NullificationEr zijn een aantal ontwikkelingen gaande die, wanneer we ze extrapoleren, in een verassende richting wijzen. Verassend omdat deze het voorlaatste taboe dreigen te doorbreken nog voordat de meerderheid van de mensen zich van dit taboe bewust zijn.

Het voorlaatste taboe is de discussie of een overheid wel nodig is. Dit thema mag dan op de vrijspreker al langer onderwerp zijn, maar spreek een willekeurige persoon hierop aan en de kans is groot dat je aangekeken wordt voor gek. In eerste instantie neemt men je niet eens serieus, zo groot is de interne barrière bij de mensen over dit thema. Merkt men dat je wel serieus bent, dan volgt de spot al snel. Dit thema is taboe.

Het internet heeft het mogelijk gemaakt dat we voor het eerst een wereldwijde zogeheten “One to Many” relatie kunnen aangaan. Dit wil zeggen dat het voor het eerst is dat een willekeurig persoon de kans heeft om zijn ideeën aan heel veel andere mensen tegelijk, en zonder live verbinding kan doorgeven. Dit blog is daar een voorbeeld van. Ik (one) schrijf op dit blog en dat kan door vele (many) anderen worden gelezen. Bovendien hoeven de schrijver en de lezer niet tegelijk online te zijn.

Het is moeilijk de gevolgen van deze informatie uitwisseling te onderschatten. Het menselijk vermogen om problemen op te lossen wordt hierdoor exponentieel groter. Men gaat zelfs problemen oplossen zonder dat men zich bewust is van de oorzaak. Hier komt het genoemde taboe om de hoek. Men is zich niet bewust dat de overheid de oorzaak van vele problemen is, maar men is zich wel bewust van de problemen zelf.

Eén van die problemen heeft met financiering te maken. Zeker nu we al een tijdje in een crisis zitten wordt het steeds lastiger voor mensen met een idee om dit idee in een product om te zetten. De financiering droogt op. Dankzij het internet is het nu mogelijk om veel potentiële klanten (of idealisten) te bereiken en zich zodoende direct te laten financieren bij de productontwikkeling door de toekomstige klanten. Dit noemt men crowdfunding. Crowdfunding lost een probleem op dat door de overheden en de banken is veroorzaakt. Meer nog dan dat, crowdfunding verwijdert een “service” laag uit het bedrijfsproces, de financiële industrie. De financiële industrie leeft van oudsher op het samenbrengen van kapitaal en kapitaalbehoefte. Deze pijler wordt door crowdfunding niet alleen aangetast, het wordt geheel overbodig gemaakt. Natuurlijk dit gaat niet van vandaag op morgen, maar de wissels zijn gezet en de trein is vertrokken. Met het kleiner worden van de financiële industrie, valt ook een belangrijke pijler voor de overheden weg.

Nog een financieel probleem is het betaalverkeer, of eigenlijk het geld op zich. Onder het thema freegold heb ik hier al over geschreven. Tegenwoordig heeft geld (de euro) drie functies: betalen, sparen en boekhouding. De eerste twee van deze functies (betalen en sparen) verdragen elkaar niet zo goed. Dit uit zich mede in het feit dat er kennelijk een zeer complexe financiële industrie voor nodig is om deze beide functies door hetzelfde medium te laten vervullen. Maar het kan ook anders. Bitcoin laat zien dat de betaalfunctie ook heel goed door een ander medium vervuld kan worden. Bovendien zijn de digitale betaalmiddelen veel efficiënter zijn dan het officiële geld, gezien vanuit het perspectief van de gebruiker. Hierbij denk ik in het bijzonder aan belastingen als BTW en inkomstenbelasting. Omdat bitcoins niet centraal geregeld worden is een belasting niet langer afdwingbaar. Een gebruiker die met bitcoins de belasting ontduikt ervaart dit als een hogere efficiëntie (rendement) van het betalen. Of bitcoins nu wel of niet een succes worden weet ik niet. Maar nu het duidelijk is dat dit mogelijk is laat zich deze geest niet meer in de fles stoppen. Ook hier geldt: de wissels zijn gezet en de trein is vertrokken.

De laatste tijd was er nog iets in het nieuws, een vuurwapen dat per 3D printer gemaakt kon worden. Dit tast direct het vermogen van de overheden aan om hun wil op te leggen aan de bevolking. Een democratie kent een sluipend probleem: oorspronkelijk wordt een democratie (vaak?) door de eigen bevolking gedragen. De wetten en regels die dan worden uitgevaardigd kunnen op een grote steun bij de bevolking rekenen. Een overheid heeft dan vrijwel geen dwang nodig om de vervaardigde wetten en regels door te zetten. Maar naarmate deze staatsvorm ouder wordt neemt een overheid steeds meer besluiten die niet langer door een meerderheid van de bevolking worden gedragen. Tegen het einde van de staatsvorm neemt de overheid zelfs besluiten die maar een kleine groepje binnen de bevolking ten goede komen. Dit voert tot een cyclus die al door de vroege Griekse filosofen beschreven werd: anarchie – dictatuur – aristocratie – democratie – anarchie – etc. Naarmate in de democratische staatsvorm de draagkracht in de bevolking afneemt kan een overheid zich enkel nog door dwang handhaven. Het beschikbaar komen van wapens die door de bevolking zelf kunnen worden vervaardigd zonder dat deze traceerbaar zijn is een directe aantasting op het vermogen van de overheid tot zelfhandhaving. Nu zijn de plannen voor het 3D vuurwapen op last van de Amerikaanse overheid inmiddels weer verwijdert. Maar ook hier geldt, als men weet dat het mogelijk is, is ook deze geest uit de fles. De techniek ontwikkelt zich door, de wissels zijn gezet, de trein is vertrokken.

Er zijn nog meer dingen gaande, maar deze drie wilde er ik vandaag uitlichten omdat ze zo’n centrale rol vervullen. De conclusie van dit artikel is dan ook niet dat de genoemde factoren er voor zullen zorgen dat de overheden binnenkort overbodig zijn. Mijn conclusie is dat de vrije markt de problemen die door de overheden geschapen worden aan het oplossen is, en dat daardoor de rol van de overheid terugloopt en de financierbaarheid en de mogelijkheden van de overheden om zich door te zetten. Ik twijfel er niet aan dat de overheden terug zullen vechten met alle middelen die ze hebben. Ook een organisatie gedraagt zich als een levend wezen met overlevingsdrang. De toekomst wordt daardoor zeker niet saai…

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op www.overbeterleven.nl en is met toestemming overgenomen.

De auteur is Rien

 

5 REACTIES

 1. Een mooi artikel. Internet, Bitcoins en 3D printers zijn en worden de ondergang van een corrupt en zieke overheid. Dankzij internet kunnen mensen hun ideeën en meningen verspreiden sneller en makkelijker. Probeer dat maar es tegen te houden. Stel je eens voor, Nederlandse overheid gaat internet verbieden. Hoeveel mensen worden boos denken jullie?

  Bitcoin kent vele voordelen, maar ik vind dat er nog steeds een aantal dingen verbeterd kunnen worden. Zo is het hevig beïnvloedbaar door veel geld er in te pompen. Het mag van mij wat gebruiksvriendelijker zijn en het is afhankelijk van internet verkeer. Als er te veel mensen het gebruiken, kan het heel erg lang duren voordat je de bitcoins ontvangen hebt. Persoonlijk denk ik dat bitcoin vervangen wordt door iets beters. E-coin misschien?

  En nu de 3D printers. Oh wat zijn dat geweldige apparaten. Stel je eens voor, over 10,20 jaar zijn 3D printers net zo goedkoop als gewone papier printers. Je kunt heel veel dingen van plastic maken, maar ook met metaal etc. Dit een technologie die een grote potentie heeft. Je hoeft niet meer bepaalde onderdelen te kopen die mega duur zijn of nergens te verkrijgen zijn. Je print het gewoon uit.

  Ben je het beu dat een bepaalde plastic onderdeeltje van je afstandsbediening kapot gaat, maakt niet uit die print je dan toch. Wil je in een land waar vuurwapens verboden zijn, jezelf toch beschermen, dan print je een wapen. En ga zo maar door. Van kleine plastic dingetjes nu, naar recyclen van bepaalde onderdelen en die je weer kunt gebruiken in andere producten.

  Een goed voorbeeld hiervan is natuurlijk de Replicator in Star Trek. Ik denk echt dat binnen 20-25 jaar een apparaatje op de markt komt, die bijna alles kan recyclen en dat opslaan als grondstof of zelfs als moleculen/atomen en dat weer kan gebruiken om andere dingen uit te kunnen printen/materialiseren. Dat betekent weinig tot geen afval, btw verdwijnt geheel en heel veel producten worden spot goedkoop.

  Dit is een toekomst die ik heel erg graag wil zien.

 2. Prachtig artikel, dit zijn de precies de ontwikkelingen die een revolutie betekenen. Ze leggen de macht namelijk bij het individu. De overheden zullen alles in het werk stellen om dit tegen te gaan. Helaas heb ik het gevoel dat hierbij nog de nodige slachtoffers gaan vallen… Daarnaast; technologie is mooi, maar kan ten goede of ten slechte gebruikt worden. Zonder een fatsoenlijk besef van moraal en ethiek (NAP) zullen de overheden zich gesteund weten door grote groepen mensen.

Comments are closed.