BebeMet een belasting aangifte word je gedwongen tegen jezelf te getuigen. Niet leuk maar je hebt er alleen jezelf mee. Stel nu dat je een kind krijgt. Hoe moreel is het dan je kind aan te geven bij de burgerlijke stand?

Wat is moreel? Je kind in laten schrijven of je kind niet in laten schrijven? Schrijf je je kind in dan is er een hoop ellende. Onder meer gedwongen scholing. Ervan uitgaande dat de mogelijkheden tot thuis onderwijs de komende jaren inderdaad de nek om worden gedraaid. Een staatsschuld van ongeveer 25 duizend euro. Schrijf je je kind niet in, wat gebeurt er dan? De volgende adviesaanvrage is in de mailbox van Vrijspreker binnen gekomen. Advies kan in de comments gegeven worden maar kan ook buiten de aandacht om via de info@vrijspreker.nl mailbox worden gegeven. Dan zet ik deze zonder het mailadres van de adviesgever, tenzij anders bepaald, door. Dit is de vraag om hulp:

Ik heb een belangrijke vraag. Ik stel deze vraag aan vrienden/bekenden maar ook aan mensen die realistisch en objectief in de maatschappij staan. Het volgende speelt er….

Half september ga ik bevallen,super leuk maar de grote vraag is, gaan wij dit aangeven bij de gemeente? Willen wij dit kind onderdeel laten zijn van een systeem waar wij als ouders absoluut niet achter staan? De belangrijke vraag is, wat zijn of zouden de gevolgen kunnen zijn? Wij kunnen natuurlijk zelf heel veel bedenken maar hoe meer mensen er mee denken, hoe ruimer ons inzicht kan worden!

Ik vind het een interessante vraag en ken geen mensen die zich hiermee bezig houden, je kind aangeven is vanzelf sprekend , maar voor ons dus niet….Wellicht iets om over na te denken en je gedachtes met ons te delen,

Wat is hier wijsheid? In hoeverre is het niet inschrijven een optie? Zal de kinderbescherming ingrijpen? Met eventueel een uithuisplaatsing als ultieme consequentie? Heeft iemand hier ervaring mee? Ik ben heel blij dat ik deze keuze niet hoef te maken……..

22 REACTIES

 1. Indien u gewetensbezwaren heeft, lijkt het me consequent uw kind niet in te schrijven ongeacht de gevolgen. Als u “uit wijsheid”, dat wil zeggen na alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen te hebben anders beslist en u kind wel inschrijft, wat ik kan begrijpen, heeft u een praktische beslissing genomen. U kan wellicht zelf wel met een van deze twee opties leven. Maar of uw kind dat kan, is de vraag. Zeker aan het begin van hun leven willen kinderen erbij horen. En dan lijkt me het het beste uw kind in te schrijven. Als uw kind op latere leeftijd vindt dat het eigenlijk niet ingeschreven had moeten worden, kunt u uw kind als vermist opgeven. Na, ik dacht drie jaar van vermissing, wordt uw kind dan dood verklaard. Al met al lijkt me dit een heel gedoe. Ik zou er niet aan beginnen. Maar ik ben een bange schijtebroek.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Ben Kleintjens [1]: Het lijkt een goed idee. Echter, als je geen aangifte doet bij de belasting kan je ofwel in de gevangenis verdwijnen ofwel zal in de meeste gevallen de fiscus de aangifte voor jou ambtshalve invullen. Wordt je aanslag ambtshalve ingevuld dan kan je deze eigenlijk niet meer wijzigen en moet je maar betalen op basis van wat volgens de fiscus jouw geschatte inkomen is. Dit zal in de praktijk dus negatief uitpakken. Het is dus uiteindelijk verstandig toch door de hoepel te springen, ook al omdat je vaak ook een boete kan krijgen van een paar duizend euro als je niet aan je aangifte plicht voldoet.

  Ik hoop dat er mensen zijn die dit lezen die ervaring hebben met het niet aangeven van een kind of dit zelf hebben uitgezocht. Wat zijn de consequenties van het niet door de hoepel springen?

 3. @Bertus [2]: Soms is het beter om iets niet te doen, als je kind bijvoorbeeld 1 dag regulier onderwijs heeft gehad is de deur naar home schooling in praktijk gesloten. Het inschrijven bij de burgerlijke stand kan onomkeerbare gevolgen hebben.

 4. Van mij geen advies, wel een tip. Kijk eens op http://www.ikclaimmijnnaam.nl/.
  Daar vind je veel relevante informatie over de consequenties.

  Duidelijk is dat je door aangifte van het kind een rechtspersoon creert die los staat van de natuurlijk persoon. De rechten (is gewoon een bedrijfsmatige benadering) van die persoon vallen dan aan de staat (het bedrijf) toe. Dus door de aangifte erken je het rechtssysteem. Vervelend is dat het kind later nooit de gelegenheid krijgt dit te bevestigen of er van af te zien.

  Laatst zag ik een plaatje van een geknielde (zwarte) man voor een andere (blanke) man. Zegt de blanke man: “jij bent mijn slaaf omdat jouw overgrootvader daarvoor gekozen heeft”. Een vrij mens antwoord dan: “ik ben aan de keuze van mijn overgrootvader niet gebonden. Ik ben vrij”. Een slaaf antwoord: “Dank U meester voor Uw goedheid”.
  En dat maakt ons allen – die met een sofinummer – tot slaaf. Wij voelen ons gebonden en gehouden aan “afspraken” die inmiddels al lang overleden selecte mensen vroeger in de vorm van grondwetten en allerlei andere wetten en regels met elkaar hebben “afgesproken”.
  Als je gebonden bent, je gehouden voelt aan afspraken, waarbij jezelf geen partij bent geweest, hoe vrij ben je dan eigenlijk? En jouw (klein) kinderen, nadat selecte groepjes mensen uit onze eigen generatie er weer tig wetten en regels aan hebben toegevoegd?? Hoe vrij zullen die nog zijn?

  Hoe kan ik nou “afspraken” declareren, waaraan zelfs mijn kleinkinderen zich gehouden moeten voelen? Ook als deze volwassen zijn en ik al lang ben vergeten?

  Dit is volgens de common law onmogelijk en zelfs immoreel. M.a.w. er is een nieuw wetsysteem bedacht (door machthebbers natuurlijk) om mensen, zonder al te veel strijd en risico op verlies, onder de knoet te houden, opdat deze zo veel mogelijk vrijwillig een (groot) deel van de vrucht van hun arbeid en evt. vermogen inleveren. Geef hen het idee dat zij bijdragen aan het algemene belang, dat zij iets te kiezen hebben. En dan zijn het net schaapjes.

  Als je er van afstand naar kijkt: geniaal.

  Nogmaals, ik geef geen advies. Besef dat slaven vroeger blij waren wanneer een van hen werd bestraft omdat deze een ontsnappingspoging had gedaan. M.a.w. vele schapen zullen zich tegen je keren.

 5. Best lastig want het systeem is redelijk waterdicht: zonder paspoort of BSN: geen reizen, baan, of wat dan ook.
  Zou dit alleen de eerste jaren vh kind proberen, opdat het kind zelf er weinig van merkt. Je hebt natuurlijk gelijk dat het kind geen verplichting of erfzonde aan de staat heeft en dit is dan meteen een perfecte manier om aan te tonen dat de staat in feite ook maar virtueel is (gebaseerd). En dan nu ook hier een steun/werkgroep gaan opbouwen met burgerlijk recht advocaat, publiciteit etc want dit is geen klus die je makkelijk in je eentje kunt. Dus als je overweegt geen aangifte te gaan doen, ik wil graag meedenken om deze bijl aan de wortel vh systeem te zetten.

  Alan Saul [8] reageerde op deze reactie.

 6. Het niet-aangeven van een baby is vooral een kostbare aangelegenheid. Kinderen zijn tot hun 18e netto-ontvangers van overheidgeld en -diensten. Dit valt dan allemaal weg en moet je zelf invullen. Denk aan kinderbijslag, consultatieburo, gratis onderwijs, tegemoetkoming kosten kinderopvang, studiefinanciering. Pas als je kinderen groot zijn betalen ze als werknemer of ondernemer belasting. Als je je wilt ontrekken aan de overheidsadministratie kun je beter één van de ouders als vermist opgeven. Formeel wordt je dan een éénoudergezin, met lagere belastingdruk tot gevolg. Als de “vermiste” ouder ook kostwinner is moet je wel nagaan hoe je deze inkomsten onder de radar van de overheid houd.

  Deze constructie kent veel risico’s en ik heb er ook morele vragen bij: in hoeverre is het NAP om zodanig te anticiperen op de regels van de heerser om netto-ontvanger te worden? En zo de overige onderdanen extra te belasten? En als je uiteindelijk tegen de lamp loopt en in de gevangenis belandt of een flinke naheffing krijgt, zijn je kinderen daar dan bij gebaat? Hoewel deze constructie een prachtige, concrete en innovatieve verzetsdaad is, zou het mij te risicovol zijn. Sommigen houden van die spanning, ik ben net als Bertus toch een bange poeperd.

  Ik zoek manieren om mijn afhankelijkheid van de overheid te verkleinen, zonder het gevaar om opgepakt te worden. Denk aan het verlagen van je BTW-uitgaven door je aan te sluiten bij een LETS- en leenkring en veel zelf maken en repareren. Hierdoor kun je volstaan met een lager (belastbaar) inkomen.

  Met afwijkende (juridische) constructies trek je ongewilde aandacht. Ik wordt gezien als een brave groene idealist met al dat zelfvoorzienend leven. Dat is beter dan te boek staan als potentiële zwartwerker / belastingontduiker.

  Alan Saul [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Overnight [6]:

  Je kunt reizen zonder paspoort, maar dat moet je dan via een ambassade van dat land een toestemming vragen. Kost veel meer dan een paspoort. De overheid doet het als het ware voor je dmv een paspoort. Voor een paspoort betaal je gemiddeld 50 euro per 5 jaar. Dus 10 euro per jaar. Als je die documenten zelf moet aanschaffen dan ben je veel duurder uit. Je kunt het als een voordeel zien, maar met de nieuwe bemoeienissen van de overheid met vingerafdrukken en rfid chippen is die voordeel zeker niet meer waard.

  Ik denk dat als je eenmaal een eigen stuk land hebt met eigen afbetaalde huis dat het dan veel makkelijker is om je zelf uit te schrijven. Off the grid leven en het helpt om rijk te zijn.

  Ze [19] reageerde op deze reactie.

 8. @Alan Saul [9]: Inderdaad: met een groep en off-the-grid, daarmee kom je het verst. Wat daar nu het meest bij in de buurt komt zijn de zgn. ecodorpen (http://gen.ecovillage.org/). Praktische mannen en vrouwen met heldere visie op vrijheid en die niet bang zijn om hard te werken. De meeste ecodorpen zijn opgericht vanuit een links-politieke, spirituele of ecologische filosofie. In de praktijk zijn ze libertarischer dan ze zelf vermoeden. Hierbij aansluiten of zelf een libertarisch ecodorp oprichten?

  Andries Wijma [22] reageerde op deze reactie.

 9. “Willen wij dit kind onderdeel laten zijn van een systeem waar wij als ouders absoluut niet achter staan?”

  Daar had je eigenlijk over na moeten denken voor het besluit een kind te nemen. Het is nu eenmaal lastig het systeem te omzeilen.

  Als de gevolgen van het niet inschrijven zodanig zijn dat deze een goede jeugd vanhet kind in de weg staan, bv geldproblemen door eventuele boete of nog erger, zou ik het niet aanraden.

 10. een deel van de (potentiele) problemen is waarschijnlijk op te lossen door dezelfde ‘rechten’ te eisen als de illegalen.

 11. Een heroïsche daad spreekt tot de verbeelding maar: 1) de prijs cq het risico kan hoog zijn en 2) het effect gering. Je kunt nl.als extremist weggezet worden waarmee niemand zich mee wil identificeren… en daar gaat je voorbeeldfunctie.

  Beter is je kind opvoeden vanuit het besef dat ze vrij mag zijn en dat regels enkel gelden als je je er vrijwillig aan onderwerpt. Wat gelijk weer lastig is, omdat kinderen juist gebaat zijn aan grenzen. en helemaal niet op (jouw) regels zitten te wachten, althans dat denken ze 🙂

 12. Het is heel goed om een kind bij de Burgerlijke Stand aan te geven. De documenten worden bij een overheid tenminste goed bewaard en geconserveerd, op een verantwoorde manier. En nog sociaal ook, want de gegevens worden vrijgegeven met in acht neming van de privacy, als iemand redelijkerwijs ouder dan 120 jaar is geworden en nog een paar van dat soort regels. De Burgerlijke Stand is de eerste die pas echt alle geboorten, sterftes precies weet te registreren, met ook best wel veel gegevens om te weten wie wie is, en het is ook niet met die losse spelling van vroeger, maar gewoon zoals je het hoort te schrijven. Er is niets uit de private sfeer wat de kwaliteit hiervan overtrof voordat de burgerlijke stand er was.

 13. Bevallen in een buitenland dat geboorterecht accepteert zodat het kind op latere leeftijd een buitenlands paspoort aan kan vragen. Dan kan het kind evenzeer werken in Nederland, maar als allochtoon, met alle voordelen van dien.

  keti [17] reageerde op deze reactie.

 14. @marnix [15]:
  Dit was de aanbeveling die ik wilde maken. Als je kind geboren wordt in de meeste Zuid-Amerikaanse landen, heeft het kind 2 paspoorten met de geboorte gekregen. Dat geeft al veel meer vrijheden. Een kind niet inschrijven zal uiteindelijk veel tijd en moeite en boetes kosten (en wie weet zelfs je ouderschap!). Niet doen dus! Wend het systeem aan in je voordeel, door bijv. in Argentinie of Peru te baren. Wij hebben dit zelf ook gedaan trouwens.

 15. Beste aanstaande ouders,

  Ik heb veel begrip voor uw Libertarische gedachten en ik respecteer uw gedachten als ware het de mijne.

  Net als U heb ik bezwaren tegen de huidige maatschappij en ben ik van mening dat deze immoreel is. Dit geld ook voor aspecten van deze maatschappij, zoals de registratie voor overheidsslaaf.

  Echter, het is volstrekt zinloos om als individu dit soort protestdaden te stellen tegen een almachtige overheid die over een geweldsmonopolie beschikt. De overheid zal U beiden zonder enige moeite of overweging onder haar laarzen kraken. U verliest en dat is een zekere uitkomst!

  Het is ook niet de overheid die u dient te overtuigen door uw handelen. Welkom bij de overheid, uw moraliteit interesseert ze geen biet. Dat is de arrogantie van absolute macht.

  U dient uw aandacht te vestigen op hetgeen deze overheid faciliteert, en dat is het verderfelijke collectivistische gedachtegoed wat zich als een virus in de gedachten van de mensen heeft genesteld. Een advies in ieder geval: Voedt uw zoon of dochter op met de juiste moraliteit!

  ps. Ja, dus gewoon het spelletje meespelen, maar gaan vechten op het echte front, het niet-overheidsdeel van de mensen wakker krijgen. Als dat gebeurd stort het fundament onder deze overheid geruisloos in.

 16. @Alan Saul [8]: ” Ik denk dat als je eenmaal een eigen stuk land hebt met eigen afbetaalde huis dat het dan veel makkelijker is om je zelf uit te schrijven. Off the grid leven en het helpt om rijk te zijn.”

  Zo leef ik al jaren, onder de titel: ” Een rechtspersoon die in zijn eigen leven voorziet”

  Dus ik ben niet in loondiendst, ik heb geen bedrijf, ben geen ZZP-er of een of ander statuur;
  Mijn boerderij is afbetaald, ik heb geen cent schuld; Alles wat ik bezit is betaald.
  Verbouw mijn eigen eten, heb dieren die me van mijn vlees voorzien.
  Ik maak te weinig geld om belastingsplichtig te zijn, immers een kale kip valt niet te plukken.
  Echter, ik ben een rijk mens, want ik kan dagelijks doen wat me goed en leuk lijkt.
  Ik heb zo jaren in Vernederland geleefd; en leef nu zo sinds 18 jaar in het Franse land.
  Meer = Minder, hoe meer je hebt, hoe meer je ervoor moet zorgen. Keep It Simple!
  Ik hoef dus ook geen uitkering; subsidie, kinderbijslag of wat dan ook, en de staat krijgt niets van mij, zonder dat ik daar zelf over beslis.
  Wat men van je wil is dat je achterlijk bent, wel, play the game, en ze laten je met rust.
  Ga je bijdehand doen, wel dan roer je in de stront, totdat je erin verzuipt.

  Vrede, Ze

 17. Ik wou ook de opmerking maken om op http://www.ikclaimmijnnaam.nl te kijken. Neem contact met ze op.
  Ik weet niet meer waar, maar ik heb eens een stukje gelezen over mensen die ook bezwaar hadden om hun kind in te schrijven.
  Uiteindelijk hebben ze het wel gedaan maar je schijnt er dan een opmerking bij te kunnen laten zetten dat je het er niet mee eens bent.
  Misschien maakt dit het in de toekomst makkelijker voor het kind om zelf te besluiten om zijn/haar naam te claimen en wat losser van het systeem te komen.
  Succes met jullie keuze!

 18. @Prepperoni [10]:

  Dat van die ecodorpen klopt. In de praktijk komt er van de meeste van die plannen weinig terecht. Belangrijke reden: juist de afhankelijkheid van de overheid die de plannen moet toestaan. Lagere overheden willen vaak nog wel meewerken totdat regels van hogerhand de zaak blokkeren.
  Daarnaast zijn er de opstartkosten die door overheidsbemoeienis uiteraard kunstmatig hoog zijn.

Comments are closed.