bhpEen van de meest aggressieve expansionistische organisaties van de afgelopen decennia is de EU. Land voor land onderwerpt zich aan de ambtenaren van Brussel. Is een land eenmaal binnen dan neemt de invloed der EU steeds verder toe. Het spel wordt subtiel gespeeld. Het begint maar al te vaak met vrijblijvende giften en subsidies en eindigt met directieven en richtlijnen. Of zelfs een dreiging met oorlog als de EU uiteen zou vallen…. Ben ik paranoia dat ik de rillingen krijg bij onderstaande foto’s? Beschrijf ik hier het begin van een proces om de ruimtelijke ordening binnen de invloedssfeer van Brussel te trekken? Of leven we in een roze wereld en krijgen we dit geld zonder bijbedoelingen uit goedheid der EU?

eul

Dit is een teken dat ergens Europees subsidiabele plattelandsontwikkeling wordt bedreven. In dit geval wordt de Boterhuispolder bij Leiden onder handen genomen. Zie foto’s hieronder, die zeggen meer dan woorden. Redelijk goede landbouwgrond wordt omgevormd tot dotterbloemhooiland, zeggenmoeras, kamgrasweide en geriefhoutsbosjes. Ontsloten door onder meer laarzen paden en kronkelende vlonderpaden.

100_1363

Natuur in wording:

100_1362

In een wereld met grote problemen buigt de EU zich over de inrichting van ons landschap en besluit deze veranderingen te bekostigen. Waarom is de vraag.

100_1365

De bewoners van de Leyhof en Leiden / Leiderdorp krijgen het bloem omlijste muskieten moeras dat als recreatiegebied inrichtingsvorm bij de huidige bestuurders thans zo populair is. Wat is daar nu op tegen? Waarom ben ik nu zo bang voor de giften van de EU?

100_1366

Wel, ik ben bang dat dit een ingeslagen weg is die ergens naar toe voert. Ooit had de EG niets te zeggen over vele zaken. Subtiel zijn ze opgerukt en ze rukken steeds verder op. Expansionisme is het kenmerk van de EU. Het valletje voor invloed op de ruimtelijke ordening wordt hier open gezet. Als we niet oppassen moeten de bestemmingsplannen over enkele decennia goedgekeurd worden door Brussel. Totdat ze besluiten dat ze zelf de bestemmingsplannen mogen opzetten en bepalen……

100_1367

Zakken we steeds verder weg in het moeras en het drijfzand?

Zijn dit de dertig zilverlingen?

100_1358

18 REACTIES

 1. Net zo als in de USA de fascistische politiestaat zich aan het ontwikkelen is en de onwetende massa zich onderdompelt in brood en spelen, zo zien wij inderdaad in Europa deze beangstigende ontwikkeling zich voor onze neus afspelen. Maar wanneer je er met iemand over begint, kijken ze je vreemd aan: waar heeft die man het toch over!

 2. Het mooie van deze procedures met subsidie van de EU is dat dat geld gewoon eerst betaald wordt door de NL-belastingbetaler.

  En bewonderenswaardig is hoe goed EU + Den Haag de burgers kunnen belazeren zonder dat er grootscheeps protest komt.
  Lijkt op slaven die hun meester zo dankbaar zijn!

 3. Hier in Buggenum eenzelfde project in een oude Maasmeander.
  Ik denk dan: dus de inwoners van Buggenum konden dit niet zelf voor elkaar krijgen? De inwoners van de gemeente Leudal ook niet? De Limburgers ook niet? En zelfs de Nederlanders zou dit niet gelukt zijn? Iets dergelijks is alleen maar mogelijk doordat de EU “dit subsidieert”??

  Waar komt dat geld dan vandaan? En wat heeft het gekost om dat geld eerst bij elkaar te krijgen en wat heeft het gekost om tot de opstelling van deze subsidieregelingen en uiteindelijk de gunning te komen?

  Mensen willen hier – zo is mijn ervaring – niet echt over nadenken. Het is goed zo. En het maakt toch niet uit waar dat geld vandaan komt. Het is toch (nagenoeg) gratis? En wie morgen leeft, die dan zorgt.

  En het trieste is, de inwoners van Buggenum zijn niet eens gevraagd of zij dit wel willen c.q. nodig vinden. Dat is natuurlijk gewoon door projectontwikkelaars (geil op geld) in overleg met de overheden (geil op prestige, geil op zogenaamd gratis, geil op kiezers) ontwikkeld. En die kiezers veronderstellen dat het hen niks heeft gekost, terwijl zij ongemerkt via die EU-subsidies het veelvoudige hebben betaald.

  Wij mensen geloven graag in sprookjes.

 4. @W. v.d. B [4]:
  agenda 21. wordt in stilte al enige decennia aan gewerkt en de
  codex alllimentarius waar nu ook de eerste ellende van tevoorschijn
  komt; beide fascistisch gevaarlijk en het wordt nog veel erger
  waar die twee elkaar kruisen. en de gevolgen zullen we op niet al te lange termijn (letterlijk) aan den lijve gaan ondervinden.

  en even OT: monsanto&co zijn in de vs juridisch niet meer aan te
  pakken voor de gevolgen van evt. schade veroorzaakt door hun producten.

 5. overigens, ik kom er zojuist achter dat 9 mei europa-dag is
  (dat ik dit toch altijd weer vergeet), dus laat ons gedenken…..
  de eu heeft dus blijkbaar de naam europa ook al gejat, als er dan toch zo’n dag moet zijn, is eu-dag wel mooi, europa is iets groter
  dan de eu, nog wel.

 6. Europa had na twee vernietigende wereldoorlogen zo’n mooi optimum bereikt via het construct van de Europese Economische Gemeenschap. Hiermee werd een ‘level playing field’ gerealiseerd dat vrijhandel binnen een gezamelijke markt stimuleerde.

  Dat ongekozen bureaucraten een muntunie en politieke intergratie nastreefden, werd definitief duidelijk in 1979 toen het Europees Monetair Stelsel in werking trad. In 1992 had men tot inkeer moeten komen toen de pond en de lire dit stelsel gedwongen moesten verlaten en sterk devalueerden.

  Vervolgens werd begin 1993 de Franse franc met hulp van de Bundesbank en Banque de France ondersteund. Dit had rampzalige gevolgen voor de Franse economie en was voor de perifere landen een duidelijke waarschuwing met het oog op de te vormen muntunie. Een monetair huwelijk met Duitsland bleek immers niet vrijblijvend te zijn.

  Helaas was de Duitse hereniging het argument voor de eurobureaucraten om de centralisatie ambities versneld door te zetten. Zo bezien heeft deze laatste stuiptrekking van de koude oorlog voor Europa nog een flinke kostprijs gehad.

  Daar de periferie van de eurozone nu een langzame financieel-economische dood sterft, is het einde van dit catastrofale project nu definitief in zicht. De wal keert namelijk het schip. Het welvaartsverlies en de onnodige kapitaalvernietiging is enorm geweest.

  Belangrijk voor de toekomst is het besef dat bestuurlijke efficiency hand in hand gaat met decentralisatie van besluitvorming, en dat economische efficiency tot bloei komt onder een geldsysteem dat de fysieke economie centraal stelt. Dit besef is helaas nog steeds ver te zoeken. http://www.economie-macht-maatschappij.com/monetaire-politiek.html

 7. In mijn dorpje is een mooi overdekt winkelcentrum gebouwd met EU subsidie. Er stat ongeveer 30 procent leeg en de rest is gevuld met wanhopige winkeliers die het ook niet meer weten. Gevolg is tevens dat er een forse leegstand is in het “oude” dorp. Je vraagt je af of het niet beter was geweest om dat hypermoderne winkelcentrumpje niet te bouwen en het dorp te laten voor wat het was… Een florerende middenstand.
  Maar ja vooruitgang vraagt nou eenmaal slachtoffers…

  Wees lief voor uw dierbaren

  Naam * [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Pendragon [11]:
  Dit is regelrechte planeconomie. Wat hebben die eurofielen nou te maken met winkelcentra in dorpen?

  Miljoenen muggen en malariaparasieten zullen blij zijn met al die nieuwe moerassen. Binnenkort ook in de aanbieding: dengue.

 9. Bij ons in Antwerpen hebben we ook prachtige noeuwe natuurgebieden: broedvijvers, slikken en schorren, dit alles op Linkeroever waar voorheen twee plaatsen waren waar je lekker met de hond kon wandelen, en op de vijver kon men waterskieen, nu moet de hond aan de lijn uiteraard en de waterski club is ontbonden.
  Het kwalijke van deze gebieden was dat de natuur hier zelf de inrichting ter hand had genomen, met woekerende inheemse berkenbosjes etc tot gevolg. Gelukkig is de ‘natuur’ in deze twee gebieden nu ‘getemd’ en volgt dus ook de Europese regels, zoals het hoort 😉 . Over de kostprijs zullen we het niet hebben, voor ‘nieuwe natuur’, welke mbv vele bulldozers, bergen zand, het rooiennvan bestaande flora etc wordt gecreeerd moet je wel iets over hebben ‘natuurlijk’. En die enkele hondloze groene wandelaars
  zijn wel heel erg blij nu…

 10. Alles voor de marktwerking. Voor de burger is het slikken of stikken.
  Natuurlijk is dit een Trojaans paard.
  Enig idee wie er weer achter de EU zit ?
  Het grote geld zie je niet echt stromen.
  Maar ik vermoed zelfs dat de EU niet veel meer te zeggen heeft sinds de laatste film die de Islam weer woedend heeft gemaakt.

 11. Ik kom er vaak langs, het ziet er echt niet uit, maar het vreemde is dat dit “gezonde” stukje natuur onder de hoogspanningskabels ligt.
  Ik heb er zelfs geen hond gezien, laat staan mensen met kinderen, zou ook heel ongezond zijn.
  Maar de EU beslist vanachter het Brusselse buro en wij schikken.

Comments are closed.