euro vs zimbabwenoodzakelijk is BEGIN CITAAT: a] Het uitschakelen van de nationale reserve valuta’s en goud bij de reserveschepping, en deze steeds meer beperken tot dekkingsmiddelen van het SDR type, gecreëerd door gezamenlijke besluiten en aangewend voor de gemeenschappelijk overeengekomen doeleinden, met nadruk op de financiering van de derde wereld

b] Het ontwikkelen en afdwingen van richtlijnen ten behoeve van officiële interventies op de wisselmarkten en een beter aanpassingsbeleid. Het toekennen van de verantwoordelijkheid voor marktinterventies aan een permanent uitvoerend commité binnen het kader van periodiek herziene richtlijnen en maximum bedragen, en / of een voorlopig maximale marge voor fluctuaties

c] beide hierboven genoemde doelstellingen moeten nagestreefd worden door alle landen die bereid zijn deze te aanvaarden, vooral via regionale organisaties indien ze nog niet onderhandelbaar zijn op wereldwijde schaal EINDE CITAAT

Dit zijn aanhalingen uit het boek “naar een rechtvaardiger internationale orde”. (appendix 2, pagina 199, ISBN 90 10 01728 1). Een verzameling essays onder de coördinatie van Jan Tinbergen. De aanhaling gaat over gewenst monetair beleid voor de middellange termijn om in de ogen van de auteurs een rechtvaardiger eerlijkere samenleving te verkrijgen.

Dit is een agenda naar een wereldvaluta. En dus de afschaffing van de nationale soeverniteit. In een fiat valuta stelsel met fractional reserve banking heeft de (centrale) bankier de macht in handen. Punt a betekent einde soeverniteit en een wereldwijde herverdelingsoperatie naar de derde wereld. Punt b is het zolang er nog nationale valuta’s zijn deze ondergeschikt maken aan centraal gezag. Punt c is een nadere uitwerking van het actieplan. Dit heeft onder meer geresulteerd in de euro.

Dit artikel in het kader van “ken uw tegenstander”. Waar wij ons baseren op het NAP vormen dit soort in de jaren 70 openlijk uitgesproken gedachtes de basis van veel van het huidige beleid.

3 REACTIES

  1. Onbegrijpelijk isdat er één mens te vinden is die deze onzinnige immoraliteit aanvaardt; laat staan hele massa’s.

  2. @goudprijs [2]: Als de centrale bankier zo veel macht zou hebben als u de beste figuur toedicht, dan was de crises al lang teneinde. Dat is nu juist het aardige; zijn macht is maar zeer beperkt. Een jongleur kan de bal wellicht heel lang in de lucht houden, maar uiteindelijk wint de zwaartekracht. Een jongleur is niet meer dan een mighty mouse. Net als de bankier..

Comments are closed.