- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Digitaal geld: de weg naar financiële vrijheid en betrouwbaar geld Henry Sturman

henryOp 13 april j.l. gaf ik een korte introductie over de voordelen van een free banking geldsysteem op internet met de mogelijkheid van anonieme betalingen. Hoewel ik kritisch ben over Bitcoin, is het relatieve succes inspirerend. Net als velen denk ik dat de tijd nu rijp is voor waardevast en betrouwbaar en anoniem digitaal geld. De technologie daarvoor bestaat als sinds 1983. Toen ontwikkelde cryptoloog David Chaum namelijk een methode voor anonieme digitale cash, gebaseerd op zogenaamde blind signatures. Daarmee is het mogelijk dat een server betalingen verifieert zonder te weten wie de partijen in de transactie zijn.

Reeds in 1990, toen het wereld wijde web nog niet was uitgevonden, zette Chaum het Amsterdamse bedrijf DigiCash op. In 1993 bracht DigiCash een online, door goud gedekte, digitale anonieme munt uit. Vijf jaar later ging DigiCash failliet; de munt sloeg niet aan. Mensen hadden nog vertrouwen in fiatgeld en de online economie was nog klein. Bovendien: de overheid en de gevestigde banken waren destijds nog niet zo’n grote bedreiging voor financiële privacy.

Er is nu perfecte storm van zeven samenvallende gebeurtenissen, waardoor de tijd rijp is voor een succesvolle crypto currency: ontwikkelingen in de cryptologie, internet, exploderende online economie, kredietcrisis, Bitcoin, verlies aan vertrouwen in overheidsgeld en banken en discussie over het terugkeren van de gouden standaard. Volgens sommigen voldoet Bitcoin al als digitaal geld, maar dat geloof ik niet. Ten eerste is Bitcoin niet inherent anoniem. Sterker nog, het is zelfs minder anoniem dan bankieren via een overheidsbank, omdat alle transacties openbaar zijn. Een redelijke mate van anoniemiteit kan wel bereikt kan worden door voor elke transactie een nieuw account aan te maken, maar dat is nogal onhandig en de meeste Bitcoin-gebruikers doen dat niet. Ten tweede is Bitcoin niet geschikt voor directe aankopen op internet, zoals een site-subscription, downloadbare muziek, of een fysiek artikel dat men net voor de deadline van de dagelijkse verzending wil bestellen. Het verifiëren van een Bitcoin-transactie kost namelijk gemiddeld een uur. Ten derde is Bitcoin verspillend, want het kost enorm veel computerkracht, computertijd en electriciteit om Bitoins te ‘mijnen’. Goud geld moet ook gemijnd worden, maar heeft tenminste nog industriële- en sierwaarde. Een bitoin, echter, is niet meer dan een waardeloze reeks enen en nullen. Ten vierde kan Bitcoin onbeperkt aangemaakt worden, wat kan leiden tot hyperinflatie. Hoewel het aantal bitcoins beperkt is tot ongeveer 21 miljoen (waarvan tot nu toe de helft aangemaakt), is er geen limiet aan het aantal vergelijkbare systemen die kunnen worden opgestart. Die kunnen elk opnieuw 21 miljoen digitale munten, of welk ander aantal ook, aanmaken. Er zijn al diverse copycats van Bitcoin, zoals lightcoin en zerocoin. Ten vijfde, Bitcoin is nergens door gedekt, waardoor de waarde enorm fluctueert. Vandaar ook dat bitcoins nauwelijks als betaalmiddel worden gebruikt, maar voornamelijk worden gekocht als speculatieve investering. Kortom, Bitcoin is een bubble. Ik blijf bij mijn eerdere voorspellling dat de waarde van een bitoin voor 13 april 2014 onder $1 zal zakken.

Binnen een paar dagen nadat ik opriep tot het ontwikkelen van een protocol en het maken van open source software om digitaal geld en online free banking mogelijk te maken, werd ik geatendeerd op al bestaande open source software dat volledig voldoet aan mijn verlanglijstje van eisen. Deze software, Open Transactions, wordt door de maker omschreven als een soort PGP voor transacties. Het bedrijf Monetas gaat commerciële, op Open Transactions gebaseerde, diensten aanbieden (hun hoop is vanaf 1 januari 2014 operationeel te zijn).

Ik verwacht dat er de komende jaren een succesvolle opvolger van Bitcoin gaat komen die daadwerkelijk op grote schaal als online betaalmiddel gebruikt gaat worden. Wellicht via Open Transactions en Monetas. Of ik daarin een rol kan spelen, daarop ben ik nog aan het puzzelen. Maar ik hou u via de vrijspreker op de hoogte.

Ingezonden door Henry Sturman