstekend stuk weer. Het “grijpen van de mind” werd me duidelijk toen ik net de NOS-berichten las, in het bijzonder:
  “Britse topmannen: houd VK in EU”
  http://nos.nl/artikel/508729-britse-topmannen-houd-vk-in-eu.html

  Ook bij verder lezen van de genoemde brief worden wel schrikbarende getallen genoemd, maar zonder bewijs. (Ik houd me aanbevolen als iemand die berekeningen kan opsporen)

  Maar de meest opvallende “mind-manipulating” is dat zij het steeds hebben over de “EU” en die koppelen aan de “vrije markt”. Als ze nog spraken over de EEG, dan zou je dat kunnen begrijpen.
  Maar nu wensen “democratisch in EU verkiezingen” beïnvloed te worden door bvb Bulgaren of Duitsers, of straks verplicht worden hum pensioenen te delen met Cyrioten en Croaten, daar denken ze kennelijk niet aan.

  Maar nogmaals, het lijkt nuttig de berekeningen van die (corporatistische??) captains of industry te bezien.

  Eveneens de reactie van Nigel Farage kan leerzaam zijn.

 6. @Naam * [2]:

  Het is inderdaad het spookbeeld van “Amerikaanse toestanden” dat de NL beleidsmakers met afgrijzen vervult :

  – Een mondige bevolking die over het algemeen niet alleen argwanend en wantrouwig is t.o.v. de overheid, en overheidsbemoeienis, maar ook vrijheid opeist.
  – Lage belastingen : Oregon en nog 4 andere staten heffen bijv. geen BTW (‘sales tax’). In de meeste andere staten is de sales tax 5 tot 6 %. Met het hele palet aan anderssoortige belastingen dat in NL geldt, is men in de VS onbekend.
  – Wetgeving die die burger het recht heeft om zichzelf, huis en have te verdedigen, desnoods met geweld
  – Een bevolking die het ontornbare grondrecht heeft op vrij wapenbezit
  – Een uiterst mobiele bevolking, voor wie het bezit van een paspoort allerminst vanzelfsprekend is, en voor wie het toch tot zekere hoogte mogelijk is, om zich “under the radar” te begeven en in op het spreekwoordelijke “hutje op de hei” in eigen onderhoud te voorzien.
  – Het recht op “home schooling” zonder te veel overheidsbemoeienis

  enz.

 7. Waarom zit de wereld in elkaar zoals ze in elkaar zit? Wat is de reden van het ontstaan van de Europese en wereldwijde crisis? Betreft het een evolutionair proces dat min of meer door het toeval is ontstaan? Waren het de bankiers? Of de Amerikaanse junk- hypotheekverstrekkers? Of ligt de oorzaak wellicht bij incapabele en corrupte regeringen? Bij multinationals welke zich wisten te infiltreren in overheden? Of moeten we de oorzaak misschien zoeken in de oprichting en ontwikkeling van de EU, welke als een molensteen om de nek van de wereldeconomie hangt? Of was het toch enkel de invoering van de euro als Europees betaalmiddel? Is het te wijten aan het kapitalisme of juist aan het socialisme? Aan de expansiedrift van het christendom, de islam, of de verlichting? Kent de crisis -die niet uitsluitend een economische betreft-, louter één oorzaak of zijn er meerdere oorzaken aanwijsbaar?
  http://www.nachthemel.nl/index.php/32-democratie/73-de-elite

  zeekomkommer [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Sander [8]:

  Voor zover ik het begrijp (ben geen econoom) komt het doordat mensen veel te lang op te pof konden leven omdat ze meer krediet kregen van banken dan ze ooit konden aflossen. Toen de crisis uitbrak woonde ik in de VS, en mijn Amerikaanse vriendin kreeg letterlijk Master Card ‘Platinum’, en Joost mag weten wat voor andere kredietkaarten toegestuurd. Allemaal ongevraagd en allemaal pre-approved. En dan heb je opeens 3 ton krediet. Er werd zelfs krediet verstrekt aan kinderen en huisdieren. Dat kaartenhuis zakt gewoon een in elkaar.

  Dit filmpje geeft het goed weer :
  http://www.youtube.com/watch?v=tGk5ioEXlIM

Comments are closed.