toteHedenavond is er de keuze tussen Amsterdam en Rotterdam. Gaat u naar cafe Bastiat te Amsterdam met Albert Spits of naar Café Vogelvrij van Rijnmond dat het boek the tragedy of the euro (download pdf) behandelt? Of wacht u tot volgende week woensdag om dan in Utrecht Toine Manders over de morele plicht om belasting te ontwijken te horen praten?

 

Hedenavond, dinsdag 21 mei cafe Bastiat Amsterdam, Albert Spits: De economische crisis werkelijke oorzaken en echte oplossingen

albertEr zijn tal van uitspraken te doen over de huidige crisis. Hoe meer geld hoe meer welvaart er komt als we de MSM en economen mogen vertrouwen. Valsemunters zorgen dus volgens de huidige politici voor welvaart doordat ze geld in de economie brengen. De overheid duldt hier echter geen concurrentie…. Als de salarissen van de ambtenaren omhoog gaan gaat ons nationale product omhoog, hoe simpel is het dan toch als land om rijk te worden…….

 

De hoeveelheid van het centrale ruilmiddel (geld) is onderdeel van staatsbeleid en centrale banken geworden. De prijs van het ruilmiddel, rente, wordt evenzeer gemanipuleerd. Hoe kan je dan nog over een vrije markt spreken als het ruilmiddel en de prijs daarvan in staatshanden is……De mythe dat een beperkte inflatie heilzaam zou zijn is wel een van de grotere leugens ooit verteld en de basis van een van de grootse scams in de menselijke geschiedenis, het uithollen van waarde van geld door met name de staat. Albert weet het allemaal veel mooier te brengen dan ik hierboven doe.

 

Tijdens het vierde Café Bastiat biedt Albert Spits met zijn prikkelende lezing een alternatieve analyse van de crisis, gebaseerd op inzichten vanuit de Oostenrijkse School voor Economie. Deze school ziet de vrije markt als de beste manier om tot maximale vrijheid en welvaart te komen. Voor ‘Oostenrijkers’ komt de huidige crisis niet als een verrassing, maar is het een logisch gevolg van het gevoerde beleid. Albert Spits, een van de weinige Nederlandse experts op het gebied van de Oostenrijkse School, legt in deze lezing op een toegankelijke manier uit wat de oorzaken zijn van de economische crisis en de verregaande consequenties daarvan. Hij legt de siuatie uit omtrent de geld- en kredietgroei en wat de essentie is van de goudstandaard als monetair systeem. Ten slotte draagt hij duurzame oplossingen aan voor de problemen.

Tijd en locatie (wederom Heffer ipv de Bekeerde Suster!)

Dinsdag 21 mei 2013, 20.00 – 22.00
Cafe de Heffer (Prinsenzaal)
Oudebrugsteeg 7, Amsterdam

Aanmelden is niet verplicht maar wordt op prijs gesteld: Facebook event

Iedereen is welkom! Gepoogd wordt om de lezing op te nemen en op internet te zetten, laat u zich hier niet door weerhouden om toch te komen.

Over de spreker

Albert Spits is bestuurslid van de Frédéric Bastiat Stichting, in 2002 opgericht als klassiek-liberale denktank voor economische vraagstukken. Albert Spits is in het dagelijks leven financieel analist, pensioenfondsadviseur en vermogensbeheerder en heeft een studie van 30 jaar gemaakt van alle economische scholen. Hij geldt sinds lange tijd als een van de weinige Nederlandse experts op het gebied van de Oostenrijkse School voor Economie.

albert

Hedenavond, dinsdag 21 mei cafe Vogelvrij, Rotterdam, the tragedy of the euro

toteDe LP Rijnmond zal een lezing verzorgen over het lot van de euro aan de hand van het boek ‘the Tragedy of the Euro’. Alle relevante aspecten van de euro, van de politieke geschiedenis tot de financieel-economische opzet zullen aan de orde komen zodat iedere aanwezige aan het einde van de avond een geïnformeerd oordeel kan vellen over de werkbaarheid en toekomst van het europroject.

De conclusie van de  tragedy of the euro is maar 4 pagina’s redelijk leesbare Engelse tekst. Een snelle korte en dus niet optimale vertaling van enkele kernpunten en een samenvatting hieronder:

Korte samenvatting boek:

Geconcludeerd wordt dat de euro succesvol is gebleken als middel om verdergaande Europese centralisatie te bewerkstelligen…. de monetaire politiek was een politiek middel om tot een politieke unie te komen. Daarnaast wordt soms gesteld dat een enkele valuta niet kan werken tussen landen met verschillende instituties en manieren. De fiscale en industriele structuur binnen de euro landen is zeer divers. Er zijn verschillen in inflatie en het verleden, productiviteit, concurrentiekracht, levensstandaard en de mate van marktwerking verschillen. Maar dit hoeft geen belemmering te zijn om een gemeenschappelijke valuta te laten functioneren. Er zijn grote interne verschillen binnen een land als Duitsland….. Daarnaast hebben we zelfs een wereldwijde gemeenschappelijke munt gehad, goud, en de goudstandaard.

De goudstandaard ging niet ten onder omdat de deelnemende landen verschillende structuren hadden, het is vernietigd door overheden die de bindende gouden kettingen wensten te verbreken en hun eigen uitgaven wensten toe te laten nemen. De euro is geen mislukking omdat de deelnemende landen verschillende structuren hebben maar eerder omdat het herverdeling toestaat ten gunste van landen wier banksystemen en overheden de geldhoeveelheid sneller doen toenemen dan anderen.

Het is een proces gelijk aan de tragedy of the commons. Een land profiteert van het herverdelingsproces als het sneller de geldhoeveelheid opblaast……. het euro systeem tendeert naar zelfvernietiging.

Staatstekorten veroorzaken een blijvend verlies in concurrentie kracht van de tekortlanden. Deze landen kunnen een hogere levensstandaard verkrijgen door tekortfinanciering dan anders mogelijk zou zijn. Voor de introductie van de euro konden deze landen devalueren. Thans wordt dit middels een transfer unie mogelijk gemaakt. (Ratio: het voorkomen van een transfer unie stond centraal in de vorming van de euro). We hebben thans bereikt wat we transfer unie III kunnen noemen. Transfer unie I is de directe herverdeling via gelden aangestuurd door Brussel (Ratio, de EU en landbouwprogramma’s, de structuurfondsen). Transfer unie II is de herverdeling middels de ECB operaties. Transfer unie III betreft directe aanschaf van staatsobligaties en bail out garanties voor overheden die te hoge tekorten hebben.

Er zijn drie scenario’s volgens de auteur, de euro kan uitelkaar vallen, het stabiliteitspact (in de tekst SGP genoemd) zal worden afgestoft en alsnog in werking worden gesteld, of er komt een daadwerkelijke transfer unie waarin de rijke landen de armen structureel bijstaan, al dan niet monetair gefinancierd door de ECB.

tote

Locatie, aanvang, etcetera

De nieuwe lokatie is:
Café Boudewijn
Nieuwe binnenweg 53a-b
Rotterdam
19:45u

Meer info alhier

Volgende week, woensdag 29 mei libertarische borrel Utrecht Toine Manders spreekt over belasting ontwijking

Naast de gebruikelijke borrel zal er een lezing worden gegeven. Toine Manders, voorzitter van de Libertarische Partij en oprichter van het HJC, die zich ondermeer specialiseren in belastingontwijking en vermogensbescherming, zal de aanwezigen vertellen over het hoe en waarom van belastingontwijking.

Libertariërs beschouwen belasting als een gelegaliseerde vorm van roof, en pleiten op hartstochtelijke wijze voor drastische belastingverlagingen en de uiteindelijke afschaffing van alle belastingen. Velen onder hen beschouwen belastingontduiking als een legitieme vorm van zelfverdediging.

Zoals Ayn Rand zei: „Je hoeft niet de waarheid te spreken tegen een inbreker die vraagt waar het tafelzilver is”. Deze vorm van belastingbesparing kan echter zeer riskant zijn: in Nederland staat er maximaal zes jaar gevangenisstraf op.

Veiliger en verstandiger is de keuze voor belastingontwijking: het gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden die er zijn om uw belastingdruk te verlagen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van mazen in de wet, en van de mogelijkheden die worden geboden door andere landen met een aantrekkelijker fiscaal klimaat, zogenaamde belastingparadijzen.

Belastingontwijking als morele plicht

Toine Manders is een compromisloos voorstander van belastingontwijking, belastingparadijzen, en belastingcompetitie tussen landen, zowel op morele als economische gronden. Hij stelt dat belasting een gelegaliseerde vorm van roof is, dat ieder mens recht heeft op de vruchten van zijn arbeid, en dus ieder mens het morele recht heeft zich te onttrekken aan belastingheffing. Ook stelt hij dat belastingheffing en de daarmee gefinancierde overheidsinterventie en overheidsuitgaven leiden tot minder welvaart, welzijn en vrijheid, en dat daarom iedere belastingbetaler niet alleen het morele recht heeft om belasting te ontwijken, maar ook een morele plicht.

Hoe werkt belastingontwijking?
Wilt u meer weten over hoe u gebruik kunt maken van wettelijke mogelijkheden om belasting te besparen en uw vermogen te beschermen? In deze voordracht wordt uitgelegd hoe u de hoge belastingen in Nederland kunt ontwijken door gebruik te maken van wettelijke mogelijkheden die landen met een veel lagere belastingdruk bieden, zonder dat u hiervoor hoeft te emigreren. U zult niet alleen nieuwe manieren ontdekken om belasting te besparen, maar u zult ook leren:

  • Hoe u uw vermogen effectief kunt beschermen
  • Hoe u vermogensoverdracht aan de volgende generaties kunt optimaliseren door middel van estate planning
  • Hoe u uw financiële privacy kunt vergroten

Over de spreker
Toine Manders is als tax planning specialist verbonden aan Haags Juristen College, onderdeel van HJC Group. HJC Group is gespecialiseerd in belastingontwijking, estate planning, vermogensbescherming en oprichting en beheer van vennootschappen en trusts voor ondernemers, consultants en vermogende particulieren. Daarnaast is hij voorzitter van de Libertarische Partij. Ook was hij lijsttrekker van de LP voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1994 en 2012. De LP streeft naar onbeperkte economische vrijheid en onbeperkte persoonlijke vrijheid van het individu, en is principieel tegen staatsmonopolies, belastingheffing en regulering.

Locatie, aanvang, etcetera

Locatie: The Guardian, Van Sijpesteijnkade 1 te Utrecht
Datum: woensdag 29 mei
Aanvang lezing – 20.00
Iedereen is welkom!