meeuw-op-paalU kunt hedenavond meedenken en meebouwen aan de toekomst van Maastricht. Filosoferen over wat het succesmodel van een speciale economische zone kan betekenen voor een regio als Groningen kan vrijdag de 14de juni. In Amsterdam vindt wederom een cafe Bastiat plaats op de 18-de juni, deze keer met een lezing van Karel Beckman.

Allereerst Maastricht.

Internationaal libertarisch activist Hendrik die onder meer heeft deelgenomen aan de campagne van Ron Paul, probeert hier samen met anderen het licht der vrijheid te ontsteken. Het is een nog sputterend vlammetje, de eerste bijeenkomst waren er 6 aanwezigen, 7 als je de hond van een van de deelnemers meetelde. Het zou zeer prettig zijn als zich in het zuiden vertoevende lezers hedenavond dinsdag 11 juni organisator Peter Harmwijk niet in de kou laten staan. De locatie is Café FORUM, Sint Pieterstraat 4 te Maastricht. Aanvang is 19:00 uur, afloop ongeveer om 23:00 uur. Met de dwalende burgervader van Maastricht die gesteund door de politiek fout op fout stapelt moet libertarisch politiek activisme toch een genot zijn!

LP Groningen heeft grootse plannen.

De top tien van welvarende landen, als we de olielanden weglaten, bestaat vooral uit kleine landen die begrijpen dat open grenzen en lage belastingen essentieel zijn. Daarom pleit de Libertarische Partij voor het recht op afscheiding, en gaat de Libertarische Partij Groningen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen met een programma waarin het recht op afscheiding voorop staat. De LP pleit ervoor van Groningen een vrije zone te maken, met zo min mogelijk regels en zo laag mogelijke belastingen. Dergelijke vrije zones in China kennen sinds jaar en dag een economische groei van rond de 30 procent. Als Nederland daar niet aan mee wil werken, dan pleit de LP voor afscheiding van Groningen, zodat Groningen kan groeien en bloeien door de enorme aantrekkingskracht die een dergelijke vrije zone zou hebben op kapitaal en talent. Om nog maar niet te spreken over het aardgas! Locatie: Het heerenhuis, Spilsluizen 9, Groningen, 14 juni, van 20:00 tot 23:00 uur.

Amsterdam, 18 juni.

Cafe Bastiat heeft op dinsdag 18 juni de internationale auteur Karel Beckman bereid gevonden om te spreken. Karel Beckman is co auteur van het boek “de democratie voorbij”. Dit boek is intussen in een tiental talen verschenen! Karel Beckman verkent de grenzen van het particuliere bezit, hoort de hele aarde prive bezit te zijn? Locatie: Cafe Heffer Oudebrugsteeg 7, Amsterdam, 18 juni, LET OP: aanvang 20:00 uur. (inloop vanaf 19:30)