Drankverbod“Oh, dat wordt hamsteren!”, roept een scholiere spontaan als ik aan het eind van de huiswerkklas meedeel wat ik net op Powned lees: ‘ALCOHOL DEFINITIEF VANAF 18 JAAR’. Terwijl het meisje doorpraat over ‘kisten flügels’ merkt een jongen op dat “het toch vaak zo is dat mensen juist iets gaan willen als het verboden is”. Goedaardig als kinderen doorgaans zijn lijkt de gedachte aan het plunderen van ouderlijke drankvoorraden en wijnkelders nog niet eens in ze opgekomen.

waarschijnlijke gevolgen van de wet

In het algemeen passen mensen hun gedrag aan na wetswijzigingen, dus nu de Eerste Kamer instemde met het optrekken van de leeftijdsgrens voor bier van 16 naar 18 jaar vanaf januari 2014 is het volgende te verwachten:
** in grensstreken een toename van de toch al omvangrijke nachtelijke weekendmigratie van – nu dus ook veel – kinderen naarBelgië en Duitsland, waar wetten en handhaving minder streng zijn dan hier (en accijnzen stukken lager)
** een groeiend ‘zwart circuit’, in de vorm van zuipketen, (o.a. online) tussenhandel en illegale feesten waar hulpdiensten, ervaren portiers en barkeepers ontbreken
horeca en brouwerijen verliezen inkomsten
** jeugd wendt zich tot drugs nu het moeilijker wordt om bier te kopen
als jongeren de kroeg niet meer binnenkomen zal er meer gedronken worden op straat, met bijbehorende ‘overlast’ (dit geldt dubbel als thuis ‘indrinken’ populairder wordt want dan fietst men aangeschoten, ‘stronken‘ of in nog twijfelachtiger staat de stad in)
** het kan verkeersveiligheid bedreigen als jeugd pas op 18de start met bier, want je mag dan plots ook in auto rijden terwijl je met 16 hooguit een brommer hebt
** als rustig leren ‘indrinken’ met bier tussen 16 en 18 niet meer mag vergroot dat niet alleen de kans op auto-ongelukken, ook zullen uit onbekendheid met effecten van sterke drank ‘coma-zuipen’ en zware alcoholvergiftiging vaker voorkomen onder ‘nieuwe drinkers’ die het moesten stellen zonder de ‘warming-up’ met bier waar eerdere generaties – onder wie de politici achter de wet – wél recht op hadden

Na het debacle van de ‘wietpas‘ en de nog nauwelijks uitgekristalliseerde schokgolf over de kennelijk al vier jaar spelende examenfraude op Ibn Ghaldoun nu dus de bier-grens naar 18, met alle mogelijke rampspoed van dien.

En dit is sowieso al de eerste jaargang van wie de politiek een week zomervakantie afhakte.

Wat wordt de volgende wet waarmee politici hun imago bij jongeren gaan opvijzelen?

Scooters pas na 17 of seks vanaf 21? De leeftijdsgrens om verplicht onderwijs te volgen (‘kwalificatieplicht’) verhogen van 18 naar 23 jaar?!?

Dit artikel verscheen eerder op “POLIZIEK” en is met toestemming overgenomen.

23 REACTIES

 1. Het is een fraai staaltje hersenbeschadiging, en arrogantie, van politici die in de rol van ouders menen te moeten stappen. Nog even en politici gaan ouders voorschrijven hoe men hun kinderen moet opvoeden.

  Zolang Nederlanders niet gaan muiten zoals in Turkije, Frankrijk of Brazilie, zal er geen eind komen aan dit soort bevoogding. Politici zijn bang voor burgers op straat die openlijk tegen hun plannen zijn. Dus geef ze die angst – en protesteer daar waar het niet mag (want waar het wel mag sta je op veilige afstand van de viespeuken die het land besturen).

  Toen ik 14-18 was, zat ik in het weekend vaak genoeg in de kroeg met vrienden of familie. En iedereen is uiteindelijk “goed terechtgekomen”. Zonder dwangneurotische bemoeizucht van verknipte ambtenaartjes.

  Vilseledd [3] reageerde op deze reactie.

 2. Leeftijd alcohol omhoog: minder drinkers, dus minder accijns in de staatskas.
  Accijnzen omhoog: via die klanten die overblijven toch wel weer meer accijns in de staatskas.

  De overheid zorgt in ieder geval goed dat die zelf niets tekort komt.
  Wie hoeveel drinkt zal ze waarschijnlijk toch worst wezen, dat maakt op zich toch niet uit, de ene keer is dit weer legaal, de andere keer dat weer. Dat is volkomen grillig en willekeurig.

 3. @Naam * [1]:

  Alcohol drinken, terwijl de hersens nog (uit-)rijpen is niet goed. Dus ik betwijfel of iedereen uit dat groepje goed terechtgekomen is. Waarschijnlijk waren ze beter terechtgekomen zonder de schadelijke werking van ieder weekend te veel alcohol. De jeugd zou moeten begrijpen, dat het niet verboden wordt om ze te pesten, maar om ze te helpen hun ontwikkeling niet te remmen of af te breken.

  Naam * [22] reageerde op deze reactie.

 4. Helaas kan dit soort belerende onzin nog altijd rekenen op een groot draagvlak onder de bevolking, met dank aan de berichtgeving over comazuipen, dat de overgrote meerderheid niet comazuipt maakt niet uit, weggeving is altijd op basis van de minst verantwoordelijken.

  Vilseledd [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Igor [4]:

  Ook wanneer men niet ‘comazuipt’ en daar valt matig gebruik en ‘normale’ dronkenschap, waarbij je niet het bewustzijn verliest, onder, is alcohol op zich ontwikkelende hersenen schadelijk. Om bijvoorbeeld het foetaal alcoholsyndroom te veroorzaken is zelfs één glas per week drinken door de zwangere vrouw genoeg. Die gevoeligheid blijft, totdat de hersenen uitgerijpt zijn. Omdat ouders niet overal hun kroost kunnen volgen en het uitbaters vooral om de winst te doen is, lijkt mij regelgeving noodzakelijk.

  @jhonnynijhoff [5]:

  Handhaving is slechts één aspect van de wet; de overheid geeft met een wet aan, wat volgens haar het gewenste gedrag is. Er zijn talloze wetten zonder sanctie. Daarbij is het feit, dat de politie geen mankracht heeft om op alle gestolen fietsen actie te ondernemen, uiteraard geen vrijbrief om de wet op diefstal maar op de helling te zetten.

  Seneca [7] reageerde op deze reactie.
  Igor [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Seneca [9]:

  Niet de stevig drinkende alcoholist laat zich tegenhouden, maar wel de jeugd, die nog geen alcoholist is, maar die door makkelijke beschikbaarheid, een lankmoedige houding van ouders, leerkrachten en de overheid en de groepsdruk over de streep getrokken kan worden.

  “Uiteindelijk is het ieder zijn of haar verantwoording voor zijn of haar gezondheid.”

  Ik zou maar eens eerst een dik boek over groepsdynamica lezen, met name hoe gevoelig de jeugd daarvoor is.

  Seneca [17] reageerde op deze reactie.

 7. @Vilseledd [6]:
  Ja heel fijn dat je er bent, je behoort precies tot het grote deel van de bevolking waarbij dit soort dingen populair is, met de beste intenties – ja groepsdynamiek inderdaad – maar nergens wordt individualiteit zo hard de grond in getrapt als op (staats)scholen – dus je zou je kunnen afvragen of het niet beter is om bij de wortel te beginnen en ruimte te bieden aan onderwijs waarbij kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende volwassenen met een besef van verantwoordelijkheid in plaats van kuddedieren.

  Pteranodon [13] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [15] reageerde op deze reactie.

 8. @Igor [11]:
  Mensen zitten constant in allerlei groepen. En daar kiezen ze vaak ook zelf voor. We zijn ondanks allerlei filosofische gedachten toch groepsdieren en geen individuen. Om het individualisme te lopen prediken lijkt me nogal erg zweverig, onder het Libertarische gedachtengoed. Ik zou veel eerder mikken op vrijheid van associatie. Mensen vormen zich groepen, associëren zich, maar laat ze dat in vredesnaam in vrijheid kunnen doen! Dat getuttel over alchohol heeft links aan zichzelf te danken, als ze de kerk niet zo de grond in hadden getrapt had er nog backing geweest van kerken die via opvoeding nog wat waken over drankgebruik, en dat er nog gezinnen bestaan en zo waar dat kan. Maar daar zullen de mensen wel een keer opnieuw achterkomen, vroomheids-tendenzen zijn er elke ruim een eeuw wel een keer geweest. Maar eerst zal er wel een mate van verval zijn waar mensen zich gaan afvragen kan het beter. Zo ver is het nog niet, dus nog even geduld. Maar we zijn en blijven een calvinistisch land en zullen dat ook opnieuw weer worden. Geef links gerust een kans, ze redden het toch niet, het volk wil gewoon niet achter mensen aan hobbelen die niet van adellijke geboorte zijn, die nouveau-riches van links gaan ooit te gronde als men erachter komt dat ze niet voor het “zuerst komt das fressen” kunnen zorgen.

  arvr [14] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [16] reageerde op deze reactie.

 9. @Pteranodon [13]:
  Euh, beste Pteranodon, sorry, uw geloof deel ik niet. Maar aan de andere kant, ik zal nooit enig bezwaar maken tegen uw mening.

  Ondanks dat ik normaliter zou kunnen reageren op dingen zoals…
  Quote:
  “Om het individualisme te lopen prediken lijkt me nogal erg zweverig”

  met

  Quote (ik)
  “Ik ben meer begaand, sociaal en een beter mens geworden sinds ik een libertarisch individu ben geworden.”

  Doe ik das dus niet. Of wel?

 10. @arvr [12]:

  Je hebt weinig aan leren van de fout niet zuipen als je te jong bent. Je kunt je jeugd niet meer over doen en eenmaal kapotgeezopen hersenen kun je niet meer herstellen. Een kind niet wegtrekken bij de brandnetels, zodat het leert, dat ze prikken, is tot daaraan toe, maar geen dingen, waarvan het zijn verdere leven last houdt.

  @Igor [11]:

  Een school misbruikt de groepsdynamica niet om van kinderen alcoholisten te maken.

 11. @Pteranodon [13]:

  De kerk is gewoon een variant op de overheid; ik neem aan, dat de libertariërs ook niet voor een kerk zijn, die als overheid optreedt.

 12. @Vilseledd [10]: Het groepsdenken is juist funest en de oorzaak van de huidige teloorgang. Het ‘one size fits all’ en lemmingengedrag is totaal achterhaald en maakt meer kapot dan je lief is. Daarbij: iets verbieden en jeugd…rings a bell ?!

 13. Libertarisme gaat uit van het rationele individu, volledig verantwoordelijk voor de eigen keuzes. Laat dat nu net niet het geval zijn bij tieners, bij wie de hersens nog niet uitontwikkeld zijn, waardoor een deel van de verantwoordelijkheid bij voogden komt te liggen. Daarnaast, de kans om alcoholist te worden wordt groter naar mate de persoon eerder met alcohol in het leven is geconfronteerd.

  Ik ben voor een verhoging van de leeftijd.

  Seneca [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Bubbelprikker [18]: Ik ben voor eigen verantwoording, voor afspraken in het gezin en tegen iedere vorm van overheidsbetutteling die steevast het tegengestelde effect bereikt.

 15. Ik vind het wonderbaarlijk hoe snel men hier te porren is voor overheidsingrijpen. Laten we even stellen:

  1. Er wordt een aanname gemaakt dat alle jongeren indien mogelijk zich een vroege dementie zuipen.
  2. De rol van de ouders als primaire opvoeder word soms best over het hoofd gezien.

  Nee hoor, de overheid voedt uw kind wel op. Net als in Zweden.

 16. @Vilseledd [3]:

  Gelukkig is het verbod op drugs een lichtend voorbeeld van hoe effectief dit soort beleid is.

  Misschien heb je een persoonlijk trauma ergens van. Toen ik als puber wel eens een wijntje of biertje dronk was dat niet het begin van het einde. Ik en mijn vrienden zijn goed terecht gekomen, hoewel een enkeling nu ambtenaar is… Maar die laatste categorie is persona non grata in mijn privé-leven, dus ben ik beschermd tegen hun slechte invloed 🙂

  Vilseledd [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Naam * [22]:

  Dat een verbod overtreden wordt, wil niet zeggen, dat het verbod daarom slecht is. Moorden is ook verboden en het gebeurt. Toestaan dan maar?

Comments are closed.