The Gadsden flag, first flown in the American Revolution and named after Continental Congressman and soldier Christopher Gadsden, has become a symbol of the modern-day Tea Party. Arizona is among several states considering special license plates featuring the

Eigenlijk is het ronduit ridicuul dat wij libertariërs de weg van democratie proberen te bewandelen in de hoop een beetje meer persoonlijke vrijheid te krijgen. Dat klinkt alsof je ontvoerd bent en met andere ontvoerden gaat stemmen wie aan de ontvoerders gaat vragen of de boeien wat minder strak mogen.


Goed, geen enkele andere partij in het politieke spectrum biedt vrijheid en de twee partijen die vrijheid in hun naam hebben staan (VVD en PVV), bedoelen er iets anders mee.

Dus je kan zeggen dat de NLers eindelijk een echt alternatief hebben met de LP omdat de Libertarische Partij in tegenstelling tot de rest wel tegen onderdrukking, uitbuiting en het geweld van de Staat is. Maar kan je er ook echt iets mee bereiken?

 

Dan heb je 1 zetel en kan je net als Ron Paul 30 jaar lang in het hol van de leeuw gaan roepen dat de leeuw ons aan het verscheuren is. Wat bereik je daar mee?

 In de dagen dat mensen als Vernon Johns, Martin Luther King, Malcolm X en de Black Panthers opkwamen voor de rechten van de o

onderdrukte zwarte gemeenschap, deden ze dat niet via democratie.

 Onderhandelen met de onderdrukker werkt niet als je met lege handen staat en de tegenpartij heeft een pistool op jou gericht. Daarom hadden de activisten in die tijd wel een troef in handen, namelijk civil disobedience, boycots en OpenCarry (burgerlijke ongehoorzaamheid, boycotten en het openlijk dragen van wapens). Ook informeerden ze elkaar van hun rechten en verleenden ze juridische bijstand.

Wordt het niet hoog tijd om de libertarische beweging een radicaler karakter te geven? Ik doel niet op openlijk rondlopen met wapens, want dat recht is ons al lang ontnomen, maar praten, stemmen en debatteren hebben de Afro-Amerikanen nooit wat opgeleverd, maar actie juist wel. 

 Welke weg denk je dat in de geschiedenis het meeste vrucht heeft voortgebracht? De weg van actie of de weg van democratie?

We zijn er toch wel over eens dat de weg van democratie ons enkel meer slavernij heeft gebracht?

Laten we eens de andere weg inslaan! Wie gaat er mee?
 Getekend,
Superwurm

69 REACTIES

 1. “Dus je kan zeggen dat de NLers eindelijk een echt alternatief hebben met de LP omdat de Libertarische Partij in tegenstelling tot de rest wel tegen onderdrukking, uitbuiting en het geweld van de Staat is.”

  Als ik het goed heb, dan is de LP van plan om zitting te nemen in de tweede kamer (kleine letters met opzet).

  Als ik het goed heb, dan vangen degenen die dat doen maandelijks geld.

  Als ik het goed heb, dan is dat gestolen geld.

  Als ik het goed heb, dan is men niet voornemens af te zien van de aanname van dat gestolen geld.

  Ik begrijp niet hoe mensen die zeggen tegen offensief geweld te zijn, daaraan deel kunnen nemen; want dat doe je m.i. als je zitting neemt in de tweede kamer en je laat betalen met bestolen geld.

  Het wachten is dus nu op iemand die wat krom is recht probeert te lullen. Roept u maar.

  Andre NI [6] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [13] reageerde op deze reactie.

 2. Ik ben het in zoverre met je eens dat je libertarisme moet leven. Er over praten kan soms helpen als iemand je vragen steld, maar prediken helpt niets.

  Is er eigenlijk een “libertarische kring”. I.e. een aantal mensen die zo goed mogelijk volgens de libertarische principes leven?

  Prepperoni [10] reageerde op deze reactie.

 3. Indien we als libertarische beweging voor ‘de andere weg’ kiezen, welke civil disobedience mag heten, hoe denken jullie hier vorm aan te geven? Met jullie bedoel ik de bovenstaande mensen die zo juist commentaar hebben geleverd of wie dit nu leest.
  Ik neem aan dat jullie er mee eens zijn dat de ‘democratie’ van iedere keer naar het stemhokje huppelen heiloos is. Maar bij die afsplitsing stil staan en lullen over zinloos alles is, is net zi zinloos.

  Het zou veuchtbaarder zijn als we onze tijd, ons denkvermogen en toetsenbordberoeringen nuttiger besteden en hoe we in NL vorm kunnen geven aan een burgelijke ongehoorzaamsheidbeweging zoals Martin Luther King had in de jaren 50/60.
  Ik heb wel ideeen die ik ter zijner tijd kenbaar zal maken, maar hoop ook te horen hoe jullie er over denken en.

  MVG
  Johan aka Superwurm (schrijver van bovenstaand artikel)

 4. @OBL-Rien [8]: Jazeker, ik. En wellicht nog meer mensen. Doet u mee?

  Serieus: ik zou graag met een groep libertariers bij elkaar komen en praktische info uitwisselen over 1) NAP in de praktijk brengen en 2) loskomen van het overheidsjuk. Het internet vind ik hiervoor geen geschikt medium, teveel ogen die meekijken.

  Wellicht dat de vrijsprekerredactie geinteresseerden met elkaar in contact kan brengen?

  OBL-Rien [11] reageerde op deze reactie.
  Bubbelprikker [14] reageerde op deze reactie.
  arvr [17] reageerde op deze reactie.

 5. @Prepperoni [10]:

  Dan zijn we al met twee 🙂

  Ik heb geen bezwaar tegen het inet, maar ik zou het wel op een prive forum willen doen. I.e. toegang alleen op verzoek. Niet geindexed door zoekmachines. Misschien iets voor vrijspreker?

  PS: Ik weet ook wel dat echte privacy op het inet niet bestaat. Maar omdat ik er toch niets illegaals zou willen bespreken is dat geen probleem. Ik zou alleen een horde willen opwerpen om het trollen van niet-NAP’ers te weren. Het forum zou imo primair over het practisch leven als NAP’er moeten gaan, niet over de voor’s en tegens van het NAP. Ook zou het een trefpunt kunnen zijn voor NAP’ers die samenwerking zoeken. Als je een schilder nodig hebt, waarom dan niet een NAP-schilder laten komen ipv een niet-NAP’er?

  Bovendien zit ik te broeden over iets wat SM vorige week zei: waarom zijn er geen libertarische verenigingen die elkaar helpen in voor en tegenspoed? Waarom dat overlaten aan kerk en staat?

  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.
  Bubbelprikker [14] reageerde op deze reactie.

 6. @OBL-Rien [11]:

  “. . . . wat SM vorige week zei: waarom zijn er geen libertarische verenigingen die elkaar helpen in voor en tegenspoed?. . .”

  Er bestaat al jaren de stichting LIFHAS: “Libertarian Fund for Human Assiistance”, oftewel “Libbrttarisch Fonds voor HulpActies”.

  Giften zijn zelfs belasitng-aftrekbaar !!!

 7. @Prepperoni [10]:
  @OBL-Rien [11]:

  Met I2P is het mogelijk een website (eepsite) te maken die alleen bezocht kan worden door degenen die de link kennen (misschien zelfs password protected, dat zou nagezocht moeten worden). Geloof dat met Freenet of Hiddenservices van Tor ook wel dit soort dingen mogelijk zijn. Deze services, denk eigenlijk voornamelijk aan I2P, zijn op dit moment nagenoeg anoniem.

  arvr [17] reageerde op deze reactie.
  OBL-Rien [52] reageerde op deze reactie.

 8. @Andries Wijma [15]:

  Deelname aan verkiezingen met het doel om meer bekendheid te krijgen is voor mij wat anders dan zitting te nemen in de tweede kamer én daar onder één of ander voorwendsel gestolen geld voor in ontvangst te nemen (“terugpakken wat van mij gestolen is” of iets dergelijks).

  Ik ben van mening dat je jezelf als non-agressie-principe adept in de voet schiet en zeer kwetsbaar maakt door aanname van de maandelijkse “vergoeding” voor een zetel in de tweede kamer.

  Andre NI [18] reageerde op deze reactie.
  Andries Wijma [19] reageerde op deze reactie.

 9. @Bubbelprikker [14]:

  Natuurlijk, laten we met zijn allen onder een steen kruipen. En onszelf wijsmaken dat wij de libertariers zijn. Tot de overheid de steen omver trapt.

  @Prepperoni [10]:
  Quote:
  “Het internet vind ik hiervoor geen geschikt medium, teveel ogen die meekijken.”

  Ik ga even het tegenovergestelde beweren, te weinig ogen die meekijken. Er moeten meer ogen meekijken! Wij moeten onze discussie overal voeren. Op de straat, op het plein, in de supermarkt, in de kroeg, op de markt en op elke zeepkist die we kunnen vinden.

  Laat de slapende bevolking maar wakker worden! Laat ze het maar horen! Geef ze maar de kans om te ontsnappen uit hun eigen gedachtegevangenis!

  En natuurlijk moeten we de tweede kamer in. Natuurlijk moet ons geluid daar ook doordringen!

  Dit is het enige recept waarmee we het collectivistische monster in de tang kunnen nemen. Via de kiezer en via de gekozenen.

  Wij hoeven ons nergens voor te schamen. Wij hebben de juiste ideeën om als beschaafde mensen de 21ste eeuw in te gaan.

  Enneuh … Denken dat je ergens in een hoekje van de wereld in je eigen Libertarische wereldje kan leven is een illusie. En daar is het Libertarisme ook niet voor bedoeld, integendeel.

  Joop [20] reageerde op deze reactie.
  Prepperoni [30] reageerde op deze reactie.
  OBL-Rien [54] reageerde op deze reactie.

 10. @Andre NI [16]:

  Afzien van de maandelijkse vergoeding en andere voordeeltjes samen met een compromisloze houding ten aanzien van alles wat het NAP schendt door iedereen die namens de LP in de tweede kamer zit, draagt daarentegen m.i. bij aan het principiële aspect van de boodschap. Dat is waar het mij om lijkt te gaan, of op z’n minst om zou moeten gaan.

 11. @Andre NI [16]:

  Dat is waar. Het zou daarom verstandig zijn als daarover, na een deugdelijke discussie, een helder besluit wordt genomen binnen de LP. Er zijn allerlei mogelijkheden te bedenken. Het geld volledig weigeren, per persoon een bedrag t.h.v. bijstandsnorm, het geld in een of ander project stoppen. In elk geval zou het goed doordacht moeten zijn, zowel moreel als praktisch.

  Je ontkomt er als libertariër toch al niet aan om op één of andere manier te profiteren van gestolen geld, bijv. van diensten gefinancierd door gestolen geld.

  Andre NI [21] reageerde op deze reactie.

 12. @arvr [17]:

  Ik ben het helemaal eens dat de beste (enige?) manier is om meer vrijheid krijgen is zoveel mogelijk mensen (op de juiste manier) kennis te laten maken met het libertarisme.

  Maar ik vind niet dat er naar gestreefd moet worden om als libertariers in het machtscentrum te gaan zitten. Daarmee ondermijn je de boodschap van het libertarisme (NAP, tegen of iig sceptisch tov het democratisch systeem).

  Ook krijg je dan dat het libertarisme verbonden wordt aan 1 of meerdere personen die in de 2e kamer zitten. Dit kan voordelen hebben maar ook nadelen (ik heb niet zo’n hoge pet op van de betrouwbaarheid van politici).

  Andre NI [22] reageerde op deze reactie.
  arvr [27] reageerde op deze reactie.

 13. @Joop [20]:

  Ik zie best wel een mogelijkheid om zitting te nemen in het machtscentrum maar alleen met het doel om het af te breken. Dat moet zeer duidelijk gecomminuceerd worden en door daden ondersteund worden, zoals het afzien van vergoeding omdat dat wordt betaald uit gestolen geld.

  Zo niet dan zit men wellicht meer in de klassiek liberale hoek en is het beter om af te stappen van de NAP gedachte.

  Duidelijkheid gaat voor alles.

  Andre NI [23] reageerde op deze reactie.
  arvr [26] reageerde op deze reactie.

 14. @Hub Jongen [13]:

  Lieden die zitting nemen in de tweede kamer kunnen slechts één meester dienen m.i.: a) hun eigen portemonnee of b) het verbreiden van het NAP principe.

  Ik snap a) best maar dan is men in feite in moreel opzicht naar mijn bescheiden mening niet beter dan die andere patjepeeërs in de tweede kamer. Naar mijn absoluut niet bescheiden mening is het onverenigbaar met b). En hoe harder men a) verdedigt, hoe duidelijker het voor mij is uit welke hoek de wind waait.

  Hub Jongen [31] reageerde op deze reactie.

 15. @Andre NI [21]:

  (Zoveel mogelijk) afzien van het gebruik van de openbare weg (of altijd alleen met anderen meerijden) is mogelijk en is consequent, echter je benadeelt/beperkt jezelf ermee.
  Je hebt geen keuze of democratie of een alternatief model over jouw leven beslist. Afzien van actief gebruik van democratische middelen waardoor het libertarisch geluid nog minder wordt gehoord kun je ook zien als het benadelen van jezelf.

  Andre NI [37] reageerde op deze reactie.

 16. @Andre NI [22]:
  Quote:
  “Ik zie best wel een mogelijkheid om zitting te nemen in het machtscentrum maar alleen met het doel om het af te breken. “

  Dat lijkt mij vrij voor de hand liggen toch? Er is ook nog een tweede “taak”, en dat is het probleem van binnenuit aan de kaak stellen. Een beetje wat Nigel Farrage in het EU parlement deed. Wellicht met een iets andere stijl.

  Maar hoe dan ook, er alles op gokken dat de verandering via de politiek kan gaan is een misvatting, immers, het is waanzin om te gaan stellen dat je libertarisme kan invoeren per wet.

  Dus elke politieke poging is inderdaad vruchteloos zonder enig werk buiten de politiek om. Laat je het laatste achterwege dan bloed het politieke verhaal dood en zal het Libertarische gedachtegoed verbleken als een eenmanspartij die af en toe wat aandacht krijgt als curiositeit.

  Is het politieke avontuur echter onderdeel van een bredere campagne (ow ow de ironie, niet een campagne voor de politiek maar omgekeerd) dan kunnen we iets bereiken.

  En wat die campagne betreft: Misschien moeten we onszelf eens gaan realiseren dat het beter is om uit te leggen waar we voor zijn dan waar we tegen zijn. Positieve boodschap is altijd sterker …

  Andries Wijma [32] reageerde op deze reactie.
  Andre NI [40] reageerde op deze reactie.

 17. @Joop [20]:
  Quote:
  “Ook krijg je dan dat het libertarisme verbonden wordt aan 1 of meerdere personen die in de 2e kamer zitten. Dit kan voordelen hebben maar ook nadelen (ik heb niet zo’n hoge pet op van de betrouwbaarheid van politici).”

  Mijn bovenstaande reactie was ook aan jou gericht, maar ik heb de laatste tijd de neiging om van onder naar boven te scrollen.

  Als het resultaat is dat er een of twee personen in de TK komen te zitten is dat inderdaad een risico. Niet vervelender dan wat een paar topics geleden ter sprake is gekomen overigens. (Het probleem van een enkel issue: belastingontwijking)

  Een groter probleem is dat een enkel boegbeeld een zogenaamd “Single point of failure is”. Niet zozeer omdat er iets mis is met de persoon zelf, maar omdat je de donder op je tenen kan natellen dat het collectivisme zich niet zondermeer gewonnen zal geven en hoogstwaarschijnlijk zeer laag en vals zal reageren.

  Hoe lullig ook, ze gaan het proberen om ons in een kwaad daglicht te stellen.

  Dan staan we sterker als we een wat bredere diffuse beweging zijn.

  Joop [28] reageerde op deze reactie.

 18. @arvr [27]:
  “Hoe lullig ook, ze gaan het proberen om ons in een kwaad daglicht te stellen.”

  Ja precies, dan geef je de tegenstanders naast een ideologie ook nog een persoon/boegbeeld om in een kwaad daglicht te stellen.

  Eigenlijk heb je een libertarische partij niet eens nodig om de 2e kamer te doen veranderen. Als de campagne effectief is en dus meer mensen worden overtuigd van het goede van een kleinere overheid, schuiven de huidige partijen, populistisch als ze zijn, vanzelf iets op, om maar meer stemmen te trekken.
  En dan heb je ook geen last van alle bovengenoemde nadelen.

  arvr [33] reageerde op deze reactie.

 19. Let’s jam up the NSA’s scanners

  If millions of us, all at the same exact time, call or email someone with our keywords-of-terror-filled script, we can give our nation’s impressive surveillance apparatus the kind of test it deserves.

  They say they don’t read or listen to the contents of our messages. Why not test it out? It’ll be fun.

  http://trollthensa.com/

  Better die fighting on your feet than live forever begging on your knees

  Tijd voor aktie.

 20. @arvr [17]: Ik pak nog even de draad op mbt het onderling van ideeen wisselen over NAP/overheidsjuk.

  Discussies over wat het NAP is idd het liefst openbaar. Hoe dit in de praktijk toe te passen ook. Maar hoe onder het overheidsjuk uit te komen bespreek ik leiver buiten het internet om. Ook zonder dat je illegaal bezig bent kun je risico’s lopen: stel dat ik mij herhaaldelijk uitspreek voor het recht op het telen van wiet en iemand begint in een (valselijk op mijn naam verhuurd) pand een plantage. Dergelijke pro-wietuitspraken maken mijn positie dan zwakker.

  Veel dingen die illegaal zijn, vind ik moreel goed te verdedigen. Neem het dragen van vuurwapens (die ik overigens niet heb). Toch geen onderwerp waar ik openlijk over praat op internet. Waarom niet? Privacy vind ik belangrijk, ik heb immers ook gordijnen voor de ramen. En internet heeft mij nog niet overtuigd 100% afgeschermd te zijn.

  Het belangrijkste argument om mensen live te ontmoeten is omdat het gewoon veel leuker is. Het libertarisme is voor mij vooral een toestenbordaangelegenheid. Ik zou graag een lijntje leggen met het werkelijke analoge leven. Anderen ontmoeten en in ontspannen sfeer van gedachten wisselen kan andere, creatievere ideeen opleveren dan alleen maar via een forum.

  Andries Wijma [32] reageerde op deze reactie.
  Harrie Custers [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.