1024px-Saladeaula_itapeviAfgelopen maandag verdedigden enkele ouders gesteund door een libertarische afvaardiging voor de Haarlemse rechtbank hun recht om kinderen naar eigen inzicht op te voeden. Let wel, de leerplicht, waar je al tegen kan protesteren, werd niet eens aangevallen. Alleen maar het recht om je kinderen volgens eigen normen op te voeden.

Zelf heb ik geen kinderen en is me dit dilemma bespaard. Ik zou het er zeer moeilijk mee hebben om een deel van de opvoeding van mijn nageslacht aan staatsdienaren over te laten. Resulterende in een kudde en groepsgedrag dat me tegen staat. Om over de intellectuele nivellering maar te zwijgen. Zou ik een wat dommer kind hebben dan moet dat slimmere kinderen niet tegenhouden. En omgekeerd. Ik zou graag zien dat de sterke kanten van mijn kind alle kans krijgen zich te ontplooien. Zou mijn kind ondanks mijn genen kunstzinnig zijn dan zou ik graag zien dat hij al vroeg daar zijn ei in kwijt kan.

onderwerp:

Dit hele belangrijke recht, het recht om de volgens jou beste toekomst voor je kind te realiseren, is het onderwerp van de lezing van Peter Hartkamp (website 1, website 2) op dinsdag 4 juni.

“Jonge mensen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig en gemotiveerd. Op veel scholen zie je die eigenschappen nauwelijks terug. Door de manier van werken wordt het eigen initiatief, de motivatie om te leren, en het doorzettingsvermogen van jongeren vaak ondermijnd. Onze ervaring is dat dit niet ligt niet aan de jongeren zelf, maar aan de manier waarop onderwijs wordt vormgegeven.

Een Sudbury-school benadert onderwijs dan ook op een heel andere manier. Vertrouwen en respect vormen de basis voor het succes van de school. Jongeren genieten een volledige intellectuele vrijheid, en een onbelemmerde interactie met andere jongeren en volwassenen. Door de verantwoordelijkheid voor henzelf en voor de werking van de school ontwikkelen ze de vaardigheden om een effectief leven te leiden.

Kinderen vanaf 4 jaar leren nog op een heel natuurlijke manier en zijn niet anders gewend. Voor hen is de overgang naar een Sudbury school het minst groot. De leeftijdsmix van jong en oud is essentieel in die ontwikkeling.

De Rechtszaak:

Alhier de facebook oproep tot het bijwonen van de rechtszaak. Een verslag van de rechtszaak vindt u alhier. Enkele punten uit het verslag:

1] De rechter maakte op mij de indruk erg weinig van de zaak te weten, wat volgens mij op zichzelf al een schoffering is van zowel het belang voor de aangeklaagden, als voor de rechtspraak als geheel. Wordt de voorbereiding en parate kennis van een rechter bij een zaak wel eens onderzocht?

2] De aangeklaagden leken meer, substantieel meer kennis van de juridische aspecten te hebben dan de “overkant”. Ook de geschiedenis van vergelijkbare casussen was paraat, en dat kwam wel degelijk van pas

3] De Officier van Justitie kwam op een gegeven moment hakkelend tot stilstand. Ze was erg in de war (en zei dat ook!)

4] De rechter wilde eigenlijk graag gewoon een rijtje juridische argumenten horen waar ze dan een beslissing over zou gaan nemen. Het klonk eerlijk gezegd meer als “doen jullie nou even mijn juridische huiswerk, dan kop ik ze derin”

5] Aangeklaagden noemden het gevaar dat ze zelfs mogelijk uit de ouderlijke macht gezet konden worden door Jeugdzorg. De rechter, vergoeilijkend: “Nou dat zal zo’n vaart niet lopen”. Goed bedoeld waarschijnlijk, maar pijnlijk verkeerd. Want er zijn in ons land wel degelijk een aantal van dergelijke gevallen bekend. En dat zou zij toch moeten weten!

Over de Spreker

Peter Hartkamp is een mede-initiatiefnemer van De Kampanje, een Sudbury-school van 4 – 19 jaar en een school vernoemd naar de Sudbury Valley School die in 1968 werd opgericht in het Amerikaanse Framingham.

Peter is een zelfstandig ondernemer, mijnbouwkundig ingenieur nu werkzaam als consultant in leer- en veranderingsprocessen . Hij heeft vijf jaar ervaring in democratisch onderwijs. Een systematisch denker met gevoel voor overzicht en professionaliteit, vader van drie kinderen.

Datum, locatie, tijd van de bijeenkomst

Dinsdag 4 juni 2013 Tijd 20.00 uur Locatie: Libertarische Partij Leidsestraatweg 77a 2594 BB ‘S-Gravenhage