In de vijftiger jaren landde Billy Graham op Schiphol en organiseerdebb massabijeenkomsten waar je naar voren kon treden.

Je trad dan het koninkrijk gods binnen en je naam en adres werden opgeschreven voor deelneming aan verdere religieuze hocus pocus.

Billy draaide net als collega Teresa een miljoenenomzet met weinig kosten, want iedereen was vrijwilliger.

God vond alles prachtig en vroeg niet om auteursrechten, in tegenstelling tot Elvis en Marilijn.

Steeds meer mensen gingen in Hem geloven en gingen Hem vereren en dat vond Hij echt fijn. Daar zwelgde Hij echt in.

Dat Geloven, zei Billy, was een deugd, want als je iets accepteerde zonder dat hij bewijsmateriaal aandroeg was dat geweldig. Waarom was dat geweldig? Het was geweldig, omdat je dan Geloofde.

Aan kritische vragen en opmerkingen had Billy een hekel.

Hij kwam bij alle Presidenten in het Witte Huis: altijd veel geloven en veel bidden. Op het laatst ging iedereen daar geloven of deed althans alsof, want het kwam politiek goed van pas.

Hoe het mogelijk is dat het aannemen van iets zonder bewijsmateriaal deugdelijker is dan pas geloven nadat dit materiaal op tafel komt, is niet geheel duidelijk.

Waarom geeft Hij in zijn oneindige goedheid niet een seintje af, dat de mensheid al dat denkwerk over Zijn al dan niet bestaan bespaart?

En waarom vindt hij iemand ondeugdelijker, als hij zijn verstand bij het binnentreden van Zijn Godshuis niet uitschakelt?

Soms heb ik het angstige vermoeden dat er bij de Nederlandse Koninklijke familie ook echt geloofd wordt.

Is Maxima eigenlijk nog katholiek? Ik lees daar niets over, maar het is wel eng allemaal.

Hugo van Reijen

8 REACTIES

 1. Wanneer een marketeer voor zijn bedrijf een trend ontdekt dan springt zijn company er toch ook groot op in, zelfs al weet men dat het een ongezond produkt is en massaal schade oplevert. Big Pharma bewerkt de wereldmarkt met “medicijnen” en probeert mensen die helemaal niet ziek zijn te overtuigen dat ze het moeten innemen. Wat is het verschil met Billy Graham. Mensen willen kennelijk graag bedonderd worden.

  Overnight [2] reageerde op deze reactie.

 2. “. . . Waarom geeft Hij in zijn oneindige goedheid niet een seintje af,. . . ”
  Hij is toch al nedergedaald in de gedaante van de Staat; is dat sein niet voldoende???? De almacht van de Staat kan iedereen toch duidelijk zien in alles wat er gebeurt?

 3. @Overnight [2]:

  en toch gebeurt het heel erg vaak. Hoeveel boetes hebben de big farma nu weer niet gekregen in VS. glaxosmithkline kreeg bijna 3 miljard boete. Die krijgen ze niet zomaar. Ze verkopen al 50 jaar rotzooi, maar omdat ze flink politici aan het omkopen zijn en veel ‘onafhankelijke’ onderzoeken doen, denkt iedereen dat ze veilig zijn. En het is big business. het gaat om miljarden, denk je nou echt dat wanneer het om zoveel geld gaat, dat ze dan geen risico’s zullen nemen?

  http://www.nu.nl/beurs/2849599/glaxosmithkline-krijgt-miljardenboete.html

  Als de big farma 10 miljard verdient aan 1 drug en ze moeten 1 miljard boete betalen, denk je nou echt dat ze dan niet zullen doen. 10-1 is nog steeds 9 miljard omzet. En als zou de boete 5 miljard zijn, hebben ze nog steeds genoeg geld verdient.

  En het stomme is dat mensen het nog steeds die medicijnen kopen, zelfs na al het negatieve nieuws over de big farma.

  arvr [6] reageerde op deze reactie.

 4. Ach ja, Christenen geloven in de liefdesgod, rationalisten geloven in de big bang god en libertariers geloven in de vrijheidsgod, die ongetwijfeld ooit eens uit de electorale hemel zal nederdalen op aarde. Mensen moeten nu eenmaal iets te geloven hebben, ook al is en blijft het een illusie. Het is inderdaad erg vermakelijk, al die gelovigen.

 5. @Mijpakkenzeniet [4]:
  Nou ik kan je wel vertellen dat ik tig jaar geleden een behoorlijk zware ontsteking heb gehad, dus ik ben blij met de pilletjes die mijn leven gered hebben, alhoewel er best mensen hier zullen zijn die de Pillenindustrie nu nog veel fanatieker gaan verdoemen!

  Big Pharma, goh dat klinkt heel erg eng! Maar er is ook nog Big Money, Big Software, Big Garbage, Big Cars, Big Food, Big Chemo, Big agriculture, Big Communication en niet te vergeten Big Government.

  In Nederland is de ingang voor de lobbyisten vaak de eerste kamer, in Brussel de Europese Commissie (onder andere) en het Parlement.

  En zo werkt het: Alles wat Big is komt samen in de achterkamertjes van de overheid. En daar worden onder tafel de zaken gedaan die er voor zorgen dat de beslissingen op overheids niveau in het voordeel zijn van de grote bedrijven.

  Meestal is dat wetgeving die zo complex is dat je wel een groot bedrijf moet zijn om deze na te leven leven. Kleinere, innovatievere bedrijven kunnen dat niet. De overheid helpt de grote bedrijven ook een beetje verder door die regels te gaan handhaven.

  Ook gaat het vaak via de octrooiwetgeving, waarbij de overheid een rol speelt in het handhaven van allerlei zinloze patenten. Ook hier zijn de grote bedrijven in het voordeel want zij hebben het geld om honderdduizenden patenten te deponeren, die ze vervolgens kunnen inzetten tegen opkomende concurrenten.

  Een andere truc is om bepaalde wetgeving zo te introduceren dat het lijkt of de bevolking tegen een afschuwelijk lot moet worden beschermd, en in de regel trapt het volk erin.

  Vooral het Europese gebeuren maakt het erg bont wat dit betreft, en heeft intussen, om hun eigen integriteit aan te tonen, een zeer hoog inkomen plus belastingvrijstelling plus bijna volledige immuniteit voor zichzelf geregeld.

  Als je denkt dat de eurogehaktbal of de eurobanaan bizar is heb je 99% dus niet door.

  Je kan dan wel te hoop lopen tegen al die grote enge bedrijven, maar dat is zinloos. Geef niet de strontvliegen de schuld dat ze op de stront afkomen, maar ruim de stront op.

  Tot in de late middeleeuwen gaven vorsten en koningen monopolies weg in ruil voor een bijdrage aan de kas. Als je naar de huidige situatie kijkt zijn we er in die paar honderd jaar weinig op vooruit gegaan.

  Maak niet de fout om te gaan beredeneren in de trant van “Als Merkel nou …” en dan “moet Hollande zus en zo” en als dan de “Grieken” of “Spanje nu een even ..” of als er “als nu regeltjes komen die ..” enzovoorts enzovoorts. Dan denk je zoals zij denken. Waar je feitelijk de fout ingaat is dat je in hun termen denkt.

  Zie het als het meest monstreuze systeem wat in Europa gegroeid is. En dat niet een paar spelers de oorzaak zijn, maar het systeem. Corruptie is niet een foute bureaucraat, maar een samenspel van velen die de regels uitstekend kunnen buigen omdat ze die zelf verzonnen hebben.

  Dit is inherent aan zeer grote Politieke machtsconcentraties. Het begint met een kleine overheid die nog bang is voor het volk, en gaat via een groeiende overheid naar een volk wat bang is voor de overheid.

 6. Billy Graham is een bekende naam in ‘Evangelisch Nederland’. Het

  schijnt dat hij midden jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw in de

  2e grootste steden van Nederland zijn boodschap mocht

  verkondigen. Zelf heb ik nooit zoveel met hem gehad, ik begrijp

  zijn boodschap wel, maar hij is niet mijn type, mijn soort van

  evangelist. Hij spreekt eenvoudige oproepen tot bekering uit op

  krachtige toon en kijkt je daarbij zo doordringend mogelijk aan,

  althans, dit is mijn recollectie van een wereldwijd uitgezonden

  televisiedienst die ook in Nederland te zien was, ik meende

  ergens in de jaren ’80.

  Na de oorlog waren er in Nederland en de reste van Europa nogal

  wat scherven te lijmen en nogal onderlinge misdaden te vergeven.

  In dat licht vind ik de komst en boodschap van Billy Graham niet

  destructief, immers Europa had lang genoeg geleden onder de

  Socialistische Broederoorlog waarin twee rivaliserende

  atheistische collectivistisch denkende bloedgroepen vele

  tientallen miljoenen Boeren, Joden, Christenen/Christelijke

  sekten, seksueel andersdenkenden en weet ik wel niet wat voor

  minderheden hadden verdrukt, vervolgd, doodgehongerd,

  doodgeschoten of vergast.

  De oproep die Billy Graham deed was een oproep tot bekering. Mens

  bekeer u van uw zelfbedachte dwaalwegen en richt u weer opnieuw,

  of voor ’t eerst, op ’t woord van God. Hij zwaaide dan met zijn

  Bijbel en zei:”My Bible says” en dan kwam er een oproep tot

  deugdelijkheid. Naar mijn smaak is daar helemaal niets mis mee.

  En dat Koninkrijk binnengaan is een koninkrijk dat ‘niet van deze

  aarde is’. Het is geen Koninkrijk van ‘vlees en bloed’, het is

  een Koninkrijk van de 10 geboden. Gij zult niet stelen, liegen,

  andermans bezittingen begeren etc. Wetten, regels waar wij en

  vele nog verder geperveteerde medemensen zich maar moeilijk aan

  kunnen houden.

  Maar harde regels in harde stenen tafelen blijven je

  tekortschieten voortdurend aanklagen, vandaar de oproep tot

  bekering, die een oproep is tot het laten varen van je eigen

  proberen volgen van deze regels en je over te geven aan degene

  die al onze overtredingen op zich genomen heeft, zodat je ziel,

  de plek waar je gevoelens, je wil en je verstand zitten, rust

  krijgt van al dit zinloze proberen en je ‘van boven af’, door

  Iemand die dit alles op ’t kruis van Golgotha voor je

  vrijgevochten heeft, kunt ontvangen als gift. De belofte voor die

  overgave is dan ook:”Ik zal ze al mijn wetten in hun hart

  geven/schrijven.’ – Met andere woorden, na je overgave aan de

  Koning der Genade WIL je niet meer Gods wetten/regels overtreden,

  de prikkel is weg. Het zal nog wel vaak gebeuren, maar de WIL

  ertoe is weg. Je lust niet meer naar andermans bezittingen. Je

  walgt van jezelf wanneer je jezelf op iets onzuivers betrapt.

  Billy Graham predikt naar mijn weten puur ’t evangelie van Jezus

  Christus. Billy mag dan wel zelf z’n leven lang Democratisch

  gestemd hebben en lid zijn geweest van vreemde occulte

  bewegingen, maar zijn boodschap was toch altijd vrij helder. De

  mens moet ’t niet in zichzelf zoeken waar daar zit alleen maar

  vuil en ellende. Stel in prinsen (overheden) geen vertrouwen maar

  vertrouw op de God die alles gecreeerd heeft, ook al zijn daar

  historisch geen harde bewijzen voor aan te voeren, maar

  filosofisch bewijzen, en dat is ’t domein waar de bewijsvoering

  ook gezocht moet worden, zijn er behoorlijke argumenten.

  Mensen geloven ook al in ‘de markt’ of in ‘kapitalisme’ of

  ‘socialisme’. Een mens kan niet zonder geloof. Een mens zonder

  geloof of hoop is een mens zonder toekomst. Geloven ‘an sich’ is

  geen deugd, is eigenlijk helemaal niets. Het gaat erom waar je in

  gelooft of in wie je gelooft. kennissen van mij geloven in de

  evolutietheorie of ze geloven in ‘de wetenschap’. De ‘bewijzen’

  bevinden zich vaak binnen in henzelf. Ze projecteren dit ‘bewijs’

  in de ideologie/theorie of religievervanger naar hun smaak of

  keuze. Hoe zal mijn kennis voor de rechtbank, met de gevonden

  beenderen in zijn hand, aantonen dat deze ‘missing link’ een

  passende partner en nakomelingen heeft gehad zonder te vervallen

  in de cirkelredenering dat ‘wij hier toch zijn?’ Is dat niet

  bewijs genoeg? We staan hier toch? Hoe anders?

  Nee, ondanks Billy Graham’s oprechte bekeringsoproepen heeft hij

  naar mijn smaak te zaak te veel laten liggen. Nooit heeft hij

  over Jezus gesproken als de ‘ulitieme Libertarier’ die zichzelf

  ‘De Waarheid’ en ‘Het Leven’ noemde. Die zei, doelende op

  Zichzelf ‘waar God is heerst Vrijheid’. Het eerste van Marxisten

  dan ook doen is kerken dichtgooien en godsdienstonderwijs

  afschaffen omdat ze weten dat religie en met name de

  Christelijke, een ernstige blokkade voor hun manipulaties kan

  zijn. Billy Graham heeft te weinig in zijn boodschappen benadrukt

  dat de God van de Joden en Christenen een God van Vrijheid en

  Rechtvaardigheid is die geen diefstal en corruptie duld. Het is

  niet voor niets dat Jezus de geldwisselaars uit de Tempel dreef.

  De lust naar geld is de wortel van alle kwaad, zegt de Bijbel.

  Nee, Billy Graham is naar mijn post-charismatisch protestants-

  christelijk patriottische paleo-conservatief-libertarische

  levensopvatting een slappe linkse dweil die ophield waar hij zou

  moeten beginnen. Namelijk het publiekelijk vervloeken van de

  onvruchtbare (vijge)boom die socialisme heet en het tot

  progressief-humanistisch denkend/stemmend deel der

  Christelijkheid terugroepen tot hun gematigd kapitalische wortels

  van Waarheid, Recht en Vrijheid. Hun God/Koning heet zelfs zo. En

  als je Hem volgt dan volg je alle principes van het N.A.P. meer

  dan voldoende en zul je een libertarier zijn die we kunnen

  vertrouwen op zijn innerlijke waarden. Want dat is namelijk wat

  onze maatschappij/volk ontbreekt, Gods wetten geschreven in ons

  hart. Geen externen meer, maar het interne uitgevaardigd door de

  Allerhoogste ingedaald door ons verstand in onze harten. Alleen

  dat kunnen we komen tot een maatschappij zonder correcterende

  beboetende overheid.

  Godshuizen waar je je verstand moet uitschakelen mag je terecht

  wantrouwen. “Kom nu, laten we samen redeneren (gezond verstand

  gebruiken) om te kijken wie er gelijk heeft…”(Jesaja 1:18). De

  Apostel Petrus moedigt Christenen aan om logische, overtuigende

  redenen aan te voeren voor hun hoop in Christus (1 Petrus 3:15).

  Een defenitie van geloven is: Met zekerheid weten/zien de dingen die voor het natuurlijke oog onzichtbaar zijn. Geen empirisch bewijs dus, maar met een hart vol van overtuiging. Is dit niet puur menselijk? Dit heeft toch niet alleen met het geloof in een Godheid te maken, dit geldt toch ook voor andere ideologien. Ik heb ’t zelf wel gehad bij het zoeken naar een baan. Ik zag een bedrijf en wist ineens van binnen ‘daar krijg ik een baan’. Er was geen enkele indicatie dat er ook maar sprake was van een vacature, maar diep van binnen was er ‘een weten dat niet van mij was’, het was een weten dat me ‘gegeven’ was. Ik ben er binnengelopen, heb een gesprek gehad en kreeg een aantal dagen later een telefoontje dat ik kon beginnen. Geen van de tussenliggende dagen heb ik getwijfeld, ik wist ’t immers zeker. Misschien werkt het bij het geloof in God ook wel zo. Dat het sommigen gegeven is te mogen weten dat ze ‘door geloof behouden zijn’ voor de eeuwigheid. Tegen dit zekere weten valt iedere menselijke poging tot bewijzen volkomen in het niet.

  Aangaande het ‘geloof’ van ‘onze’ Koninklijke familie valt alleen te zeggen dat je moet letten op hun daden, hetgeen waar ze aan deelnemen (Bilderberg) en hetgeen ze ondertekenen (allerlei anti-Christelijke) wetgeving. Van enige ‘christelijkheid’ is binnen deze familie geen sprake, maar dat wil niet zeggen dat ze niet vermoeden dat er een hogere macht zou kunnen zijn die zij voor ’t oog van hun Christelijke achterban zeggen te ‘kennen’ als de God der Joden en Christenen. Het katholicisme heeft in ons Koninklijk ‘Te-huis’ volgens mij weinig ingang gekregen. Ik herinner mij de strubbelingen rond een Nederlands-Spaans huwelijk van Koninklijk niveau. Trouwens, het katholicisme bestaat uit 4 Middellandse Zee/Midden-Oosterse religies en het eertijdse Christendom en heeft weinig met de leringen van de Bijbel te maken. Een goed katholiek leest daarom ook nooit de Bijbel, dan laten ze over aan hun oppenenten de Protestanten. Een goed katholiek gelooft wat meneer pastoor of de paus zegt.

  En toch geloof ik dat we met de ‘katholieke’ Maxima en de protestante Willem beter afzijn dan met de occult belaste Juliana of de progressief-feministische seculiere Beatrix. Een beetje geloof in een God die over je schouders meekijkt naar je handel en wandel en die je, wanneer je de stofjas uittrekt, uitnodigd voor een evaluatiegesprek waarbij je je leven weet dat het een Pretpark of een eeuwig brandende vuurkorf kan worden, lijkt me bij zo’n topbaan met zoveel verantwoordelijkheid geen kwaad kunnen.

Comments are closed.