sbss_reverse_bu_1Libertarisme is pro eigendom en socialisme heeft idealen. Daarom is socialisme moreel superieur. Zo denken velen. Hoe zie ik het?


De nadruk op prive eigendom binnen het libertarisme is een afgeleide van het non agressie principe. Dat volgens libertariers ook voor de staat dient te gelden. De nadruk op de onschendbaarheid van het prive eigendom is dus geen zelfstandig doel. We leiden het af van een hoger principe.

Dit is toch anders dan de nadruk die socialisten erop leggen. Want socialisten leggen juist de nadruk op bezit. En zien de minderbedeelden als rechthebbenden op het bezit van de financieel succesvollere medemens. Waar voor het libertarisme de nadruk op bezit en eigendom een afgeleide is van een hoger principe dit is dit bij socialisten juist vaak de kern van hun filosofie! Afpakken van geld, een rechtvaardig geachte inkomensverdeling, is een doel op zich voor de socialisten.

Je zou kunnen stellen dat gelijkheid het hogere doel der socialisten is, en dat een rechtvaardige inkomensverdeling een afgeleide is. Maar dat verloochenen ze meteen. De werkloze hoeft niet net zoveel uren te werken voor zijn uitkering als de harde werker van wie het geld wordt afgepakt, de minder verdienende zonder diploma’s wordt niet gedwongen tot het afleggen van vele jaren zware studie alvorens hij recht krijgt op de uitkering verschaft door de academisch gevormde. Het is vooral een eenzijdig afgedwongen solidariteit. Ongelijkheid in opofferingen dient te resulteren in nivellering van inkomsten.

De kerngedachte van het socialisme is dus zonder valide hogere norm gericht op eigendom voor hun kiezersdoelgroep. De zogenaamd onderdrukte massa. Die in de praktijk de productieve minderheid uitzuigt. (zie ook de boekbespreking van vandaag op deze site). Wat is daar idealistisch aan? Het gaat de socialisten om de pecunia. Ondertussen zelf wel helaas tamelijk succesvol de morele superioriteit claimend.

40 REACTIES

 1. @Parparal [29]: Planeconomie leidt tot misallocatie. Kapitalisme ook, en zelfs nog veel meer! Werkloosheid, faillissementen en de onvermijdelijke business cycle zijn voorbeelden van kapitalistische verspilling.

  Dit kunje nooit bewijzen, want er is nergens kapitalisme. In geen enkel land. De dichts naderende voorbeelden waren de USA en de UK aan het einde van de 19e eeuw. En wát een groei en welvaart werd daar toen gecreëerd, zeg. Enorm.

  Totdat de roverheid zich ermee ging bemoeien en een steeds groter deel van het GBP ging innemen. Het afzakken naar het huidige niveau is ten ingezet. Verwar het (in het westen) alom aanwezige corporatisme niet met zuiver kapitalisme. Die fout wordt veel gemaakt.

  Kapitalisme is zonder roverheidsinvloed. Noem mij 1 land waar dat bestaat: geen BTW, én geen verplichte vergunningen, én geen lobby tussen roverheid en bedrijfsleven, én geen belastingen, én geen protectionisme door importheffingen, én geen roverheidsdwang op welke manier dan ook in de economie. Kun je niet. Dus kapitalisme bestaat (helaas) nog niet.

  Parparal [37] reageerde op deze reactie.

 2. @THX-1138 [25]: De slavenmaatschappij van Stalin heeft bijna 62 miljoen doden tot gevolg gehad. Het communisme wereldwijd zelfs meer dan 150 miljoen. Vergelijk daarmee het aantal slachtoffers in nazi-Duitsland (21 miljoen) en van WOII als geheel (60 miljoen).

  Klinkklare onzin! Tijdens het 32 jarig schrikbewind van Stalin waren hoogstens 2,3 miljoen mensen omgekomen door executies of de slechte omstandigheden in de werkkampen en gevangenissen. Dit was de conclusie van een nauwkeurig onderzoek gebaseerd op vrijgemaakte geheime documenten (Victims of the Soviet Penal System in the Pre-War Years: A First Approach on the Basis of Archival Evidence, 1993). WO II heeft aan meer dan 20 miljoen Sovjetburgers het leven gekost.

  arvr [36] reageerde op deze reactie.

 3. @Harrie Custers [15]: @<a
  Ik denk niet socialisten het doel zien als herverdeling van de welvaart, deel het in kleine stukjes;
  Socialisten willen dat iedereen genoeg te eten heeft.
  Socialisten willen dat iedereen die dat wil naar school kan.
  Socialisten willen dat iedereen naar de dokter kan dat nodig is.

  Natuurlijk worden deze doelen vaak nagestreefd door herverdeling van de welvaart maar de herverdeling is niet het doel maar slecht het middel.

  Kan je aan de doelen van het socialisme tegemoet komen zonder herverdeling? Ik denk van wel.

  Hoe dan ook, wil je socialisten overtuigen van het NAP dan gaat dat niet werken door iedere keer frontaal de aanval in te zetten op de herverdelings-methode maar eerst met een alternatief te komen alvorens de misdadigheid van de herverdelings-methode aan te tonen.

 4. Van alle wezens maakt alleen de mens zich druk om eigendom. Geen dier is hier mee bezig en die lijken niet minder gelukkig.
  Eigendom is een illusie. Je kunt het toch niet meenemen. Gebruiksrecht lijkt me een stuk logischer, maar dat zal nu nog wel een paar sporten te hoog gegrepen zijn op de evolutieladder.

 5. @Parparal [33]:

  He, je kan het wel of niet eens zijn met Lenin, maar Lenin was wel een eerlijk en integer Marxist. De waarlijk opvolger in dat gedachtegoed is zonder twijfel Leon Trotski. Die door het monster Stalin in Mexico vermoord is. Door een geheim agent die Trotski met een ijsbijl de harses in sloeg!

  Wat bezielt jouw om Stalin te verdedigen?

  Parparal [39] reageerde op deze reactie.

 6. @MMAP [32]: Als je ongereguleerd kapitalisme een goed idee vindt, dan kun je je ook vinden in het logische gevolg hiervan: corporatisme! Het drijfveer in kapitalisme is immers accumuleren van kapitaal, dus het opvreten van de concurrentie. Wat zo ironisch hieraan is is dat naarmate kapitalistische bedrijven door fusies, overnames en het uitschakelen van concurrenten groter worden, hun directies steeds meer op een overheid gaan lijken.

  arvr [38] reageerde op deze reactie.

 7. @Parparal [37]:
  Quote:
  “Als je ongereguleerd kapitalisme een goed idee vindt, dan kun je je ook vinden in het logische gevolg hiervan: corporatisme! Het drijfveer in kapitalisme is immers accumuleren van kapitaal, dus het opvreten van de concurrentie. Wat zo ironisch hieraan is is dat naarmate kapitalistische bedrijven door fusies, overnames en het uitschakelen van concurrenten groter worden, hun directies steeds meer op een overheid gaan lijken.”

  Op overheid gaan lijken? Sorry, ze worden de overheid. En vice versa! Wat is hetgeen wat monopolies beschermd? Overheid! Wat is hetgeen wat onzinnige patenten beschermd? Overheid! Wat is hetgeen wat deze bedrijven mogelijk maakt om regels te stellen in hun voordeel? Overheid!

  Ja kan wel stellen dat dit soort bedrijven de wortel van het kwaad is, en daar tegen strijden, maar elke strijd gewonnen betekend de opkomst van het volgende bedrijf wat op de pot met stroop afkomt. De strijd wordt dat een “Whack a mole”. En jij verliest!

  However, als je de macht van de overheid gaat beperken wordt het een ander verhaal!

 8. @arvr [36]: De politieke terreur onder Stalins bewind was verschrikkelijk: hij heeft volgens een wetenschappelijk en objectief onderzoek aan ca. 2,3 miljoen mensenlevens gekost!

  Dus wat bezielt jou om mij te bekritiseren wanneer ik een propagandaleugen ontkracht (dat Stalin 62 miljoen mensenlevens op zijn geweten zou hebben), maar niet THX-1138 aan te spreken op het papegaaien van propagandaleugens (en impliceren dat Hitler minder erg was dan Stalin)?

  THX-1138 [40] reageerde op deze reactie.

 9. @Parparal [39]:

  Rummel geeft zijn bronnen voor de democides, zoals voor de 15-30 miljoen die zijn omgekomen in Stalin’s werkkampen alleen al.
  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/249117/Gulag

  Verder is het fundamentele verschil tussen een groot bedrijf en de overheid dat de klanten bij het grote bedrijf niet gedwongen worden hun geld aan dat bedrijf te geven.

  Als in de vrije markt een bedrijf (groot of klein) zijn klanten niet goed bedient dan lopen ze weg naar de concurrentie en zal het bedrijf failliet gaan als het niets onderneemt. Het enige dat het bedrijf tegen die uitstroom kan doen is een betere kwaliteit of service leveren tegen een lagere prijs dan de concurrent. Daar is iedereen (klanten, toeleveranciers, aandeelhouders en andere financiers) bij gebaat.

  In een door de overheid gereguleerde markt echter zal het bedrijf slechts hoeven lobbyen bij enkele politici om de status quo te handhaven en de meer innovatieve concurrentie buiten de deur te houden. Daar is uiteindelijk niemand bij gebaat. Ook het bedrijf niet, want het zal op de lange duur minder kunnen groeien dan wanneer het wél had geïnnoveerd.

Comments are closed.