120px-Salami_akaZomaar een bericht in de media vandaag: ‘we’ geven per jaar meer dan € 5.535 per hoofd van de bevolking uit aan zorg. Let wel: per hoofd van de bevolking. Omdat circa de helft van de bevolking betaald werk heeft, is dat dus € 11.070 per werkende. En de groei is er nog lang niet uit: van 2011 op 2012 stegen de uitgaven met 3,7%.

De politici weten zich bijna geen raad met de deze ontwikkeling. In het verleden kon de uitgavenstijging nog makkelijk worden gemaskeerd doordat de economie groeide. Hierdoor merkte niemand dat de welvaartsgroei op ging aan collectieve uitgaven. Politici maakten daarvan handig gebruik: niemand gaat er in koopkracht op achteruit, heette het iedere Prinsjesdag weer. In gewoon Nederlands: we hebben de zaak niet onder controle en daarom wordt u ook komend jaar weer op een budget gezet.

Nu de economie niet meer wil groeien – ook het kunstmatig laag houden van de rente werkt niet meer – is dit spel uit. De stijging van de kosten van de zorg moet nu uit het bestaande inkomen komen, en dat is een onpopulaire boodschap.

In zo’n situatie vallen politici terug op alternatieven. Een zo’n alternatief is de pijn over een zo groot mogelijke groep mensen verdelen, zodat iedereen maar een beetje pijn heeft (en die pijn ook weer snel vergeten is). Het spreiden van de pijn in de tijd is ook een voorbeeld uit deze categorie. Bijvoorbeeld door het eigen risico beetje bij beetje te verhogen en het verstrekkingenpakket stap voor stap te versoberen. Dat heet salamitactiek, omdat het neerkomt op het plakje voor plakje afsnijden van een worst, totdat er niets meer van over is.

Een andere – veel toegepaste – uitweg is om een minderheid zwaarder te belasten. In een politiek stelsel dat is gebaseerd op massademocratie is dat een relatief veilige keuze: je kunt beter een minderheid van je vervreemden dan een meerderheid.

Voorbeelden van deze benadering zijn het verhogen van het maximum inkomen waarover premies zorgverzekeringswet mogen worden geheven (dat was € 33.427 in 2011, en is inmiddels € 50.853 in 2013) en de verhoging van de grondslag voor de eigen bijdrage voor verblijf in zorginstellingen die met ingang van 2013 is ingevoerd. Dit laatste komt erop neer dat een verpleegde persoon voor de berekening van de eigen bijdrage maar liefst 12% rendement over het box 3 vermogen mee moet tellen bij bepalen van het inkomen waarover die eigen bijdrage wordt berekend. Maar wie maakt zo’n rendement in deze tijden? Niemand toch? Pensioenfondsen rekenen traditioneel met een rekenrente van 4%, en daarvan zeggen deskundigen dat het in de huidige economische situatie onrealistisch (lees: te hoog) is. Kortom, de nieuwe regels voor de berekening van de eigen bijdrage komen neer op verplichte vermogensintering.

Omdat zorg een verzekeringskarakter heeft is het interessant om eens een vergelijking te maken met de verzekeringswereld buiten de sfeer van de collectieve goederen. Neem bijvoorbeeld een verzekeraar als Lloyd’s of London. Als iemand bij Lloyd’s een risico ter verzekering aanbiedt en Lloyd’s accepteert dat, dan wordt dat risico ondergebracht bij een zogenaamd syndicaat. Dat syndicaat bestaat uit een groep personen (en/of ondernemingen) die het verzekerde risico dragen en de premie ontvangen. Als het verzekerde risico zich manifesteert wordt de schade gedragen door het syndicaat. De leden van het syndicaat moeten dan de middelen ophoesten om de verzekerde schadeloos te stellen. Zo’n lid heet binnen Lloyd’s een ‘Name’. Onder de Names bevinden zich traditioneel veel vermogende particulieren die door garant te staan voor verzekerde risico’s extra rendement op hun vermogen proberen te maken. Zolang het verzekerde risico zich niet manifesteert gaat dat makkelijk. Ieder jaar krijgt de Name een vergoeding voor het gelopen risico. Gaat het echter mis, dan beroept Lloyd’s zich op de garantstelling die de Name heeft afgegeven. Omdat de Names met hun hele vermogen aansprakelijk zijn, moeten zij in het ergste geval hun hele bezit verkopen. Tot en met de spreekwoordelijke manchetknopen, zoals de uitdrukking luidt.

In de jaren tachtig kwam Lloyd’s in opspraak doordat bleek dat Names waren geworven voor syndicaten waar slechte risico’s in zaten, zonder dat die Names daarover behoorlijk waren ingelicht. Het ging daarbij met namee om syndicaten die asbest- en milieuclaims verzekerden. Een aantal Names voelde zich bedrogen en weigerde te betalen toen Lloyds aanklopte om de garantstelling te verzilveren.

Een soortgelijke ontwikkeling zien we nu met de kosten van verzorgingsstaat, met name het risico van langdurige of chronische ziekte. Wie vermogen heeft – of gewoon een behoorlijk inkomen – is zonder het te weten tot ‘Name’ gepromoveerd. Niet van Lloyd’s of London, maar van het syndicaat Zorg in Nederland. Als verzekerde betaalt de Name premie voor het verzekerde risico. Als het verzekerde risico zich manifesteert wordt de Name aangesproken via de eigen bijdrage. De Names van het syndicaat Zorg in Nederland krijgen dus twee keer de rekening: eerst premie betalen voor een verzekering, vervolgens ook aansprakelijk zijn met je vermogen als het risico zich manifesteert. Niet echt een positie waarvoor een Name zou kiezen. En status ontleen je er ook al niet aan.

Gezien de ontwikkeling van de zorguitgaven en de verhouding tussen werkenden en niet-werkenden, is het te voorzien dat de verzwaring van de verplichte vermogensintering niet de laatste maatregel zal zijn, maar slechts een enkel plakje van de salamiworst.

Wie een goed inkomen heeft en/of vermogen, doet er goed aan om van syndicaat te wisselen, zolang het nog kan.

Paul Verhaegh

23 REACTIES

 1. en Name of niet, thuishulp ga je pas na je 85ste krijgen.
  Straks wordt er helemaal geen hulp meer geboden, maar wedden dat al die coordinererende- indicatie- en zorgverlendende instanties, nog allemaal bestaan?

 2. Een verhelderend stuk op Geenstijl: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/05/zorgfraude_rijst_de_pan_uit.html#comments

  Zorg in Duitsland is een stuk voordeliger en daarnaast ook nog eens vele malen beter. Als men toch zo graag één Europese superstaat wil, laat ons dan ook vrij kiezen voor een eventuele Duitse zorgverzekeraar met dito zorg. Zelf woon ik dicht bij de grens en voor mij is het geen enkel probleem om een Duitse arts of ziekenhuis te bezoeken. Sterker nog, mijn voorkeur gaat daar zelfs naar uit.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  De duivel [8] reageerde op deze reactie.

 3. Ach ja, belastingen en verplichte premies. Waar een groot deel van de brave burgerslaafjes van vindt, dat het terecht is dat te moeten betalen. “Want wie zorgt er anders voor de wegen, de dijken en DE ZORG?”

  Ontwijk wat je kunt aan roverheidsverplichtingen en regel dingen voor jezelf. Ongeacht of je vermogend bent of een schamel loon verdient. Anders betaal je in je leven veel te veel en je ziet nu al hoe je er elk jaar minder voor terugkrijgt.

 4. “Wie een goed inkomen heeft en/of vermogen, doet er goed aan om van syndicaat te wisselen, zolang het nog kan.”

  Welk syndicaat heb jij in gedachten, Paul ?

 5. Wat voor zorgverzekeraars geldt geldt jammergenoeg ook voor hypotheekverstrekkers. Je betaalt in NL een idioot hoge rente.

 6. @R. Reuvekamp [2]: R. Reuvekamp u verteld helaas niet alles als Nederlander die in Duitsland woond betaal je zorg afdracht aan Nederland + AWBZ kosten waar u als Nederlander in Duitsland geen gebruik van kan maken, vorig jaar betaalde je nog per driemaanden een tientje voor de huisarts en specialist dat is nu te komen te vervallen, maar u moet wel vertellen dat u wel mee betaald aan de medicijnen van zoon 10% sommig zijn daar van vrijgesteld, maar ik heb het helaas nu over een Nederlander die in Duitsland woond en in ruste is en geld uit Nederland ontvangt, je kan je veel goedkoper verzekeren in Duitsland als Nederlander helaas dit lukt u niet er zijn verdragen afgesloten met Duitsland. jantje even over de hypotheek die is veel goedkoper in Duitsland dan in u Nederland 2,6 +1,5% aflossing = 4,1 % voor 10 jaar vast u ziet dat u elkjaar aflost van 1,5%, er is alleen een maar, in Duitsland kennen ze nog boete rente dat houd in als je huis verkoopt en je stopt met deze vorm van hypotheek dan moet u over de rest nog boete betalen helaas ook hier kan je onder uit. als je een hypotheek neemt in Duitsland die geld niet voor Nederland (WAS DIT MAAR WAAR DAT ZE IN NEDERLAND MOGEN OPEREREN ) je neemt 100.000 euro zet je 50,00 vast tegen die 10 jaar en de rest betaal je variabel daar zit geen boete op. R. Reuvekamp als je gaat wonen in Duitsland en je werkt in Nederland dan bent u verzekerd in twee landen u betaald gewoon ziekenfonds aan een nederlanse verzekeringmaatschappij bij voorbeeld achmea en u laat zich inschrijven bij een krankenkasse dat kost u niks u moet allen een formulier van u verzekeringmaatschappij in leveren bij de krankenkasse die halen voor de behandeling het geld uit Nederland.

 7. Ik geloof geen moer van dat bedrag, absurd hoog. De meeste mensen hebben de meeste medische kosten gedurende de laatste 1-2 jaren van hun leven. Vrijwel alle mensen die ik ken hebben 0-1 operaties tijdens hun werkzame leven, 1-2 keer per jaar naar de huisarts en dat was het wel.

  Adam [14] reageerde op deze reactie.

  • Vrijdag dat blijkt ook wel uit de stukken van nu de ziekenhuizen plegen fraude en niet zo klein beetje. maar wat ik wel vreemd vind je gaat naar het ziekenhuis om een ontstoken talgkliertje in een oorlel tje te laten verdwijnen koste 4.800 euro en stond met 10 minuten weer buiten, wat een geld zo makkelijk verdien ik het niet

 8. Gelukkig zijn we ons sinds 2006 bewust geworden van de “zorgconsumptie” en verwacht ik een daling van de kosten. Dat bij de eerste gedachte aan “zorg” (waar is het samenstellend deel “gezondheids-” overigens gebleven) al het hele eigen risico is opgesoupeerd, doet daar kennelijk niets aan af.

  “dat was € 33.427 in 2011, en is inmiddels € 50.853 in 2013”

  Dat wist ik niet. Ik ken inderdaad het oude bedrag nog uit mijn cursus PDL en ik weet, dat men op de televisie tegenwoordig niet meer van informeren, lastige begrippen en getallen houdt, maar dit is toch belangwekkend nieuws. Ik schrok destijds ook al zo van het feit, dat ze de grens voor zorgtoeslag zo opgetrokken hadden; van 25.000 euro in 2006 tot 34.000 enkele jaren later. Heel wat normale mensen met normale banen hebben op deze wijze overheidssteun nodig.

  @Hub Jongen [4]:

  Volgens mij kan iedere Limbo zo Duitser worden vanwege de historische banden met de Duitsche Bond. De verhalen van de geozndheidszorg daar zijn niet minder schrijnend. Veel oudjes vluchten naar Oost-Europa, omdat ze daar betaalbare zorg kunnen krijgen.

 9. Hoeveel en hoe vaak zullen onverzekerde buitenlanders zich hier laten verzorgen in een ziekenhuis? En wij ons maar afvragen hoe het toch komt dat we per persoon zoveel kosten, omdat de overheid geen onderscheid maakt tussen verzekerden en onverzekerden maar wel de totale kosten deelt op de verzekerden of zeg maar alle inwoners van NL?? Zou het zinvol zijn om eens te kijken waarom medicijnen en zorg in het buitenland zoveel beter of goedkoper is dan in de bananenland? Artsen te duur? Te veel managers? Te veel farmaceuten die dwingen?

  Ken het verhaal van een ziekenhuis waar onderdelen waren besteld voor de watervoorziening en verwarming die ongebruikt zo de oud ijzer zijn in gegaan of een wasstraat voor apparatuur die een miljoen koste en nooit werd gebruikt en van al dat soort onzin worden wij niet beter. Het wordt tijd dat de zorg teruggaat naar de zorg en niet langer functioneert als een heel slechte geldverkwistende failliete onderneming.

 10. Crisis, kleine correctie:

  Het wordt tijd dat de zorg teruggaat naar de zorg en niet langer functioneert als een overheid.

 11. @Vrijdag [9]:

  Toch klopt het. Er is een kleine groep mensen die extreem veel gebruik maakt van zorg.

  Zorggebruik is geen normale verdeling, maar een zeer scheve verdeling. Dus bijvoorbeeld 1% van de mensen gebruikt 90% van het zorgbudget (ik weet het getal niet). Zo zijn er bijvoorbeeld medicijnen tegen kanker die meer dan 100.000 euro kosten.

  En we moeten natuurlijk niet vergeten dat er ook nog een flink bedrag wordt “afgeroomd”.

 12. Ten aanzien van kankermedicijnen en dergelijke. Er is geen verband tussen prijs en hoeveel het kost voor dat soort medicijnen. Sinds een fabrikant er mee wegkwam om een zeer pittig bedrag te vragen doet iedereen dat. Bedenk dat de farmaceutische industrie nog altijd meer geld uitgeeft aan reclame dan aan onderzoek. Ook dat geeft te denken.

 13. De zorg.. frauderen zij niet voor enkele miljarden?? Jammer dat we verplicht zijn ons te verzekeren. In frankrijk kost de basis verzekering helemaal niets… Europa 1 hoer a hoer a

  • @ric ardo [18]: ric ardo dat is jeust het probleem je kan er niks tegen doen, als Nederlander in het buitenland moet dit betalen , ondanks dat de Nederlander in het buitenland goedkoper kan verzekeren, de uitspraak in het Europese gerechtshof den haag van de man uit Spanje is nog steeds niet gedaan.

   ric ardo [20] reageerde op deze reactie.

  • @ric ardo [20]: die heb ik niet sorry maar er is nog geen uitspraak en de persoon is al heel oud ze wachten denk ik tot deze man er niet meer is, scheelt weer geld,het CVZ loopt wel 4 jaar op achter

 14. Lang leve de privatisering van de zorg!!! Met de omschakeling van het oude ziekenfondssysteem naar het nieuwe wisten veel Nederlanders al dat dit systeem veel geld gaat opleveren maar niet voor de betalende Nederlanders. Een verplichte afdracht een de zich miljarden verrijkende zorgverzekeraars waar afgedankte politici nog een graantje kunnen meepikken als lid RvT of RvC zonder enige verantwoordelijkheid is toch ideaal voor de “bestuurlijke” elite in Nederland waar fraude en corruptie in onzichtbare letters op het voorhoofd geschreven staat. Daar waar geen controle is, alleen op de burgers. Nederland is een pedocratisch en financieel corrupt land geworden. Waar de bestuurlijk, rechterlijke en uitvoerende macht corrupt is. Waar elke burger zonder reden opgepakt kan worden. Vrijheid en democratie? Waar je al opgepakt wordt als je flyertjes uitdeelt.

  De duivel [23] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.