Professor_carthttp://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3463474/2013/06/22/Hoogleraren-Schaliegas-is-voor-Nederland-niet-interessant.dhtml  In Trouw van zaterdag stellen 55 hoogleraren dat er veel te weinig schaliegas is om milieurisico te lopen en dat het veel te duur is om te winnen, want het zit te diep. Ook de enorme boortorens en het vrachtverkeer er naar toe zijn schadelijk. Tsja lekker wetenschappelijke onderbuik argumenten. Kan ook bijna niet anders want het zijn hoofdzakelijk ‘milieu’professoren, geen enkele boortechniek- of gaswin prof zit er bij.

 

Ook niet erg wetenschappelijk is dat er voor 1 juli, een groot onderzoek naar schaliegaswinning gepresenteerd gaat worden. Zou het niet logisch zijn de feiten daarvan af te wachten en dan daar op te reageren? Of gaan we weer (klimaat) wetenschap op onderbuik en democratische (demagogische) grondslag baseren?

Dat er bij die 55 profs economen zitten die tegen winning zijn omdat het niet economisch zou zijn, verbaast mij hogelijk. Immers als het economisch niet winbaar is, hoeft men zich toch geen zorgen te maken? Welk bedrijf begint er dan aan? Of zijn die geachte hoogleraren zo gewend dat de overheid alles doet, regelt en subsidieert dat ze de normale economische wetmatigheden niet meer kennen? Pleit niet voor het (onderwijs) niveau van die profs.

Grappig dat een van de argumenten is dat het Nederlandse schaliegas veel te diep zit, dieper dan in de VS. Laat ik nou denken dat zou er al milieuschade ontstaan, dat het dan een voordeel is als dat 3-400 meter onder het waterniveau is.

En ja hoor, ook hier weer het argument van die vieze vuile hoge boortorens. Vergeten wordt dat die er maar tijdelijk, enkele maanden staan. Waarbij mijn tegenargument is: vergelijk dat eens met niet-tijdelijke windmolens. Die zijn hoger, staan langer, maken meer kabaal en vogelschade en kosten nog geld ook. Best wel een selectief gelegenheidsargument van die profs.

Ik wil me niet slimmer voordoen dan 55 profs, wat ik wel wil is dat een prof op feiten gebaseerd en wetenschappelijk naar buiten treedt. Doet hij dat niet dan brengt hij zichzelf en de wetenschap ernstige schade toe.

18 REACTIES

 1. “Dat er bij die 55 profs economen zitten die tegen winning zijn omdat het niet economisch zou zijn, verbaast mij hogelijk. Immers als het economisch niet winbaar is, hoeft men zich toch geen zorgen te maken? ”

  Negatieve externen – zaken die vaak niet worden meegenomen bij de economische evaluatie van een bedrijf.

  Een voorbeeld zijn de superfund sites in de US – naar schatting gaat dat nog 250miljard kosten om schoon te maken – “kosten” die niet zijn meegenomen in de economische evaluatie van de oorspronkelijke exploitanten van deze locaties.

  – Niet om te zeggen dat het klopt wat all deze hoogleraren zeggen, zoals jij all opmerkt zijn er wel erg veel hoogleraren “duurzaamheid” – echt objectieve onderzoeken zie je bij dit soort zaken niet veel – het is ofwel de mileu lobby, ofwel de energie lobby – de eerste groep gaat uit van een worst case scenario wat betreft negatieve externen en de tweede groep gaat uit van een best case scenario waarbij ze de negatieve externen ten aller tijde kunnen voorkomen.

  De realiteit zich ergens in het midden.

 2. Over niet al te lange tijd worden de USA opnieuw de grootste exporteurs van gas en olie, zodra de wetgeving daarop wordt aangepast. Door de Peak Oil opvatting tijdens de Bush periode werd een wet aangenomen die elke energie-export verbiedt. Wanneer de hardnettige politieke hobbel wordt genomen om de handel weer vrij te laten zal er nieuwe ongekende economische boost ontstaan en heeft Europa het nakijken. Typisch Nederlands geneuzel houdt de vooruitgang tegen. Net als de bouw van een vleugel aan een gebouw jarenlang werd tegengehouden omdat die in de aanvliegroute van een zwaluw lag.

 3. Win-win situatie? En gas en macht over water?

  Nestlé: “Water is geen mensenrecht”

  Hoe minder schone grondwaterputten er zijn hoe meer er aan de overgebleven schone kan worden verdient en hoe meer het onder controle zal komen van de corporatistische multinationals.

  Bierfabrikanten huiveren ook; Duitse brouwers bezorgd dat winning schaliegas puurheid bier aantast.

  Dus wie dan nog beschikt over een schone put zal goed kunnen omzetten in water.

 4. Profs zijn mensen die kennis van zaken hebben, althans, waar het gaat om de wijze van studeren en theoretische kennis opnemen en uitdragen, maar ze staan vaak ver van de werkelijkheid van het leven in een werkzame omgeving. Ze dragen hun geleerde kennis uit zonder dat ze er aan twijfelen wat hun leraren ze voor geschotelt hebben. Na hun studie denken ze vaak dat ze de wijsheid in pacht hebben,maar leven vaak op een eiland van een kleine besloten club aanhangers die hun leven lang naar school gegaan zijn, en nooit echt daarbuiten met andere mensen om zijn gegaan.Wat ze nu gezamelijk willen bereiken is gewoon laten zien hoe belangrijk ze wel zijn. In iedergeval ga ik niet blindelings op deze mensen vertrouwen en wil eerst van de mensen die het geld investeren in zo’n project weten hoe het in hun visie is. Bedrijven investeren alleen als het iets oplevert en verantwoord is gezien de eventuele gevolgen. En de Profs investeren niets en lopen geen enkel risico.

 5. Ik denk, dat hier twee misverstanden spelen.

  Ten eerste groeit de wereldbevolking zodanig, dat we letterlijk elk beetje energie dat we ergens vandaan kunnen halen nodig zullen hebben. Over 40 jaar zitten we op de helft méér mensen (ruim 9 miljard) en is het energieverbruik verdubbeld. En tegen het einde van deze eeuw zitten we op 2x zoveel mensen (ruim 11 miljard) en is het energieverbruik verviervoudigd.

  De vraag neemt deze eeuw sneller toe dan we kunnen bouwen (wat dan ook: kerncentrales, biomassa kwekerijen, windmolenparken, daken vol zonnepanelen, etc). We hebben daarom helemaal niet de luxe te kiezen tussen of duurzaam, of kolen, kernenergie en schaliegas. We zullen in de mix ALLES moeten gebruiken!

  Ten tweede is energie, net als infrastructuur en huizen en onderwijs, GEEN publiek goed. Het is immers prima mogelijk om mensen die er niet voor betalen van het energiegebruik uit te sluiten. De overheid heeft zich dus helemaal niet met de energievoorziening te bemoeien.

 6. Ik wil, voordat ik het weer voor de zoveelste keer vergeet, even overnight een klopje op de schouder geven voor een uitstekend artikel.

  Laat ik even eerlijk zijn: We hebben een energieprobleem. Hoelang gaan we nog verder doen met de huidige fossiele brandstoffen? Nou ja, de alarmisten zeggen “Nog een paar dagen”. Maar ja, daarom zijn ze alarmisten.

  De linkse malloten stellen dat wij de wereld kunnen redden met zonnepaneeltjes en windmolentjes. Alsof de zon altijd schijnt en de wind altijd waait. Gaat hem ook niet worden denk ik zo.

  En ja, sommige mensen denken dat kerncentrales de oplossing is. Ik betwijfel dat tenzij je accepteert dat het af en toe fout gaat. Kerncentrales zijn perfect tenzij je mensen in de logica meeneemt en dan heb je een risico. Want mensen ontwerpen de centrales, mensen bouwen de software die de centrales besturen, en mensen bemannen de centrales als het fout gaat.

  Zeker, en dan hebben we ook nog Fracking, wat door een simpele documentaire (Gasland) volledig verdoemd is.

  De simpele conclusie? We hebben geen oplossing voor het moment dat de fossiele brandstoffen opraken.

  De echte conclusie? We moeten volledig ophouden om de energievoorziening van onze maatschappij te zien als politiek vraagstuk. Dat is het namelijk niet, het is een technologisch probleem.

  Ik ben links dus ik geloof in windmolens en zonnepanelen. Ik ben rechts dus ik geloof in kernenergie en fracking.

  Ik ben libertarier en ik geloof niets meer. Geef mij solide feiten en onderbouwing en ik zal het met je eens zijn. Geef mij ideologische b#llshit en ik lach je recht in je gezicht uit.

  Ik ben van mening dat fracking een tijdelijke oplossing is totdat we technologisch wat verder zijn voor de volgende oplossing. En de film “Gasland” is 100% onwetenschappelijk propagandistisch bedrog.

  Mijn reactie op het artikel: Als wetenschappers politiek actief worden zijn het in mijn ogen geen wetenschappers meer. Flikker op, stelletje Huub Stapels.

 7. Even doorgraven op Quadrilla. Een hoofdaannemer die alles uitbesteedt. Ook de verantwoordelijkheid nadat de onvermijhdelijke Murphy op bezoek is geweest. Rapport afwachten, hopelijk wordt ook de sonore geluidsoverlast meegenomen. Niet prettig wanneer een produktieput op een paar honderd meter van de achtertuin in vol bedrijf is.

 8. Het kan toch nooit goed zijn zulk chemische vloeistof de grond in te pompen? Laat staan in een land dat grotendeels 6 meter onder het N.A.P. ligt. Je zou voor de volledigheid eens moeten zoeken naar beelden en verhalen uit de US en Canada.

  arvr [16] reageerde op deze reactie.

  • Vraag.

   Wie weet hoe de naam van de grondstof van een vervanger van Uranium is.
   Staat een fabriek in Duitsland, maar is niet in productie, en opgekocht door een chinees bedrijf. De afval is afbreekbaar en heeft het zelfde effect. Gehoord op radio Noord.

   arvr [13] reageerde op deze reactie.

 9. @THX-1138
  Een mens overleeft langer zonder energie dan zonder schoon water. Tuurlijk is energie belangrijk. Schone energie mag dan onder een drogreden gebracht worden, het brengt minder grote risico’s met zich mee dan het boren naar schalie gas. Op het moment dat het boren naar schalie gas in de ban wordt gedaan, worden bedrijven gedwongen te zoeken naar alternatieven. Moet je eens opletten hoe snel de schone energie lucratief wordt.

  THX-1138 [18] reageerde op deze reactie.

 10. Het radioactief afval dat in een Liquid Fluoride Thorium Reactor wordt geproduceerd is anders van aard dan het kernafval uit de huidige generatie Licht Watergekoelde Reactoren (LWR). Dat komt omdat in de Liquid Fluoride Thorium Reactor geen langlevend plutonium wordt geproduceerd. Wel moeten de splijtingsproducten die vrijkomen voor een periode van 500 jaar veilig worden opgeborgen. Dit is een acceptabele periode die wellicht zelfs overbrugd kan worden met alleen bovengrondse opslag van het afval. Dit moet nog nader worden bestudeerd.

 11. @Dennis [10]:
  Misschien moet je jezelf eerst eens verdiepen in de materie:

  Wikipedia

  Quotes:

  “As of 2010, it was estimated that 60% of all new oil and gas wells worldwide were being hydraulically fractured”

  “Fracturing as a method to stimulate shallow, hard rock oil wells dates back to the 1860s”

  “Since the late 1970s, hydraulic fracturing has been used in some cases to increase the yield of drinking water from wells in a number of countries, including the US, Australia, and South Africa”

  “Hydraulic fracturing enables the production of natural gas and oil from rock formations deep below the earth’s surface (generally 5,000–20,000 feet (1,500–6,100 m))”

  Letterlijk het enig dat nieuw is is dat er horizontaal geboord word in de laag die de gewenste producten bevat.

  Quote:
  “Laat staan in een land dat grotendeels 6 meter onder het N.A.P”

  Zes meter is echt geen groot verschil als je kijkt naar de diepte van het gas.

  Quote:
  “Schone energie mag dan onder een drogreden gebracht worden, het brengt minder grote risico’s met zich mee dan het boren naar schalie gas.”

  Mogelijk risico van “schone” energie: Je kan een paar weken in het donker zitten.

  Quote:
  “Op het moment dat het boren naar schalie gas in de ban wordt gedaan, worden bedrijven gedwongen te zoeken naar alternatieven. Moet je eens opletten hoe snel de schone energie lucratief wordt.”

  Dit is een zeer gevaarlijke misvatting. Verandering onder politieke dwang. Hebben ze in diverse communistische landen ook al een geprobeerd. Was niet echt een succes.

  Maar realiseer je jezelf eens dat we al een tijdje bezig zijn met windmolentjes en zonnepaneeltjes. Zou het niet zo zijn dat als het mogelijk was dit effectief te laten werken dat dan al gebeurd was? Het zou voor een bedrijf een mooie deal zijn!

  Eerst een bak subsidie en daarna een forse opbrengst. Een gouden business!

 12. In Duitsland zijn exploratie- en productieboringen t.b.v. schaliegas in ‘dichzbevolkte’ gebieden en in beschermde natuur- en landschapsgebieden verboden. Dat zijn er nogal wat, waaronder de Waddenzee, de Oostzeekust en o.a. de deelstaat NoordRhein-Westfalen. Een deelstaat met een oppervlakte van 2/3 van Nederland met 12.3 miljoen inwoners.
  Dat zegt iets…
  Leuk weetje, het Duitse bierbrouwersverbond (honderden bierbrouwers) heeft met succes bezwaar aangetekend uit angst dat het grondwater dat ze vaak uit Meer dan 100 meter diepte oppompen, besmet raakt.

 13. @Dennis [12]:

  Als je goedkopere alternatieven verbied en je mensen alleen nog dure energie aanbied is die alleen lucratief te maken als je het algehele prijsniveau laat stijgen.

  Dit verarmt de samenleving. De kosten nemens immers toe terwijl de productiviteit hetzelfde blijft. De essentie van innovatie is echter, dat het de productiviteit verhoogt en de kosten verlaagt. Echte innovaties maken iedereen rijker.

  De productiekosten van elektriciteit uit een moderne kolencentrale liggen op 2 cent/kWh, uit een conventionele kerncentrale op 5 cent/kWh, uit een windturbine 12 cent/kWh, en uit een on-grid zonnepaneel op 20 cent/kWh. Off-grid zonne-energie kost zelfs 50 cent/kWh. Dit zijn zuiver de productiekosten, dus zonder belastingen of subsidies.

  We zijn indertijd overgeschakeld van hout stoken op kolen, op olie, op gas omdat dit op die momenten in de tijd de meest economische oplossing was. Zonne-energie kan in principe onze hele planeet tot in lengte van jaren van voldoende energie voorzien. Alleen nu niet. Nu is het nog véél te duur en hebben we de goedkope alternatieven hard nodig.

Comments are closed.