Ratio-57In dit artikel geen antwoorden maar een model, een gedachte, waarnemingen en linkjes. De MSM hebben het vraagstuk hoe om te gaan met Bilderberg lange tijd doodgezwegen. Vandaar dat het aan ons is om het antwoord te vinden. Als we dat wensen.

Model om Bilderberg te kwalificeren

Vrijblijvende samenkomst, samenspel of samenzwering? Dat zijn grofweg de keuzes die je kan maken als het om Bilderberg gaat. De MSM hebben decennia lang gemeend dat Bilderberg niet nieuwswaardig is en kennelijk moet worden beschouwd als een tamelijk onschuldige bijeenkomst. Degenen die kritisch waren over Bilderberg namen vaak een dermate extreem samenzweringsstandpunt in (NWO, wereldregering) dat ze zich hiermee buiten de nog niet begonnen discussie plaatsten. Thans zien we dat de kritische media zich onder meer richten op samenspel, collusie (collusion) en eventueel corporatisme. Collusie is in de VS en deels ook in de EU verboden.

Een voorbeeld. Bankiers zijn zeer gediend bij hun positieve wetgeving en kunnen ook in onderlinge gesprekken elkaar mooi de bal toespelen. Disputen oplossen of de markt verdelen. Een setting als Bilderberg is daar bij uitstek geschikt voor. Het is vanuit deze optiek verrassend dat de MSM die zo kritisch rapporteren over de gevaren van de bankiersbonussen, de ogen sluiten voor de mogelijkheden tot onderling samenspel.

Naast samenspel tussen bankiers onderling kan er ook samen gewerkt worden met de politici en ambtenaren. Dan ontstaat al snel corporatisme. Special interest wetgeving die banken bijvoorbeeld fractional reserve banking toestaat, of LTRO faciliteiten van de ECB die zeer gunstig uitpakken voor de bankiers. De deposito garant stelling. De NHG, er is veel bankiersvriendelijke wetgeving.

Aangezien het zeer goed mogelijk is dat samenspel en de ergere variant, corporatisme, plaats vinden tijdens Bilderberg is dit een onderwerp waarvan ik vind dat ik dit op Vrijspreker moet brengen. Bilderberg moet uit de hoek van de alu hoedjes komen en in ieder geval de collusie en corporatistische gevaren dienen voor een breder publiek te worden toegelicht.

Gedachte

Bilderberg heeft macht omdat we het toestaan. De vrijwillige slavernij. Het is een symptoom van een samenleving gebaseerd op een naïef geloof dat imperfecte mensen perfecte wetten kunnen maken. De markt wordt in naam van een hoger doel getemd door grote bedrijven samenwerkende met de overheid. Zou de burger hier vruchten van plukken? Of plukken niet veel eerder de bedrijven en de overheid die samen aan de onderhandelingstafel zitten de meeste vruchten? Bilderberg is volgens mij niet meer dan een symptoom van de zichzelf keer op keer onderwerpende burger die zijn individuele soeverniteit verre van zich werpt. Burgers die steeds meer bevoegdheden afstaan aan de staat en de EU en dan verbaasd zijn dat er niet naar hun geluisterd wordt. En zich verwonderen waarom de maatschappij met al die eigen belang nastrevende bestuurslagen en bestuurlijke organisaties eerder rotter dan beter wordt.

Enige waarnemingen mbt Bilderberg

Wereldwijd of lokaal? Mare nostra. Bilderberg strekt zich aan beide kanten van de Atlantische oceaan uit en lijkt gezien de lijst van de genodigden niet echt veel verder te gaan. Qua patet orbis wordt dus qua patet mare Atlanticus. Of beter nog qua patet mare Atlanticus borealis. Een trans noord Atlantische potentiële collusie of trans noord Atlantisch potentieel corporatistisch gebeuren. Dat lijkt een vertrekpunt om Bilderberg te analyseren. Als op een gegeven moment collusie of corporatisme voldoende aannemelijk gemaakt is dan kan men voorzichtig nagaan of het verder richting samenzwering gaat.

De actievoerders zijn veranderd. De beelden van de Bilderberg conferentie lieten zien dat er een enorme toename is in het aantal aanwezige demonstranten ten opzichte van voorgaande jaren. Maar ook dat de angel uit de protesten gehaald is en het protest meer een festival is geworden met een grasveld en toiletten verschaft door de Bilderberg organisatie. Is dit een verbetering? Hoe geloofwaardig ben je als actievoerder als je je laat fouilleren door de organisatie waar je tegen protesteert voordat je je “eigen” actie terrein betreedt?

Bilderberg documenten. Er zijn thans de nodige discussie stukken en notulen van de Bilderberg meetings gelekt. Je moet je natuurlijk afvragen of dit echte documenten zijn. Er echter vanuit gaande dat deze documenten kloppen zou je kunnen concluderen dat men vooral bang was voor natie staten in Europa en deze graag wou vervangen door iets groters. Dat hebben we nu.

Bilderberg mist aansluiting met de huidige tijd. Bilderberg lijkt zich deels overleefd te hebben, de EU is er. Bilderberg heeft echter geen aansluiting bij de BRIC landen. Het stamt uit een tijd dat de Noord Atlantische landen de dienst uitmaakten. Dat  is nu niet langer het geval. Mede daarom lijkt me ook de ambitie van de Bilderberg groep als wereldregering nogal onwaarschijnlijk. Dat wil niet zeggen dat de invloed op de VS en Europa groter kan zijn dan velen denken.

Tot zover het model (samenkomst, samenspel, samenzwering) en gedachtes en waarnemingen. Het antwoord hebben we nog niet. Blijft over een aantal filmpjes en links onder de lijn. En natuurlijk een woord van dank voor de filmers van “we are change Rotterdam” die hun materiaal met ons gedeeld hebben. Alhoewel niet allemaal libertarisch zijn het wel mensen die geloven dat ze verandering kunnen brengen door mensen voor te lichten. Die de lacunes van de MSM  proberen op te vullen en waar mogelijk de MSM aanvullen en corrigeren. En daarmee vorm geven aan een veranderende wereld met veranderende opvattingen over onder meer Bilderberg.

==============================================================

Wikileaks heeft documenten van Bilderberg, de discussie stukken en verslagen voor een aantal jaren (1955, 57, 58, 60, 62, 63 en 80) alhier openbaar gemaakt.

Charlie Skelton rapporteert over Bilderberg 2013 met het gezichtspunt van de mainstream-krant ‘The Guardian’. Er waren veel mainstream collega’s dit jaar, weet hij te melden. Maar de aanwezige toiletten vond hij wellicht de grootste verandering…

Ratio: zou zoals Charlie Skelton het mogelijk acht het gesloten bastion worden opengebroken? Wellicht 100 of 200 bloggers wereldwijd ondersteund door duizend activisten on site die gaan zorgen dat er komende jaren openheid komt over Bilderberg met persconferenties en wat al niet meer?

Dan Dicks van Press for Truth. Deze activist/journalist is vooral bekend geworden door de documentaire “Into the Fire”, die gaat over de de wijze waarop er met demonstranten omgegaan werd tijdens G20 in Toronto. We vroegen hem naar zijn standpunten over de bijdrage van onafhankelijke media en hoe hij zijn persoonlijk leven combineert met zijn werk. Is hij meer een activist of meer een journalist? Wat motiveerde hem om de afgelopen 7 jaar, dag in dag, uit media te maken? Hoe zien de komende jaren er voor hem uit?

Een klein meisje wil weten waar ze aan toe is.

Nogmaals, de filmpjes komen van we are change Rotterdam, als u meer wenst te zien dan kunt u hun site bezoeken.

Ratio: Ik wil afsluiten met een opmerking over het verval van de samenleving. De samenleving slikt de vervlakking van de MSM. We hebben maatschappijleer op school maar geen filosofie. De kleine minderheid die klassieke talen op de middelbare school heeft geleerd kan zich daar zeer slecht in uitdrukken. Als ik 1 punt bewezen heb met dit artikel en mijn potjeslatijn is het dat wel. Welke ontstellend geringe minderheid laaft zich uit eigen beweging aan de wijsheden van de klassieke schrijvers? Welke nog veel kleinere minderheid leest na het gymnasium examen uit eigen beweging de klassieken in de oorspronkelijke taal? Of breder. Wie leest er Hoppe, Mises of Keynes? Of Marx? Hoe intellectueel dood kan een maatschappij zijn? Een verschil kan alleen maar komen door mensen die zelf gaan onderzoeken en nadenken. Wat dat betreft hoop ik dat meer mensen onderdeel willen worden van de verandering en zelf nadenken of beter nog, daarna gaan filmen of schrijven.

2 REACTIES

 1. Het Westen is nog altijd een economische factor van betekenis. De BRIC landen zijn nog niet zo ver dat ze die rol kunnen overnemen. Men is ten eerste geen echte eenheid en verder heeft men Het Westen nodig als afzetmarkt.

  Ik zie Bilderberg als een lobbygroep. Het lobbyen lijkt mij effectief genoeg. Men laat zelfs de plaatselijke belastingbetalers opdraaien voor hun beveiliging.

  > Wie leest er Hoppe, Mises of Keynes? Of Marx?

  Wie leest er Harry Potter, 50 Shades of Grey of Heleen van Rooijen?

  Als je verwacht dat de tweede groep lezers Mises (en rest lijstje), Machiavelli of Nietsche leest, dan zijn je verwachtingen denk ik te hoog.

  George Orwell verwoordde het goed in het boek 1984. De strijd om de macht gaat tussen de elite (heeft macht) en sub-elite (wil macht overnemen) welke van tijd tot tijd van rol wisselen.
  De ‘proles’ (de rest) heeft aan eten en vermaak, meestal, genoeg en anders gaat men muiten. Ik ga er niet van uit dat ‘proles’ perse domme mensen zijn. En om in mijn potjeslatijn te eindigen: panem et circenses…

 2. Zouden we ook kunnen veronderstellen dat Bilderberg een gewoon onschuldig clubje is?
  Mensen die al tot een bepaalde positie zijn gegroeid, een bepaald niveau en dan behoefte hebben om met gelijken vertrouwelijk meer informatie te verzamelen?

Comments are closed.