Naar aanleiding van het recente aftreden van Beatrix en het aantreden van Willem Alexander was er een hele dag in de nieuwsberichten weinig anders te zien dan beelden en rapportages over deze troonswisseling. Heel veel beelden met emotionele mensen (waaronder een huilende man op de Dam) en reporters die trachtten alles uit te leggen.

Wat nog steeds niet goed is opgelost, is een verklaring wat al die oranje-fans bezield, waarom dit enthousiasme,  deze ” aanhankelijkheid”?

Als je het rechtstreeks aan die mensen vraagt, krijg je veelal antwoorden die niets oplossen en zogenaamde argumenten voor het koningshuis die of emotioneel zijn, of rationeel foutief.

 RATIONELE Argumenten voor het koningschap:
-Positief: Een President zou nog veel duurder zijn.
-Vergelijkingen met andere landen bewijzen dat dit niet juist is. Het NL-koningshuis is een van de duurste ter wereld.
-Een president is ook niet het enige alternatief.. Voor de taken en werk van president zijn allerlei andere alternatieven te bedenken.
-Het vermijdt politiiek geritsel bij benoeming van een volgende president.
-Negatiief:  We betalen niet alleen de koning maar ook nog een hele rits familieleden.
–Je kunt niet kiezen, je krijgt een kind van Amalia ergens als koning(in) en moet afwachten welke eigenschappen die heeft en met welke rare persoon die straks gaat trouwen.
–Het is volledig overbodig dat de koning alle wetten tekent. Willem Alexander heeft immers al verklaard dat hij ALLES tekent wat hem wordt voorgelegd.
–Zelf een eed dat de koning de soevereiniteit van Nederland met al zijn vermogen zal beschermen, blijkt bedrog. (Beatrix tekende het Verraad van Lissabon en ook andere EU-verdragen). En zelfs als God daar nog bijgehaald wordt.

 IRRATIONELE-EMOTIIONELE Argumenten:
-Het konigshuis zorgt voor een samenbindend  gemeenschapsgevoel voor het volk.
Volk ?? Samenbindend??

–Het houdt de tradities in stand.  ??
–Het is zo’n mooi sprookje met al die  mooie kleren en oude uniformen waaromheen in het hele land een geweldig feest kan gevierd worden.
–En als die sprookjesfiguuur bij andere feesten een lintje komt doorknippen, herleeft iets van dat grote sprookje.reageren zo lief.
–Het is zo mooi dat er een hele famillie bij betrokken is en de kinderen .

 POLITIEK Argument.
–Dit hele emotionele proces creëert een sfeer van autoriteit om de koning en zijn dienaren de politici, die zorgt voor meer gehoorzaamheid van zijn onderdanen.

 Voorlopige conclusie
Al deze positieve en negatieve argumenten geven nog geen goede verklaring. Wie weet meer argumenten, positief of negatief?

Misschien is het dan mogelijk een goede rationele verklaring te maken. Al zal dat door hett grote percentage emotie niet eenvoudig zijn. Want die emoties worden ook nog eens door iedereen anders gewogen.

11 REACTIES

 1. Het is een grote poppenkast, met Maxima als een geweldige actrice met goede looks.

  Koningshuis en voetbal wekken blijkbaar dezelfde emoties op bij veel mensen, waardoor ze hun rationaliteit inruilen voor de emoties van de kudde.

  Wat betreft de koninklijke familie: die doen het echt niet voor het ‘groter goed’ of voor u en ik; ze zitten er puur voor hun eigen business en het levert ze meer voordelen op dan nadelen. Het lijkt me geen onaardig stel, maar het is gewoon wachten op het moment dat WA besmoedelt raakt door het ambt. Kan niet anders.

  Nog afgezien van de 350 personeelsleden van het koninklijk huis, als je het salaris van WA van Amsberg vergelijkt met die van bomber Obama:
  Obama: 466.000,- euro per jaar salaris, waarover hij 102.000 euro belasting betaalt en 150.000 weggeeft aan charities.
  WA: 825.000 euro belastingvrij. En ze gaan ervan uit dat ze nooit ergens hoeven af te rekenen.

 2. @Gerrit A. Bakker [2]:
  Ik durf te betwijfelen of er een business deal (anders dan een overheidscontract) ergens is doorgegaan omwille van de koning of kroonprins op handelsmissie.
  Denk je nu echt dat een rationeel calculerende bedrijfsleider (van prive hospitalen) medische apparatuur van Philips koopt i.p.v. van Siemens alleen maar omdat ie een koningklijk handje mocht schudden?
  Als zijn keuze op Philips viel was het omwille van de kwaliteit of de prijs of de verhouding tussen beide maar hij gaat niet als ie eigenlijk Siemens wou, besluiten om lekker een paar miljoen extra uit te geven omwille van WA of zelfs Maxima. Evenmin zou hij om die reden het risico willen lopen op meer fouten (en claims) t.g.v. minder goede apparatuur.
  En zelfs als het gaat om overheidsopdrachten (bv. verkoop aan staatsziekenhuizen) denk ik dat er weliswaar andere motieven spelen dan louter zakelijke maar dat men dan eerder goed wil staan met een land dan met een poppetje. M.a.w. als men uit diplomatieke overwegingen goed wil staan met de VS, ook al hebben ze daar een president, dan kiest men voor een groot order bij GE en dan heeft “Nederland” (of in dit geval: Philips) het nakijken, koning of geen koning.

  Maar ten tweede: zelfs al heeft u gelijk m.b.t. het resultaat, dan nog hoeft zo iemand niet zoveel te kosten en al helemaal niet allerlei perks voor de ganse familie.
  Het loon van een ambassadeur, want dat is ie dan in feite, zou volstaan. Ik weet niet wat dat is, maar de Balkenende norm indachtig, zou dit dus lager moeten zijn dan wat de premier krijgt dus aanzienlijk minder dan die dikke 8 ton belastingvrij.
  Verder zou hij kantoor kunnen blijven houden op het werkpaleis in Den Haag maar dat is groot genoeg om ergens op 200m2 nog een vrij ruim woonappartement in te richten voor het gezin.
  Wil de ere-ambassadeur-annex-lintjesknipper ruimer wonen? Prima, daar heeft ie zijn salaris voor. Ruim een ton, daar kan je bij de bank al een aardige lening voor krijgen.

  Huis ten Bosch kan dan verkocht worden aan een luxe-hotelketen of een party centrum.
  Zelfde geldt voor the Loo, drakensteyn etc.
  Na 33 jaar dik een ton verdiend te hebben zou Bea heus wel zelf een seniorenflat kunnen kopen.
  Overige familieleden krijgen uiteraard helemaal niets.
  D.w.z. zolang we nog geen minarchie zijn, kunnen zij uiteraard net als iedereen een bijstandsuitkering aanvragen mocht dat nodig zijn. Later, als die uitkeringen ueberhaupt niet meer bestaan, kunnen ook koninklijke familieleden hier geen beroep meer op doen.

  Neen, principieel ben ik tegen een monarchie maar als pragmaticus wil ik wel onderzoeken of ze misschien toch ergens een meerwaarde zouden kunnen hebben. Echter indien dit mocht blijken (hetgeen ik ten zeerste betwijfel), dan moet het (en kan het gelukkig ook) stukken goedkoper, aan maar een kleine fractie van de huidige kost.

 3. Die vrouw die protesteerde met “het is 2013”.

  RESPONS: Dat kan het gehele jaar gezegd worden bij elke uitspraak, maar is nog geen argument. Zelfde geld voor ‘is niet meer van deze tijd’. Er wordt namelijk niets mee bewezen.

  – “koning(in) levert ons geld op vanwege uitstraling in buitenland / handelsmissies. ”

  RESPONS: Hierbij wordt nooit een bron gegeven. Ook is maar de vraag of het iets uitmaakt, morele argumenten zijn veel belangrijker dan financiële m.i.

  “Kost meer geld dan president”. De vraag is of dit waar is. Iedere 4 jaar een verkiezing, de ex-presidenten kosten (na het aftreden dus) nog steeds geld volgens mij voor bescherming, waardoor de kosten aardig kunnen oplopen.

  “een ongekozen persoon (monarch) is onafhankelijk, en daarmee stabiliserende factor in de onrustige politiek”.

  RESPONS: Dus de koning heeft invloed? Dat is niet de bedoeling toch? En waarom zou de koning onafhankelijk zijn? Alsof de koning niet ook een mens is met belangen en politieke voorkeur.

 4. @Aristoteles [6]: het is duidelijk dat de nederlandse libertariers hun huiswerk niet hebben gedaan en hun klassieken niet kennen. Ik mag die Mises wel.

 5. Zoals gewoonlijk bekijken de libertariers alles via de geld- en kostenbril en hebben geen voeling met diepere motivaties van het mensdom. Hetzelfde met religie… je kunt er geen geld mee verdienen dus is het niet interessant. Tegen beter weten in… mensen hebben behoefte aan Het Hogere, iets dat ze in hun directe bestaan met zijn belastingaanslagen, dwingende werkgevers en zeurende echtgenoten niet vinden. Ze zoeken verlossing vh lijden en verveling vh bestaan. Vandaar de Godsidee. In de middeleeuwse opvatting is de koning de verbindingsschakel tussen God en wereld. De koning biedt op verifieerbare wijze iets vd glans die God verondersteld wordt te bezitten. Het paleis vd koning is een verifieerbaar voorportaal vd hemel. God en de koning zijn entiteiten die de banaliteit van alledag overstijgen. Daarin ligt hun aantrekkingskracht.

  John [10] reageerde op deze reactie.

 6. De monarchie dient zich aan als een super autoriteit die het om paradoxale redenen, in omgekeerde vorm, volledig niet is.

 7. @Vrijdag [8]:

  Iemand zal het moeten betalen.
  En dan kun je het op de gemeenschappelijke hoop gooien, zoals met alles, en hopen dat het ooit betaald gaat worden, of ieder betaalt zijn eigen rekeningen.

  Het gaat niet alleen om geld verdienen, maar er zuinig en doeltreffend mee omgaan.
  Meer en meer mensen moeten van 2 of 3 Euro per dag eten.
  Ons opperhoofd hoeft daaraan niet mee te doen.
  Wij betalen immers zijn rekeningen.
  (Ik erger me aan de manier waarop hij in het interview op televisie de popie jopie uit hing.)
  Eens kijken hoe lang zijn populariteit nog duurt als meer mensen in deze situatie terechtkomen.

  Als iemand behoeft heeft aan het ‘Hogere’, een koning, of een leider is dat prima voor mij, zolang hij het maar volledig uit eigen zak betaalt.
  En daar zit hem nou de kneep.
  Niemand wil zelf betalen, maar wel een leider, een koning of het ‘Hogere’ bejubelen.
  Libertariers willen het uit eigen zak betalen, in plaats van het collectief te laten betalen voor iets waar de meesten niks aan hebben.

  De wal zal het schip uiteindelijk keren.
  Nederland, Europa en misschien de hele wereld, gaan een heel, heel duistere toekomst tegemoet.
  Gelukkig heeft onze oranje familie zichzelf hierop goed voorbereid in de vorm van enkele stulpjes verspreid over de wereld.
  Ze zullen wel af en toe een kaartje sturen.

 8. Een hond is aanhankelijk. Mensen niet.
  Anders hebben ze een incompleet servies in de kast.

Comments are closed.