Ratio_avatar-131x200De gok van Pascal
is oorspronkelijk bedoeld om te beoordelen of men niet beter in een (christelijke) god kon geloven of niet. De stelling is:

1 Als men in God gelooft, en hij bestaat, dan komt men in de hemel.
2 Als men niet in God gelooft, maar hij bestaat wél, dan komt men in de hel.
3 Als God niet bestaat, heeft wat men gelooft geen gevolgen.
4 Conclusie: men kan beter geloven in God, dan komt men in ieder geval niet in de hel, en misschien wel in de hemel

Het is een niet geheel valide stelling want het is ook mogelijk dat je in de foute god gelooft en dus toch pech hebt. Daarnaast is het zo dat geloven over het algemeen niet gratis is. De winst (eeuwig leven) is echter een dermate grote beloning dat de kosten van geloven wellicht dan maar als verwaarloosbaar moeten worden gezien.

De reden dat ik dit behandel is dat deze gok geregeld terug komt. Bijvoorbeeld thans met de klimaatveranderingshypothesen. Als er een onheilsprofeet is die hel en verdoemenis predikt, en belooft dat als we doen wat hij wenst de aarde gered gaat worden, moeten we dan de gok van Pascal toepassen om onze keuze te bepalen? En dus naar de profeet cq wetenschapper luisteren?

Op een wat lager niveau, voorkomen van massale sterfte bij de mensen, werden de overheden een paar jaar geleden aangeraden om massaal griepvaccins in te slaan. Heeft Nederland een paar honderd miljoen gekost, de organisaties achter de profeten zijn er stinkend rijk van geworden en lachen ons nu ongetwijfeld uit.

Voor veel burgers maar ook voor de politici geldt dit dilemma. De onheilsprofeet claimt over kennis te beschikken en is thans ook vaak goed opgeleid en wordt gesteund door machtige organisaties. Hoe kan je als burger nu zeker weten dat wat hij claimt onjuist is? Je weet het vaak niet. Dus is de verleiding toe te geven aan de gok van Pascal groot.

Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de overheid. Als er geen overheid is die de zorg van de zwakkeren overneemt dan krijgen we hier Amerikaanse toestanden. Als er geen centrale bank is krijgen we inflatie. Althans, zo melden de profeten.

Keer op keer werken organisaties in op de angst van de mens. Waar Ponzi schema’s ingrijpende op de hebzucht algemeen vervloekt worden strijken mensen die succesvol op de angst inspelen middels het hier boven beschreven “logische model” (dat vol fouten zit) de echte fortuinen op.

Het wordt tijd dat we deze profeten in welke verschijningsvorm dan ook de middelvinger geven die ze verdienen.

10 REACTIES

 1. Als er al een god bestaat, dan zal hij zich wel aan mij moeten verantwoorden en ik niet aan hem. Als er een god is waarom laat hij al die ellende wat er op de wereld afspeelt toe? Het is sprookjes verhaal die berust op machthebbers te ondersteunen.

 2. Welk nut heeft mijn geloven voor god?
  Is god een soort vampier, en mijn geloven het bloed dat hij nodig heeft om te overleven?
  En krijg ik ‘later’ de hemel/eeuwig leven als beloning?
  (Sterfelijken die zich door een vampier laten bijten krijgen ook een soort van eeuwig leven.)

  Kent iemand de film “Lord of the Flies”.
  In die film zie je hoe een religie ontstaat.

 3. Voor mij komt hier de angstcultuur van het Christendom goed naar boven. geloof in god, want anders… Politici maken ook dankbaar gebruik van dit soort angstmechanismen.

  Op een wat lager niveau, voorkomen van massale sterfte bij de mensen, werden de overheden een paar jaar geleden aangeraden om massaal griepvaccins in te slaan. Heeft Nederland een paar honderd miljoen gekost, de organisaties achter de profeten zijn er stinkend rijk van geworden en lachen ons nu ongetwijfeld uit.

  Helaas ben ik het toch oneens met de auteur in dit geval. In het geval van ziektes denk ik dat het goed mogelijk is dat ons nog een epidemie (van Spaanse Griep proporties) te wachten kan staan, en in die zin vind ik de reacties van virologen niet overtrokken. Er is juist een tekort aan onderzoek hiernaar, omdat bedrijven er geen winstverwachting bij hebben. Op het moment dat de epidemie ontstaat zal het te laat zijn.

  En over de gok van Pascal; Van wikipedia:

  Critici stellen dat de Gok van Pascal meerdere fouten bevat.

  Het is een ad consequentiam-drogreden. De Gok van Pascal levert geen inhoudelijk bewijs dat God bestaat, alleen het gevolg van wel of niet in hem geloven (en kan zodoende slechts als nevenschikkend argument voor geloof in God gebruikt worden).

  Critici vragen zich af of men wel kan besluiten om te geloven in God zonder echt van zijn bestaan te zijn overtuigd, alleen maar om de hel te mijden. Als God alwetend is -zoals veel christenen stellen- dan zou hij dit bedrog meteen doorzien (zoals onder andere in Matteüs 7:21-23 wordt gesteld). Het zou daarom geen zin hebben om, uit angst om in de hel te komen, zich op het sterfbed (of eerder) te bekeren.

  De Gok veronderstelt dat alleen de christelijke God (JHWH) zou kunnen bestaan; er zijn echter talloze goden en godinnen waarin de mensheid gelooft of geloofd heeft, en Pascal kan ons niet vertellen waarom het bestaan van de christelijke God waarschijnlijker is dan dat van alle anderen. Als (een) andere god(en) de mensen opwacht(en) na de dood, zou(den) deze(n) hen evengoed kunnen straffen voor hun geloof in de verkeerde god (of, als men bijvoorbeeld veronderstelt dat de christelijke god gelijk is aan de islamitische (Allah), in de verkeerde profeet, namelijk Jezus in plaats van Mohammed). Dit bezwaar, ook wel bekend als het argument van inconsistente openbaringen, haalt de positieve winstverwachting onderuit.

  arvr [8] reageerde op deze reactie.

 4. Ratio,

  Een mooie overpeinzing, en de moeite waard om te overpeinzen. Overigens, de gok van Pascal kan een buitengewoon simpele en ontwapenende tegenvraag hebben: Welke god?

  Voor de wereld waarin deze Pascal leefde was de keuze simpel. De god van het christelijke geloof. Helaas, er zijn bergen geloven met bergen goden in de wereld.

  De gok van Pascal dicteert dan dat wij alle geloven en/of goden dan maar serieus moeten nemen. Volgens mij wordt je daar knettergek van en schizofreen! En het leidt tot een gegarandeerde zelfmoord aangezien er geloven zijn die een doctrine bevatten dat ongelovigen of andersgelovigen ter dood moeten worden gebracht.

 5. @Bubbelprikker [5]:
  Quote:
  “Helaas ben ik het toch oneens met de auteur in dit geval. In het geval van ziektes denk ik dat het goed mogelijk is dat ons nog een epidemie (van Spaanse Griep proporties) te wachten kan staan, en in die zin vind ik de reacties van virologen niet overtrokken. Er is juist een tekort aan onderzoek hiernaar, omdat bedrijven er geen winstverwachting bij hebben. Op het moment dat de epidemie ontstaat zal het te laat zijn. “

  Vaccins zijn specifiek gericht tegen een aantal griepstammen. Een specifiek ingekocht vaccin zal dus onwaarschijnlijk de oplossing zijn tegen een andere stam die de “Spaanse Griep” kenmerken heeft.

  Overigens, de beste persoonlijke beveiliging tegen griep is een gezonde leefwijze. Niet zozeer de gezonde leefwijze als “Macrobiotisch dieet” of “Veganistisch” of ander linkse modieuze prietpraat, maar gewoon gevarieerd en niet teveel eten. En zit niet de hele dag op je reet.

 6. Dat met die vaccinatie is nog falsifieerbaar, maar een bewering over het bestaan van God niet. Ik denk ook dat er wat spraakverwarring is over het begrip profeet, dat is voor religieuze mensen toch iets anders dan een soort wetenschapper die allerlei beweringen doet, dat is meer een type discussie voor wetenschap onderling om te falsifiëren, dat beperkt zich tot het stoffelijke, en dat is het gebied waar andere types mensen dan gelovigen of dominees de discussie het best kunnen voeren.

Comments are closed.