sbss_reverse_bu_1Libertarisme is pro eigendom en socialisme heeft idealen. Daarom is socialisme moreel superieur. Zo denken velen. Hoe zie ik het?


De nadruk op prive eigendom binnen het libertarisme is een afgeleide van het non agressie principe. Dat volgens libertariers ook voor de staat dient te gelden. De nadruk op de onschendbaarheid van het prive eigendom is dus geen zelfstandig doel. We leiden het af van een hoger principe.

Dit is toch anders dan de nadruk die socialisten erop leggen. Want socialisten leggen juist de nadruk op bezit. En zien de minderbedeelden als rechthebbenden op het bezit van de financieel succesvollere medemens. Waar voor het libertarisme de nadruk op bezit en eigendom een afgeleide is van een hoger principe dit is dit bij socialisten juist vaak de kern van hun filosofie! Afpakken van geld, een rechtvaardig geachte inkomensverdeling, is een doel op zich voor de socialisten.

Je zou kunnen stellen dat gelijkheid het hogere doel der socialisten is, en dat een rechtvaardige inkomensverdeling een afgeleide is. Maar dat verloochenen ze meteen. De werkloze hoeft niet net zoveel uren te werken voor zijn uitkering als de harde werker van wie het geld wordt afgepakt, de minder verdienende zonder diploma’s wordt niet gedwongen tot het afleggen van vele jaren zware studie alvorens hij recht krijgt op de uitkering verschaft door de academisch gevormde. Het is vooral een eenzijdig afgedwongen solidariteit. Ongelijkheid in opofferingen dient te resulteren in nivellering van inkomsten.

De kerngedachte van het socialisme is dus zonder valide hogere norm gericht op eigendom voor hun kiezersdoelgroep. De zogenaamd onderdrukte massa. Die in de praktijk de productieve minderheid uitzuigt. (zie ook de boekbespreking van vandaag op deze site). Wat is daar idealistisch aan? Het gaat de socialisten om de pecunia. Ondertussen zelf wel helaas tamelijk succesvol de morele superioriteit claimend.

40 REACTIES

 1. @Patrick [1]: Inderdaad. Dat geldt inderdaad voor mensen die geen morele problemen hebben met onder dwang afpakken van andermans vruchten der arbeid.

  Voor mij is dit artikel toch echt een heel erg duidelijk lesje in moraal. Maar het is maar net hoe je het leest en of je het doorbreken van de jarenlange socialistische conditionering een beetje kunt accepteren. De meesten kunnen dat namelijk niet, als ze eerlijk zijn komen ze erachter jarenlang achter de verkeerde stroming aangelopen te hebben.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  Patrick [5] reageerde op deze reactie.

 2. @MMAP [3]:

  Inderdaad, Bovendien valt me steeds weer op hoe weinig de meeste mensen (socialisten) er even aan denken dat die “eerlijke” verdeling gebeurt door het geld van productieve mensen met (dreigen met) geweid af te pikken.

  “Nivelleren is een feest” (Hans Spekman)

 3. @MMAP [3]:
  Het artikel is een preek voor de eigen parochie. Maar libertariërs overtuigen van het libertarisme is geen kunst. Het heeft bovendien geen enkel nut. Het doel van De Vrijspreker komt in ieder geval niet dichterbij met dit soort artikelen. Integendeel, iemand die hier voor het eerst komt zou zomaar de conclusie kunnen trekken dat het libertarisme de bescherming van de financieel welgestelden als doel heeft. Dat is niet alleen een verkeerde conclusie, het zorgt er ook voor dat je mensen die de moeite hebben genomen om deze site te bezoeken verliest.

  Kritiek op andere stromingen zoals het socialisme is op zich prima, maar doe het dan op zo’n manier dat aanhangers van de betreffende stromingen er iets aan hebben. Een hele interessante vraag is bijvoorbeeld hoe bepaalde doelen van een andere stroming (zoals het socialisme) zonder dwang kunnen worden bereikt binnen het libertarisme. Door zo’n vraag te beantwoorden creëer je ruimte voor niet-libertariërs. En dat is noodzakelijk om het draagvlak voor het libertarisme te vergroten.

  Harrie Custers [6] reageerde op deze reactie.
  Leonardo Pisano [7] reageerde op deze reactie.
  Prepperoni [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Patrick [5]: Ik ben het met je eens. Het probleem met socialisme en andere vormen van collectivisme ligt niet in een “eerlijke, rechtvaardige verdeling van geld, kansen voor iedereen, etc”. Lees Why the right is wrong and the left is right van Gordon brown (pdf vrij downloadbaar op internet te vinden) Het kernpunt is centralisatie van macht en hierin is het individue een radertje in een machine. Als dat individu niet netjes meedraait is het een verstoring die moet worden geneutraliseerd… Het eerlijk-verdeelprincipe is een sluw mechanisme om individuele invloeden de nek om te draaien. Hier tegenaan schoppen speelt de collectivisten in de kaart. Het is een middel van de machtselite. Een betere tactiek is, n.m.m., die eerlijkheid (etc) te onderstrepen, maar te laten zien dat het collectivisme andere duivelse doelen nastreeft. In mijn thriller De Redders van de Wereld, waarvoor ik momenteel een uitgever zoek, probeer ik dat via een spannend verhaal. Mocht iemand hier interesse in hebben, mail me dan pisano [dot] leonardo57 [at] gmail.com.

  Igor [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Patrick [5]: Scherpe opmerking. Dat brengt ons op het doel van Vrijspreker: is dat primair verdieping voor libertariers of het toegankelijk maken van libertarisme voor overige geinteresseerden? Het aanbod is divers, maar ik krijg de indruk dat het eerste de praktijk is.

  Mochten we meer naar buiten toe willen treden, dan zullen er andere stukken geschreven moeten worden en meer gebruik gemaakt van andere media. Als een artikel nu tien maal getweet wordt is het veel.

  Laten we ook niet vergeten dat het clubje schrijvers beperkt is en dat de inhoud en kwaliteit van Vrijspreker wordt gevormd door de zelfgeschreven en ingebrachte artikelen. Zelf vind ik de discussies eronder vaak minstens zo interessant.

 6. @Harrie Custers [6]:
  Goed lezen Harrie, Patrick heeft het over “doelen” niet “gevolgen”, de meeste socialisten (en dan heb ik het over normale burgers ) hebben niet als doel om iedereen arm te maken.

  @Leonardo Pisano [7]:
  Waarom publiceer je het niet (zelf) als ebook?
  Mensen die liever een echt boek hebben dat kenbaar maken op de website en bij voldoende interesse kan je ze dan laten drukken.
  Uitgevers zijn toch de platenbazen van de boekenwereld van die 10-20 euro die de lezer betaald voor een boek ziet de schrijver mischien 10%, maar goed voor 90% lig je wel op de plank bij de boekhandel.

  Harrie Custers [15] reageerde op deze reactie.

 7. Quote:
  “De nadruk op privé eigendom binnen het libertarisme is een afgeleide van het non agressie principe.”

  Het is dan wel een keurig geschreven artikel, maar ik ben het helaas niet met deze stelling eens. Ik zie ze meer als gelijken die elkaar versterken, en geen van beide kan zonder de ander.

  Je kan geen persoonlijk eigendom hebben als het mogelijk is deze door geweld/dwang te verliezen.

  Je kan onmogelijk het Non Agressie Principe volhouden als je doel is het bezit van anderen af te pakken. Met welke goedbedoelde reden dan ook.

  Het verschil tussen Socialisme en Libertarisme wordt soms nog wel eens gesteld als:

  “Het Libertarisme is voor gelijke kansen, het Socialisme voor gelijke uitkomsten.”

  Beide delen van deze bewering komen voort uit de daarin aanwezige filosofieën. Het is zeker zo dat beide stromingen een behoorlijke hoeveelheid geschreven ideologie bevatten, en dat verklaart in beide gevallen de hoeveelheid stromingen die er in aanwezig zijn. Maar in de regel genomen komt het op deze tegenstelling uit.

  Voor het Socialisme maakt het in principe weinig uit wat je doet en of je überhaupt wel iets doet, de uitkomst (bezit, rijkdom) moet grofweg gelijk zijn.

  Voor het Libertarisme geld dat het uitgangspunt (kansen) grofweg gelijk zijn, en wat je er uit haalt is wat je er zelf van maakt.

  De uitwerking van deze verschillen leidt tot de conclusie dat een Socialistische maatschappij mensen aanmoedigt om een gemiddeld leven te leiden en een Libertarische maatschappij mensen aanmoedigt om een topprestatie te leveren.

  Oftewel, Socialistische maatschappijen hebben sterker de neiging om te stagneren.

  ratio [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Patrick [1]: Patrick, je aanname dat ieder artikel hier gericht is op het overtuigen van niet libertarische personen is niet valide. Dit artikel is een overpeinzing van mij die ik vooral schrijf om te delen met reeds libertarische personen.

 9. @arvr [10]: Je stelt: Je kan geen persoonlijk eigendom hebben als het mogelijk is deze door geweld/dwang te verliezen.

  Je kan onmogelijk het Non Agressie Principe volhouden als je doel is het bezit van anderen af te pakken. Met welke goedbedoelde reden dan ook.

  met andere woorden, het NAP is nodig voor eigendom, eigendom is dus een afgeleide.

  Ik ben er zelf niet helemaal uit. Maar denk dat het mogelijk is libertarisch te leven zonder eigendom. Stel een dunbevolkt gebied met bossen waar je voedsel uit kan halen en meren waar je kan vissen. En deze bossen nog niet iemands eigendom zijn. Je moet je wel aan het NAP houden en niemand lastig vallen om libertarisch te leven maar het kan in theorie zonder eigendom

  Ik kan het fout hebben, het is een gedachte die ik nog niet helemaal had uitgewerkt, dank voor je reactie

  arvr [13] reageerde op deze reactie.

 10. @ratio [12]:
  Quote:
  “Ik ben er zelf niet helemaal uit. Maar denk dat het mogelijk is libertarisch te leven zonder eigendom. Stel een dunbevolkt gebied met bossen waar je voedsel uit kan halen en meren waar je kan vissen. En deze bossen nog niet iemands eigendom zijn. Je moet je wel aan het NAP houden en niemand lastig vallen om libertarisch te leven maar het kan in theorie zonder eigendom”

  Als je alleen in de bossen leeft is noch eigendom noch NAP van toepassing, immers, je hebt de beschikking tot alles en er is geen medemens om enig agressie op uit te oefenen. Of op jou.

  Maar stel je voor dat er meerdere mensen zijn die uit dezelfde vijver willen vissen? En je weet dat wat een ander er uitvist jij er niet uitvist Dus als je niet vlot door vist heb jij een kleine voorraad gedroogde vis voor de winter (en misschien tekort) en jouw buurman meer dan genoeg. Dat kan je oplossen door te vinden dat iedereen evenveel recht heeft op gedroogde vis, dus dat geeft jou dan het recht om een deel van de gedroogde vis voorraad van je buurman op te eisen.

  Gelukkig is er nog een buurman met een tekort dus richt je dan een actiecomité op, gelijke gedroogde vis voor iedereen. En dan maak je dus met een meerderheidsbeslissing gedaan dat de buurman die harder viste zijn voorraad gedroogde vis moet afstaan aan de mensen die minder gedroogde vis hebben.

  Echter, het hele gedoe rond de herverdeling van de gedroogde vis heeft nogal wat regeltjes en administratie nodig, dus wordt er een vierde buurman bij geroepen die, voor een beloning in gedroogde vis, deze regels gaat opstellen en uitvoeren.

  Helaas, deze vierde buurman buigt de regeltjes zo dat er wat meer gedroogde visjes in zijn kelder terecht komen, want hij vind dat hij dat wel verdiend. Hij is tenslotte belangrijk!

  Dan komt er een vijfde buurman. Die is best handig want die woont bij het zoutmeer en kan zout maken. Die zegt tegen de vierde buurman dat hij een regeltje moet opstellen dat alleen zijn zout mag worden gebruikt in ruil voor een deel van de gedroogde visjes die de zouthandelaar krijgt voor het zout van de vissers.

  De regelbuurman zegt tegen de vissers dat dat het goede zout is en al het andere zout slecht is en dat het beter voor hen is zo. Dat is ook de reden dat het zout wat meer gedroogde visjes kost. Dat het feitelijk zo is omdat de zoutman een deel van de visjes moet afstaan aan hemzelf zegt hij niet, want dan komen de vissers in opstand.

  Helaas betekent dit dat de vierde buurman (de regelbuurman) steeds meer gedroogde visjes in zijn kelder krijgt en de anderen steeds minder. Visjes die ze niet alleen nodig hebben om te eten, maar ook om te ruilen tegen pannen, zout en andere dingen die ze nodig hebben.

  De regelbuurman heeft echter een kelder vol met gedroogde vis en een berg regeltjes uit te voeren en te controleren. Dat betekent dus dat hij weer een tweetal andere buurmannen moet uitnodigen om hem te helpen hiermee, in ruil voor wat gedroogde vis.

  Dat betekent dus dat er drie buurmannen vissen en drie buurmannen niet. De drie vissers moeten dus voor twee man vissen. Dat zijn lange dagen. Tot op het moment dat de vijver leeg raakt….

  ==================

  Of zou je beter in het begin ergens met elkaar afspreken dat eenieder een deel van het meer bezit, en dus door zijn eigen handelen verantwoordelijk is voor hetgeen hij eruit haalt, en er dus ook zelf verantwoordelijk voor is als hij zijn bezit leegvist?

  ==================

  NAP heeft in het lange verhaal geen betekenis. Je zou kunnen stellen dat de regelbuurman niet het recht heeft om gedroogde visjes af te pakken, maar dat recht is hem dus wel gegeven door twee van de drie vissers. En het NAP zegt dat je een anders bezit niet met dwang of geweld mag afnemen, maar jouw uitgangspunt was “Er is geen bezit”.

  Anyhow, eigendom en NAP hebben een zeer intieme band met elkaar. Ondanks het feit dat ik weer eens niet kort van stof ben hoop ik wel dat ik met het bovenstaande dat een beetje aangetoond heb.

  ===================

  Disclaimer: Ik gebruik het woord man als beeld voor persoon. Libertarisme is denken in individu. Geslacht onbelangrijk.

  ratio [14] reageerde op deze reactie.

 11. @arvr [13]: Als je alleen in de bossen leeft is noch eigendom noch NAP van toepassing, immers, je hebt de beschikking tot alles en er is geen medemens om enig agressie op uit te oefenen. Of op jou.

  Je hoeft niet alleen in een bos te leven, en het bos kan genoeg geven voor eenieder. Stel nu dat je het meer vervangt door de zee, een zee met veel vis. Dan is er geen noodzaak voor eigendom, indien het klimaat voldoende aantrekkelijk is zonder harde winters met tekortsituaties. En dat je met een dozijn mensen leeft in een groot gebied.

  Het NAP kan zonder dat iemand eigendom heeft wel van toepassing zijn omdat agressie niet perse op bezit gericht hoeft te zijn, het is breder. Je kan je buurman als boksbal gebruiken bijvoorbeeld. Of als niet geheel vrijwillige bedpartner.

  Oke, het is misschien een beetje extreem voorbeeld, en in de praktijk zal er hopelijk een complexere maatschappij ontstaan met specialisatie en meer welvaart, en dus eigendom. Met mogelijk inderdaad de ontwikkeling die jij zo mooi beschrijft. Maar in theorie lijkt het mogelijk wel je te houden aan het NAP zonder dat je bezit nastreeft.

  Ik zie het NAP dus nog steeds als het hogere begrip waar lichamelijke integriteit, eigendom en andere zaken van zijn afgeleid.

  THX-1138 [17] reageerde op deze reactie.
  arvr [19] reageerde op deze reactie.
  arvr [20] reageerde op deze reactie.

 12. @Igor [9]: oké. Doel en effect kunnen verschillend zijn.
  Is het doel van socialisme een “eerlijke (her)verdeling van de welvaart, eigendom …?”
  Zo ja, hoe kun je dat dan ook bereiken via Libertarise principes? (Zie de vraag van Patrick)
  Lijkt mij nog niet gemakkelijk. Ook al hebben de mensen gelijke kansen, inzet, talenten etc. Zullen verschillen en dus ook de verdeling van de welvaart.
  Of zie jij wel mogelijkheden?

  Igor [34] reageerde op deze reactie.

 13. @ratio [14]: “Stel nu dat je het meer vervangt door de zee, een zee met veel vis. Dan is er geen noodzaak voor eigendom”

  Dit lijkt mij een misvatting. Geen enkele resource heeft een oneindige vermogensdichtheid, of een dichtheid die gelijkmatig over de geografie is gespreid. En zelfs al zou dat zo zijn dan zorgen de beperkte capaciteiten van ieder individu er voor dat van zo’n ideale resource maar in beperkte mate gebruik kan worden gemaakt.

  In de vrije natuur is er altijd een evenwicht tussen het voedselaanbod (bepaalt door de mogelijkheden om van een resource gebruik te kunnen maken) en de bevolkingsdichtheid. Is er te weinig voedsel beschikbaar dan overleven de kwetsbare individuen niet lang, en omgekeerd als er veel voedsel is wordt de groep automatisch groter. In een geïndustrialiseerde samenleving als de onze geldt dit ook voor het energie-aanbod.

  Als een leeuwin een buffel vangt is dat voldoende voedsel om met de rest van de groep te delen. Maar omdat deze leeuwin meer energie heeft verbruikt dan de rest zal zij ook meer van de buffel moeten kunnen eten. Staat de groep dit niet toe dan zullen de succesvolle jagers langzaamaan hun krachten verliezen en zal ook de rest van de groep honger gaan lijden.

  Groepen leeuwen concurreren echter ook onderling in een savanne die vol zit met buffels. Waar de ene groep jaagt kan de andere niet jagen. Die moet dus verkassen. Maar dat kost energie en misschien is de buffeldichtheid (en dus de kans dat je een buffel vangt) op die andere plek kleiner. Er ontstaat dan vanzelf een strijd om het beste plekje, want ieder individu zal altijd streven naar zo groot mogelijke overlevingskansen.

  Dat is precies de reden dat dieren in de vrije natuur genoodzaakt zijn een eigen territorium te verdedigen. Alleen op die manier kunnen zij een balans vinden tussen de moeite die het hen kost om bijv een bepaalde hoeveelheid voedsel te vinden en de energie die die hoeveelheid voedsel hen oplevert.

  arvr [21] reageerde op deze reactie.

 14. @ratio [14]:
  Quote:
  “Het NAP kan zonder dat iemand eigendom heeft wel van toepassing zijn omdat agressie niet perse op bezit gericht hoeft te zijn, het is breder. Je kan je buurman als boksbal gebruiken bijvoorbeeld. Of als niet geheel vrijwillige bedpartner.”

  Als je zo graag jouw buurman als boksbal wilt gebruiken waarom doe je dat dan? En is het lichaam van buurman niet het bezit van buurman zelf? Wat jij beschadigt? Moet bezit dan altijd een tastbaar goed zijn? Is agressie dan niet altijd een uiting van dominantie? En waar leidt deze dominantie dan naar?

 15. @ratio [14]:
  Quote:
  “Oke, het is misschien een beetje extreem voorbeeld, en in de praktijk zal er hopelijk een complexere maatschappij ontstaan met specialisatie en meer welvaart, en dus eigendom. Met mogelijk inderdaad de ontwikkeling die jij zo mooi beschrijft. “

  Dan zou je suggereren dat het eerst fout zou moeten gaan (nou ja, fout volgens onze inzichten) alvorens de mensheid tot betere inzichten komt. Nou ja, dat is zeker het geval als je naar de geschiedenis kijkt. Maar aan de andere kant, is de mensheid nu anno 2013 wel tot betere inzichten gekomen?

 16. @THX-1138 [17]:
  Mooi verhaal, maar er is een verschil tussen de mens en de natuur en dat is compassie.

  Sinds ik mij heb verdiept in het Libertarische gedachtegoed is mij een ding glashelder geworden:

  Het is een gruwelijke misvatting om te denken dat een overheid de juiste oplossing is om te zorgen voor de minderbedeelde medemens. Deze misvatting heeft de mensheid emotieloos koud en ongeïnteresseerd gemaakt. Ook hier is het collectivisme een grote factor in de asocialisering van de maatschappij.

  Harrie Custers [23] reageerde op deze reactie.

  • @arvr [21]: deze mening deel ik. Juist collectiviseren bant het menselijke aspect, het contact uit. Het wordt anoniem (en pervers). Solidariteit regel je niet door het “te regelen”. Integendeel en al helemaal niet onder dwang. Dan wordt het juist a-sociaal.
   Je helpt een ander mens in nood het meest door hem te helpen leren zichzelf te helpen. door hem weer op weg te helpen. En uiteindelijk door jezelf door andere mensen te laten helpen en dat te waarderen. In vrijheid.

 17. @Harrie Custers [6]: Het socialisme (en het communisme) leiden tot algehele armoede.

  Dat denken veel mensen, maar niets is minder waar! Aan de vooravond van de Oktoberrevolutie was Rusland het meest onderontwikkelde land van heel Europa. Dankzij de invoering planeconomie heeft de USSR een spectaculaire economische groei en stijging van de levensstandaard gerealiseerd zoals nooit eerder gezien in de geschiedenis. In de jaren 1960 was de Sovjetunie op de V.S. na de grootste economie en sterkste militaire macht ter wereld! En dit ondanks massale en systematische tegenwerking van het Westerse blok. Het waren in de eerste plaats Stalins staatsbedrijven die Hitler op de knieen hebben gekregen; niet Churchill’ of Roosevelts private oorlogsfabrieken.

  http://21stcenturysocialism.com/article/the_soviet_model_and_the_economic_cold_war_01331.html

  Harrie Custers [24] reageerde op deze reactie.
  THX-1138 [25] reageerde op deze reactie.
  THX-1138 [26] reageerde op deze reactie.

 18. @Parparal [22]: ik moet mijzelf verbeteren. Het is niet “algehele armoede”. Het is een kleine groep zeer welvarende mensen en de massa die te veel heeft om te sterven en te weinig om te leven. Een vorm van slavernij feitelijk.
  En slaven kun je inderdaad gebruiken als kanonnenvlees, voor massaproductie etc. Een hoge ROI is verzekerd.
  Planeconomie leidt tot misallocatie. Je krijgt dan te veel van het een en te weinig van iets anders. Je krijgt weinig differentiatie en weinig vernieuwing.
  Net zoals hier de subsidieregelingen en andere marktreguleringen.
  En inderdaad op deze basis kun je een machtsblok bouwen.
  Op de langere termijn zakt dit door de knieën.
  Maar goed dat geldt voor elke staatsvorm. Helaas ook voor democratie.

  Parparal [29] reageerde op deze reactie.

 19. @Parparal [22]:

  Dat is niet helemaal waar. Het Rusland van voor de revolutie was nog een feodale maatschappij waarin de boeren werden uitgebuit. Onder de communisten werd deze slavernij van de bevolking slechts overgenomen door de staat.

  Vergroting van de productiviteit en verbetering van de levensomstandigheden kwam niet door het communisme, maar door de invoering van mechanisatie in de landbouw en door de grootschalige industrialisatie. En na 1945 waren er overal in de wereld communistische handelspartners (Comecon). Die groei ging door tot in de jaren 70. Toen liep het slavensysteem tegen zijn eigen grenzen aan en begon een langzaam verval dat uiteindelijk in 1989 tot de ineenstorting van het communisme leidde.

  De slavenmaatschappij van Stalin heeft bijna 62 miljoen doden tot gevolg gehad. Het communisme wereldwijd zelfs meer dan 150 miljoen. Vergelijk daarmee het aantal slachtoffers in nazi-Duitsland (21 miljoen) en van WOII als geheel (60 miljoen).
  http://www.hawaii.edu/powerkills/MURDER.HTM

  Je kan de economieën van de VS en de SU, van de BRD en de DDR, van Zuid-Korea en van Noord-Korea met elkaar vergelijken. Steeds blijkt de levensstandaard van de bevolking in vrije markt economieën hoger te zijn. Dat lijkt mij ook logisch. Een slaaf zal nooit het enthousiasme en de levenslust kunnen opbrengen van een vrij mens.

  ___
  A socialist, a capitalist and a communist agreed to meet. The socialist was late. “Excuse me for being late, I was standing in a queue for sausages.” “And what is a queue?” the capitalist asked. “And what is a sausage?” the communist asked.

  Parparal [33] reageerde op deze reactie.

 20. @Parparal [22]: “Het waren in de eerste plaats Stalins staatsbedrijven die Hitler op de knieen hebben gekregen; niet Churchill’ of Roosevelts private oorlogsfabrieken”

  Hoe kom je daar bij? Het Rode Leger was ten tijde van de inval van de Duitsers totaal niet tegen hen opgewassen en het had weinig gescheeld of Hitler had het in heel Europa voor het zeggen gekregen.

  Het was echter de bedoeling van de geallieerden dat Hitler en Stalin elkaar uit de weg zouden ruimen. Churchill en Roosevelt hebben toen Stalin geholpen door massaal machines en wapens via de haven van Moermansk in te voeren. Fabrieken werden ontmanteld en diep in het achterland weer opgebouwd. Tevens vielen de geallieerden Hitler in het westen aan (ondanks de wapenstilstand die Hitler’s rechterhand Rudolf Hess met de Britten had afgesproken).

  Ook Japan heeft onbedoeld er aan bijgedragen dat de USSR (met Amerikaanse en Britse hulp) WOII heeft gewonnen. De Japanners besloten immers om eerst de Amerikaanse marine uit te schakelen (om makkelijker toegang te krijgen tot de Aziatische olie) ipv bondgenoot Hitler te helpen en tijdens de Duitse inval het Rode Leger op de Oostkust van de SU vast te pinnen.

 21. De vraag is ” wat is eigendom ” Ben jij eigenaar van b.v. een vis, die jij gevangen hebt. Of wordt jij eigenaar van die vis als jij die vis van die ander koopt? Van wie was die vis toen deze nog rond zwom. Of eigenen we alles ons zelf toe en noemen we dan ons eigenaar.
  De socialisten willen alles delen, de libertarien willen ook liefst van alles delen, maar stellen daarbij dat ieder lid wel zijn gelijke aandeel in het proces moet hebben en dat principe hebben de socialisten juist niet. Die willen enkel meeprofiteren van de opbrengsten van de gemeenschap, zonder daar ook een gelijke bijdrage aan te leveren. Als je nl een firma zou opzetten, waar ieder personeelslid gelijk betaald wordt naar gelang zijn bijdrage aan de firma en onafhankelijk van zijn functie binnen het bedrijf. Dan zou die firma een familie concept creëren, waar ieder familielid zijn steentje aan bijdraagt voor de welvaart van het bedrijf.

 22. Als we met dit familie concept principe bedrijven gaan oprichten, zou ieder er gelukkiger van worden. Onafhankelijk welke overtuiging ieder nu heeft. Het is een andere manier van denken en samenwerken, maar willen we met zijn alle een betere wereld creëren is dit de moeite om over na te denken.

 23. @Harrie Custers [24]:

  Het is een kleine groep zeer welvarende mensen en de massa die te veel heeft om te sterven en te weinig om te leven. Je begrijpt het niet; Rusland was in 1917 een achterlijk Derde-Wereldland. Zonder de socialistische planeconomie was het tot op de dag van vandaag een achterlijk Derde-Wereldland gebleven, met schrijnende armoede naast een zeer kleine hyperrijke minderheid.

  Planeconomie leidt tot misallocatie. Kapitalisme ook, en zelfs nog veel meer! Werkloosheid, faillissementen en de onvermijdelijke business cycle zijn voorbeelden van kapitalistische verspilling.

  Je krijgt weinig differentiatie en weinig vernieuwing. De Sovjet-Unie was nauwelijks minder innovatief dan het kapitalistische Westen. Wel is het zo dat de enorme beginachterstand, WO II en de Koude-Oorlog het Kremlin gedwongen hadden een disproportioneel deel van de beschikbare middelen in defensie te steken, i,p.v. in de lichte industrie. Zonder de Koude Oorlog had het Oostblok ons economisch gemakkelijk kunnen bijbenen en zelfs passeren!

  Net zoals hier de subsidieregelingen en andere marktreguleringen. Zonder minimale centrale regulering gaat het systeem in korte tijd op z’n gat.

  Op de langere termijn zakt dit door de knieën. De Sovjetunie ging niet te gronde omdat het systeem inherent inefficient was, maar omdat Gorbatsjov met zijn hervormingen het kapitalisme had ingevoerd en daarmee de planeconomie omzeep had geholpen. Lees het artikel. Daarin wordt dit uitgebreid beschreven.

  THX-1138 [30] reageerde op deze reactie.
  THX-1138 [31] reageerde op deze reactie.
  MMAP [32] reageerde op deze reactie.

 24. @Parparal [29]: “Zonder minimale centrale regulering gaat het systeem in korte tijd op z’n gat.”

  Hoe kom je daar nu weer bij? Ooit van zelfregulerende systemen gehoord? De hele natuur werkt niet anders. Kapitalisme werkt juist het beste zonder enige regulering:
  http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=918

  Je schrijft hier echt totale onzin. Frictiewerkloosheid is de enige werkloosheid die er in een vrije markt kan voorkomen. Als mensen hun werk verliezen in een verouderde bedrijfstak en na korte tijd weer werk vinden in nieuwe innovatieve bedrijven betekent dit een betere benutting van het beschikbare arbeidspotentieel. Datzelfde geldt voor het vrijgekomen kapitaal en andere resources. Dit is het tegendeel van verspilling. Innovaties zorgen steeds weer voor meer werk, een hogere productiviteit en een hogere levensstandaard voor steeds meer mensen.
  http://www.youtube.com/watch?v=12YDLZq8rT4

 25. @Parparal [29]:

  Wat de USSR economie ook nekte was dat de export van olie naar het westen na 1973 inzakte. De communisten hebben hun afhankelijkheid van de energie inkomsten, naast de graanexporten, nooit kunnen verminderen. Ook het Rusland van Poetin leeft hier nog van.

  Innovatief zijn de Russen nooit geweest. Tsaar Peter kwam hier al het bouwen van schepen afkijken en een behoorlijke IT sector (zoals in de VS) hebben ze nooit van de grond gekregen (op hun criminele hackers waar de hele wereld last van heeft na).

  WOII gaf de USSR juist net zo’n boost als Duitsland na 1945 met zijn Wirtschaftswunder (schone lei). Ook de wereldwijde Koude Oorlog heeft de sovjet economie aan de gang gehouden. Net als in China en de DDR was de verborgen werkloosheid in de USSR immers gigantisch. Denk aan de enorme bureaucratie met vele zinloze baantjes en de grote aantallen mensen die de straten veegden, openbare toiletten beheerden en de toegangsdeuren van openbare gebouwen open en dicht deden.

  ___
  http://people.bu.edu/marek/FSU_Oil_Decline.pdf

Comments are closed.