Ratio_avatar-131x200Als gevolg van een aquatische onbalans dreigen ook de gematigde streken geconfronteerd te worden met een twee seizoenen model, namelijk een nat en een droog seizoen. Deze klimaatsverandering lijkt door menselijk ingrijpen veroorzaakt te worden. Er is nog veel geld, tijd en onderzoek nodig om de exacte samenhang van de onderling verweven processen te analyseren. Een aantal zaken staan al wel vast.

Recent onderzoek heeft een massale vervuiling van het zeewater met dihydroxy monoxide en geoxideerd waterstof aan het licht gebracht. Deze vervuiling is als zeer ernstig te kwalificeren maar is op zich zelf niet genoeg om de overgang naar een nat en een droog seizoen te bewerkstelligen.

De met name door menselijke invloed in alle lagen van de atmosfeer toegenomen partikel dichtheid betekent dat regen zich veel sneller zal vormen. De partikels, fijnstof, stuifzand, en roetdelen, zijn acceleratoren voor de vorming van regendruppels. Thans zal bij gelijkblijvende temperatuur en luchtdruk en luchtvochtigheid veel eerder regenval optreden dan enige eeuwen geleden. De toegenomen partikel dichtheid komt door vervoer, industrie, electriciteitswinning indien dit met fossiele brandstoffen gebeurt en door de woestijnvorming en landbouw (onder meer ploegen).

Een andere factor van betekenis komt voort uit de veranderende samenstelling van de allerbovenste laag van de oceanen. De toename in macro moleculen in combinatie met een explosie in drijvend micro plastic zorgt aan de ene kant voor een geringe toename van de viscositeit van het water. Uit laboratorium proefopstellingen is gebleken dat deze toename in viscositeit meer dan gecompenseerd wordt door de oppervlakte toename van het voor verdamping beschikbare raakvlak met de lucht. De micro plastics en de macro moleculen zorgen ervoor dat de zee geen gladde spiegel is maar veel ruwer en een veel groter verdampingsoppervlakte krijgt. Het gevolg is dat de laatste jaren bijna ongemerkt de hoeveelheid neerslag is gestegen.

De wereldwijde neerslagstijging gevat in een grafiek geeft een voor de kenners zeer verontrustende “dweil” vormige curve te zien.

De oorzaken van de toename van de micro plastics kan aan niets anders dan menselijke invloed te wijten zijn. De macro moleculen zijn producten van de chemische industrie. Anders dan de meeste natuurlijke macro moleculen breken ze niet spontaan af en duurt het eeuwen voor ze verdwijnen. Door de toename van de verharde oppervlaktes in de wereld door menselijke bebouwing, wegen en erosie, wordt water niet gefilterd voordat het in de rivieren terecht komt. Waar in het verleden na een regenbui het overgrote deel van de neerslag indirect via het grondwater werd afgevoerd naar de rivieren en onderweg gezuiverd werd komt het nu ongezuiverd in de rivierstelsels.

De extra verdamping uit oceanen gecombineerd met het meer en meer ontbreken van de bufferfunctie van de atmosfeer door de partikelconcentraties zorgen voor langdurige regenval. Zoals nu ook kan worden geconstateerd in Europa en Noord Amerika. Op zich zou het probleem beheersbaar zijn en zou de mensheid de gelegenheid hebben de koers te verleggen en te zorgen dat de klimaatverslechtering geen vernietiging van het leven inhoudt. Helaas is er een tipping point.

Een aantal van ons zijn bekend met de capillaire werking. Dit is de zuigende kracht die water vanuit de wortels van een boom tot in de kruin weet te transporteren. Soms van tientallen meters diep. Tot wel honderd meter in de lucht als het bijvoorbeeld Redwood bomen zijn. Een aantal heeft ook gezien wat er gebeurt als gedurende het groeiseizoen een berk of een druif gesnoeid worrdt. De capilaire werking gaat door tot de boom dood is, als de snoeibeurt maar grondig genoeg is.

Op het moment dat een vallei oververzadigd is met water, en al het water tot de ondoordringbare ondergrong van de aquifier is doorgedrongen, kan er geen druppel meer bij. Waar normaal gesproken een neervallende boom geen kwaad kan, is er op dat moment een kritische situatie bereikt. Zelfs het landen van een vlinder kan een schokpatroontje te weeg brengen dat voldoende is om de capillaire werking van de bodem in volle omvang te doen losbarsten. Waar normaal gesproken de zwaartekracht in een stroomgebied het leegstromen van de aquifier voorkomt is die kracht thans overwonnen. De capillaire werking heeft de zwaartekracht overwonnen en zal het hele bekken droogleggen. Tot onvoorziene dieptes waar duizenden jaren oud water is opgeslagen. Vergelijk het met een fles cola waar een menthosje in is gevallen, die blijft ook spuiten.

Zodra nu door de toegenomen regen die de afvoercapaciteit van de rivieren te boven gaat zo’n stroomgebied doet leegstromen komt de volgende fase in gang. Het zal vele jaren, zo niet decennia duren voordat alle grondwater door de capillaire werking aan de grond is onttrokken. Dit zal enorme overstromingen teweeg brengen en de zee met een enorme toevloed aan water, en aan partikels, confronteren. Het voor verdamping beschikbare oppervlak zal door deze toename aan deeltjes verveelvuldigen waardoor het zal lijken of de oceanen koken. Enorme regens zijn het onvermijdelijke gevolg gedurende en na de leegloop van het eerste majeure stroombekken.

De ellende is dan helaas nog niet afgelopen want de kans is groot dat de andere stroomgebieden het voorbeeld van de eerste volgen. De regens zullen gigantisch zijn. Op het moment nu dat een stroomgebied is leeggestroomd zal een droogte tijd aanbreken. Het grondwaterpeil zal vele kilometers diep liggen. De porieen der aarde zijn immers door het capillaire effect open gezet en het vele regenwater zal net zo snel wegzakken als het valt.

Het is te verwachten dat de leegstroom van een stroomgebied gepaard gaat met grote aardbevingen en mogelijk ook een toename in vulkanische activiteit. Wat het netto effect is, is nog onduidelijk. Een goede aardbeving kan mogelijk de capillaire stroom blokkeren, een leuke vulkaanuitbarsting doet de partikeldichtheid in de atmosfeer geen goed.

De effecten op de flora en fauna zullen enorm zijn. Op de nieuwe kale vlaktes is het te hopen dat neerslag vasthoudende planten als hoogveenmossen de neerslag binden en grote stofvorming die het proces helemaal onomkeerbaar zouden maken kunnen voorkomen.

Menselijk ingrijpen zou kunnen betekenen dat de hoeveelheid verharding wordt verminderd door belasting heffing of het amoveren van wegen en parkeerterreinen. Verhandelbare waterrechten voor de industrie kunnen ook een middel zijn.

Het is eigenlijk 5 minuten over twaalf, alleen grootschalig ingrijpen door een klimaat bureau kan de wereld redden. De regencritici die met hun maanstippen theorie de maan invloed op het water toedichten weten niet waar ze het over hebben. Gezien het collectieve belang zouden deze figuren zeker binnen de academische wereld maar eigenlijk ook daarbuiten moeten worden doodgezwegen zodat ze geen podium hebben om hun abjecte visie te presenteren.

18 REACTIES

 1. Dat de warme golfstroom door de BP-ramp bijna tot stilstand is gekomen hoort er ook nog bij. Een Nederlandse (dacht ik) student heeft een apparaat ontwikkeld die het plastic uit de oceaan kan halen. Na die berichtgeving heb ik er nooit meer iets van gehoord.

 2. Heel interessant met nieuwe overwegingen voor mij.
  Alleen vraag ik me af of je eindadvies wel juist is:
  “Gezien het collectieve belang zouden deze figuren zeker binnen de academische wereld maar eigenlijk ook daarbuiten moeten worden doodgezwegen zodat ze geen podium hebben om hun abjecte visie te presenteren.””

  Ik vind net dat duidelijk moet worden aangetoond dat die stellingen niet kloppen

 3. Ik moest erg lachen om dit artikel. En eigenlijk ook niet want het doet mij ergens aan denken … Tsja.

  Het enge van dit verhaal is dat het met de juiste technieken verkocht kan worden aan het volk. Er zitten een aantal aspecten in die gewoon waar zijn, zo kan een boom omvallen door oververzadigde grond, is de oceaan op een aantal punten verontreinigd met plastics/chemicaliën ( wikipedia ) en planten gaan sneller dood als je teveel snoeit bijvoorbeeld.

  Door in de propaganda sterke nadruk te leggen op de “Waarheden” en het in een wetenschappelijk/ingewikkeld jasje te gieten kan je inderdaad mensen dermate misleiden dat het niet meer opvalt dat het geheel feitelijk een onwaarheid is die samen gepunnikt is uit individuele waarheden met wat onzin als lijm.

  Gooi er nog een stukje alarmisme overheen (je zet daarbij mensen in de doen-stand en niet in de denk-stand) en hup, daar gaat het verhaal zijn eigen leven leiden.

 4. @Ton van Zanten [3]:
  En je wil niet weten in welke mate deze stoffen in onze voeding voorkomen!

  We moeten vooral niet vergeten dat een overdosis aan dihydroxy monoxide ernstige ademhalingsproblemen veroorzaakt en dat een overdosis aan geoxideerd waterstof zeer forse vochtafscheiding kan veroorzaken!

  Daarom is het noodzakelijk om direct actie te ondernemen, de tijd van wachten is voorbij en de wetenschappers zijn het unaniem met de bovenste punten eens!

  Red de Aarde NU!

 5. Zet dihydroxymonoxide op de lijst van verboden stoffen, en alles is opgelost 😉

 6. @Raymond [9]:
  Ik vind dit soort documentaires gewoon leuk. Nee, geen aluhoedje, maar ik heb wel wat extra C02 de atmosfeer in geholpen. Helaas, maar van bier met helium ga je met een hoog stemmetje praten 😉

  Het is voor mij onbegrijpelijk dat mensen dit geloven. Hoe dom kan je zijn?

  Speciale chemicaliën om de bevolking te controleren? Zonde van de moeite, daar hebben we de media voor.

  Stoffen om het klimaat te beheersen? Denk het niet. Als je jezelf realiseert wat het volume van de atmosfeer is, en dat het klimaat in principe de neiging heeft om zichzelf te stabiliseren (gelukkig maar, anders waren we hier niet) kom je tot de conclusie dat je belachelijk veel rommel moet gaan spuiten voor enig effect.

  Of misschien een manier om van chemisch afval af te komen? Ga even na hoe een straalmotor werkt en probeer je af te vragen wat die chemicaliën gaan doen in zo’n motor. Volgens mij gaat ie een beetje extra slijten ofzo.

  Samenzweringstheorieën, ik geniet ervan. Keer op keer. Hoe verzinnen mensen het? Zelfs ik kom er niet meer op soms…

  Het meest bizarre van het verhaal is dat de mensen die dit soort dingen geloven nou juist het echte probleem over het hoofd zien. En dat heeft te maken met de enorme hoeveelheid kerosine die een vliegtuig gebruikt. Maar ja, feiten zijn nou eenmaal niet zo spannend als wilde theorieën.

  Raymond [17] reageerde op deze reactie.

 7. @jpk [11]:
  Altijd leuk om te zien, mooie vogels en aandoenlijke kuikentjes voorzien van een mooi emotioneel muziekje. Los van het feit dat het een en ander wat in scene is gezet. Let even op die foto van die meeuw met een tandenborstel in zijn maag.

  Tsja, Midway ligt midden in de “Great Atlantic Garbage Patch”. Ik heb hierboven al een linkje voorzien. En geloof het of niet, er is tot nu toe vrij weinig onderzoek gedaan, noch naar de echte omvang van het probleem, noch naar de gevolgen op de natuur ervan.

  Je word pas echt kwaad als je jezelf realiseert dat er honderden miljarden (zo niet meer) uitgegeven zijn aan die Global Warming/Global Government waanzin, maar dat de echte problemen, zoals deze, worden gelaten zoals ze zijn.

  Zou het met het feit te maken hebben dat een kolonie meeuwen in de Pacific zich wat minder lenen om politieke machtsspelletjes mee op te bouwen?

 8. begin van artikel leek intressant, tot ik bij het deel kwam dat door capillaire werking het grondwaterbekken zou “leeglopen”.
  toen ben ik gestopt met lezen.
  Zoals “arvr” zegt, leugens verpakken in waarheden.
  Beginnen met een echt probleem om de bullschit geloofwaardig te maken.

Comments are closed.