slaven te huurLaten we beginnen met de staat van de huidige vakbonden. Vakbonden hebben een speciale plaats en rol in onze maatschappij. Dat is zeker waar. Maar wat doen vakbonden heden ten dage?

Ten eerste vertegenwoordigen de vakbonden de werknemers. En staan ze met raad en daad werknemers bij die in de knel komen bij bedrijven. En ze hebben vaak een afdeling die werknemers helpt met het invullen van de belastingopgave. Erg sympathiek zou ik zeggen en als je naar de gemiddelde contributie kijkt zou je kunnen zeggen dat een vakbondslidmaatschap een prima waarde heeft voor wat het kost.

We gaan even dieper kijken naar wat een vakbond als de FNV (tegenwoordig DNV) verder doet.

We quoten even uit de wikipedia: “De FNV is vertegenwoordigd in de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties. De ILO stelt internationale arbeidsnormen op, en bestaat uit werkgevers, werknemers en overheden.”

En meer : “FNV Mondiaal is de internationale afdeling van de FNV. Via deze afdeling wordt vakbondswerk in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa met middelen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, van de FNV en FNV-bonden gesteund.”

En meer: “Sinds 1975 heeft de FNV een relatie met het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking in de vorm van het Vakbonds Medefinancierings Programma (VMP). De kern van dit werk is steun aan vakbonden in ontwikkelingslanden.”

En we weten ook dat de vakbonden een behoorlijk hechte band hebben met de partijen aan de linkerkant, waarbij het zelfs voorgekomen is dat een ex-vakbondsbestuurder minister president is geworden.

Het lijkt er op dat er een behoorlijke verweving is tussen de politieke macht en de vakbonden. Er doemen zich vergelijkingen op. Feitelijk doet de vakbond exact hetzelfde als de Bilderbergers, namelijk de politieke inmenging van een club mensen die niet tot de (gekozen) politiek behoort. Maar waar blijven dan de samenzweringstheorieën over de vakbonden?

1] Zijn vakbonden ongewenst in een libertarische maatschappij?

Het meest eenvoudige antwoord is: Nee. Ook in een Libertarische maatschappij is er vraag naar vakbonden. Zeker, in de regel zullen dingen worden geregeld door de arbeidsmarkt, maar aangezien dezelfde mensen als nu de maatschappij zullen bevolken zullen er zeer waarschijnlijk ondernemers zijn die het niet zo nauw nemen met de mensen die voor ze werken. Je hebt nou eenmaal slimme en domme ondernemers.

Natuurlijk zal de vrije competitie zijn werk doen. De meeste werknemers die bij de domme ondernemers werken zullen bij de eerste of tweede kans weglopen naar een ander of een ondermaatse prestatie leveren en het bedrijf zal eindigen met een nadeel op de markt en uiteindelijk verdwijnen.

Ik heb er echter geen enkel bezwaar tegen als een vakbond deze toestanden publiek maakt en daarmee het einde van een bedrijf bespoedigd. Of een ondernemer weet te overtuigen dat als je eerlijk bent tegenover mensen die mensen ook eerlijk tegenover jou zullen zijn.

2] Maar vakbonden zijn toch verwerpelijk?

In de huidige situatie wel. En het bevestigd ook volledig het beeld van de Libertariers. Als het overheidsloket voor corruptie open staat komen er zeker klanten op af. En dat zijn niet alleen (grote) bedrijven!

Sommige mensen stellen dat dit een goed gegeven is en dat er zo een balans ontstaat tussen de verschillende fracties, zei het Werknemers versus Werkgevers of zoals in linkse kringen veel gezegd wordt: “Arbeidersklasse versus Ondernemersklasse”.

De prijs die ervoor betaald is is echter enorm. Vele nutteloze regels voor de ene partij met uiteraard evenveel nutteloze uitzonderingen voor de andere partij. Het geheel heeft tot gevolg dat de overheid groeit en met die groei wordt de economie en maatschappij verder afgeknepen. En het kost bakken met belastinggeld wat betaald wordt door jij en ik.

3] Hoe werken vakbonden dan in een libertarische maatschappij?

Het zoeken naar macht is door het karakter van de Libertarische maatschappij niet meer mogelijk. Ook vakbonden zullen dus harder hun punt moeten gaan maken als ware zij een meerwaarde voor de werknemer. En dat kunnen ze zeker zijn aangezien er een onbalans is in kennis en middelen tussen werknemers en bedrijven.

Dit betekent dat de vakbonden zich meer zullen gaan gedragen als een dienstverlener dan als een politieke of ideologische macht en zullen daardoor een meerwaarde voor de werknemer en maatschappij zijn.

Bron

Ingezonden door ARVR. Indien u ook artikelen wenst in te sturen: info@vrijspreker.nl

2 REACTIES

  1. Inderdaad goed en nuttig om ons te realiseren dat natuurlijk in de libertarische maatschappij ook iedereen vrij is om zich te organiseren en samen te werken met anderen die dezelfde belangen hebben.
    Als het nuttig is, dan doen.
    Maar ook die bonden zijn gebonden door het NAP en kunnen niet bij een roverheid speciale gunsten verwerven.

Comments are closed.