Person_Timmermans_Frans1Teruggekomen van een 14daagse vakantie kreeg ik van een buurman-vriend een krantenknipsel uit de Telegraaf van 14 juni: “Kabinet fluit Europa terug” met de blijde opmerking/vraag of de Nederlandse overheid nu tot juistere inzichten komt.

Mijn eerste impuls is NEEN, ze praten daar kennelijk nog steeds over “Europa” terwijl ze het over de EU hebben.
Dit is puur (bewust?)  bedrog om de kiezers het positieve woord “Europa” voor te houden omdat ze weten dat “EU” steeds meer als negatief wordt onderkend.

 Het bewuste artikel begint te zeggen: “Nederland wil  paal en perk stellen aan de Brusselse bemoeizucht”
Wel DAT is “lekker stoer”. Dat betekent dat ze ook afspraken die ze zelf gemaakt hebben, zouden willen terugdraaien. En niet alleen dat, maar ook die waaraan “Nederland” hard heeft meegewerkt om die regels andere landen (bvb Griekenland) de strot af te duwen.

 De Ministerraad schijnt over punten gesproken te hebben, maar die heb ik nog niet duidelijk op internet gevonden.

Duidelijke punten als uittreden uit de EU of uit de euro zullen er echter zeker niet in staan.

 De hoofdreden van deze regeringsshow zal zijn dat ze de hete adem van de kiezer in de nek voelen en daarom nu kiezers leuke dingen trachten voor te spiegelen.

 Wat wel gaan ze echt eisen? Ik denk niets; gewoon zacht voorstellen voor de Bühne..Let maar eens kritisch op, dan kunnen we ze mogelijk hier nog eens objectief trachten te belichten.

1 REACTIE

  1. Het is in ieder geval duidelijk dat er een anti-tendens tegen de bemoeizucht van de EU moet worden gestopt door de schijn hoog te houden dat de nationale politiek nog spierballen zou hebben.
    De macht om op specifiek niveau tot beleid te komen is allang verkwanseld. De stromannen Rutte en Samsom hebben niet meer betekenis als jan klaasen en katrijn in de politieke poppenkast en het eigenlijke beleid komt allang niet meer vanuit de direct gekozen volksvertegenwoordiging. Het is natuurlijk bitter om volmondig toe te geven dat de Nederlandse leeuw geen tanden meer heeft en ook geen ruggegraat. Dan maar blaffen zonder te kunnen bijten.

Comments are closed.