Euro_BarstenVolgens jongerenvakbonden CNV Jongeren en FNV Jong dreigt door overheidsbeleid het draagvlak voor het pensioenstelsel bij jongeren te verdwijnen. De overheid wil vanaf 2015 het jaarlijkse percentage waarmee het pensioen wordt opgebouwd fors verlagen waardoor jongeren op termijn 20% minder pensioen dreigen te ontvangen.

De jongerenorganisaties van PvdA, D66 en VVD hebben afgelopen zondag in het programma Buitenhof hun idee voor de toekomst van het pensioenstelsel gepresenteerd.

Zij voeren aan dat iedereen een persoonlijke pensioenrekening moet krijgen met daarbij een algemene spaarplicht, ook voor zelfstandigen ( “want die sparen nogal eens te weinig voor hun oude dag”). Pluspunt van dit fraaie plan is dat men de eigen pensioenuitvoerder mag kiezen.

Het is enerzijds lovenswaardig dat jongeren meedenken over iets wat nog zo ver voor hen ligt in de toekomst. Anderzijds is het uitermate jammer dat zij de noodzaak verdedigen van een verplichte deelname. Het staat burgers daarmee nog steeds niet vrij om hun geld op een andere manier in te zetten voor een oudedagsvoorziening of anderszins. Daarbij leert de ervaring en de actualiteit dat de overheid een onbetrouwbare partner blijkt wanneer het hen uitkomt. Bij een langlopende verplichting als pensioenopbouw is het onvermijdelijk dat de overheid vroeg of laat de regels van het spel verandert zoals eerder gebeurde bij de AOW-leeftijd, VUT-, prepensioen- en levensloopregeling.

Alhier is het plan van de politieke jongeren na te lezen.

Ingezonden door PLAT

indien u een stukje wenst in te sturen kan dit: info@vrijspreker.nl

21 REACTIES

 1. “Anderzijds is het uitermate jammer dat zij de noodzaak verdedigen van een verplichte deelname. Het staat burgers daarmee nog steeds niet vrij om hun geld op een andere manier in te zetten voor een oudedagsvoorziening of anderszins.”

  Omdat blijkt, dat mensen anders niet sparen of in de verleiding komen hun lijfrente te laten afkopen. De armoede van toekomstige ouderen komt dan hoe dan ook op de overheid terecht.

  Daarbij leert de ervaring en de actualiteit dat de overheid een onbetrouwbare partner blijkt wanneer het hen uitkomt.”

  Pensioenfondsen zijn geen overheidsinstellingen, maar particuliere rechtspersonen. Wat jij in gedachten hebt, is de greep in de ABP-kas, maar dat was een uitzondering. De ABP-pensioenregeling was een wet, de ABP-wet, en het ABP een directoraat-generaal tot aan de verzelfstandiging in 1996. Nu is het een ‘gewoon’ pensioenfonds als alle andere. Kenmerk van ons pensioenstelsel is, dat het pensioenfonds juridisch gescheiden is van de sponsor.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.
  Joop [5] reageerde op deze reactie.

 2. Nou ben ik ook voor een hele grote vrijheid voor eenieder maar ik geloof ook dat zeker een derde van de mensen niet vrijwillig voor de oude dag zal sparen. Dat betekend dus dat je straks bij het doen van een boodschap je over de op straat van honger stervende mensen moet stappen. “Eigen schuld”zegt de hardcore libertarier dan maar of het nou zo geweldig leven is in een “Mad Max” maatschappij, want ook al is het eigen schuld deze mensen zullen alles doen voor een boterham.

  V [4] reageerde op deze reactie.
  Joop [5] reageerde op deze reactie.
  arvr [9] reageerde op deze reactie.

 3. @Vilseledd [1]:

  Het grootste gevaar voor de vrijheid zijn mensen die beter denken te weten wat goed is voor een ander en niet schuwen wat dwang te gebruiken om ze weer op het (volgens hen) rechte pad te krijgen.
  The road to hell is paved with good intentions.

  @V [3]:

  Je kan “eigen schuld” zeggen en daarnaast alsnog die mensen helpen toch?

  Vilseledd [7] reageerde op deze reactie.

 4. Jongerenorganisaties, oftewel politici in spe, hebben m.i. teveel socialistische trekjes. Je gaat bijna denken dat ze bewust geïndoctrineerd worden, om zo het socialisme in stand te houden. Waarom bestaat het politiek bestel niet uit doorgewinterde ondernemers en specialisten uit het commerciële veld? Dat zijn mensen waarvan je mag verwachten hoe het er in de grote-mensen-wereld aan toe gaat.

 5. @Hub Jongen [2]:

  Tja, als ik tegen termen als ‘roverheid’ moet gaan aan praten in een discussie, dan wordt het wel lastig. De uitzondering is logisch, omdat de ambtenarenpensioenen vroeger deel uitmaakten van de Rijksbegroting, evenals de militaire pensioenen.

  @Joop [5]:

  Dat was misschien een valide argument in de XVIIIe eeuw, maar met dergelijke simpele voorstellingen van zaken kun je echt niet meer de huidige maatschappij vormgeven.

 6. @V [3]:
  Quote:
  “Nou ben ik ook voor een hele grote vrijheid voor eenieder maar ik geloof ook dat zeker een derde van de mensen niet vrijwillig voor de oude dag zal sparen. Dat betekend dus dat je straks bij het doen van een boodschap je over de op straat van honger stervende mensen moet stappen. “Eigen schuld”zegt de hardcore libertarier dan maar of het nou zo geweldig leven is in een “Mad Max” maatschappij, want ook al is het eigen schuld deze mensen zullen alles doen voor een boterham.”

  Dat een Libertarische maatschappij socialer is dan de huidige maatschappij is een paar artikelen geleden al aangetoond. Dus het heeft geen zin meer om hier weer die oude en incorrecte viool te gaan spelen. Kom eens met echte argumenten zou ik zeggen.

  Overigens, met de huidige gang van zaken is voor de huidige jongeren een pensioen, of het nou wel of niet met staatsdwang is opgebouwd, waardeloos.

  Vilseledd [10] reageerde op deze reactie.
  V [11] reageerde op deze reactie.
  V [12] reageerde op deze reactie.

 7. @arvr [9]:

  Die zogeheten ‘socialere maatschappij’ wordt afgedwongen door sociale controle. Iedereen, die in een dorp gewoond heeft, weet hoe verstikkend dat kan zijn. Of ze dwingen vrouwen om non te worden en het zorgwerk als slavenarbeid te verrichten. Ik ben toch blij, dat het fatsoenlijk geregeld is tegenwoordig.

  arvr [16] reageerde op deze reactie.

 8. @arvr [9]:
  “Dat een Libertarische maatschappij socialer is dan de huidige maatschappij is een paar artikelen geleden al aangetoond. Dus het heeft geen zin meer om hier weer die oude en incorrecte viool te gaan spelen. Kom eens met echte argumenten zou ik zeggen. ”

  In een artikel aantonen. tja dat is pas onderbouwen. Zo ver ik weet bestaat er nog nergens een libertarische gemeenschap dus “aangetoond” is er niets. Gezien de toonzetting van jou denk ik dat de “eigen schuld mensen” bij jou slecht af zijn.
  @Joop
  Ben toch bang dat je het altruistisme van libertariers overschat.

  V [13] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [14] reageerde op deze reactie.

 9. @arvr [9]:
  En begrijp me goed, ik vind ook dat het dan “eigen schuld” is van de genoemde groep en zal er geen medelijden mee hebben maar daar ging het hier niet om. Wat ik alleen wilde zeggen is dat er volgens mij dan een maatschappij ontstaat waar het niet prettig toeven is. Of we moeten enclaves gaan bouwen waar de libertariers met iets meer empathie af en toe een korst over het hek kunnen gooien

 10. @V [11]:

  Precies, in een libertarische samenleving is lang niet iedereen (bewust) libertariër, maar leggen de meeste mensen zich neer bij de situatie zoals die is. Het gros zal noch uitgesproken goed noch uitgesproken slecht genoemd kunnen worden en een klein deel zal gebruik maken van de laissez-faire-mentaliteit, die hun omgeving hun biedt. De overheid kan niet overal tegelijk zijn, maar pikt er af en toe zo’n psychopaat uit. In een libertarische samenleving zie ik dat niet zo gauw gebeuren. Kijk maar eens naar alle verhalen over kloosters, die tevens als weeshuis dienden. De staat liet het de kloosters zelf uitzoeken met als gevolg forse misstanden.

 11. Laat ik beginnen met een ding duidelijk te stellen:

  ” In een Libertarische maatschappij is iedereen verantwoordelijk voor zichzelf, vermits hij anderen geen schade aandoet ”

  Dat betekent inderdaad dat je zelf de stappen zult moeten ondernemen om wat van je leven te maken. Je zou in Jip en Janneke taal kunnen zeggen dat de nadruk ligt op het individu, niet de groep.

  Er staat dus niet “En laat de rest verrekken.”. Groot verschil!

  Voor wat betreft het “Schuld” argument: Het is politieke prietpraat om groepen mensen de “schuld” te geven. Het is alsof je groepen mensen collectief wil straffen voor een soort van misdaad, terwijl de individuele verhalen/achtergronden wel eens sterk verschillend konden zijn.

  Dingen zoals “Het is de schuld van de Grieken” wat je zo vaak hoort, gaan dan niet de nekharen te berge staan?

  Je bedoelt alle Grieken? Of is het niet zo dat de jarenlange Socialistische overheersing aldaar de Grieken een rad voor de ogen hebben gedraaid? Of was het niet zo dat de EU de Grieken min of meer de Euro heeft ingefoezelt? Of de Griekse regering?

  Ik bedoel maar, schuld is behoorlijk relatief begrip en wordt vaak gebruikt als politiek argument. Maar feitelijk een vreselijke generalisatie.

  Tel daar bij op dat onze maatschappij nou niet bepaald het beste voorbeeld geeft, en mensen nou eenmaal fouten maken en de misvatting is compleet.

  Het valt mij op dat jullie nog steeds zo enorm vasthouden aan die geweldige overheid, dezelfde overheid die jullie dagelijks belazerd. Zeker, voor de hulp aan de medemens die wat minder fortuinlijk is heb je geen inefficiënte overheid nodig, dat kan anders en beter.

  Vilseledd [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Vilseledd [10]:
  Quote:
  “Die zogeheten ‘socialere maatschappij’ wordt afgedwongen door sociale controle. Iedereen, die in een dorp gewoond heeft, weet hoe verstikkend dat kan zijn. Of ze dwingen vrouwen om non te worden en het zorgwerk als slavenarbeid te verrichten. Ik ben toch blij, dat het fatsoenlijk geregeld is tegenwoordig.”

  Vooral de laatste zin is mij wat te passief. “..is geregeld..”. O ja? Door wie dan?

  Volgens mij is het vooral een sociale ontwikkeling dat dergelijke (het lijkt wel alsof je een zwarte kousendorp als voorbeeld neemt..) samenlevingen veranderen.

  Overigens vind ik dergelijke dorpen niet veel verschillen van de “echte” socialistische landen in die zin dat ze bepaald worden door een absoluut centraal dogma en afwijkende meningen (hoe minimaal ook) steevast veroordeeld worden.

  Dit is dan ook geen ‘sociale controle’ maar een sociale dictatuur. Ook volgens mij is dat hartstikke fout!

  Vilseledd [17] reageerde op deze reactie.

 13. @arvr [15]:

  “Er staat dus niet “En laat de rest verrekken.”. Groot verschil!”

  Het probleem echter is, dat je in een libertarischhe maatschappij daar wel vrij in bent en het ‘laten verrekken’ helaas door heel velen in het verleden, toen de overheid nog beperkt was, passief en actief werd toegepast. Omdat de ene mens voor de andere een wolf kan zijn, erkenden reeds de vroege grondleggers van het liberalisme, dat de markt en de vrijheid in het algemeen wel beteugeld moest worden. Waar vele Vrijsprekers voor pleiten is eerder een soort sociaal darwinisme.

  “Voor wat betreft het “Schuld” argument: Het is politieke prietpraat om groepen mensen de “schuld” te geven.”

  Niemand krijgt ergens de schuld van, linkse mensen houden juist rekening met de omstandigheden, waardoor iemand tot een kwetsbare groep is gaan behoren. Rechtse mensen geven het liefst bijvoorbeeld werklozen zelf de schuld van hun werkloosheid of willen een jongere, die een keer vies de fout ingaat, fors straffen. Ik denk, dat het dichter bij de waarheid is, dat het collectief schuld draagt.

  “Dingen zoals “Het is de schuld van de Grieken” wat je zo vaak hoort, gaan dan niet de nekharen te berge staan?”

  Dat is net als bij de Walen. Walen zijn prima mensen; de Waalse politici zijn tuig. Maar Nederland en Duitsland zijn zo dom om de Grieken van geld te voorzien, waarvan ze vervolgens goud en wapentuig kopen. Dat wij van zulke politici af moeten, is zo klaar als een klontje, maar dat wil niet zeggen, dat de politiek als zodanig gefaald heeft. Met de juiste mensen kunnen we veel verder komen dan de jongensmannen en kleuterjuffen, die er nu zitten.

  @arvr [16]:

  “Vooral de laatste zin is mij wat te passief. “..is geregeld..”. O ja? Door wie dan?”

  Een kind, dat in een situatie komt, dat de ouders niet meer ervoor kunnen zorgen, krijgt een indicatie van de Jeugdzorg en wordt in een pleeggezin of een instelling geplaatst. Daar gaat veel mis, maar als ik die slaapzalen van de jaren vijftig bij de gepaters en gezusters der “Heilige Roomsche Kerk” zie, met nota bene op ieder bed dat irritante martelwerktuig van ze, waar ze je mee doodgooien en die helle onnatuurlijke situatie van het celibaat, dan ben ik blij, dat het nu beter geregeld is. En de mosliminternaten, waar de laatste tijd veel over te doen was, mogen ze wat mij betreft ook sluiten.

  “Volgens mij is het vooral een sociale ontwikkeling dat dergelijke (het lijkt wel alsof je een zwarte kousendorp als voorbeeld neemt..) samenlevingen veranderen.”

  Nee hoor, katholieken zijn minstens zo erg.

  “Overigens vind ik dergelijke dorpen niet veel verschillen van de “echte” socialistische landen in die zin dat ze bepaald worden door een absoluut centraal dogma en afwijkende meningen (hoe minimaal ook) steevast veroordeeld worden.”

  Met dit verschil, dat ik nu de priester of dominee met de wet in mijn hand de deur kan wijzen en hij geen bijna absolute macht heeft, omdat de overheid op flinke afstand blijft. Je kunt hem desnoods laten oppakken wegens huisvredebreuk. Ik denk zelfs, dat de DDR minder verstikkend was, wanneer je je niet tegen het centraal gezag verzette. In de normale dagelijkse omgang met de mensen verschilde het niet van West-Europese landen.

  arvr [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Vilseledd [17]:
  Als eerste argument wil ik zeggen: Ik ben atheist.

  Nou is het voor mij buitengewoon makkelijk om de puntjes uit jouw verhaal te pakken die niet in overeenstemming zijn met mijn mening, wat ik wel vaker doe, maar ik geloof niet dat dat gepast of menselijk is.

  Ik heb de indruk dat hetgeen jij verteld ook een stukje persoonlijk verhaal is. Is dat zo?

  Vilseledd [19] reageerde op deze reactie.

 15. Het probleem aanpakken wordt lastig als je alvast met taalkundige ficties zit.

  Eigenlijk zou men volgende eens moeten inzien:
  – vermogen = pensioenkapitaal
  – sparen VOOR IETS is NIET sparen doch een voorziening aanleggen

  Met dat inzicht kom je een heel eind.
  Nl. dat als je aan het “sparen” bent voor een nieuwe auto over 5 jaar, dat je dan net zomin aan het sparen bent als wanneer je, na ontvangst van je loonzakje, “spaart” voor je boodschappen voor volgende week.
  Maaltijden consumeer je in een half uur maar wel periodiek (3 x daags) en een auto consumeer je vanaf moment van aanschaf in een plus minus 15 jaar (of langer als je zo gierig bent als ik of sneller als je graag indruk wil maken op de buren), maar de essentie is als je geld opzij legt VOOR iets (bv. voor een auto) dan spaar je niet, dan leg je eigenlijk slechts tijdelijk een voorziening aan voor kosten uitgaven die je voorziet.

  Als je dit begrijpt en vervolgens dit toepast op ook andere voorziene toekomstige kosten zoals studiekosten kinderen etc. dan blijkt wat je echt gespraard hebt.
  He, dat is dan geld dat HELEMAAL NIET VOOR EEN SPECIFIEKE UITGAVE DIENT?
  Juist! En daarmee kan je je levensonderhoud betalen wanneer je niet meer werkt. En als je al snel genoeg hebt, dan kan je dus sneller ophouden met werken.
  Vermogen dat niet ge-earmarked is om iets mee te bekostigen, PUUR vermogen dus, dat IS je pensioen.
  En misschien blijkt dat op je 40e reeds te volstaan.
  Of misschien op je 70 nog steeds niet.

  Maar belangrijk is om zich te realiseren dat
  a) vermogen = pensioen
  b) voorzieningen zijn geen onderdeel van je vermogen

  Maar goed: die voorzieningen zijn natuurlijk ook wel geld (voorlopig nog euro’s) en gegeven hoeveel je opzij moet zetten voor je voorziene kosten, betekent het wel dat meer geld “nu niet” uitgeven en in je voorziening stoppen, je ceteris paribus op zich wel vooruitbrengt (*), dus ja elke nu uitgespaarde euro is goed omdat die je vooruit helpt, ook al zijn je voorzieningen nog niet vol en ben je dus nog niet eens begonnen aan de opbouw van je pensioenkapitaal. Het feit alleen dat je het voltooien van je voorzieningen nadert, waardoor je je pensioenkapitaal kan opbouwen, is een plus.

  Kortom geld opzij zetten is ceteris paribus positief aangezien het je pensioenkapitaal vergroot.

  (*) vraag is natuurlijk wel of je de voorziening zelf niet eens kritisch moet bekijken: is een Mercedes nodig of volstaat een VW cq. moet een kind perse economie gaan studeren op Harvard of kan ie beter als autodidakt leren van de gratis boeken op mises.org etc.

  Maar dat wil dus zeggen dat cp al je assets (en dan bedoel ik niet consumptiegoederen als een huis of een auto) in wezen pensioenkapitaal zijn (na in mindering brengen van je voorzieningen). Dat wil dus ook zeggen dat het zinloos is om een vermogensbelasting of vermogenswinstbelasting te hebben en anderzijds als politicus je zorgen te maken over mensen hun pensioen. Immers: eerst belast je hun vermogen cq. rem je de aanwas ervan af, en vervolgens ga je je zorgen maken dat ze wellicht te weinig hebben. Hoe belachelijk kan je het maken?

  Het enige verschil tussen wat er in mijn effectenrekening zit en wat er vandaag de dag in een pensioenfonds voor me is opgebouwd, is wie er het beheer voert: een betrokken individu die het beste met zichzelf voorheeft en zowel gemotiveerd is om goed te beleggen als zuinig te zijn met kosten versus een beheerder die zoveel mogelijk salaris (plus leaseauto etc.) wil ontvangen en die nog een incentive heeft om veel te traden en voor zijn baas commissies te genereren.

  Maar als ik over de vrijheid beschik om zelf mijn zaken te beheren, kan ik nog altijd besluiten om me met advies te laten bijstaan cq. het beheer aan 1 of meerdere professionals uit te besteden. M.a.w. de vrijheid om het zelf te doen betekent niet dat je dan helemaal alleen voor staat, maar wel dat wie mij wil blijven houden als klant, zich zal moeten bewijzen i.p.v. ongeinteresseerd verliezen op te stapelen terwijl hij mijn vermogen (en daarmee mijn toekomst!) gijzelt.

  Kortom, ik ben voorstander van afschaffen van pensioenfondsen en van afschaffen van belastingen op zowel “vermogen” (inclusief voorzieningen) als vermogenswinsten.
  (Nou goed, als libertarier ben ik natuurlijk voorstander van afschaffen van zowat alle belastingen maar dat is een heel andere discussie).
  Verder wil ik dat het individu de vrijheid heeft om zelf zijn centen te beheren.
  Ook ben ik tegenstander van dwangsparen, immers waarom maandelijks bv. 15% sparen als je reeds veel hebt (bv. a.g.v. meer sparen in het verleden of van succesvolle beleggingen of uit een erfenis of wanneer je naar alle redelijkheid, bv. als enig kind van welstellende ouders, een grote erfenis mag verwachten)?

  Het enige wat nodig is, is een minimum aan educatie.
  Me dunkt dat in de 12 jaar die kinderen verplicht op de schoolbanken doorbrengen er ruimschoots tijd is om enkele nuttige inzichten over te brengen.
  (OK, op langere termijn moeten staatsscholen worden afgeschaft maar ook dat is een andere discussie…).

  Tot slot een voorbeeldje om e.e.a. wat te verduidelijken.
  Stel:
  Jan is 40 en bezit 400k. Bv. huis van 250k (zonder hypotheek) + geld en effecten ter waarde van 150k.
  Totale bezittingen zijn dus 400k, schulden zijn 0.
  Maar … hij is van plan nog 2 keer een nieuwe auto te kopen voor 25k elk en ook zijn kinderen te laten studeren voor elk 35k.
  Daarom heeft hij voorzieningen aangelegd van in totaal 120k.
  Zijn eigenlijke vermogen is dan dus maar 30k die hem rest.
  Indien hij zou besluiten te verhuizen wanneer de kinderen uit huis zijn en kleiner te gaan wonen, bv. in een flat van 150k, dan zou het verschil wat vrijkomt (100k minus transactiekosten, minus verhuiskosten dus uiteindelijk bv. 50k) ook nog ter beschikking staan van maandelijkse consumptie.
  Jan zou zo bezien dus over een pensioenpotje van 80k beschikken.

  Kan ie daarvan morgen al meteen ophouden?
  Lijkt me niet. Ondanks zijn 400k total assets (en zonder schulden) is hij helemaal niet rijk.
  Stel dat ie maandelijks (zonder huur of hypotheek en zonder voorziening voor een auto) met zijn vrouw van 1500 kan rondkomen ofte 20k per jaar (inclusief een reisje van 2k), dan betekent dit dat zijn 80k maar 4 keer zo hoog is als zijn jaarlijkse consumptie.
  Maar als ie op zijn 60e bv. over 500k beschikt (netto), dan kan ie daarmee wel voort en in principe zelfs langer dan 25 jaar immers terwijl ie een deel consumeert is de rest nog wel belegd en indien hij dit voldoende goed doet, levert het hem zelf meer op dan zijn jaarlijkse consumptie waardoor het geld nooit opraakt.

  Zou ie dit eerder bereiken, kan ie dus ook eerder “met pensioen” d.w.z. ophouden met werken en sparen.
  Maar dat is uiteraard geen verplichting. Wie bv. op zijn 50 reeds “binnen is”, kan altijd besluiten om verder te werken als ie dat leuk vindt. Alleen hoeft het dus niet en da’s wel zo prettig. Je doet het dan totaal uit vrije wil omdat je het leuk vindt en niet omdat je anders niet te makken hebt (direct of binnen een termijn korter dan je verwacht nog te leven).
  Kortom, zodra je over voldoende vermogen (remember: netto vermogen = pensioenkapitaal) beschikt, ben je … VRIJ. Wow!

  Logisch dus dat elke politicus die het woord vrijheid in de mond neemt, tegenstander dient te zijn van belastingen op vermogen cq. de aanwas ervan, immers dat is een rem op vrijheid, oftewel op het bereiken van het doel wat ze zeggen na te streven voor hun kiezers.

  PS voor de kritische lezers: uiteraard zou ook het huis verkocht kunnen worden zonder een nieuw te kopen en te huren. Zijn maandelijkse lasten gaan dan wat omhoog maar afhankelijk van de relatieve omvang van het huis t.o.v. de rest, is de toename kleiner dan wat ie aan extra beschikbaar vermogen heeft, waardoor ie toch nog langer door kan. Of anders gesteld: stel dat ie het aan het eind verkoopt (nadat de rest op is), dan kan ie met het vrijgekomen geld nog wel een tijdje voort, ook al is de “burn rate” nu wel hoger gezien ie ook huur moet betalen. Bv. na aftrek van transactiekosten zou het 2e huis 140k opleveren maar nu zou hij jaarlijk 30k uitgeven (10k extra wegens 800 huur per maand), dan kan ie met de vrijgekomen middelen dus nog ca. 4,7 jaar voort of bijna 5 als ze tussentijds nog wel ietsje opleveren.
  In bovenstaande voorbeeld is Jans situatie dus gunstiger dan op het eerste zicht lijkt wanneer men alleen naar de 80k kijkt.
  Hij zou dus zeg maar 9 jaar voort kunnen met zijn huidige vermogentje. Op zijn 40e is dat uiteraard nog niet genoeg…

 16. Het scheelt in ieder geval dat men het ergens moet sparen of beleggen. Dat is vrijer dan hoe het was. Behalve wanneer er een keer bij een crisis zoveel procent van je spaargeld verdwijnt natuurlijk. Dit lijkt er meer op alsof ze een sitting duck vol spaargeld willen creëren om een keer een probleem mee op te lossen. Ik ga er van uit dat een overheid ook moet kunnen controleren óf men wel spaart, dus dat men dat moet kunnen aantonen als het zo verplicht is. Dan weet men precies waar men je geld kan vinden.

Comments are closed.