UN_buildingBegin citaat: Een van de kernthema’s in dit rapport is geweest de onvoorziene uitwerking van ongecoördineerd nationaal optreden. Binnen de landen heeft zich in de tijd een ontwikkeling voorgedaan van instituties en mechanismen, die een grotere planning en coördinatie van de diverse economische activiteiten binnen het kader van de algemene nationale doeleinden zeker te stellen. De groei van progressieve belastingstelsels, van inkomensherverdeling en van planbureau’s vertegenwoordigt enige elementen van deze evolutie.

Een soortgelijke evolutie op het internationale vlak is alleen een kwestie van tijd. Vaak heeft de ontwikkeling van internationale instituties dezelfde weg gevolgd als die van nationale instituties, zij het met achterstand in de tijd van verschillende decennia. Een van de fundamentele vragen, die de internationale gemeenschap thans onder ogen moet zien is of zij het proces van deze evolutie zou moeten versnellen en bewust verschillende elementen van een systeem voor planning en beheer van hulpbronnen op wereldschaal een plaats zou moeten geven. Vele voorstellen hangen met deze doelstelling samen.

a] De geleidelijke invoering van een stelsel van internationale belastingen in handen van een Wereldministerie van Financien om zowel de lopende als de ontwikkelingsbehoeften van de armere landen mede te financieren.

b] Het scheppen van een internationale reserve valuta door een internationale autoriteit, zoiets als een internationale Central Bank die internationaal beheerd zou moeten worden, zonder overheerst te worden door een bepaalde groep van landen. EINDE CITAAT

Dit is een aanhaling uit het boek “naar een rechtvaardiger internationale orde”. (hoofdstuk 19, pagina 193-4, ISBN 90 10 01728 1). Een verzameling essays onder de coördinatie van Jan Tinbergen. Er volgen overigens nog de nodige andere punten die ik u in deze onthoud. (er volgen na punt b nog punten c tot en met f…..)

Rechtvaardigheid vereist volgens de auteurs een wereldregering met internationale progressieve belastingstelsels, met internationaal opgezette inkomensherverdeling en zeker ook een internationaal planbureau.

We hebben allen kunnen zien dat de afgelopen decennia deze ontwikkeling in gang is gezet. In ieder geval binnen de EU, wat als tussenstap gezien zou kunnen worden naar de door Tinbergen cum suis gewenste eindsituatie.

6 REACTIES

 1. Weer die overtuiging dat een centrale (lees socialistische) wereldregering het echte heil zal brengen. Keurig eerlijk verdeelde armoede. Elke lust tot persoonlijk ondernemen de kop indrukken. Ik ben uiterst pessimistisch wanneer dit de werkelijkheid gaat worden.

 2. Dit kan de ideale wereld worden.
  Eén centrale dictator met een sterke staf
  De mensheid beheerst nu de techniek om ieder mens op alles uit te luisteren en zijn bewegingen te volgen. Dat kan in een grote computer verwerkt worden
  Nog vóór dat misdaden uitgevoerd worden, kan de potentiële dader dan al gepakt worden.
  De staf van de dictator bepaalt de behoefte van iedereen en de kennis en kracht van degenen die daar voor moeten zorgen.

  De weg daar naar toe is via Europese Unie, Monetaire Unie, Begroting Unie, Banken Unie, Pensioen Unie, Socialistische Unie, Atlantische Unie, Wereld Unie, Elke Verzinbare Unie.

 3. @Overnight [3]:
  Ja, inderdaad, het is al(lang) aan het gebeuren.
  Maar zolang de meeste mensen liever hun kop in het zand steken zal er weinig veranderen. De mensen die ik spreek zijn het wel met
  mij eens (10%, schat ik), dan wel zeggen mij hier niet mee gecon-
  fronteerd te willen worden. Ik herhaal het nog maar een keer:
  Ajax-Feijenoord en GTST zijn veel interessanter. Hoewel ik vind wel in een zeer interessante wereld te leven en ook in een erg
  interessante tijd, vind ik het ook wel weer een prettig idee dat
  ik de afloop niet meer hoef mee te maken – qua leeftijd.

 4. gelukkig herhaalt de geschiedenis zich en beginnen we dan weer van voren af aan. op een lager level dat wel

Comments are closed.