Screen-shot-2010-10-13-at-18.32.18Deze regenachtige lente bleek een goede voedingsbodem voor een variëteit aan boze, wanhopige of onprettig gestoorde petities. Tandenknarsende burgers slingerden met hun gram tegelijk de wens voor wéér nieuwe regels en beperkingen het land in, niet bevroedend dat ze daarmee eigenlijk vraagt om een sigaar uit eigen doos. Iedere roep om meer behoud, regels of toezicht leidt uiteindelijk tot een hoge rekening en het inboeten van eigen vrijheid. Helaas dringt dit inzicht nog bedroevend langzaam door tot het collectief bewustzijn. Dat het anders kan bewijzen we iedere laatste vrijdag van de maand, als we de petities die wèl pleiten voor meer vrijheid in het zonnetje te zetten.

We beginnen met een nieuwtje: onze maandelijkse petitieserie is inmiddels ook opgemerkt door petities.nl zelf en heeft dit via haar twitterkanaal wereldkundig gemaakt. Gratis exposure onder de 1096 petitie.nl-followers, waaronder ik maar weinig Libertariërs vermoed.

Petities punt nl heeft vrijspreker ook ontdekt

** Ooit afgevraagd waarom natuurvolken zoals de Massai, Indianen en Mongoolse nomaden geen gevangenissen hebben? Ze zijn duur en werken niet. Zonder overheid krijgen misdadigers van de gemeenschap een claim tot schadevergoeding, worden verstoten of… men gaat een vrijwillige verzoening aan (bijv. het Oegandese Mato Oput ritueel). In het westen zijn de alternatieven voor het rechtssysteem arbitrage en mediation. Een clandestiene gevangenis in een ander (communistisch!) land voor het opbergen van “terroristen” hoort iig. niet in dit rijtje thuis. Opdoeken dus

 

** Een scooterzaak die spontaan uitgroeit tot muzikale broedplaats. Prachtig voorbeeld hoe in een hechte en sociale groep spontaan creativiteit en vernieuwing ontstaat. Helaas zijn er dan mensen met een eigen agenda die het pistool van de overheid inschakelen om dit moois de nek om te draaien. Help de jammers van creatief muziekpodium Bron’s Placeteken de petitie.

** Meehelpen aan een oorlog van een ander land heeft per definitie niets met zelfverdediging te maken. Defensie inzetten als verlengstuk voor het Ministerie van Economische Zaken onder het mom van “terroristenbestrijding” ook niet. Daarom: ophouden daarmee!

 

** Wat doe je met traditionele industrieën en gebouwen die al eeuwen overeind staan en een nuttige functie vervullen? Waar talloze pensionado’s hun complete pre-pensioen voor volvergaderen, rondleiden en koffie zetten? Die draai je als eigentijdse gemeente zonder overleg de nek om, want met liefdewerk oud papier in een middeleeuwse steenklomp kun je je niet profileren! Dus stuur je het bestuur een “wegwezen!”-brief. Gelukkig zijn er dan burgers die hun nek uitsteken en niet gelijk roepen om subsidie, maar om overleg. Weg met de planeconomie, steun deze twee vrijwilligersgroepen voor het behoud van Molen De Arend in Zuidland en het verdedigingsfort in Hoek van Holland.

** Het blijft een beetje wennen, petities over asielzoekers. Ze roept bij libertariërs onwillekeurig een antisocialistische reflex op; gekleurde vreemdelingen worden door hen bijkans doodgeknuffeld. Toch verdient de positie van de asielzoeker onze aandacht: mensen die in een ander land willen wonen en werken hebben daar alle vrijheid toe. Toegang kan alleen geweigerd worden door private grondeigenaren, maar niet door een staat. Het strafbaar stellen van “ergens zijn” is bepaald niet NAP, dat is één. En als je ze dan toch opsluit, behandel ze dan als gast en niet als crimineel, dat is twee.

 

** De zorgverzekeraars van Nederland (vier grijze kolossen die onderling de koek verdelen) hebben bij de overheid een lijstje van medicijnen neergelegd die in hun ogen wel of niet noodzakelijk zijn. Is dat niet de zaak van een arts om dat te beoordelen? Schroef dat verbod terug! Zorgverzekeraars in je hok!

** Google Glass is een kek brilletje dat de ambitie heeft om je persoonlijke assistent te zijn, wat je ook doet en waar je ook bent. Big Brother, dat ben je zelluf, je weet tog. Maar alles van waarde is weerloos, en in Amerika komen de eerste verboden al om de hoek. Om ze Nederland een stap voor te zijn op voorhand een petitie om het meest baanbrekende en innovatieve idee van een al even succesvol en belangrijk bedrijf te beschermen!

** Deze is niet zo moeilijk: verkeersboetes dienen niet om begrotingen sluitend te maken maar om het verkeer veiliger te maken.

** Ik ben niet zo’n fan van het alsmaar oproepen tot aftreden van een kabinet; wat we ervoor terugkrijgen is immers net zo socialistisch ingesteld als het vorige, er verschijnen alleen andere hoofden op de TV om recht te praten wat krom is. Er is slechts één voordeel: het biedt de Libertarische Partij een manier om haar populariteit te meten en wellicht een zetel binnen te slepen. Bovendien zijn politici die campagne voeren minder destructief dan politici die wetten maken. Daarom: AFTREDEN en VERDWIJNEN!

** Ljouwert maakt het nu te bont: als je fiets niet netjes in de stalling staat krijg je een labeltje eraan te hangen. Dat zou nog niet zo erg zijn, ware het niet dat dit labeltje, met fiets en al, na vier uur afgehaald kan worden bij de lokale AFAC à 25 euro. Zoveel is de gemiddelde stationsfiets niet eens waard. Kappen daarmee. “Protocol fietsen verwijderen 2011” is immers zooooo 2011.

** lagere BTW zijn we allemaal voor, zeker als het voor masseuses is!

** Schaatshal Thialf: prachtig stukje vaderlandse trots dat met veel gejat geld overeind wordt gehouden. Nostalgie uit de hel van 1963. Mooi centraal in de middle of nowhere. Als het werkelijk een publiek doel dient zal het publiek wel vrijwillig over de brug komen. Daarom privatiseren of platgooien. Overigens: het zou toch veel warmer worden door al die CO2 uitstoot? Kunnen die schaatsen daarom niet beter definitief in het vet?

Prepperoni

6 REACTIES

 1. @Naam * [1]: tegenstribbelen – op welke manier ook – heeft wel degelijk zin. Het hangt van jezelf af hoe je het doet. Een referendum verandert weinig, maar het feit dat we indertijd de eu grondwet hebben verworpen is wel een belangrijk gegeven. NL heeft gesproken en de politici moesten hun echte gezicht laten zien. Dat er toen niet met protesten is doorgepakt is jammer. Het referendum lokte het verraad van Lissabon uit en toen is men daarna onterecht niet in beweging gekomen, dat had de volgende stap moeten zijn.

 2. Van alle vormen van verzet is een petitie het makkelijkst en veiligst. Het levert wel minder snel resultaat dan het oprichten van een militaire militie om je te verdedigen tegen overheidshandhavers en belastinginspecteurs. Dat laatste brengt weer meer risico met zich mee, mogelijk de reden dat niemand in ons land dit nog heeft aangedurfd.

  Een boek lezen ter inspiratie of begripsvorming is nuttig, en moet je zeker niet nalaten. Bij een boek zoals jij aanbeveelt kan ik me voorstellen dat je geraakt wordt door een gevoel van onrecht. Dan kan ik niet in mijn stoel blijven zitten, dan moet ik in actie komen.

  Een petitie zie ik als een kleine, maar noodzakelijke stap. De overheid moet weten dat we hen kritisch volgen. Volgens mij is het laatste woord nog niet gezegd over burgerforum-eu.nl. Het definitief negeren van dit initiatief zal de overheid nog tot in lengte van dagen achterna gedragen worden.

  Een petitie is misschien niet spectaculair, maar welk alternatief stel je voor (behalve een boek lezen)?

 3. OFF TOPIC: Bilderberg conferentie 6-10 juni Watford UK. Bezoek van het “koninklijk paar”aan Brabant-Limburg gaat op 11 juni, in de promotietoer zit een “gat”van 5-10 juni. Waar is “de koning”dan? En de “koningin”? Bilderberg-jager Jim Tucker is overleden.AAnwezig zal zullen zijn o.a. Kissinger en onze eigen Victor Halberstadt, de mentor van Maxima en als advisor van Goldman Sachs en Big Pharma.
  KOm op jongens!

  Ratio [5] reageerde op deze reactie.

 4. @chemalot [4]: Vrijspreker heeft contacten met mensen die daarnaar toe afreizen en die filmpjes gaan proberen te maken, indien dat lukt dan zullen die filmpjes ook alhier geplaatst worden

 5. De zittende elite is gebaat bij rust dus doen zij al het mogelijke om die rust te bewaren. Petities die zittende politici ondermijnen worden nooit uitgevoerd. Zoete broodjes bakken ze wel.

Comments are closed.