How-Obamalism-WorksVrijspreker: U wilde wat zeggen over schuld en boete. Was dat geen boek uit 1866 van de beroemde russische auteur Fjodor Dostojevski? 

Opperdienaar: Alles draait om schuld en boete bij uitbuiting. Geweld komt pas op de 2e plaats als dat niet werkt. Als je als heerscher werkelijk het pistool werkelijk uit de holster moet halen, dan zit je dicht bij het einde van zijn heerschersschappij.

Dit kun je ook in het klein zien aan statistieken over bijvoorbeeld de kans dat mensen om het leven komen nadat ze een vuurwapen kopen. Die kans neemt toe. Een argument dat heerschers vaak gebruiken om onderdanen bij verdedigingsmiddelen vandaan te houden. Kijk onderdaan, de statistieken tonen aan dat je doodkansen toenemen als je een vuurwapen koopt, dus we gaan dat maar verbieden (met vuurwapens) voor je eigen veiligheid.

Vrijspreker: Hetzelfde argument toont natuurlijk aan dat mensen die chemotherapie kopen een grotere kans hebben om aan kanker dood te gaan. Er zit een grote correlatie tussen doodgaan aan kanker en chemotherapie gebruiken.

Opperdienaar: De kans op overlijden terwijl je chemotherapie gebruikt, is inderdaad groter dan mensen die gezond zijn en het niet nodig hebben, maar kleiner dan de mensen die kanker hebben en geen chemotherapie gebruiken. Punt is natuurlijk dat mensen die een vuurwapen aanschaffen, zich bedreigd voelen (anders kochten ze wel een nieuwe smartphone of zonnebank). Dat gevoel blijkt correct voor de mensen die daarna alsnog dood geschoten worden. De correcte vraag is natuurlijk: Wat was er gebeurd als ze geen wapen hadden aangeschaft? Waar het om gaat is het verschil in overlevingskans tussen mensen die een vuurwapen aan willen schaffen en het ook doen en mensen die het verboden wordt (met vuurwapens). Net zoals bij kanker de correcte vergelijking er één moet zijn tussen mensen die kanker krijgen en chemotherapie gebruiken en kankerpatienten die dat verboden wordt.

In dit licht gezien: In de VS heeft het compulsie team heimat zicherheit (DHS) genoeg holle punt kogels aangeschaft om elke onderdaan 5 keer dood te schieten. Daarnaast werd dit aangevuld met 7000 vol automatische aanvalswapens en 2700 pantersvoertuigen. De onderdaan reageerde door ook bergen wapens te kopen en momenteel vliegen er ongeveer een miljard kogels per week over de toonbank. Dit betekent dat de kans dat er mensen doodgaan in de VS toeneemt. Bij een recente enquete bleek dat 29% van de geregistreerde kiezers in de VS verwacht dat een gewapende opstand nodig kan zijn om hun vrijheden te beschermen.

Vrijspreker: De vraag is wat er gebeurt was als 1 van beide partijen verboden zou zijn om wapens aan te schaffen. Maar we dwalen af: schuld en boete.

Opperdienaar: Ja, religie en staat passen dezelfde methode toe. Bij religie wordt expliciet beweerd dat ieder mens een zondaar is en boete moet doen, maar de staat leert kinderen dat de mens slecht, egoïstische en hebberig is en daarom geregeerd moet worden (door mensen die dat niet zijn). Zowel staat als religie hebben boeken met tegenstrijdige regels, zodat schuld gegarandeerd is. Het aantal regels neemt enorm toe. Milton Friedman ging ooit naast alle wetboeken staan in het library of congress. Tot zijn afschuw concludeerde hij dat op 28 sept 1977 de zaak zo ontaard was, dat het federal register waarin alle overheidsdocumenten opgesomd worden, 1754 pagina’s groot was (met kleine lettertjes). In 2010 was dit echter gegroeid tot 81.405 pagina’s.

Vrijspreker: Aha, die vaak genoemde deregulering waardoor de financiële crisis is ontstaan.

Opperdienaar: Dit is alleen het document met verwijzingen naar de wetten en regels. Als je de 3 stapels met wetboeken ziet die boven Friedman uitstaken bij een register van 1754 pagina’s, dan kun je wel nagaan hoeveel stapels er bij een register van 81.405 pagina’s horen. De belastingregels in de VS zij zo omvangrijk dat het printen ervan 1028$ kost. Kortom de onderdaan heeft geen schijn van kans. Schuldig zodra hij uit bed stapt.

Nu had de kerk vroeger een uitweg voor de onderdaan en zijn schuld. De priesters hadden zoveel goedheid in pacht, dat ze toch wel in de hemel kwamen. Hun overschot aan goedheid konden ze verkopen aan de zondaars in de vorm van een aflaat. Zo boden ze de zondaar een dienst aan waarmee deze ook in de hemel kon komen. Dit heeft de kerk geen windeieren gelegd. Toen recentelijk in Cyprus de banken in de problemen kwamen, bleek de kerk van Cyprus 100 miljoen euro verloren te zijn bij de bailout.

Vrijspreker: Tot zo ver ‘verzamelt u geen schatten op deze aarde waar mot en roest ze wegvreten’.

Opperdienaar: De regels gelden nooit voor de uitvaardiger van de regels, dat is werkelijk een begin principe. Gij zult niet doden, hier komt de zondvloed. Tegen de schaapjes wordt gezegd: het is eenvoudiger voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk gods te betreden. Inleveren dus die poen oude man, of wil je eeuwig geroosterd worden in de hel?

Recentelijk bleek er in een schatkamer onder een indiase tempel 22 miljard $ aan goud en zilver te zitten, maar het is allemaal kinderspel vergeleken bij wat de staat tegenwoordig voor elkaar krijgt. Wij zeggen: gij zult niet stelen en pakken 80% van onderdanen hun productiviteit, we zeggen: niet moorden en we hebben 200 miljoen mensen over de kling gejaagd. We zeggen: geen kartels en zijn zelf een groot kartel, we zeggen: geen wapens en hebben zelf een arsenaal dat zijn weerga niet kent.

Vrijspreker:Terug naar het boek ‘schuld en boete’, want zo komen we er nooit.

Opperdienaar: Er is veel uit deze roman dat je misschien vergeet, maar niet de passage waarin de hoofdpersoon Raskolnikov een droom krijgt over zijn kindertijd. In de droom is hij in het dorpje van zijn jeugd. Een massa van wanstaltige dronken en dikke mensen komt uit een drinkgelegenheid. Mikolka, een man met een paard getrokken kar, nodigt ze uit om plaats te nemen op zijn kar. Iedereen klimt aan boord. De krachtsinspanning van de merrie die de kar niet krijgt voortgetrokken wordt grafisch in beeld gebracht. Mikolka is ziedend van woede en begint steeds harder met de zweep op de merrie in te slaan. De dronken dorpelingen in de kar lachen steeds harder. De vader van Raskolnikov wil niet dat hij er naar kijkt, maar Raskolnikov trekt zich los om toch te kijken.

Een oude man roept in de menigte roept dat het onmogelijk is dat 1 enkele oude merrie zo’n kar trekt. Mikolka roept dat de merrie zijn eigendom is en deze kan doodslaan als hij daar zin in heeft. Twee jonge mannen uit de menigte gaan het paard nu ook slaan en als de merrie probeert haar belagers van zich af te trappen met haar verzwakte benen, wordt de eigenaar helemaal woest slaat de merrie uiteindelijk dood met een koevoet. Raskolnikov is woedend rent op de merrie af, omhelst het hoofd, kust het en balt zijn kleine machteloze vuistjes naar Mikolka, tot zijn vader hem oppikt en meeneemt.

Vrijspreker: Je moet onwillekeurig denken aan een stagnerende economie en een door de hoeven zakkende welvaarstsstaat. Trek nooit de kar met dikke, dronken dwazen.

Opperdienaar: In het engels bestaat de uitdrukking: ‘Flogging a dead horse’ Volgens wikipedia is deze uitdrukking voor het eerst gebruikt door de Britse politicus John Bright in 1867 een jaar nadat Schuld en boete uitkwam. Volgens hem stond een poging het apathische parlement in beweging te krijgen, gelijk aan het slaan van een dood paard om het een kar te laten trekken. Volgens de Oxford dictionary is het eerste verifieerbare gebruik van de term uit 1872.

Vrijspreker: Die lui moeten intellectueel eigendom gaan verdedigen.

1 REACTIE

Comments are closed.